intTypePromotion=1

Ước và bội

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
367
lượt xem
43
download

Ước và bội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hs? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 khi nào ? Cho ví dụ ? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q (q  N )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ước và bội

 1. 1
 2. Kiểm tra bài cũ Hs? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 khi nào ? Cho ví dụ ? Trả lời: Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q (q ∈ N ) 2
 3. Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội Ta nói: 8 là bội của 2, *VD : 8 M 2 2 l ước của 8 a l bội của b b⇐ ⇒ a M b là ước của a Khi nào thì số a được gọi là bội của số b hoặc số b được gọi là ước của số a ? 3
 4. Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội a l bội của b a M b⇐⇒ b là ước của a ?1a. Số 18 có phải là bội của 3 không ? Có là bội của 4 không ? Vì sao? 18 là bội của 3. Vì 18 chia hết cho 3 18 không phải là bội của 4 .Vì 18 không chia hết cho 4 ?1b. Số 4 có là ước của 12 không ? Có là ước của 15 không ? Vì sao? Số 4 là ước của 12. Vì 12 chia hết cho 4 Số 4 không là ước của 15 Vì 15 không chia hết cho 4 Có một bạn nói: 16 là ước của 4. Đúng hay sai ? 4
 5. Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội (SGK) a là bội của b, aM b ⇔ b là ước của a 2.Cách tìm bội và ước của một số Kí hiệu : *Tập hợp các bội của a là: B(a). *Tập hợp các ước của a là: Ư(a). a,Cách tìm bội : Ví dụ: Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7 5
 6. 7.0 = 0 Taây là icác bội số: Đ phả tìm các 7.1 = 7 * nhỏ ộiơn a 7 Là b h củ 30 14 7.2 = của 7 21 7.3 = * Nhỏ hơn 30 7.4 = 28 7.5= 35 (Loại vì: 35 > 30) ... ... Ví dụ: Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7 ? Muốn tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7 ta phải tìm các số thoả mãn những điều kiện nào? 6
 7. Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội aMb ⇔ a là bội của b, b là ước của a 2.Cách tìm bội và ước của một số •Tập hợp các bội của b , kí hiệu B(b) • Tập hợp các ước của a , kí hiệu Ư(a) a,Cách tìm bội : Ví dụ :Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7 Giải: Lần lượt nhân 7 với các số: 0; 1; 2; 3; 4 ta được các bội nhỏ hơn 30 của 7 là: 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 . * Cách tìm bội : (Sgk / 44 ). B(b) = {0; 1b; 2b; 3b; 4b...} 7
 8. ?2: Tìm các số tự nhiên x mà x∈ B(8) và x < 40. Giải 1. B(8) = { 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56 ; …} 2. Vì x ∈ B(8) và x < 40 Nên x ∈ { 0; 8; 16; 24 ; 32 } 8
 9. Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội aMb ⇔ a là bội của b, b là ước của a 2.Cách tìm bội và ước của một số a,Cách tìm bội (SGK) B(b) = {0; 1b; 2b; 3b; 4b...} b, Cách tìm ước: Ví dụ :Tìm tập hợp Ư(8) 9
 10. Lần lượt chia 8 cho các số tự nhiên từ 1 đến 8 8 8 M1 8 M2 Đây là các ước của 8 M3 8 chia hết M4 8 cho Ư(8) = ??? những số M5 8 Ta viết :Ư(8) = { 1; 2;4; 8 } nào ??? 8 M6 8 M7 Muốn tìm các ước của 8 ta phải tìm các số có quan hệ như thế nào với 8 ? M8 8 10
 11. Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội aMb ⇔ a là bội của b, b là ước của a 2.Cách tìm bội và ước của một số a,Cách tìm bội : B(b) = {0; b; 2b; 3b; 4b...} b, Cách tìm ước *VD : Tìm tập hợp Ư(8) Ư(8) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 } *Cách tìm : ( Sgk / 44 ) 11
 12. Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội aM b ⇔ a là bội của b, b là ước của a 2.Cách tìm bội và ước của một số a,Cách tìm bội ( SGK) B(b)= {0; 1b ; 2b; 3b;4b ....} ?3 : Tìm tập hợp b, Cách tìm ước (SGK) ước của 12 Tập hợp các ước của 12 là : Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} 12
 13. Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội aMb ⇔ a là bội của b, b là ước của a 2.Cách tìm bội và ước của một số a,Cách tìm bội ( SGK) B(b)= {0; b ; 2b; 3b; ....} ( b khác O) b, Cách tìm ước (SGK) Chú ý : *Số 0 là bội của mọi số tự nhiên . *Số 1 là ước của mọi số tự nhiên khác 0. *Số 0 không là ước của bất kì số nào. *Số 1 chỉ có một ước 13
 14. Nội dung cần nhớ : M b ⇔ a ∈ B(b); b ∈ Ư(a) a Cách tìm ước của số a Cách tìm bội của số b *Lấy số b nhân *Lấy số a chia lần lượt lần lượt với các số cho các số tự nhiên từ 0;1;2;3;4;… 1 đế n a . *Kết quả mỗi phép *Nếu a chia hết cho số nhân là bội của b. nào thì số đó là ước của a . 14
 15. Luyện tập: Bài 1 : Điền các từ “bội” hay “ước”thích hợp vào chỗ trống * Một lớp có 36 em chia đều vào các tổ, thì số ư ớc tổ là ……của 36. * Số học sinh của khối 6 xếp theo hàng 2, hàng 5, hàng 7 đều vừa đủ , thì số học sinh của khối 6 bội là……của 2, …ội của 5, và là ….. của 7 . bội b… 15
 16. *Bμi 111( SGK) trang 45: a) C¸c béi cña 4 trong c¸c sè 8 ; 14 ; 20 ; 25 lµ: 8 ; 20. b) TËp hîp c¸c béi cña 4 nhá h¬n 30 lµ : {0; 4; 8; 12;16;20;24;28} 4.k (k ∈ N) c)D¹ng tæng qu¸t c¸c sè lµ béi cña 4 lµ: *B i 113( SGK) trang 45: Tìm x sao cho: a) x ∈ B(12) vì 20 ≤ x ≤ 50 x ∈ { 24; 36; 48 } b) x M 15 vì 0 < x ≤ 40 x ∈{15; 30 } c) x∈−(20) vì x > 8. x ∈{ 10, 20 } 16
 17. B i 4: Điền vào chỗ (...) cho đúng. 1. Cho 5x = 30 (x ∈ N*) ước a. x là ........của ..... 30 bội b. 30 là .........cảa x. 2) U (16) = {1; 2 4;...;16} ...; 8 3)................ = {1; 3 ; 9} Ư (9) 4).................. = {0 ; 11; 22 ; 33 ; 44 ;...} B(11) 17
 18. Bài tập về nhà Học thuộc: Khái niệm bội và ước Cách tìm bội và ước của một số BTVN: 112 (SGK) 142, 144, 145, 146, 147 (SBT– 20) Hướng dẫn 6 M ( x − 1) Bài : 146 (SBT): Tìm x biết : Bài 147 ( SBT– 20) Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 200 18
 19. Mời các em tham gia vào trò chơi 2 nhóm, mỗi nhóm 2 bạn cùng chơi trò chơi tìm số . Luật chơi: *Mỗi nhóm được cho trước 5 điểm *Tìm đúng số theo yêu cầu được 2 điểm. *Tìm sai số theo yêu cầu bị trừ 1 điẻm. 19
 20. Cho vòng tròn chứa các số sau: Hãy tìm 54 3 các số ∈ B(9) 136 342 15 78 144 18 92 30 12 67 443 39 248 2 99 1002 1008 Hãy tìm 6 các số ∈ Ư (90) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2