intTypePromotion=3

Vài nét về tổ chức kiểm định Hà Lan Flemish và hoạt động kiểm định ở Hà Lan

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
10
download

Vài nét về tổ chức kiểm định Hà Lan Flemish và hoạt động kiểm định ở Hà Lan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Vài nét về tổ chức kiểm định Hà Lan Flemish và hoạt động kiểm định ở Hà Lan" giới thiệu một vài nét về NVAO và hoạt động kiểm định chất lượng ở Hà Lan như: Tổ chức kiểm định Hà Lan-Flemish, thẩm định các chương trình đào tạo mới, các tổ chức thực hiện đánh giá ở Hà Lan,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vài nét về tổ chức kiểm định Hà Lan Flemish và hoạt động kiểm định ở Hà Lan

  1. VÀI NÉT VỀ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH HÀ LAN-FLEMISH VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH Ở HÀ LAN Đỗ Thanh Tuấn Phạm Xuân Thanh Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD Bộ Giáo dục và Đào tạo Đã đăng ở Tạp chí Giáo dục, số 100, tháng 11/2004 Vừa qua, phái đoàn của Tổ chức Kiểm định Hà Lan-Flemish (NVAO) đã sang thăm Việt Nam để bàn về khả năng hợp tác trong tương lai với chúng ta trong lĩnh vực đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Nhân sự kiện này, chúng tôi xin giới thiệu một vài nét về NVAO và hoạt động kiểm định chất lượng ở Hà Lan. Tổ chức Kiểm định Hà Lan-Flemish (NVAO) NVAO là một tổ chức kiểm định đang trong quá trình hoàn thiện về mặt tổ chức cũng như hoạt động. Tổ chức này được thành lập dựa trên một thoả thuận quốc tế và có nhiệm vụ bảo đảm chất lượng giáo dục đại học ở Hà Lan và vùng Flanders thông qua việc kiểm định các chương trình đào tạo. Bên cạnh nhiệm vụ chính là đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, NVAO còn hỗ trợ cho sự tiến bộ của giáo dục đại học ở Hà Lan và vùng Flanders. Thêm vào đó, nó góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng và hướng sự chú ý của cộng đồng đến những nét đặc trưng của các chương trình đào tạo đại học ở Hà Lan và vùng Flanders trên giác độ quốc gia và quốc tế. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, NVAO thực hiện các công việc sau: • Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đại học hiện có. • Thẩm định các chương trình đào tạo đại học mới. • Hỗ trợ cho việc tập trung vào những nét đặc trưng của các chương trình đào tạo trong giáo dục đại học hay các cơ sở đào tạo nhờ việc đánh giá các đặc trưng chất lượng cụ thể của các chương trình đào tạo hiện tại theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo. -1-
  2. • Thúc đẩy sự phát triển kiểm định ở Hà Lan và vùng Flanders trên khía cạnh châu Âu và quốc tế, và duy trì liên lạc với quốc tế nhằm tìm kiếm các thoả thuận và liên kết. • Thực hiện các công việc được giao khác. Ví dụ, đưa ra những nhận xét về việc kéo dài các khoá học thạc sĩ ở Hà Lan. • Đóng góp ý kiến bàn luận về sự phát triển trong giáo dục đại học trong phạm vi nhiệm vụ của tổ chức. NVAO mong muốn trở thành một đối tác tiên phong trong giáo dục đại học ở Hà Lan và vùng Flanders. Tổ chức này cũng dự định thực hiện vai trò tiên phong trong sự phát triển đảm bảo và kiểm định chất lượng ở châu Âu. Nó tham gia vào các hoạt động tư vấn chuyên môn cho các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghề nghiệp, sinh viên, hiệp hội người sử dụng lao động và liên đoàn lao động. NVAO cũng nỗ lực tham gia đối thoại với các cơ sở đào tạo, sinh viên và thị trường lao động. Kiểm định chất lượng Kiểm định có nghĩa là ‘việc cấp một chứng nhận cho biết rằng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể đã được đáp ứng’. Cho đến khi kiểm định trong giáo dục đại học được chú ý, tại Hà Lan và vùng Flanders đã thực hiện kiểm định ở cấp chương trình đào tạo. Kiểm định là điều kiện tiên quyết để các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ nhận được tài trợ từ chính phủ và để được phép cấp các văn bằng được công nhận. Và ở Hà Lan, kiểm định còn là điều kiện để hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Khuôn khổ kiểm định của Hà Lan và dự thảo khuôn khổ kiểm định của vùng Flanders cho các chương trình đào tạo đại học hiện tại gồm có: • khung đánh giá bao gồm các chủ đề, các khía cạnh và các tiêu chí • các nguyên tắc ra quyết định • các tiêu chí đánh giá quy trình phải theo và các tiêu chí về báo cáo của các cơ quan đánh giá • mô tả quy trình kiểm định các chương trình đào tạo hiện tại • mô tả về kiểm định chuyển tiếp -2-
  3. Để phục vụ cho mục đích kiểm định, một chương trình đào tạo cần được đánh giá theo các mặt: mục đích và các mục tiêu của chương trình đào tạo; nội dung và cấu trúc của chương trình đào tạo; cam kết về cán bộ giảng dạy; cơ sở vật chất; đảm bảo chất lượng bên trong; kết quả. Thẩm định các chương trình đào tạo mới Trong tương lai, ở cả Hà Lan và vùng Flanders, các chương trình đào tạo mới phải đáp ứng một số điều kiện tiên quyết. Các điều kiện này liên quan đến chất lượng tiềm năng của chương trình đang được xem xét và hiệu quả ở tầm vĩ mô của nó. NVAO chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng tiềm năng của một chương trình đào tạo mới. Báo cáo thẩm định chỉ ra rằng chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng cơ bản. Một khung thẩm định được hình thành gồm có các chủ đề, khía cạnh và tiêu chí để được đánh giá. Quy trình thẩm định nhằm công nhận một chương trình đào tạo mới khác nhau giữa Hà Lan và vùng Flanders. Sự khác nhau này liên quan đến việc thẩm định chất lượng của NVAO, sự kiểm tra hiệu quả vĩ mô của chương trình mới và các bên liên quan. Ở Hà Lan, đó là NVAO (thẩm định chất lượng) và Bộ trưởng Giáo dục (hiệu quả vĩ mô) trong khi ở vùng Flanders là uỷ ban công nhận (hiệu quả vĩ mô), NVAO (thẩm định chất lượng) và Bộ trưởng Giáo dục (công nhận chương trình đào tạo mới). Khung thẩm định các chương trình đào tạo mới trong giáo dục đại học bao gồm: các chủ đề, khía cạnh và tiêu chí; các nguyên tắc ra quyết định; mô tả quy trình thẩm định một chương trình đào tạo mới, bao gồm cả các tiêu chí đánh giá quy trình thẩm định và báo cáo thẩm định. Quyết định về thẩm định một chương trình đào tạo mới được dựa trên thẩm định 6 khía cạnh sau: • mục đích và các mục tiêu của chương trình đào tạo • nội dung và cấu trúc của chương trình đào tạo • cam kết về cán bộ giảng dạy • cơ sở vật chất • đảm bảo chất lượng bên trong • các điều kiện cho đảm bảo chất lượng liên tục -3-
  4. Các tổ chức thực hiện đánh giá ở Hà Lan Tại Hà Lan, Hiệp hội các cơ quan đánh giá (VBIs) chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá một chương trình đào tạo khi có đề nghị của một cơ sở giáo dục. NVAO có trách nhiệm kiểm tra lại các đánh giá bên ngoài của VBIs vì vậy mà NVAO có một vị trí quan trọng trong quy trình kiểm định các chương trình đào tạo của VBIs. Một số thành viên chính của VBIs là Hội đồng Thẩm định Hà Lan (DVC), Cơ quan Chất lượng Hà Lan (NQA), Cơ quan Đảm bảo Chất lượng các trường đại học Hà Lan (QANU),... Qua các thông tin trên có thể thấy kiểm định ở Hà Lan là một hoạt động thường xuyên, liên tục và mang tính ràng buộc về tài chính đối với các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo, và các tổ chức kiểm định cũng hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. Đây có thể là một kinh nghiệm tốt cho quá trình hình thành hệ thống kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tăng tính cạnh tranh của các cơ sở giáo dục. Tài liệu tham khảo: NVAO guarantees the quality of higher education in the Netherlands and Flanders. Retrieved August 10, 2004 http://nvao.net/index.php?set_language=en -4-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản