intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vận Tải bảo hiểm Ngoại Thương

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

1.764
lượt xem
388
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân định trách nhiệm của người mua, người bán trong Incoterms 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận Tải bảo hiểm Ngoại Thương

  1. Phân định trách nhiệm của người mua, người bán trong Incoterms 2000 Nhóm E F C D EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Nghĩa vụ các bên B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M 1 _Cung cấp hàng phù hợp với HĐ x x x x x x x x x x x x x _ Trả tiền hàng x x x x x x x x x x x x x 2 Giấy phép và thủ tục _ Xin giấy phép XK, làm thủ tục hải quan để XK x x x x x x x x x x x x x _ Xin giấy phép NK, làm thủ tục hải quan để NK x x x x x x x x x x x x x 3 Ký HĐ chuyên chở và HĐ bảo hiểm _ HĐ vận chuyển x x x x x x x x x x x x x từ xưởng từ địa từ dọc từ lúc từ xưởng người bán từ xưởng người bán từ xưởng từ xưởng từ xưởng từ xưởng người bán người bán điểm giao mạn tàu hàng ở đến cảng đến quy đến địa điểm quy người bán người bán người bán đến địa điểm quy đến địa hàng do cảng bốc trên tàu định ở nước người định ở nước người đến địa đến khi đến khi định ở nước người điểm quy người mua đến địa cảng bốc mua mua điểm quy hàng còn hàng ở mua định ở chỉ định điểm quy đến địa định ở trên tàu cầu cảng nước đến địa định ở điểm quy biên giới tại cảng tại cảng người mua điểm quy nước định ở nước đến quy đến quy định ở người nước người mua định định nước mua người người mua mua _ Nghĩa vụ vận chuyển _ HĐ bảo hiểm x x từ xưởng từ xưởng người bán người bán đến cảng đến địa đến quy điểm đến định quy định _ Nghĩa vụ bảo hiểm 4 Giao nhận hàng _ Giao hàng x x x x x x x x x x x x x _ Nhận hàng x x x x x x x x x x x x x tại xưởng giao cho giao dọc giao hàng lên tàu tại cảng bốc giao hàng cho người giao tại giao trên giao tại giao tại địa điểm người bán người mạn tàu hàng chuyên chở đầu tiên biên giới tàu tại cầu cảng quy định ở nước chuyên cảng bốc cảng dỡ cảng dỡ người mua chở _ Địa điểm giao hàng 5 Chuyển rủi ro _ chịu rủi ro trước thời điểm giao hàng x x x x x x x x x x x x x _ chịu rủi ro sau thời điểm giao hàng x x x x x x x x x x x x x 6 Phân chia phí tổn
  2. 6 _chịu các phí tổn trước thời điểm giao hàng x x x x x x x x x x x x x _chịu các phí tổn sau thời điểm giao hàng x x x x x x x x x x x x x 7 Thông báo (Shipment Advice) _T/B cho người mua những thông tin cần thiết để nhận hàng x x x x x x x x x x x x x _T/B cho người bán những thông tin cần thiết để giao hàng x x x x x x x x x x x x x 8 Chứng từ vận tải _Cung cấp cho người mua bằng chứng về việc đã giao hàng x x x x x x x x x x x x x _Chấp nhận bằng chứng về việc giao hàng x x x x x x x x x x x x x 9 Kiểm tra hàng hóa _Trả chi phí kiểm tra hàng để giao, bao bì hàng hóa, ghi ký mã hiệu x x x x x x x x x x x x x _Trả chi phí để kiểm tra hàng trước khi gửi, trừ trường hợp kiểm tra theo lệnh của nhà chức trách nước XK x x x x x x x x x x x x x 10 Những nghĩa vụ khác _Theo yêu cầu của người mua, do người mua chịu phí tổn cung cấp cho người mua những bằng chứng, thông tin cần thiết đẩ nhập hàng, mua bảo hiểm x x x x x x x x x x x x x _trả chi phí để nhận được những chứng từ, thông tin theo yêu cầu x x x x x x x x x x x x x
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2