Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trước năm 1930

Chia sẻ: Hồ Thanh Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
286
lượt xem
61
download

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trước năm 1930

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ Tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc Việt Nam. Người đã gắn bó cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng nước nhà, cả cuộc đời vì nước vì dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trước năm 1930

  1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trước năm 1930 Chủ Tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của cả dân t ộc Vi ệt Nam. Người đã gắn bó cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng nước nhà, cả cuộc đời vì nước vì dân. Có thể nói ít có ai có tấm lòng yêu nước thương dân vô b ờ b ến nh ư Người. Đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, Người có công lao vô cùng to lớn và đã đi vào lịch sử dân tộc với những trang sử hào hùng, chói l ọi nh ất. Từ thưở thiếu thời cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng Người luôn trăn tr ở cho vận mệnh quốc gia, dân tộc. Nỗi lo lắng làm sao để cho nước nhà được độc lâp, nhân dân được sống trong sung sướng tự do, ai cũng có c ơm ăn áo m ặc luôn canh cánh bên Người.a Nguyễn Aí Quốc tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại Làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha c ủa Người là c ụ Nguy ễn Sinh Sắc (1863-1929) đỗ Phó Bảng, bị ép ra làm quan, sau bị cách chức, chuyến sang làm nghề thầy thuốc. Mẹ của Người là bà Hoàng Thị Loan (1868-1900), m ột ph ụ n ữ có học, đảm đang, chăm lo cho chồng con hết mực. Sinh ra trong m ột gia đình nhà nho yêu nước, trên quê hương Nghệ Tĩnh giàu truyền thống đ ấu tranh cách m ạng l ại l ớn lên trong cảnh nước mất nhà tan nên Người sớm có tinh th ần yêu n ước. Ng ười r ất khâm phục tấm lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh c ủa các bậc ti ền b ối nh ư: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng… nhưng lại không tán thành v ới con đường cứu nước của các cụ. Xuất phát từ lòng yêu nước và trên cơ sở rút kinh nghiệm thất bại của các thế hệ cách mạng tiến bối. Nguyễn Aí Quốc đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. con Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng chàng thanh niên Nguyễn Aí Qu ốc lấy tên là Nguyễn Tất Thành đã tạm rời xa gia đình, xa Tổ quốc để bắt đầu cuộc hành trình c ủa mình. Tuy nhiên khác với những thanh niên cùng trang lứa đ ều ch ọn Nh ật B ản làm n ơi d ừng chân thì Nguyễn Aí Quốc lại hướng tầm nhìn của mình về các nước ph ương Tây, trong đó có Pháp. Sỡ dĩ Người chọn phương Tây làm n ơi đ ến vì Người mu ốn tìm hi ểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào để trở về giúp đ ỡ đ ồng bào mình, h ơn nữa Người cũng muốn biết nước Pháp là một tên đế quốc như thế nào mà l ại sang xâm lược nước ta và theo người muốn đánh thắng giặc Pháp xâm lược thì c ần phải tìm hiểu rõ về chúng, “ biết địch biết ta trăm trận trăm thắng “ chính vì lý do đó mà người đã quyết định sang phương Tây, sang n ước Pháp. Người đã làm ph ụ b ếp trên con tàu Latouche Treville của Pháp lênh đênh trên biển cả bắt đ ầu chuyến hành trình đường cứu nước, giải tộc của tìm phóng dân mình. Trong những năm đầu hoạt động cách m ạng cho đến 1930. Nguyễn Aí Qu ốc đã có vai trò rất lớn đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà. Vai trò đó được thể hiện ở các m ặt sau đây: Trước hết, khi rời Tổ Quốc. Người đã đi đến rất nhiều nước trên thế giới ở c ả Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi nhưng ở đâu Người cũng hòa mình với cu ộc sống c ủa nh ững người dân lao động cho nên Người rất thấu hiểu n ỗi khổ c ủa họ. Nh ững chuyến đi đó
  2. giúp Người rút ra một kết luận rằng: Trên thế gi ới này, ở đâu b ọn đ ế qu ốc th ực dân cũng đều độc ác, ở đâu những người lao động cũng đều b ị áp b ức bóc l ột dã man; trên thế giới này con người có nhiều màu da khác nhau, nh ưng chung quy ch ỉ có hai h ạng người: hạng người bị bóc lột và hạng người đi bóc l ột. Năm 1917, Người từ Anh trở lại Pháp, chọn Pari làm điểm dừng chân ho ạt đ ộng. T ại đây, hoạt động đầu tiên của Người là đấu tranh đòi cho binh lính và th ợ thuy ền Vi ệt được sớm hồi hương trở về với Nam gia đình. Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã Hội Pháp, m ột đảng ti ến b ộ ch ủ tr ương ch ống lại các chính sách áp bức bóc lột của thực dân Pháp ở các nước thuộc địa. Tháng 6 năm 1919, nhân dịp các nước thắng trận trong Chiến tranh thế gi ới thứ nhất h ọp Hội ngh ị Vecsxai ở Pháp, Nguyễn Aí Quốc thay mặt nhóm người Vi ệt Nam yêu n ước tại Pháp gửi tới Hội nghị Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam đ ể tố cáo chính sách c ủa th ực dân Pháp và đòi chính phủ Pháp phải thực hiện các quyền tự do, dân chủ và quy ền đẳng của tộc Việt bình dân Nam. Bản gồm điểm như yêu sách 8 sau: 1. Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị. 2. Cải cách nền pháp lý Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được quyền hưởng những quyền bảo đảm về mặt pháp luật như người Âu châu. Xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức b ộ phận trung th ực nh ất trong nhân dân An Nam. Tự tự luận. 3. do báo chí và do ngôn Tự lập hội hội họp. 4. do và 5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương. 6. Tự do học tập, thành lập các trường kĩ thuật và chuyên nghiệp ở tất c ả các t ỉnh cho người bản xứ 7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. 8 .Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra t ại Ngh ị vi ện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ. Những yêu sách nói trên không được chấp nhận, nhưng nó đã có ý nghĩa r ất l ớn. Đó là đòn tấn công trực diện đầu tiên của nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Aí Qu ốc vào b ọn trùm đế quốc và nó đã có tiếng vang lớn đối với nhân dân Vi ệt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa Pháp. Một bài học lớn đã được rút ra: “Chỉ có gi ải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc gi ải phóng này ch ỉ có th ể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách m ạng th ế gi ới”. Thứ hai, Nguyễn Aí Quốc là người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho tộc Việt dân Nam: Sau nhiều năm bôn ba hải ngoại tìm đường c ứu nước, bắt đ ầu t ừ 1911. Tháng 7 năm 1920. Nguyễn Aí Quốc đọc được Bản sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo - c ơ quan Trung ương c ủa Đảng Cộng sản Pháp. Người vui mừng đến phát khóc lên và mu ốn nói to lên nh ư đang nói trước đông đảo quần chúng: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ ! Đây là cái c ần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta” . Nguyễn Aí Qu ốc đã tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Người khẳng định: “Ch ỉ có ch ủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người
  3. lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Từ đó Nguyễn Aí Quốc hoàn toàn tin vào Lênin, Quốc tế thứ tin vào ba. Quyết tâm đó của Nguyễn Aí Quốc càng được khẳng định rõ ràng khi tại Đ ại h ội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua vào cuối tháng 12 năm 1920 Ng ười đã b ỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III và tham gia sáng lập Đ ảng C ộng s ản Pháp. Hành động đó của Nguyễn Aí Quốc là sự ki ện đánh dấu b ước ngo ặt l ớn trong hoạt động cũng như tư tưởng chính trị của Người, từ lập tr ường yêu n ước chuy ển sang lập trường cộng sản. Sự kiện đó cũng m ở ra cho cách m ạng gi ải phóng dân t ộc Việt Nam một giai đoạn phát triển mới, “giai đoạn gắn phong trào cách m ạng Vi ệt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đ ường mà chính Người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản”, nó đánh dấu bước m ở đường gi ải quyết cu ộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Sau này, chính Người đã thừa nhận: “Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu n ước, ch ứ không phải là chủ nghĩa cộng sản đã làm tôi tin theo Lênin, tin theo Qu ốc t ế th ứ III. T ừng bước một trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lí luận Mác – Lênin, v ừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa xã h ội, ch ủ nghĩa c ộng s ản m ới gi ải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao đ ộng trên th ế gi ới kh ỏi ách nô lệ”. Thứ Ba, Nguyễn Aí Quốc là người đã tích cực chuẩn b ị tiền đ ề v ề chính tr ị, t ư tưởng và tổ chức cách mạng cho sự ra đời của chính đảng vô s ản ở Vi ệt Nam : Sau khi đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc thông qua vi ệc ti ếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành người c ộng sản, t ừ 1921 tr ở đi Nguy ễn Aí Quốc vừa hăng say hoạt động cách mạng, vừa học tập nghiên cứu lý luận để b ổ sung và hoàn thiện tư tưởng cứu nước của mình, đồng thời tích c ực tìm m ọi cách để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam nhằm chuẩn bị ti ền đề về chính tr ị, t ư t ưởng việc lập đảng sản ở Việt cho thành chính vô Nam. Trong điều kiện chính sách thống trị của Thực dân Pháp hết sức hà khắc, chúng tìm cách bưng bít mọi tư tưởng cách mạng tiến bộ trên thế gi ới thêm vào đó trình đ ộ h ọc vấn của nhân dân ta trong giai đoạn này còn thấp. Nguyễn Aí Qu ốc đã ph ải suy nghĩ, tìm tòi những hình thức thích hợp để từng bước truyền bá ch ủ nghĩa Mác –Lênin vào phong trào cách mạng Việt Nam. Người đã vận dụng những nguyên lý cơ bản c ủa h ọc thuyết này thành những vấn đề chính trị, đường lối, đạo đức để truyền bá vào Vi ệt Nam . Thời ở * gian Pháp: Từ 1921 Nguyễn Aí Quốc dựa vào sự giúp đỡ của Đảng c ộng sản Pháp đã cùng v ới một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội liên hi ệp thu ộc đ ịa ở Pari để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân và thông qua t ổ chức này để đem chủ nghĩa Mác – Lênin đến với với các dân tộc thuộc địa. Hội quyết đ ịnh sáng lập ra tờ báo Le Paria ( Báo Người cùng kh ổ) làm c ơ quan ngôn lu ận c ủa mình và ra số đầu tiên vào ngày 1/4/1922, tờ báo Người cùng khổ do Nguyễn Aí Quốc chủ biên kiêm chủ bút đã vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man c ủa Ch ủ nghĩa đ ế qu ốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, đồng thời thức tỉnh các dân t ộc b ị áp b ức n ổi d ậy
  4. đấu tự giải tranh phóng. Ngoài việc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa và xuất bản báo Người cùng kh ổ, Nguyễn Aí Quốc còn tích cực tổ chức các buổi di ễn thuyết và vi ết nhi ều bài đăng trên các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, tập san Thư tín quốc tế…và viết cu ốn sách nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản 1925). Mặc dù nhà c ầm quyền Pháp tìm mọi cách ngăn chặn, cấm đoán nhưng các sách báo đó v ẫn đ ược bí m ật chuy ển v ề Việt Nam đúng vào lúc phong trào cách m ạng Vi ệt Nam đang phát tri ển m ạnh, đ ặc biệt bước đầu xuất hiện những xu hướng cộng sản. Nhờ đó nhân dân ta, trước h ết là những người tiểu tư sản trí thức yêu nước, tiến bộ ngày càng hi ểu h ơn b ản chất c ủa chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, hiểu đ ược Cách m ạng tháng Mười hướng về chủ Nga và nghĩa Mác – Lênin. Bên cạnh đó, với tư cách là trưởng tiểu ban Đông Dương c ủa Đảng c ộng sản Pháp, Nguyễn Aí Quốc cũng đã góp phần quan trọng vào việc tố cáo tội ác c ủa ch ủ nghĩa thực dân Pháp ở các nước thuộc địa, đồng thời tiến hành tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người cộng sản và nhân dân lao động với nước thuộc địa phụ thuộc. Pháp các và Thời ở * gian Liên Xô: Tháng 6/1923 Nguyễn Aí Quốc bí mật rời khỏi nước Pháp và sang Liên Xô. Tháng 10/1923 Nguyễn Aí Quốc tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ I ở Liên Xô và được bầu vào Ban chấp hành, tiếp đó Người vừa hoạt động vừa nghiên cứu, học tập, làm việc ở trụ sở Quốc tế cộng sản (Bộ phương Đông), viết bài cho báo Sự thật, tạp chí Thư tín quốc tế và một số sách báo khác…Đặc biệt từ ngày 17/6 đến ngày 8/7/1924, Người đã tham dự Đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản. Tại Đại hội này Người đã trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược c ủa cách mạng các nước thuộc địa; về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các n ước đ ế quốc vói phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa; về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa. Bản tham luận c ủa Người đã gây chú ý dư luận tại Đại hội, góp phần đưa cách mạng Việt Nam ngày càng gắn bó chặt chẻ và trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng vô sản thế gi ới. Có thể nói thời gian hoạt động ở Liên Xô là thời gian mà Nguyễn Aí Qu ốc ti ếp t ục phát triển và hoàn chỉnh thêm tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, thông qua nghiên cứu thực tiễn và học tập trong các sách báo mác xít. N ội dung t ư t ưởng chính trị của Người trong những năm 20 bao gồm những điểm ch ủ yếu nh ư sau: 1. Người chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân là “ăn cướp” và “giết người’’. Vì vậy, chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công động thế giới. nhân và nhân dân lao trên 2. Cách mạng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế. Phải gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng nhân dân lao đ ộng và giai cấp công nhân. Người nói: “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản mạng thế giới”. và cách Người cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô s ản ở
  5. chính quốc có mối quan hệ khăng khít biện chứng với nhau, nhưng không phụ thuộc vào nhau. Cách mạng giải phóng dân tộc có thể bùng nổ và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Ở đây Nguyễn Aí Quốc muốn nhấn m ạnh t ới vai trò tích cực chủ động của các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức của chủ thực nghĩa dân. 3. Ở một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân lại là lực lượng đông đ ảo nh ất trong xã hội, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề. Vì vậy, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải thu phục, lôi cuốn được nông dân đi theo, cần phải xây dựng khối liên minh công nông làm động lực của cách mạng. Đ ồng thời trên cơ sở liên minh công nông phải thu hút, tập hợp đ ược s ự tham gia r ộng r ải của đông đảo các giai tầng xã hội khác vào trận tuyến đấu tranh của dân tộc. 4. Cách mạng muốn giành được thắng lợi, trước hết phải có đảng cách mạng nắm vai trò lãnh đạo. Đảng muốn vững, phải đi theo học thuyết Mác – Lênin. Đ ảng ph ải có đội ngũ cán bộ sẵn sàng hy sinh chiến đấu vì mục đích của đảng, vì lợi ích và s ự t ồn vong của dân tộc, vì lý tưởng giải phóng giai cấp công nhân và nhân loại. 5. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, chứ không phải việc của một vài người. Vì vậy cần phải tập hợp, giác ngộ và từng bước tổ ch ức qu ần chúng đ ấu tranh từ thấp đến cao. Đây là quan điểm cơ bản đầu tiên của Nguy ễn Aí Qu ốc v ề nghệ thuật vận động quần chúng tiến hành đấu tranh cách mạng. Những quan điểm, tư tưởng cách mạng nói trên của Nguyễn Aí Qu ốc đ ược th ể hi ện trong các tác phẩm của Người, cùng với các tài liệu khác đã đ ược bí m ật chuy ển v ề trong nước, đến với các tầng lớp nhân dân Việt Nam, tạo ra m ột xung lực m ới, như một cơn gió lạ thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng mới, một ch ất men kích thích phong trào dân tộc phát triển và nhanh chóng chuyển mình theo xu hướng cách mạng mới của thời đại. Cũng từ đây, nhũng gười yêu nước Việt Nam bắt đầu hướng v ề Nguyễn Aí Quốc, một lãnh tụ cách mạng thiên tài đang như ngọn hải đăng ch ỉ đ ường dẫn l ối đ ưa thể tộc tới độc lập, tự toàn dân và nhân dân đi do. *Thời ở Quốc: gian Trung Sau một thời gian ở Liên Xô để học tập và nghiên cứu kinh nghi ệm xây d ựng đảng kiểu mới, Nguyễn Aí Quốc đã lên đường về tới Quảng Châu. Vào cu ối 1924 Nguyễn Aí Quốc đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam ở đây, nhất là nhũng thanh niên hăng hái trong tổ chức Tâm tâm xã để tiến tới thành lập Hội Vi ệt Nam cách m ạng thanh niên (6/1925) với nhóm Cộng sản đoàn làm nòng c ốt rồi truyền bá ch ủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng c ủa giai c ấp công nhân Việt Nam, Người sáng lập tuần báo Thanh niên làm c ơ quan tuyên truyền c ủa Hội. Có thể nói rằng Nguyễn Aí Quốc là người đã nhìn thấy yêu c ầu c ấp bách c ủa cách mạng Việt Nam lúc này là cần phải có tổ chức để chuẩn bị cho những b ước s ắp đ ến. Tuy nhiên tổ chức này chưa phải là Đảng cộng sản mà trên c ơ sở nhóm C ộng s ản đoàn bao gồm những thành viên tích cực và trung kiên của Tâm tâm xã đễ thành l ập một tổ chức cách mạng có tính chất quần chúng rông rãi h ơn đó là H ội Vi ệt Nam cách mạng thanh niên.
  6. Sau khi đưa những thanh niên yêu nước Việt Nam vào Hội Vi ệt Nam cách m ạng thanh niên, Nguyễn Aí Quốc đã trực tiếp mở nhiều khóa huấn luyện chính trị nhằm đào t ạo đội ngũ cán bộ cốt cán cho cách mạng Việt Nam. Từ 1924 – 1927 đã đào tạo đ ược 75 hội viên. Một số được cử đi học ở trường Đại học Phương Đông (Liên Xô), một số đi học ở các trường quân sự ở Trung Quốc, Liên Xô…,còn phần lớn trở về n ước ho ạt động. Trong đó Người vừa tổ chức lớp học, vừa biên so ạn tài li ệu gi ảng d ạy, v ừa là giáo viên trực tiếp truyền đạt những nội dung học tập. Các bài gi ảng c ủa Nguyễn Aí Quốc về sau được tập hợp trong cuốn Đường cách m ệnh (1927). Đây là tài liệu nhằm chuẩn bị cho những người yêu nước Vi ệt Nam những quan đi ểm cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân t ộc Vi ệt Nam. Trong tác phẩm này, Nguyễn Aí Quốc đã vạch ra những ph ương h ướng c ơ b ản v ề chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc ở Vi ệt Nam, m ở đ ường cho sự du nhập của chủ nghĩa Mác – Lênin và sự hình thành chính đảng vô sản ở trong nước. Từ tác phẩm toát ra một yêu cầu cấp thiết hành động. Ba t ư t ưởng c ơ b ản đ ược nêu lên: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng đông đảo nên phải đ ộng viên, t ổ ch ức và lãnh đạo quần chúng nhân dân vùng dậy đánh đổ các giai c ấp áp b ức, bóc l ột; cách mạng phải có đảng của chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đ ạo; cách m ạng trong n ước c ần phải đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới và là một bộ phận của cách m ạng th ế gi ới. Mục đích của cuốn sách là để nói cho đồng bào ta bi ết rõ: “Vì sao chúng ta mu ốn s ống thì phải cách mệnh – Vì sao cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không ph ải việc riêng của một hai ngừơi. Đem lịch sử cách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi. Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ Ai là bạn ta ? Ai là thù ta ? Cách mệnh phải thế thì làm nào ? Hoạt động của Nguyễn Aí Quốc đã có tác dụng tích c ực đến phong trào cách m ạng trong nước. Từ năm 1926 Hội Việt Nam cách m ạng thanh niên đã xây d ựng nhi ều c ơ sở ở nhiều trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng, số lượng hội viên tăng lên nhanh t ừ 300 người (1928) lên đến 1700 người (1929). Đến đầu 1929 Hội đã có cơ sở hầu khắp cả nước rồi các tổ chức đoàn thể quần chúng của Hội cũng lần lượt ra đời. Đ ặc bi ệt phong trào vô sản hóa của Hội từ 1928 trở đi đã góp phần thực hiện vi ệc kết h ợp ch ủ nghĩa Mác – Leenin với phong trào công nhân và phong trào yêu n ước thúc đ ẩy nhanh tiến Đảng cộng sản ở Việt trình hình thành Nam. Đến giữa 1929 nhu cầu thành lập tổ chức cộng sản chín muồi, Tân Vi ệt cách m ạng đảng có sự phân hóa và chuyển mình theo khuynh hướng c ộng sản. Tr ước yêu c ầu bức thiết của cách mạng. Tháng 3/1929 chi bộ cộng sản đầu tiên ở Vi ệt Nam đ ược thành lập, để rồi từ tháng 6 – 9/1929 lần lượt 3 tổ chức cộng sản n ối ti ếp nhau xu ất hiện là: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông D ương C ộng sản liên đoàn taọ tiền đề trực tiếp cho sự ra đời c ủa chính đ ảng vô s ản ở Vi ệt Nam. Thứ Tư, Nguyễn Aí Quốc là người có công lao to lớn trong vi ệc thành l ập Đ ảng cộng sản Việt Nam: Sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản vào nữa sau 1929 ở Việt Nam lúc bấy giờ là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam, nhưng vì cả 3 t ổ chức đ ều ho ạt đ ộng riêng lẻ, công kích lẫn nhau, tranh giành địa bàn lẫn nhau nên đã gây trở ngại l ớn cho phong trào cách mạng. Vì vậy, yêu cầu bức thiết của cách m ạng Việt Nam lúc này là ph ải có
  7. một Đảng cộng sản thống nhất trong c ả n ước để lãnh đ ạo cách m ạng. Đúng vào thời điểm khó khăn phức tạp đó, lãnh tụ Nguyễn Aí Quốc đã xu ất hi ện như một vị cứu tinh của cách mạng và phong trào c ộng sản Vi ệt Nam. Với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản. Nguyễn Aí Qu ốc có quy ền quy ết đ ịnh mọi vấn đề của phong trào cách mạng Đông Dương. Người quyết tâm th ống nh ất các lực lượng cộng sản ở Việt Nam để thành lập một Đảng cộng sản duy nhất. Được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản Nguyễn Aí Quốc đã triệu tập hội nghị hợp nh ất các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam diễn ra từ ngày 03 – tại Hương Cảng Quốc) 07/02/1930 (Trung Hội nghị gồm có 5 đại biểu, hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng (Tr ịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh), hai đại biểu của An Nam C ộng sản đ ảng (Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu) và Nguyễn Aí Quốc đại diện cho Quốc tế c ộng sản ch ủ trì cuộc họp. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, với uy tín của Người và yêu c ầu c ủa cách m ạng Việt Nam, các đại biểu tham gia hội nghị đã nhất trí tán thành vi ệc h ợp nh ất Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng thành Đ ảng C ộng s ản Vi ệt Nam, đồng thời thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Ch ương trình tóm t ắt và Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Aí Quốc soạn thảo. Sau hội nghị hợp nhất đảng, ngày 24/02/1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn xin gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam và đã được Ban chấp hành Trung Ương lâm thời đồng ý. Như vậy trên thực tế đến ngày 24/02/1930 thì ba tổ chức cộng sản ở nước ta đã được thống nhất thành Đảng Cộng sản Vi ệt Nam. Bản Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng khẳng đ ịnh Đ ảng C ộng s ản Việt Nam “ là đội tiên phong của vô sản giai cấp”. Đảng chủ trương ti ến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả c ủa sự kết h ợp gi ữa ch ủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng cách mạng tiên tiến c ủa thời đại v ới phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam…Sự ra đời của Đảng ngày 3/2/1930 đã chấm d ứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam trong m ấy chục năm qua. Đây là khâu chuẩn bị quan trọng đầu tiên cho một thời kỳ đấu tranh mới trong lịch sử dân t ộc. Như vậy Nguyễn Ái Quốc là người đã đứng ra tri ệu tập Hội ngh ị h ợp nhất các t ổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đ ảng C ộng s ản Vi ệt Nam, nh ưng cũng chính Nguyễn Aí Quốc là người đã so ạn thảo ra Chính c ương v ắn t ắt, Sách l ược vắn tắt, Chương trình vắn tắt và Điều lệ vắn tắt c ủa Đảng. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Aí Quốc khởi thảo và thông qua tại Hội nghị đã vạch ra phương hướng phát tri ển c ơ b ản c ủa cách m ạng Việt Nam, từ cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng XHCN. Đường lối đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa qu ốc tế vô sản, giữa tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và thực ti ễn cách m ạng Vi ệt Nam. Những văn kiện đó được xem là cương lĩnh đầu tiên c ủa Đ ảng C ộng s ản Vi ệt Nam, đặt nền móng vững chắc cho con đường cách mạng c ủa dân tộc d ưới sự lãnh đ ạo c ủa Đảng.
  8. Như vậy, có thể nói rằng công lao của Nguyễn Aí Quốc đối v ới cách m ạng Vi ệt Nam là rất lớn, nhất là giai đoạn trước năm 1930. Nguyễn Aí Qu ốc là ng ười đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc – con đường cách mạng vô sản; tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta nhằm chuẩn bị mọi m ặt v ề t ư t ưởng chính trị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, đ ặc bi ệt chính Ng ười đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam để thành lập nên Đ ảng Cộng sản Việt Nam đồng thời xác định đúng đắn đường lối cách mạng, thể hiện trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt, Điều lệ v ắn tắt c ủa Đảng do Người khởi thảo. Đó dược xem là cương lĩnh cách mạng đúng đắn c ủa Đảng có tác dụng chỉ đạo xuyên suốt đường lối cách mạng Vi ệt Nam, đ ưa cách m ạng Vi ệt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản