intTypePromotion=1

Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tê quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
28
lượt xem
2
download

Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tê quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến mạnh mẽ, cuộc cách mạng 4.0 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, đây là một cơ hội và cũng là thách thức rất lớn để nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống tài chính Việt Nam nói riêng phải tận dụng được đòn bẩy về công nghệ lớn lao này. Trong đó, hệ thống tài chính có vai trò huyết mạch, chủ chốt trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Muốn vậy, việc tái cấu trúc lại một thị trường tài chính hiện đại giữa thị trường tài chính tiền tệ và thị trường vốn càng trở nên quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tê quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO<br /> NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG TIẾN TRÌNH<br /> HỘI NHẬP KINH TÊ QUỐC TẾ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> Nguyễn Thị Phương Nam*<br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Trong bối cảnh thế giới chuyển biến mạnh nước trong khu vực sẵn sàng tiến kịp các nước<br /> mẽ, cuộc cách mạng 4.0 diễn ra trên phạm vi Châu Á. Trước những biến động quá lớn của<br /> toàn cầu, đây là một cơ hội và cũng là thách thế giới thì tình hình tăng trưởng kinh tế của<br /> thức rất lớn để nền kinh tế Việt Nam nói chung Việt Nam chiếm 6,21% chủ yếu do sự đóng<br /> và hệ thống tài chính Việt Nam nói riêng phải góp của các ngành như khai khoáng và nông<br /> tận dụng được đòn bẩy về công nghệ lớn lao nghiệp thì hệ thống tài chính Việt Nam vẫn<br /> này. Trong đó, hệ thống tài chính có vai trò chưa đóng vai trò động lực thúc đẩy các lĩnh<br /> huyết mạch, chủ chốt trong tổng vốn đầu tư vực kinh tế xã phát triển. Bên cạnh đò, các yếu<br /> toàn xã hội. Muốn vậy, việc tái cấu trúc lại một tố đe dọa ổn định vĩ mô trong nước (thâm hụt<br /> thị trường tài chính hiện đại giữa thị trường ngân sách, nợ công, nợ xấu, quá trình tái cơ<br /> tài chính tiền tệ và thị trường vốn càng trở nên cấu kinh tế) vẫn là một lực cản kìm hãm tốc<br /> quan trọng. Để làm được điều đó ngoài yếu tố độ tăng trưởng và bứt phá của nền kinh tế Việt<br /> về máy móc thì yếu tố về nguồn nhân lực trong Nam. Do đó, để nắm lấy cơ hội và vượt qua<br /> ngành tài chính ngân hàng là điều quan trọng khó khăn thì vốn con người, công nghệ, hiệu<br /> nhất, quyết định việc hạn chế và giải quyết các quả quản lý là điều mà hệ thống tài chính Việt<br /> khoản nợ xấu, xử lý các ngân hàng yếu kém, Nam cần phải tái cơ cấu để phát.<br /> có thể bắt kịp và thu hẹp khoảng cách với các Từ khóa: nguồn nhân lực, giáo dục – đào<br /> tạo, phát triển, hội nhập quốc tế<br /> <br /> THE ROLE OF HIGH QUALITY FINANCIAL RESOURCE - BANK<br /> IN THE INTERNATIONAL BILATERAL INTEGRATION PROCESS<br /> IN HOCHIMINH CITY<br /> ABSTRACT<br /> In the context of a rapidly changing system. We have to make the leverage of<br /> world, the 4.0 revolution is taking place on this great technology. In particular, the<br /> a global scale. This is an opportunity and a financial system plays a vital role in the total<br /> great challenge for the Vietnamese economy investment of the whole society. To do so, the<br /> in general and for the Vietnamese financial restructuring of a modern financial market<br /> <br /> * ThS. Công Ty Dịch Vụ Mobifone khu vực 2. NCS. Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.<br /> Email: nam.ntp@mobifone.vn<br /> <br /> 40<br /> Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng ...<br /> <br /> <br /> between the financial and monetary markets system of Vietnam has not played a role. The<br /> becomes even more important. To do that, dynamics of promoting the commune economic<br /> apart from mechanical factors, the factor of development. Beside, the threat to domestic<br /> human resources in the banking and finance macroeconomic stability (budget deficit, public<br /> industry is the most important, deciding debt, bad debt, economic restructuring) is still<br /> the restriction and resolution of bad debts, an obstacle to the growth and development of<br /> dealing with weak banks. , can catch up and the economy. Vietnam economy. Therefore,<br /> narrow the gap with countries in the region in order to seize opportunities and overcome<br /> ready to catch up with Asian countries. In difficulties, human capital, technology and<br /> spite of the great fluctuations of the world, management efficiency are what Vietnam’s<br /> Vietnam’s economic growth rate is 6.21% financial system needs to restructure.<br /> mainly due to the contribution of industries Keywords: human resources, education -<br /> such as mining and agriculture, the financial training, development, international integration<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐÊ<br /> Trong quá trình đổi mới toàn diện của kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút một phần<br /> đất nước, ngành tài chính – ngân hàng đã có ba tổng số dự án FDI. Riêng lĩnh vực tài chính<br /> bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ, trình - ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh chiếm 30%<br /> độ quản lý, năng lực tài chính và nguồn nhân tổng dư nợ cho vay và vốn huy động của các<br /> lực, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu hội ngân hàng cả nước. Nếu cộng thêm thị trường<br /> nhập kinh tế quốc tế. Song khách quan mà nói, chứng khoán và số vốn huy động của thị trường<br /> trong khi nguồn nhân lực được đào tạo từ các bảo hiểm thì tổng tài sản tài chính chiếm<br /> trường đại học là rất lớn nhưng đang thiếu đi gần 50% tổng tài sản tài chính của cả nước.<br /> nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong Thành phố còn tập trung đông đảo đội ngũ<br /> một số lĩnh vực như quản lý, quản trị rủi ro, trí thức và hệ thống các trường cao đẳng, đại<br /> đầu tư quốc tế, hoạch định chiến lược... Do đó, học, viện nghiên cứu... để trở thành một trung<br /> tìm ra một giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm nâng tâm công nghiệp, khoa học công nghệ, giáo<br /> cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu dục - đào tạo, y tế và tài chính - ngân hàng lớn<br /> cầu cho ngành tài chính - ngân hàng vẫn là bài trong khu vực. Nằm giữa miền Ðông và Tây<br /> toán nan giải đối với hệ thống tài chính - ngân Nam Bộ, Thành phố có đường hàng không,<br /> hàng ở Việt Nam hiện nay. cảng biển, hệ thống đường bộ thuận tiện kết<br /> Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện nối trực tiếp với các nước trong khu vực và<br /> tích và 8,34% dân số của cả nước, nằm trong thế giới. Là địa phương dẫn đầu về số lượng<br /> vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các công ty,<br /> tâm kinh tế năng động và đi đầu trong cả nước tập đoàn tài chính…, với hệ thống mạng lưới<br /> về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nên nhiều năm kết nối dày đặc.