intTypePromotion=1
ADSENSE

Vài ý kiến về nội dung môn Phương pháp học đại học

Chia sẻ: Ta La La Allaa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

37
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện chủ trương cải tiến chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng; tất cả các chương trình đào tạo, đề cương, bài giảng các môn học của trường Đại học Văn Hiến đều đã được tất cả các Khoa, ngành tổ chức lấy ý kiến người học, người sử dụng sinh viên tốt nghiệp, các nhà chuyên môn,...tổ chức biên soạn lại trong năm 2016 và đã hoàn tất vào Quý I/2017. Riêng Khoa Giáo dục Đại cương (GDĐC) phụ trách biên soạn đề cương, bài giảng các môn đại cương và một số môn cơ sở ngành. Đặc biệt, Nhà trường đã quyết định đưa thêm nhiều môn đại cương hoàn toàn mới so với trước đây vào phần đại cương, trong đó có môn Phương pháp học đại học. Khoa GDĐC đã nỗ lực tổ chức biên soạn đề cương, bài giảng, tập huấn giảng viên và tổ chức giảng dạy học phần này cho sinh viên năm 1 ngay trong học kỳ I (NH 2016-2017). Là một thành viên trong nhóm biên soạn và giảng dạy môn học này tác giả có cái nhìn so sánh nội dung của học phần này với vài tài liệu liên quan khác để có nhận xét; đồng thời đề xuất một số ý kiến bổ sung, chỉnh sửa cho bài giảng môn học này do Khoa GDĐC Đại học Văn Hiến biên soạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vài ý kiến về nội dung môn Phương pháp học đại học

“Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> <br /> VÀI Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG<br /> MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC<br /> ThS. Đỗ Văn Bình1<br /> TÓM TẮT<br /> Thực hiện chủ trương cải tiến chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng; tất cả các<br /> chương trình đào tạo, đề cương, bài giảng các môn học của trường Đại học Văn Hiến đều đã<br /> được tất cả các Khoa, ngành tổ chức lấy ý kiến người học, người sử dụng sinh viên tốt nghiệp,<br /> các nhà chuyên môn,...tổ chức biên soạn lại trong năm 2016 và đã hoàn tất vào Quý I/2017.<br /> Riêng Khoa Giáo dục Đại cương (GDĐC) phụ trách biên soạn đề cương, bài giảng các môn<br /> đại cương và một số môn cơ sở ngành. Đặc biệt, Nhà trường đã quyết định đưa thêm nhiều<br /> môn đại cương hoàn toàn mới so với trước đây vào phần đại cương, trong đó có môn Phương<br /> pháp học đại học. Khoa GDĐC đã nỗ lực tổ chức biên soạn đề cương, bài giảng, tập huấn<br /> giảng viên và tổ chức giảng dạy học phần này cho sinh viên năm 1 ngay trong học kỳ I (NH<br /> 2016-2017). Là một thành viên trong nhóm biên soạn và giảng dạy môn học này tác giả có<br /> cái nhìn so sánh nội dung của học phần này với vài tài liệu liên quan khác để có nhận xét;<br /> đồng thời đề xuất một số ý kiến bổ sung, chỉnh sửa cho bài giảng môn học này do Khoa GDĐC<br /> Đại học Văn Hiến biên soạn.<br /> Từ khóa: Phương pháp học đại học (PPHĐH); Cải tiến chương trình đào tạo;<br /> Định hướng ứng dụng.