intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của điều dưỡng chăm sóc trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Chia sẻ: Saobiendo Saobiendo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

90
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại Truyền Máu Huyết Học trong nhiều năm qua đã đạt được những tiến bộ rõ rệt và trở thành một công tác duy trì thường xuyên, ổn định và nghiêm túc. Những thành quả trên đến từ sự quan tâm, đầu tư đúng đắn của ban lãnh đạo, các thành viên hội đồng – mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn cùng toàn thể nhân viên y tế tại bệnh viện. Trong đó, bộ phận Điều dưỡng chăm sóc đóng một vai trò hết sức quan trọng và là những “chiến sĩ tuyến đầu” thường xuyên tiếp xúc và chăm sóc người bệnh. Tất cả đã đóng góp vào sự thành công chung trong công tác đảm bảo an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người bệnh tại bệnh viện Truyền Máu Huyết Học Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động đã triển khai cho thấy 100% điều dưỡng tham gia tập huấn liên tục hàng năm về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; Điều dưỡng chăm sóc tuân thủ thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho người bệnh; Tỷ lệ tuân thủ vệ vệ sinh tay, cũng như thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn tăng theo năm; Tỷ lệ nhiễm khuẩn giảm đáng kể từ năm 2016 là 14,2% xuống còn 7,65% trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của điều dưỡng chăm sóc trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6 * 2019 Tổng Quan<br /> <br /> <br /> VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC<br /> TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN<br /> Vũ Thị Bích Huyền*, Dương Bá Vũ*, Hoàng Thị Phượng*, Bao Minh Hiền*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại Truyền Máu Huyết Học trong nhiều năm qua đã đạt được<br /> những tiến bộ rõ rệt và trở thành một công tác duy trì thường xuyên, ổn định và nghiêm túc. Những thành quả<br /> trên đến từ sự quan tâm, đầu tư đúng đắn của ban lãnh đạo, các thành viên hội đồng – mạng lưới kiểm soát<br /> nhiễm khuẩn, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn cùng toàn thể nhân viên y tế tại bệnh viện. Trong đó, bộ phận Điều<br /> dưỡng chăm sóc đóng một vai trò hết sức quan trọng và là những “chiến sĩ tuyến đầu” thường xuyên tiếp xúc và<br /> chăm sóc người bệnh. Tất cả đã đóng góp vào sự thành công chung trong công tác đảm bảo an toàn người bệnh và<br /> nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người bệnh tại bệnh viện Truyền Máu Huyết Học Thành phố<br /> Hồ Chí Minh. Các hoạt động đã triển khai cho thấy 100% điều dưỡng tham gia tập huấn liên tục hàng năm về<br /> công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; Điều dưỡng chăm sóc tuân thủ thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn<br /> cho người bệnh; Tỷ lệ tuân thủ vệ vệ sinh tay, cũng như thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn tăng theo năm; Tỷ lệ<br /> nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn giảm đáng kể từ năm 2016 là 14,2% xuống còn 7,65% trong 6 tháng đầu năm 2019.<br /> Từ khóa: vai trò của điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn bệnh viện<br /> ABSTRACT<br /> THE NURSE'S ROLE IN PREVENTING HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS<br /> Vu Thi Bich Huyen, Duong Ba Vu, Hoang Thi Phuong, Bao Minh Hien<br /> * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 6 - 2019: 73 – 79<br /> <br /> Hospital infection control in Blood Transfusion and Hematology over the years has made remarkable progress<br /> and has become a regular, stable and serious maintenance task. The above achievements are due to the right<br /> attention and investment of the leadership, the council