<br /> qua, TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò quan Với những lợi thế và điều kiện thuận lợi<br /> trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của như trên, Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh<br /> cả nước, chiếm 1/3 tổng sản phẩm quốc nội danh là “thủ đô” và trung tâm tài chính ngân<br /> (GDP); 1/3 giá trị sản lượng công nghiệp, 30% hàng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, quá trình hội<br /> tổng thu ngân sách quốc gia, hơn 30% tổng nhập quốc tế ngành tài chính-ngân hàng Việt<br /> <br /> 41<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước<br /> vẫn chưa bắt kịp sự phát triển của ngành tài Việt Nam, nhu cầu nhân lực chất lượng cao<br /> chính-ngân hàng trên thế giới, do thiếu nguồn ngành tài chính ngân hàng vào năm 2020 là<br /> nhân lực tài chính – ngân hàng chất lượng cao 120.900 người, tăng gấp hai lần so với năm<br /> như thiếu kiến thức chuyên môn ở tầm quốc 2016 (61.000 người)1. Nếu các cơ sở đào<br /> tế, đội ngũ quản trị điều hành (cán bộ quản lý, tạo không thay đổi chiến lược đào tạo nguồn<br /> lãnh đạo) có trình độ chuyên môn, khả năng lực, thì đến năm 2020 lực lượng lao động<br /> phân tích, tổng hợp, am hiểu luật pháp và linh chất lượng cao trong ngành sẽ thiếu hụt trầm<br /> hoạt, độc lập xử lý các vấn đề của thực tế và trọng. Tuy nhiên, theo tiến sỹ Lê Huyền Ngọc,<br /> thiếu đội ngũ cán bộ chuyên môn cao về quản nguyên Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương<br /> trị ngân hàng hiện đại, phân tích tài chính, Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn, thực tế<br /> kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phân tích và thẩm nhân lực trong ngành “vừa thừa, vừa thiếu”<br /> định dự án đầu tư, quản trị rủi ro… khi nhân lực có trình độ đại học thừa, nhưng<br /> Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của đảng lại thiếu kỹ năng, yếu kiến thức, khó thích<br /> Cộng sản Việt Nam cũng xác định mục tiêu, nghi với sự thay đổi; thậm chí cả đạo đức nghề<br /> nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm, giai đoạn nghiệp khi nhiều nhân viên ngân hàng đã trục<br /> 2016-2020 là: “Thực hiện đồng bộ các cơ chế, lợi, lừa đảo người gửi tiền để rút tiền rồi bỏ<br /> chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân trốn, gây thất thoát và thiệt hại cho người dân<br /> lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng và cả các ngân hàng, công ty tài chính hàng<br /> yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”. Do đó. ngàn tỷ đồng.<br /> Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nói Bên cạnh đó, theo Quy hoạch phát triển<br /> chung và nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhân lực ngành tài chính - ngân hàng giai đoạn<br /> ngành tài chính - ngân hàng nói riêng là nhân 2011-2020: Về cơ cấu, nhân lực trong ngành<br /> tố quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội tài chính - ngân hàng có độ tuổi từ 30-50 chiếm<br /> đối với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 35,05%; độ tuổi trên 50 trở lên chiếm tỷ lệ<br /> Tại Hội thảo “Chất lượng nguồn nhân lực 4,26% 2. Chất lượng nhân lực vẫn còn nhiều<br /> tài chính ngân hàng trong quá trình hội nhập” hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển<br /> do Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học của ngành và nền kinh tế, chưa thể đảm bảo<br /> quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức, nhiều ý cho sự phát triển ổn định, vững chắc trong quá<br /> kiến đánh giá: ngành (TCNH) tài chính - ngân trình hội nhập quốc tế về lĩnh vực tài chính-<br /> hàng lâu nay vẫn tồn tại tình trạng nguồn nhân ngân hàng; tính chuyên nghiệp của nhân lực<br /> lực vừa thừa lại vừa thiếu, cụ thể thiếu nguồn tại một số vị trí công việc ở nhiều ngân hàng<br /> nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực chưa cao; kiến thức về kinh tế, chuyên môn<br /> chuyên sâu như xây dựng chiến lược phát ngân hàng và kiến thức bổ trợ của một bộ phận<br /> triển, quản trị rủi ro, thanh toán quốc tế, đầu không nhỏ cần phải đào tạo. Ngân hàng Nhà<br /> tư quốc tế... nước thiếu đội ngũ chuyên gia kinh tế, quản<br /> <br /> 1<br /> Thông tấn xã Việt Nam (2016) Ngành tài chính ngân hàng khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao.<br /> https://bnews.vn/nganh-tai-chinh-ngan-hang-khan-hiem-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao/27481.html.<br /> 2<br /> Quyết định 219/QĐ-NHNN Của Thống Đốc Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Nhân Lực Ngành<br /> Ngân Hàng Giai Đoạn 2011 – 2020. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-<br /> dinh-219-QD-NHNN-nam-2012-phe-duyet-Quy-hoach-phat-trien-nhan-luc-nganh-Ng-134669.aspx<br /> <br /> 42<br /> Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng ...<br /> <br /> <br /> lý vĩ mô với yêu cầu sở hữu năng lực nghiên TP.HCM sẽ triển khai dự án xây dựng Trung<br /> cứu, dự báo, xây dựng chiến lược, định hướng tâm tài chính TP.HCM ở Khu đô thị mới Thủ<br /> phát triển hệ thống ngân hàng, tái cơ cấu ngân Thiêm, Quận 2. Đây là điều kiện thuận lợi để<br /> hàng, xây dựng chính sách vĩ mô về tiền tệ TP. HCM trở thành một vùng đô thị lớn phát<br /> ngân hàng, thanh tra giám sát an toàn hệ thống triển năng động và bền vững và trung tâm tài<br /> và thanh toán. Các tổ chức tín dụng thiếu. chính – ngân hàng trong khu vực Đông Nam<br /> Theo đánh giá gần đây của Ngân hàng Á và hướng tới quốc tế.<br /> Thế giới - World Bank (WB) cho biết: chất Thời gian tới, theo các chuyên gia kinh<br /> lượng nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng tế, việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao<br /> ở Việt Nam hiện chỉ đạt 3,39 trên thang điểm ngành TCNH là rất lớn, chủ yếu tập trung ở<br /> 10. Trong khi đó, Hàn Quốc là 6,91 điểm, các vị trí chuyên gia quản lý rủi ro, quản lý cấp<br /> Ấn Độ là 5,76 điểm, Malaysia là 5,59 điểm trung và chuyên gia tài chính đầu tư…. Vì thế,<br /> và Thái Lan là 4,94 điểm. Theo TS. Vũ Văn sự thiếu hụt nhân lực các nhân viên tại công<br /> Thực (Agribank, chi nhánh Tân Bình) thì, số ty tài chính, ngân hàng hiện nay phần lớn là<br /> liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Việt nhân lực quản trị ngân hàng, có chuyên môn<br /> Nam (NHNN) cho thấy nguồn nhân lực cao với khả năng phân tích và dự báo, am hiểu<br /> ngành tài chính - ngân hàng đã có bước phát về pháp luật cũng như linh hoạt xử lý các vấn<br /> triển nhanh chóng trong giai đoạn vừa qua, cụ đề thực tế.<br /> thể: năm 2000, tổng số cán bộ công nhân viên<br /> Thực tế cho thấy nguồn nhân lực đã<br /> làm việc trong ngành tài chính - ngân hàng là<br /> qua đào tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu<br /> 67.558 người, tuy nhiên đến năm 2012 con số<br /> của ngành TCNH, song khách quan mà nói,<br /> này đã là 180.000 người, trong đó: số nhân<br /> sự làm việc tại hệ thống NHNN là hơn 6.000 chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo còn<br /> người, số còn lại làm việc trong các ngân hàng thấp, không ít sinh viên sau khi ra trường còn<br /> thương mại (NHTM). Số liệu thống kê cho “hổng” về kiến thức cả về kỹ năng cứng và<br /> thấy tỷ lệ cán bộ được đào tạo trong tài chính kỹ năng mềm. Do đó, hầu như sau khi tuyển<br /> - ngành ngân hàng cao hơn các ngành kinh dụng, các ngân hàng đều phải mất thời gian<br /> tế khác, tuy nhiên tỷ lệ được đào tạo chuyên đào tạo lại mới có thể đáp ứng được yêu cầu<br /> ngành lại thấp hơn các ngành khác, cụ thể: công việc. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa<br /> nguồn nhân lực có trình độ đại học chuyên phương có hệ thống TCNH hoạt động sôi<br /> ngành tài chính - ngân hàng là 30,06%, trình động nhất trong cả nước, theo dự báo thì nhu<br /> độ đại học các ngành khác là 34,9%; cao học cầu nhân lực nhóm ngành TCNH đến 2020<br /> ngành tài chính - ngân hàng 1,35%, cao học chiếm tỷ trọng 4% tổng số chỗ làm việc cần<br /> các ngành khác là 1,75%. tuyển hàng năm khoảng 11.000 lao động trong<br /> đó trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ trên<br /> Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ<br /> 50% nhu cầu tuyển dụng1. Đặc biệt, ở một số<br /> đã phê duyệt Quyết định số 2076/QĐ-TTg<br /> lĩnh vực chuyên sâu, nhu cầu tuyển dụng là<br /> Theo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng<br /> TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn rất lớn và hiện nay nhiều NHTM phải bỏ ra<br /> đến năm 2050 và Quốc hội thông qua cơ chi phí rất nhiều để thuê các chuyên gia nước<br /> chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngoài vào làm việc ở một số bộ phận như:<br /> <br /> 1<br /> Phát triển & hội nhập Số 26 (36) - Tháng 01 - 02/2016 Giáo Dục & Đào Tạo 112<br /> <br /> 43<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> quản trị điều hành, chiến lược phát triển mạng định 219/QĐ-NHNN 1, những giải pháp sẽ<br /> lưới, quản trị rủi ro, đầu tư quốc tế... Nguyên tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng<br /> nhân hạn chế: Chưa xây dựng được chiến lược đội ngũ nhân lực trong ngành, nâng cao chất<br /> đào tạo nguồn nhân lực ngành TCNH; chiến lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo ngành tài<br /> lược phát triển của ngành TCNH chưa thực sự chính - ngân hàng.<br /> phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân Thứ nhất, cần nâng cao năng lực và chất<br /> lực của chính các nhóm ngành này; Nguồn lượng đào tạo bồi dưỡng của cơ sở đào tạo<br /> nhân lực được đào tạo còn thiếu kỹ năng mềm: trong ngành. Bao gồm cả các cơ sở đào tạo<br /> Khả năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ thuộc ngành trong hệ thống giáo dục quốc dân,<br /> năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lắng nghe, các trường bồi dưỡng, trung tâm đào tạo của<br /> kỹ năng ứng xử...của nguồn nhân lực ngành các ngân hàng - nơi đào tạo nguồn tuyển dụng<br /> TCNH còn nhiều yếu kém, đặc biệt là sinh mới, đào tạo sau đại học, đào tạo bồi dưỡng,<br /> viên mới ra trường; Còn có lỗ hổng nhất định cập nhật kiến thức cho nhân lực trong ngành.<br /> về kiến thức trong đào tạo: Thực tế cho thấy Giải pháp này bao gồm 3 nội dung sau:<br /> nguồn nhân lực vẫn còn có những lỗ hổng về<br /> - Với các trường trong hệ thống giáo dục<br /> kiến thức chuyên ngành, quản trị, quản lý và<br /> quốc dân: Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất<br /> đầu tư; bên cạnh đó, khối kiến thức bổ trợ như<br /> phục vụ giảng dạy và học tập (phòng học, trang<br /> ngoại ngữ, tin học, giao tiếp đối với khách<br /> thiết bị, thư viện, phòng mô phỏng, hệ thống<br /> hàng vẫn còn yếu kém. Chương trình đào tạo<br /> thông tin…) đạt chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào<br /> còn mang nặng tính hàn lâm, chưa mang tính<br /> tạo quy định. Với các trường bồi dưỡng, trung<br /> ứng dụng cao cho nên sinh viên khi ra trường<br /> tâm đào tạo đảm bảo có đủ cơ sở vật chất để<br /> còn phải đào tạo lại để đáp ứng nhu cầu công<br /> học viên có điều kiện học tập, giao lưu, tạo<br /> việc thực tế; thiếu tính hiện đại, liên thông<br /> dựng các mối quan hệ công tác tốt.<br /> quốc tế, kiến thức vẫn còn những môn học của<br /> thời kỳ bao cấp. - Xây dựng được đội ngũ giảng viên cơ<br /> hữu, giảng viên kiêm chức tham gia giảng<br /> Để xây dựng được đội ngũ nhân lực chất<br /> lượng cao ngành TCNH có đủ số lượng, đảm dạy và nghiên cứu đủ về số lượng, có trình<br /> bảo chất lượng thực hiện tốt mục tiêu của độ chuyên môn cao và phương pháp giảng<br /> ngành, trên cơ sở thực trạng nhân lực và thực dạy tốt. Điều chỉnh chính sách liên quan đến<br /> trạng công tác đào tạo, căn cứ kết quả dự báo hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên như<br /> nhân lực và công tác quy hoạch phát triển ưu đãi trong việc cử đi đào tạo ở nước ngoài,<br /> nhân lực có thể nhận thấy, ngành ngân hàng được tham dự các hội thảo khoa học có liên<br /> không bị sức ép lớn về việc tăng quy mô nhân quan đến nội dung giảng dạy, được gửi tài<br /> lực, tăng quy mô đào tạo của các cơ sở đào liệu và các ấn phẩm nghiên cứu khoa học của<br /> tạo ngành ngân hàng hiện có, hoặc phải mở ngành, có chế độ về tài chính hợp lý khi tham<br /> thêm trường đào tạo nhân lực cho ngành ngân gia giảng dạy và nghiên cứu, và các quyền lợi<br /> hàng. Các giải pháp đề ra theo tinh thần Quyết khác đối với đội ngũ giảng viên.<br /> <br /> 1<br /> Quyết định 219/QĐ-NHNN Của Thống Đốc Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Nhân<br /> Lực Ngành Ngân Hàng Giai Đoạn 2011 – 2020. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-<br /> hang/Quyet-dinh-219-QD-NHNN-nam-2012-phe-duyet-Quy-hoach-phat-trien-nhan-luc-nganh-<br /> Ng-134669.aspx<br /> <br /> 44<br /> Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng ...<br /> <br /> <br /> - Xây dựng hệ thống chương trình đào môn và kỹ năng cần có để thực hiện công việc<br /> tạo phù hợp với nhu cầu của các đơn vị tuyển làm cơ sở quản lý và sử dụng nhân lực theo vị<br /> dụng theo tiêu chí mở, cập nhật và linh hoạt, trí việc làm. Đây là một công cụ quan trọng<br /> trong xu thế hội nhập và chuẩn hóa theo thông không thể thiếu trong quản lý và nâng cao chất<br /> lệ quốc tế phù hợp nhất. Ứng dụng công nghệ lượng nhân lực.<br /> thông tin và truyền thông, mở rộng các hình - Xây dựng các chính sách hợp lý: chính<br /> thức học tập, đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sách về tuyển dụng, chính sách sử dụng nhân<br /> viên, giúp người học hoàn thiện nhân cách, sự, chính sách trả lương… theo vị trí việc làm,<br /> đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết pháp lý, yêu làm cơ sở khuyến khích tốt nhất năng lực thực<br /> cầu công việc và nâng cao chất lượng cuộc hiện công việc của đội ngũ nhân lực, gắn đào<br /> sống. Chương trình đào tạo bồi dưỡng phải sát tạo với sử dụng, với nghiên cứu khoa học và<br /> với nhu cầu thực tiễn mà cụ thể là nội dung chuyển giao công nghệ.<br /> đào tạo theo chức danh nghề nghiệp, cán bộ<br /> chuyên môn về các mảng nghiệp vụ; thanh tra Thứ ba, mở rộng và nâng cao hiệu quả<br /> giám sát, hoạch định chính sách tiền tệ, nghiên hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực.<br /> cứu phát triển dịch vụ ngân hàng, quản lý quan - Mở rộng hợp tác với các tổ chức tài<br /> hệ khách hàng, quản lý rủi ro, công nghệ thông chính - tiền tệ quốc tế, các cơ sở đào tạo nước<br /> tin ngân hàng, kinh doanh vốn, tín dụng… ngoài về đào tạo nhân lực trong ngành, trên cơ<br /> sở đa dạng hóa đối tượng hợp tác và hình thức<br /> Thứ hai, thực hiện đổi mới công tác quản<br /> hợp tác, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chính,<br /> lý, đào tạo phát triển để nâng cao năng lực<br /> chương trình, nội dung đào tạo, giảng viên và<br /> thực hiện công việc của đội ngũ nhân lực<br /> phương pháp giảng dạy.<br /> trong ngành.<br /> - Khuyến khích các cơ sở đào tạo trong<br /> - Thực hiện tốt, khoa học công tác quy<br /> ngành hợp tác với các cơ sở giáo dục nước<br /> hoạch và kế hoạch phát triển nhân lực và định<br /> ngoài để nâng cao năng lực quản lý, đào tạo,<br /> hướng phát triển của từng tổ chức ngân hàng,<br /> nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ,<br /> làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo,<br /> đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.<br /> kế hoạch triển khai thực hiện và kế hoạch bố<br /> trí, sử dụng nhân lực hợp lý sau khi đào tạo. - Tăng nguồn ngân sách dành cho đào tạo,<br /> bồi dưỡng ở nước ngoài: tăng xuất học bổng<br /> - Xây dựng tiêu chuẩn chức danh các công<br /> đào tạo sau đại học, tăng số lượng cán bộ tham<br /> việc ngân hàng, tiêu chuẩn nghề nghiệp ngân<br /> dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn<br /> hàng, tương đương với tiêu chuẩn của các<br /> sâu, kiến thức mới mà các cơ sở đào tạo trong<br /> nước tiên tiến trong khu vực. Trong đó, đặc<br /> nước không đào tạo được.<br /> biệt lưu ý các yêu cầu về kiến thức chuyên<br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> [1]. Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt “Quy<br /> hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội TP Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”<br /> [2]. Quyết định số 2123/QĐ-BTC ngày 27/08/2012 của Bộ Tài Chính phê duyệt “Quy hoạch phát triển<br /> nguồn nhân lực Tài chính giai đoạn 2011-2020”<br /> <br /> 45<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> [3]. Quyết định số 219/QĐ-NHNN ngày 09/02/2012 của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước phê<br /> duyệt “Quy hoạch phát triển nhân lực ngành ngân hàng giai đoạn 2011-2020”<br /> [4]. “Phát triển nguồn lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng Việt Nam” PGS.TS Nguyễn Thị Mùi.<br /> [5]. “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng” Th.S Nguyễn Thuần Vân.<br /> [6]. Nguyễn Đức Khiêm (2016), Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Nguồn Nhân Lực Cho Sự Phát<br /> Triển Kinh Tế - Xã Hội Ở Nước Ta Hiện Nay” http://caodangvinhphuc.edu.vn/vi/news/Doi-<br /> tac/cac-nhan-to-anh-huong-den-nguon-nhan-luc-cho-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-nuoc-ta-hien-<br /> nay-209/<br /> [7]. “Biến động nhân lực ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”Th.s<br /> Nguyễn Tuấn Anh và Th.S Nguyễn Văn Thọ.<br /> [8]. “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với việc thực hiện chiến lược tái cơ cấu Ngân hàng<br /> Việt Nam”PGS.TS.Nguyễn Đăng Bằng.<br /> [9]. “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010-<br /> 2020” NGƯT,PGS,TS.Tô Ngọc Hưng; Th.S Nguyễn Đức Trung.<br /> [10]. Kỷ yếu hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngân hàng tài chính phối hợp với nhân lực quốc tế<br /> tổ chức ngày 10/10/2010 tại Hà Nội.<br /> [11]. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM (2018), Top 10<br /> ngành nghề có nhu cầu nhân lực nhiều nhất ở Việt Nam trong tương lai.<br /> [12]. http://baomoi.com/khan-hiem-nguon-luc-chat-luong-cao-trong-nganh-ngan-hang-tai-<br /> chinh/c/22647819.epi<br /> [13]. http://enternews.vn/chat-luong-nguon-luc-trong-boi-canh-hoi-nhap-127468.html<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 46<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2