VĂN PHẠM ANH VĂN

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

1
633
lượt xem
503
download

VĂN PHẠM ANH VĂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thì hien tẠi Đơn giản dien tả hành động có that trong quá khứ , hien tại, và tương lai. Thì hien tại ñơn giản cũng dien tả thói quen và hoạt động hàng ngày. Tiếng Anh có hai loại danh từ: danh từ chung (common noun) và danh từ riêng (proper noun). Tên của các ngày trong tuần (ví dụ: thứ hai: Monday), tên các ngày lễ (ví dụ: Giáng Sinh: Christmas), tên của dân tộc (ví dụ: người Pháp: French) cũng được xếp vào danh từ riêng. Tất cả các danh từ riêng đều phải được viết hoa....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VĂN PHẠM ANH VĂN

Đồng bộ tài khoản