<br /> <br /> 1. Đặt vấn đề<br /> Đề án “Cải tiến chương trình đào tạo” năm 2016 của trường Đại học Văn Hiến có mục tiêu:<br /> Cải tiến tất cả các chương trình đào tạo trình độ đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào<br /> tạo tại Đại học Văn Hiến; nhằm tạo điều kiện để xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo<br /> chất lượng, tiếp cận với chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế; phấn đấu đến năm 2020 có một<br /> số chương trình của Đại học Văn Hiến được kiểm định chất lượng bởi những tổ chức uy tín<br /> trong khu vực và trên thế giới.<br /> Theo đề án trên và chức năng của Khoa Giáo dục Đại cương (GDĐC), Khoa không cải tiến<br /> chương trình đào tạo mà chỉ làm nhiệm vụ cải tiến đề cương các môn học do khoa phụ trách<br /> trước đây và biên soạn đề cương các môn học mới theo định hướng ứng dụng và được trường<br /> phê duyệt.<br /> Theo đề án này, đến nay Khoa GDĐC phụ trách tổ chức giảng dạy 35 học phần (HP). Trong<br /> đó có 6 HP hoàn toàn mới. Ngoài ra, so với trước đây (2013-2015), Khoa GDĐC được phân<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> Trưởng Khoa GDĐC Trường ĐH Văn Hiến<br /> “Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> công phụ trách thêm 21 HP mới 2, Khoa cũng đã triển khai giảng dạy các học phần này kể từ<br /> từ Học kỳ I, năm học 2016-2017.<br /> Riêng trong tham luận này tôi trình bày về nội dung môn “Phương pháp học đại học”<br /> (PPHĐH) dưới hình thức xem xét sự giống, khác nhau về các nội dung của môn học này tại<br /> trường Đại học Văn Hiến với vài tài liệu tham khảo khác. Tác giả làm điều này với mong<br /> muốn nhận được sự góp ý, tư vấn thêm của quý đại biểu về các nội dung tương đối khác giữa<br /> các tài liệu nhằm giúp sinh viên Văn Hiến có được một tài liệu học tập cập nhật hiệu quả, phù<br /> hợp với bối cảnh xã hội và theo mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng. Tác giả bài viết<br /> hoàn toàn không có ý định đánh giá.<br /> 2. Nội dung môn Phương pháp học đại học<br /> Dưới đây là bản tóm tắt nội dung chính của 3 tài liệu (TL):<br /> <br /> 1. PPHĐH của Nguyễn 2. Phương Pháp Học Tập 3. PPHĐH của Nhóm GV<br /> Thanh Long, Lý Thị Hiệu Quả của Đỗ Linh- ĐH Văn Hiến<br /> Minh Châu, Nguyễn Lê Vân<br /> Khánh Trung<br /> Gồm 9 bài: Gồm 3 phần: Phần 1 có 4 Gồm 9 bài:<br /> chương; Phần 2 có 5 chương<br /> và Phần 3 có 2 chương<br /> <br /> <br /> 1. Quản lý áp lực: 1. Phần I: Đối tượng, mục 1. Giới thiệu môn học và tổ<br /> Học cách thư giãn; Quý trọng tiêu của sách; Vai trò người chức seminar về<br /> bản thân; Kiểm soát cuộc học; Các phương pháp (PP Những thay đổi và thách thức<br /> sống; thực hiện những thói phân tích, tổng hợp; PP lịch ở môi trường đại học: PP học<br /> quen lành mạnh; Ngủ, Ăn sử, logic; PP diễn dịch-quy tập; Giảng dạy, Kiểm tra &<br /> uống; Luyện tập thể dục thể nạp; PP hệ thống và cấu Đánh giá; Thách thức, cơ hội<br /> thao. Giảm những nhân tố trúc; PP hộp đen; PP song và cách thích nghi ở môi<br /> gây áp lực: Sử dụng thời song; PP sáng tạo; PP khách trường đại học; Bí quyết<br /> gian, thức ngủ, không chần quan hóa...) thành công.<br /> chừ trì hoãn.<br /> <br /> <br /> 2. Quản lý thời gian: 2. Phần II: 2. Các kỹ năng tự học tập,<br /> Tìm kiếm, tiết kiệm, nghỉ - Các kỹ năng: nghe, nói, tự nghiên cứu:<br /> ngơi, thay đổi thói quen, ghi thuyết trình, thảo luận Thiết lập mục tiêu học tập;<br /> nhanh; sử dụng thời khóa Xây dựng kế hoạch học tập;<br /> <br /> <br /> 2<br /> Xem chi tiết các HP ở phụ lục<br /> “Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> 1. PPHĐH của Nguyễn 2. Phương Pháp Học Tập 3. PPHĐH của Nhóm GV<br /> Thanh Long, Lý Thị Hiệu Quả của Đỗ Linh- ĐH Văn Hiến<br /> Minh Châu, Nguyễn Lê Vân<br /> Khánh Trung<br /> biểu; Lập kế hoạch thời gian nhóm, đọc, viết, ghi chép, Lựa chọn và tra cứu tài liệu;<br /> hiệu quả... sử dụng ngoại ngữ; Quản lý thời gian; Đánh giá<br /> - Các khả năng: chú ý, tập quá trình tự học, tự nghiên<br /> trung, ghi nhớ, sáng tạo, tổ cứu.<br /> chứcc công việc, lập KH,<br /> 3. Phương pháp tập trung: quản lý thời gian; 3. Những kỹ năng tương tác:<br /> Khái niệm; Loại bỏ các yếu tố - Các công cụ hỗ trợ: thư Kỹ năng làm việc theo nhóm;<br /> ảnh hưởng: Địa điểm, ánh sáng, viện, máy tính; internet, ti Kỹ năng thuyết trình<br /> tiếng ồn. Sử dụng TLTK, đặt ra vi và radio, máy ghi âm,<br /> mục tiêu học tập... sách học, báo tạp chí;<br /> 4. Phương pháp ghi nhớ: - Các yếu tố phụ trợ: nghỉ 4. Kỹ năng sử dụng CNTT<br /> ngơi thư dãn, dinh dưỡng, để phục vụ học tập:<br /> Các lý thuyết; Các phương<br /> môi trường; Kỹ năng khai thác thông tin<br /> pháp ghi nhớ: Lý do, chú ý,<br /> hiểu, nắm ý chính, cách tổng - Các đức tính, thói quen SV trên mạng; Kỹ năng sử dụng<br /> hợp, rèn luyện, củng cố cần rèn luyện: Kiên trì theo thư điện tử; Kỹ năng thiết kế<br /> thông tin đuổi mục tiêu, Nhanh nhẹn - slide trong trình chiếu<br /> quyết đoán - dám chịu trách Power Point.<br /> nhiệm, Kỹ luật, Chăm chỉ -<br /> chuyên cần - nhẫn nại,<br /> Khiêm tốn - cầu thị.<br /> <br /> <br /> 5. Phương pháp ghi chú: 3. Phần III: 5. Phương pháp tiếp cận<br /> Giá trị của việc ghi chú; Sử - Bàn về hiệu quả: Xác định cho nhóm ngành:<br /> dụng PP Cornell, Ghi có hiệu quả theo thời gian; Phương pháp khảo sát;<br /> hiệu quả. - Các tiêu chí ảnh hưởng Phương pháp phân tích; PP<br /> đến hiệu quả: Động cơ học tổng hợp; PP chứng minh; PP<br /> tập, PP học tập, Phương thực nghiệm.<br /> tiện học tập, Môi trường<br /> 6. Cách ghi bài: học tập, Mục đích học tập, 6. Một số phương pháp<br /> Các cách đánh giá học tập; nâng cao hiệu quả học tập:<br /> Ghi những điểm quan trọng<br /> của bài giảng: Dựa trên - Các yếu tố ảnh hưởng đến PP sơ đồ tư duy; PP dự án<br /> những gì đã biết; Học tích hiệu quả; Các phương án để<br /> cực; Chú ý đến những dấu học tập hiệu quả: Học ở lớp;<br /> “Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> 1. PPHĐH của Nguyễn 2. Phương Pháp Học Tập 3. PPHĐH của Nhóm GV<br /> Thanh Long, Lý Thị Hiệu Quả của Đỗ Linh- ĐH Văn Hiến<br /> Minh Châu, Nguyễn Lê Vân<br /> Khánh Trung<br /> hiệu; Cấu trúc; Theo dõi Học ở nhà; Những nguyên<br /> những ý chính. nhân cản trở việc học và<br /> cách khắc phục; Hứng thú<br /> và cách tạo ra hứng thú học<br /> tập; ...<br /> 7. Học từ sách giáo khoa: 7. Đạo văn và vấn đề đạo đức<br /> Biết ý chính; Tóm tắt thông của người làm khoa học: Đạo<br /> tin; Đưa ra câu hỏi; Kiểm văn; Công ước Berne và Luật<br /> nghiệm việc đọc hiểu sở hữu trí tuệ của Việt Nam;<br /> Cách trích dẫn để không vi<br /> phạm bản quyền<br /> <br /> <br /> 8. Học từ bài giảng: 8. Những vấn đề chung về<br /> Chuẩn bị bài trước khi đến NCKH: Khái niệm; Các đặc<br /> lớp; Tinh thần thái độ và cách điểm của NCKH; Phân loại<br /> ghi chép trong buổi học và NCKH; Các biến số; Sự đo<br /> sau buổi học. lường; Tính giá trị và độ tin cậy;<br /> PP chọn mẫu; Cách tiếp cận<br /> khảo sát; PP thu thập dữ liệu<br /> <br /> <br /> 9. Làm bài kiểm tra viết 9. Quy trình thực hiện đề<br /> Đọc kỹ đề; Sắp xếp thời gian; tài NCKH: Quy trình chung.<br /> Trả lời câu dễ trước; Tập trung Giới thiệu về từng bước của<br /> vào ý chính; Lập dàn ý; Dùng quy trình: Chọn đề tài NC;<br /> minh chứng, minh họa... Đề cương NCKH; Cách xây<br /> dựng từng đề mục trong 1 đề<br /> cương NCKH.<br /> <br /> <br /> <br /> Ba tài liệu có nhiều nội dung hoàn toàn khác biệt nhau, chỉ có 1 nội dung giống nhau là đề<br /> cập đến việc lập kế hoạch, thời khóa biểu học tập và quản lý thời gian.<br /> - TL 1: Nêu các yếu tố liên quan đến sinh hoạt của con người bình thường có ảnh hưởng<br /> đến việc tập trung học tập của sinh viên; cách tập trung ghi nhớ, ghi chép, học từ sách,<br /> từ bài giảng và cách làm bài kiểm tra.<br /> “Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> - TL 2: Chú trọng đến các phương pháp phân tích sự kiện (cũ và mới), các kỹ năng, khả<br /> năng, phương tiện và những đức tính, thói quen sinh viên cần có để học tập tốt.<br /> - TL 3: Chú trọng vào việc trang bị cho sinh viên những kiến thức-kỹ năng sát thực hơn<br /> với bối cảnh học tập hiện nay: Biết về cách dạy và học ở đại học hiện nay (theo tín chỉ),<br /> các thách thức và ứng phó do thay đổi môi trường sống (từ vùng quê lên thành phố trọ<br /> học), các kỹ năng tham khảo, lựa chọn tài liệu trên mạng, thư viện; một số phương pháp<br /> phân tích sự kiện, ghi chép, lập KH học tập, vấn đề về luật bản quyền và một số kiến<br /> thức cơ bản về NCKH.<br /> Nội dung tài liệu 1 và 2 phong phú, có cơ sở khoa học nhưng không có nhiều ý tưởng độc<br /> đáo và chưa đáp ứng nhu cầu học theo phương thức tín chỉ, học trong bối cảnh công nghệ<br /> thông tin phát triển nhanh.<br /> Nội dung tài liệu 3 sát hợp hơn với bối cảnh thay đổi môi trường sống, phương pháp dạy<br /> và học theo phương thức tín chỉ và học trong bối cảnh CNTT phát triển nhanh.<br /> 3. Việc biên soạn bài giảng và tập huấn giảng viên<br /> Tháng 5/2016 Trường chính thức có quyết định về việc thêm các môn học mới và giao cho<br /> Khoa GDĐC tổ chức biên soạn đề cương, bài giảng để dạy cho sinh viên trong năm học 2016-<br /> 2017. Môn PPHĐH là môn bắt buộc mọi sinh viên phải học trong HK1(bắt đầu từ tháng<br /> 9/2016 với 29 lớp). Vì vậy Khoa GDĐC phải khẩn trương chuẩn bị đề cương, bài giảng với<br /> nội dung cải tiến theo chủ trương của đề án Cải tiến CTĐT. Khoa GDĐC đã tổ chức thực hiện<br /> như sau:<br /> - Lựa chọn GV có kinh nghiệm giảng dạy và chuyên môn gần với môn học để phân công<br /> soạn 9 bài của môn học này (Bắt đầu vào cuối tháng 5/2016: Có 9 GVCH (ThS) được<br /> chọn; Gồm: 3 Xã Hội Học, 3 Văn học, 2 Văn hóa học và 1 Quản Trị Kinh Doanh).<br /> - Cuối tháng 7 đến giữa tháng 8/2016 Khoa đã tổ chức 5 buổi trình bày các bài giảng<br /> (dưới dạng Power Point) để tập thể GV đặt câu hỏi, góp ý điều chỉnh, bổ sung bài giảng,<br /> thống nhất cách chấm điểm quá trình, thi cuối môn học...<br /> - Đến cuối tháng 8/2016 bài giảng môn PPHĐH đã được hoàn chỉnh và và gởi cho tất cả<br /> GV được phân công dạy. Dự kiến cuối năm học Nhóm GV sẽ họp góp ý bổ sung, hoàn<br /> chỉnh thêm nội dung bài giảng môn học này. Nhân Hội thảo này tôi có góp ý sớm hơn<br /> dự kiến.<br /> 4. Vài đề suất cho TL 3<br /> Dựa vào kinh nghiệm chủ quan qua thực tế giảng dạy môn PPHĐH trong HKI năm học<br /> 2016-2017 và tham khảo kỹ hơn 3 tài liệu trên, tôi có mấy đề suất cải tiến, bổ sung Tài liệu 3<br /> (của Khoa GDĐC) như dưới đây sau:<br /> - Bài 1: Tài liệu tổng kết các Seminar về “Những thay đổi và thách thức ở môi trường đại<br /> học”của các Thầy/Cô cùng giảng dạy cần được biên tập lại để đưa vào nội dung tập bài<br /> “Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> giảng cho môn học này (sinh viên các lớp có nhiều hòan cảnh, kinh nghiệm khác nhau<br /> nên có nhiều ý kiến hay bổ ích).<br /> - Bài 2: Cần bổ sung thêm nội dung phần “Đánh giá quá trình tự học, tự nghiên cứu” (Nêu<br /> rõ hơn phương pháp, quy trình đánh giá).<br /> - Bài 3: Nên xem xét bổ sung phần cách làm một bài kiểm tra viết (Tham khảo thêm bài<br /> 9 tài liệu 1)<br /> - Bài 5: Cần xem lại và bổ sung nội dung bài “Phương pháp tiếp cận cho nhóm ngành”<br /> (tham khảo thêm Phần I của tài liệu 2 thay vì chỉ tham khảo TL của Vũ Cao Đàm).<br /> - Bài 6: Cần xem lại và bổ sung nội dung phần “PP dự án” trong bài này.<br /> - Bài 7: Cần xem lại và bổ sung nội dung phần “Công ước Berne và Luật Sở hữu trí tuệ”<br /> (Nêu một số trường hợp vi phạm và mức độ xử phạt cụ thể).<br /> - Trong lần đầu giảng dạy, nhóm biên tập quyết định cho SV xây dựng một đề cương<br /> NCKH (làm bài nhóm 2-4 SV/nhóm), tôi thấy điều này có vẻ khó với đa số nhóm vì<br /> sinh viên chỉ học 2 buổi (2 bài: 8 và 9); do đó cần cân nhắc thay đổi thành thi viết với<br /> đề thi có nội dung thể hiện kiến thức của nhiều bài học hơn.<br /> “Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phụ lục: DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC DO KHOA GDĐC PHỤ TRÁCH<br /> <br /> <br /> Stt Tên học phần/ Năng lực Số Môn Ghi chú<br /> tín học<br /> chỉ mới<br /> 1. GC1: Năng lục hiểu biết pháp luật, chính trị<br /> đại cương của nhà nước Việt Nam:<br /> Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – 2<br /> Lenin 1<br /> Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – 3<br /> Lenin 2<br /> Đường lối CM của Đảng CSVN 3<br /> Pháp luật đại cương 3<br /> Tư tưởng Hồ Chí Minh 2<br /> 2. GC2: khả năng ứng dụng CNTT (cho các<br /> ngành không chuyên)<br /> Đại cương về CNTT và truyền thông 3 X Thay thế môn “Tin học căn bản” trước đây với nội dung mang<br /> tính ứng dụng, sát hơn với nhu cầu học tập của sv<br /> 3. Khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh –<br /> cho các ngành không chuyên)<br /> Tiếng Anh giao tiếp 1 3<br /> Tiếng Anh giao tiếp 2 3<br /> Tiếng Trung giao tiếp 1 3 X<br /> “Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> <br /> Tiếng Trung giao tiếp 2 3 X<br /> Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 X<br /> Thêm các ngoại ngữ này cho sinh viên tự chọn và giao cho Khoa<br /> Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 X<br /> GDĐC quản lý và tổ chức giảng dạy.<br /> Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 X<br /> Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 X<br /> 4. Năng lực hiểu biết về khoa học tự nhiên, môi<br /> trường<br /> Toán cao cấp 3<br /> Vật lý 3<br /> Thống kê ứng dụng cơ bản 3 X Thay cho môn “Xác suất thống kê” với nội dung giảm lý thuyết<br /> và tăng cường tính ứng dụng.<br /> Môi trường và con người 3<br /> 5. Năng lực hiểu biết về kinh tế, quản lý, quản<br /> trị đại cương<br /> Khởi nghiệp 3 X Môn học mới bổ sung trong phần kiến thức đại cương<br /> Kinh tế học đại cương 3 X<br /> Marketing căn bản 3 X<br /> Quản trị học 3 X<br /> Kế toán đại cương 3 X<br /> Logic học 3<br /> 6. Năng lực hiểu biết về KHXH, nghệ thuật,<br /> nhân văn, đa văn hóa và tôn giáo<br /> Văn hiến Việt Nam 3 X Môn học hoàn toàn mới trong các bậc học ở VN<br /> “Vài ý kiến về nội dung môn “phương pháp học đại học”<br /> <br /> <br /> <br /> (văn hiến là 1 phần trong văn hóa Việt Nam, vì<br /> vậy nếu tách một môn tên Văn hiến Việt Nam sẽ<br /> không có tính khoa học)<br /> Nhập môn âm nhạc 3 X Môn học mới bổ sung trong phần kiến thức đại cương<br /> Một số vấn đề xã hội đương đại 3 X Môn học hoàn toàn mới trong phần kiến thức đại cương<br /> Kinh tế - văn hóa – xã hội ASEAN 3 X<br /> Mỹ học đại cương 3<br /> Các nền văn minh thế giới 3<br /> Giao tiếp liên văn hóa 3 X Môn học hoàn toàn mới trong phần kiến thức đại cương<br /> Tâm lý học đại cương 3<br /> 7. Năng lực và tố chất cá nhân chung<br /> Phương pháp học đại học 3 X Tên môn học thì không mới, nhưng nội dung do ĐH Văn Hiến<br /> dạy thì hoàn toàn mới.<br /> Kỹ năng sử dụng Tiếng Việt 3 X Thay cho môn “Tiếng Việt thực hành” trước đây với nội dung<br /> chú trọng nhiều hơn ứng dụng<br /> Kỹ năng hành chánh-văn phòng 3 X Môn học mới bổ sung trong phần kiến thức đại cương<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2