Using Identifiers

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
5
download

Using Identifiers

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng định danh Định danh là tên bạn sử dụng để xác định các yếu tố trong các chương trình của bạn. Trong C #, bạn phải tuân theo các quy tắc cú pháp sau khi lựa chọn định danh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Using Identifiers

  1. Using Identifiers Identifiers are the names you use to identify the elements in your programs. In C#, you must adhere to the following syntax rules when choosing identifiers: • You can use only letters (uppercase and lowercase), digits, and underscore characters. • An identifier must start with a letter (an underscore is considered a letter). For example, result, _score, footballTeam, and plan9 are all valid identifiers, whereas result%, footballTeam$, and 9plan are not. IMPORTANT C# is a case-sensitive language: footballTeam and FootballTeam are not the same identifier.
Đồng bộ tài khoản