members - members of the infection control network, the<br /> infection control department and all health workers at hospital. In particular, the Nursing Care Department plays<br /> a very important role and is the "frontline soldiers" who regularly contact and care for patients. All of them have<br /> contributed to the overall success in ensuring patient safety and improving the quality of treatment and health<br /> care for patients at Blood Transfusion and hematology Hospital, Ho Chi Minh City. All activities have been<br /> conducted to show that 100% of nurses attend annual continuous training on infection control; Compliance care<br /> nurses perform well in controlling infection of patients; Compliance rates for hand hygiene, as well as infection<br /> control practices, increase every year; The prevalence of bacterial infection significantly decreased from 2016 from<br /> 14.2% to 7.65% in the first 6 months of 2019.<br /> Key word: the nurse's role, infection control, hospital-acquired infections (HAIs)<br /> ĐẶTVẤNĐỀ gia tăng gánh nặng của hệ thống y tế: Kéo dài<br /> thời gian nằm viện, gia tăng thương tật, gia tăng<br /> Nhiễm khuẩn bệnh viện không phải là vấn việc sử dụng các dịch vụ y tế, gia tăng thêm chi<br /> đề mới nhưng nó đang dẫn trở nên nguy hiểm<br /> phí điều trị và gia tăng tỷ lệ tử vong. Nhiễm<br /> và cấp bách với những tác ảnh hưởng của nó khuẩn bệnh viện còn làm lây lan các chủng vi<br /> mang đến như làm giảm chất lượng điều trị và khuẩn đa kháng thuốc đang ngày trở thành “mối<br /> *Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học<br /> Tác giả liên lạc: ĐDCKI. Vũ Thị Bích Huyền ĐT: 0977444243 Email: vuthibichhuyenbvtmhh@gmail.com<br /> <br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học 73<br /> Tổng Quan Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6 * 2019<br /> <br /> lo đáng sợ” của các bác sĩ lâm sàng nói riêng và trị toàn diện. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của<br /> của ngành y tế nói chung(2). người điều dưỡng, yêu cầu họ phải vận dụng tốt<br /> Người bệnh, nhân viên y tế và môi trường kiến thức chuyên môn với thái độ giao tiếp ứng<br /> trong bệnh viện là những tác nhân chính trong xử gần gũi, quan tâm, động viên giúp đỡ bệnh<br /> các nhiễm khuẩn liên quan đến công tác chăm nhân trong quá trình điều trị(5).<br /> sóc sức khoẻ. Lây truyền các tác nhân gây Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng các loại<br /> bệnh từ người bệnh này sang người bệnh khác nhiễm khuẩn bệnh viện phổ biến nhất là: nhiễm<br /> chủ yếu xảy ra từ tay của nhân viên y tế chăm khuẩn đường máu, nhiễm khuẩn đường tiết<br /> sóc người bệnh hằng ngày(4). Trong thực hành niệu, nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn<br /> thăm khám và chăm sóc người bệnh, tay của vết thương phẫu thuật. Trong số tất cả các nhà<br /> nhân viên y tế, dù có mang găng tay bảo hộ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa ngành,<br /> vẫn dễ dàng bị nhiễm từ chính người bệnh điều dưỡng là những người liên tục cung cấp<br /> hoặc môi trường làm việc xung quanh. Do đó, dịch vụ chăm sóc tại giường cho người bệnh và<br /> để kiểm soát và phòng ngừa nhiễm khuẩn cần tiếp xúc thường xuyên với họ(7). Điều này cũng<br /> phải sự phối hợp và nổ lực của toàn thể nhân cho thấy khả năng cao hơn các loại nhiễm khuẩn<br /> viên y tế, toàn thể các phòng ban trên toàn cơ bệnh viện được truyền cho người bệnh thông<br /> sở y tế(2). Trong đó, đối tượng có vai trò quan qua điều dưỡng. Mặt khác, điều dưỡng lại có<br /> trọng cần phải kể đến là điều dưỡng chăm sóc, biện pháp giảm nguy cơ gây ra nhiễm khuẩn<br /> người thực hiện rất nhiều công tác trực tiếp bệnh viện cao nhất. Thông qua việc sử dụng các<br /> trên người bệnh như truyền máu, tiêm thuốc, kỹ năng và kiến thức có được thông qua thực<br /> chăm sóc da, vết thương. hành điều dưỡng, họ có thể làm người bệnh<br /> Tại bệnh viện Truyền máu Huyết học, vấn được phục hồi và giảm được các nguy cơ nhiễm<br /> đề kiểm soát và phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh khuẩn. Điều dưỡng có nhiều hoạt động để tạo<br /> viện luôn được sự quan tâm của toàn thể nhân môi trường an toàn cho người bệnh, trong đó có<br /> viên y tế Bệnh viện, toàn thể các khoa/phòng. năm lĩnh vực chính của thực hành điều dưỡng<br /> Với mỗi chức năng nhiệm vụ riêng của từng có thể giúp theo dõi, kiểm soát và phòng ngừa<br /> khoa/phòng luôn có những biện pháp và chiến nhiễm khuẩn bệnh viện như: thúc đẩy thực hành<br /> lược đề ra để giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện. vệ sinh tay, sử dụng tốt nhất kỹ thuật vô khuẩn,<br /> Đặc biệt, chú trong công tác đào tạo, tập huấn thực hành phòng tốt ngừa chuẩn, giáo dục, tư<br /> nâng cao ý thức cho nhân viên y tế, đồng thời vấn cho người bệnh và thực hành tốt công tác<br /> lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát để mang khử tiệt khuẩn. Do đó, điều dưỡng đóng vai trò<br /> đến hiệu quả tốt nhất. Và đối tượng trọng điểm quan trọng trong việc phòng ngừa, kiểm soát<br /> được sự quan tâm nhiều nhất đó là điều dưỡng nhiễm khuẩn bệnh viện, không chỉ bằng cách<br /> chăm sóc. đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của thực hành<br /> điều dưỡng được thực hiện đúng, mà còn thông<br /> VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC<br /> qua thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục<br /> TRONG THỰC HÀNH CHĂM SÓC NGƯỜI người bệnh để phòng ngừa và kiểm soát tốt công<br /> BỆNH GÓP PHẦN LÀM GIẢM TỶ LỆ NHIỄM tác kiểm soát nhiễm khuẩn(7).<br /> KHUẨNBỆNHVIỆN<br /> Ngoài ra, tại Châu Âu, cũng đã có rất nhiều<br /> Công tác chăm sóc của điều dưỡng là một nghiên cứu cho thấy rõ vai trò của người điều<br /> trong những công tác quan trọng của bệnh viện. dưỡng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát<br /> Việc kết hợp giữa điều trị với chăm sóc, nuôi các bệnh lây nhiễm trong các cơ sở khám chữa<br /> dưỡng phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân là điều bệnh, qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ mắc<br /> hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng điều nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm chi phí điều trị và<br /> <br /> <br /> 74 Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6 * 2019 Tổng Quan<br /> <br /> gia tăng uy tín cho bệnh viện. Điều dưỡng có bệnh của điều dưỡng. Việc thực hành tốt các<br /> trách nhiệm rất lớn trong việc phòng ngừa và biện pháp phòng, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh<br /> kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Hướng dẫn viện là việc làm hết sức thiết thực hàng ngày của<br /> thực hành cập nhật nên được sử dụng trong người Điều dưỡng để đảm bảo cho quá trình<br /> bệnh viện(6). chăm sóc người bệnh trở nên hoàn hảo, an toàn<br /> Trong một nghiên cứu tại bệnh viện và ngăn ngừa được sự lây nhiễm những tác<br /> trường đại học tại Thụy Sĩ cho thấy sự hiệu nhân gây bệnh nguy hiểm từ người bệnh này<br /> quả của việc tăng cường công tác Điều dưỡng sang người bệnh khác, hoặc từ những dụng cụ<br /> trong việc giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện. chăm sóc không đảm bảo vô khuẩn, từ những<br /> Tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết ở người bệnh có đặt môi trường làm việc bị ô nhiễm(1).<br /> ống thông mạch máu dùng trong điều trị đã Quy trình nhiễm khuẩn trong bệnh viện là<br /> giảm rõ rệt từ 12% xuống 2% và hiệu quả về một chu trình khép kín bao gồm nhiều giai đoạn<br /> chi phí có sự khác biệt rõ rệt (p
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2