intTypePromotion=1

VẬT LIỆU CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG NỒI HƠI 3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
135
lượt xem
50
download

VẬT LIỆU CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG NỒI HƠI 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

13.8. Số lượng đinh chì lắp đặt cho mỗi nồi hơi đầu máy xe lửa do cơ quan thiết kế quy định nhưng ít nhất phải là 2 đinh chì, chỉ cho phép đặt 1 đinh chì với nồi đun đầu máy xe lửa chạy đường hẹp dưới 1000mm. Yêu cầu kỹ thuật của đinh chì phải theo đúng quy định ở điều 6.10 của quy phạm này. 13.9. Mỗi lần cạo rửa nồi hơi phải kiểm tra tình trạng của các đinh chì. Cứ 3 tháng phải đức lại đinh chì một lần và cả những trường hợp phát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VẬT LIỆU CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG NỒI HƠI 3

  1. 13.8. Số lượng đinh chì lắp đặt cho mỗi nồi hơi đầu máy xe lửa do cơ quan thiết kế quy định nhưng ít nh ất phải là 2 đinh ch ì, chỉ cho phép đặt 1 đinh ch ì với nồi đun đầu máy xe lửa chạy đư ờng hẹp dưới 1000mm. Yêu cầu kỹ thuật của đinh chì phải theo đúng quy định ở điều 6.10 của quy phạm này. 13.9. Mỗi lần cạo rửa nồi h ơi ph ải kiểm tra tình trạng của các đinh chì. Cứ 3 tháng phải đức lại đinh chì một lần và cả những trường hợp phát hiện thấy tình trạng kỹ thuật không tốt cũng phải đúc lại. Sau khi đúc đinh chì phải được cạo rửa sạch sẽ, kiểm tra kỹ lưỡng và phải thử bằng sức nước đến áp suất bằng p + 5at (p là áp suất làm việc lớn nhất của nồi hơi at). Nếu thử tốt th ì đơn vị sử dụng phải đóng dấu chìm lên m ặt trên của đinh ch ì các số liệu sau : Ký hiệu đơn vị đúc. - Ngày tháng, năm đúc. - Sau đó phải in dấu đinh chì vào một tờ giấy riêng để lưu vào lý lịch hộ chiếu của nồi hơi. 13.10. Mỗi nồi hơi đầu máy xe lửa phải có hai ống thủy và hoạt động độc lập với nhau, cho phép đặt một ống thủy và một hệ thống 3 vòi thử nước (một vòi ch ỉ mức 13
  2. nước thấp nhất, một vòi chỉ mực nước trung b ình và một vòi ch ỉ mực nước cao nhất trong nồi hơi). Trên m ặt tấm cửa lò cạnh ống thủy phải gắn một mũi tên bằng kim loại sơn màu đỏ chỉ mức nước thấp nhất cho phép. Khoảng cách từ mức thấp nhất trên ống thủy đến mép d ưới ống thủy phải từ 5 đến 10mm. Ống thủy phải có đèn soi sáng rõ ràng để công nhân vận hành quan sát mức nước trong nồi hơi. 13.11. Độ sáng mặt nước nồi h ơi đầu máy xe lửa phải không nhỏ hơn 50 luymen, còn các chỗ khác th ì không nhỏ h ơn 20 luymen. 13.12. Mỗi nồi hơi đầu máy xe lửa phải có 2 bơm cấp nước hoạt động độc lập với nhau, mỗi b ơm phải bảo đảm cấp đủ nư ớc khi nồi h ơi làm việc với sản lượng hơi lớn nhất. Các máy bơm phải bảo đảm làm việc tốt đều, trong số đó phải có một b ơm có khả năng làm việc khi nhiệt độ nước đến 70oC. Trên mỗi đường nước phải đặt van khóa và van một chiều. Các máy bơm cấp nước phải có vòi chữa cháy và đầu ống nối đúng tiêu chuẩn. 13.13. Thời gian khám nghiệm các nồi hơi đầu máy xe lửa phải theo đúng điều 10.3 của quy phạm n ày nhưng có bổ sung : 14
  3. a) Khám nghiệm định kỳ tiến hành theo mỗi kỳ sửa chữa lớn nồi hơi, nhưng không quá 6 năm đối với nồi hơi m ới đưa vào sử dụng lần đầu. Thời hạn khám nghiệm định kỳ tiếp theo do cán bộ thanh tra kỹ thuậât an to àn quy định theo tình trạng kỹ thu ật của nồi h ơi, nhưng không quá 6 năm. b) Khám nghiệm định kỳ toàn bộ nồi hơi được tiến hành phù h ợp với mỗi kỳ sửa chữa vừa, nhưng không quá 2 năm. 13.14. Độ mòn giới hạn đối với từng bộ phận, từng chi tiết cụ thể của nồi hơi đầu máy xe lửa, do cơ quan cấp trên có thẩm quyền quy định. 13.15. Nồi hơi đầu máy xe lửa đ ã sử dụng trên 12 năm mà không có biện pháp nào khác để loại trừ cặn cứng dày quá 1mm bám trên các tấm hộp lửa, th ì phải tháo các tấm hộp lửa ra để khử cặn cứng và kiểm tra hiện tượng rạn nứt ở phía trong và phía ngoài các tấm hộp lửa này. 13.16. Nồi h ơi đầu máy xe lửa đã sử dụng từ 40 năm trở lên, các tấm tôn cũ phải được khảo sát cơ tính một mẫu cho mỗi tấm nguyên và chiếu siêu âm 100% các mối hàn. Các kết quả thu được phải phù h ợp với yêu cầu của quy phạm n ày. Trong mỗi kỳ sửa chữa lớn (khám nghiệm định kỳ 6 năm) cũng phải kiểm tra bằng siêu âm các mối hàn giao nhau và những chỗ nghi ngờ. 15
  4. Các mối hàn sửa chữa vá, táp, thay, đắp các ổ ăn m òn ... đ ều phải kiểm tra bằng siêu âm 100%. Chương XIV ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NỒI HƠI (Được thay thế bằng TCVN 6006 – 1995) Chương XV ĐIỀU TRA SỰ CỐ VÀ TAI NẠN DO SỰ CỐ XẢY RA (Được thay thế bằng TCVN 6007 – 1995) Chương XVI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH QUY PH ẠM 16.1. Quy phạm n ày có hiệu lựckể từ ngày 1/1/1982 đ ối với tất cả đơn vị thiết kế, ch ế tạo, lắp đặt, sửa chữa và sử dụng nồi hơi, nồi đun thuộc các Bộ, các ngành và các địa phương trong cả nước. 16.2. Những nồi cũ không đủ điều kiện thi hành quy ph ạm này sẽ do cơ quan thanh tra k ỹ thuật an to àn ch ịu trách nhiệm đăng ký nồi đó xét châm chước riêng cho 16
  5. từng trường hợp cụ thể. Đối với những vấn đề kỹ thuật có ảnh h ưởng lớn đến an toàn thì trước khi châm ch ước phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của cơ quan ban hành quy ph ạm 16.3. Thủ trưởng các đơn vị thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và sử dụng nồi hơi, nồi đun nước nóng phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước khi vi phạm quy phạm này. Đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm do những người d ưới quyền gây ra. 16.4. Những người vi phạm quy phạm này, tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý k ỷ luật theo chế độ hiện h ành. CHỦ NHIỆM KHOA HỌC KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG VÀ KỸTHUẬT NHÀ NƯỚC THỨ TRƯỞNG Lê Khắc đã ký Phan Văn Hựu đã ký 17
  6. 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản