VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG PHÂN LOẠI

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
851
lượt xem
179
download

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG PHÂN LOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lời nói đầu TCVN….........................:2006 do Tiểu Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC 2 “Vật liệu chống thấm” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường – Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG PHÂN LOẠI

  1. BỘ XÂY DỰNG VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG **************** BÁO CÁO DỰ THẢO TIÊU CHUẨN TCVN……: 2006 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG PHÂN LOẠI Hà Nội - 2006
  2. BỘ XÂY DỰNG VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG **************** BÁO CÁO DỰ THẢO VÀ THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG PHÂN LOẠI MÃ SỐ TC: 13 - 05 Ngày … tháng 2 năm 2006 Thủ trưởng cơ quan chủ trì Chủ nhiệm dự án KS. Vũ Thị Dư Chủ tịch hội đồng KHKT Cơ quan quản lý dự án
  3. Lời nói đầu TCVN….........................:2006 do Tiểu Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC 2 “Vật liệu chống thấm” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường – Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  4. Phụ lục A (Tham khảo) Một số sản phẩm VLCT thông dụng Phân loại Trạng thái sản Nguyên lý chống Nguồn gốc nguyên liệu phẩm thấm Hãng sản xuất Chủng loại Tên sản phẩm hoặc cung cấp Chèn, Vô Hữu Hỗn Dạng Dạng Dạng Bề Toàn lấp cơ cơ hợp lỏng paste rắn mặt khối đầy SUPER CAST PVC x x x FOSROC SUPER CAST SW x x x MASTERPEREN- x x x 1000 MBT MATERFLEX 610 x x x MEYCOFLEX x x x Băng cách SIKAWATERBARS x x x nước SIKA SIKA HDROTITE - 5 x x x CJ TYPE TCVN …...: 2006 BLUE - CHIP PVC SSANG YOUNG x x x WATERSTOPS x x x BENTORUB x x x SMARTTITE NS x x x
  5. SMARTTITE DS x x x WATERSTOP C32 IMAG x x x 6 Phụ lục A TCVN …...: 2006 (Tham khảo) Một số sản phẩm VLCT thông dụng (tiếp theo) Phân loại Nguyên lý chống Hãng sản xuất Nguồn gốc nguyên liệu Trạng thái sản phẩm Chủng thấm Tên sản phẩm hoặc cung loại Chèn, cấp Vô Hữu Hỗn Dạng Dạng Dạng Bề Toàn lấp cơ cơ hợp lỏng paste rắn mặt khối đầy Phụ gia CT - 11B KOVA x x x chống thấm SILIKAFUM x x x Họ sản phẩm- MBT x x x POZZOLITH MB - SF x x x PLASTOCRETE N x x x SIKA SIKA LATEX x x x SIKALITE x x x COSU x x x LK - 1 x x x Viện KHCNXD LK - 1G x x x LK - RD x x x MICROS - T x x x
  6. KA NA x x x x Viện VLXD SD - 83 x x x SACA x x x CT(02; 04; 07; 09; x x x Sơn 10; 11A và 12 KOVA C/ thấm K - 2000 x x x Phụ lục A (Tham khảo) Một số sản phẩm VLCT thông dụng (tiếp theo) Phân loại Nguyên lý chống Nguồn gốc nguyên liệu Trạng thái sản phẩm Hãng sản xuất thấm Tên sản phẩm Chủng hoặc cung cấp Chèn, Vô Hữu Hỗn Dạng Dạng Dạng Bề Toàn loại lấp cơ cơ hợp lỏng paste rắn mặt khối đầy Sơn MASTER SEAL 450 x x x C/ thấm BARRASLURRY x x x BARRALASTIC x x x MBT BARRACRYL x x x ELASTIC MASTER SEAL 488 x x x MASTERPEN - x x x PRIMER SIKAFOOR 240 x x x EPCEN PRIMER x x x SIKA SIKA AQUASTOP S x x x SIKAPROOF x x x MEMBRANE CAO SU BITUM -BS Viện VLXD x x x TCVN …
  7. IMAG; Nhũ tương bi tum SELLKOTE; polyme; Nhũ tương bi x x x SIMONPORO- tum 60 Viện KHCN Polyme PEX Giao thông & x x x Vận tải VICTALASTIC x x x Viện KHCNXD VICTA – EP x x x MASTERSEAL 360 – MBT x x x TE Dungdịch RACON 7 x x x C/Thấm SINA – 12 Viện VLXD x x x 7 TCVN …...: 2006 Phụ lục A 8 (Tham khảo) Một số sản phẩm VLCT thông dụng (tiếp theo) Phân loại Nguyên lý chống Nguồn gốc nguyên liệu Trạng thái sản phẩm Chủng Hãng sản xuất thấm Tên sản phẩm loại hoặc cung cấp Chèn Vô Hữu Hỗn Bề Toàn Dạng lỏng Dạng paste Dạng rắn lấp cơ cơ hợp mặt khối đầy Vữa và FOSROC COLOPÔR 200 x x x Hợp chất EXPASEAL B20 x x x Trám FLEXCELL x x x khe HILASTIC 44 x x x HYDROFLEX. PW x x x
  8. PLASTIJOINT x x x PLIASTIC x x x HDROCELL x x x NITOSEAL 777 x x x SECOSEAL 12 x x x THIOFLEX 600 x x x MASTERFLEX 530 x x x SONOLASTIC NP1 x x x HEOMIX 410 T x x x MBT MASTERSEAL – 555. S x x x MASTERFLEX – 700 x x x MASTERFLEX – 900 x x x POLYURETHANE – x x x x (PU) CT – 01 x x x x KOVA CT – 05 x x x CT – 03 x x x Phụ lục A (Tham khảo) Một số sản phẩm VLCT thông dụng (tiếp theo) Phân loại Nguyên lý chống Hãng sản xuất Nguồn gốc nguyên liệu Trạng thái sản phẩm Chủng thấm Tên sản phẩm hoặc cung loại Chèn cấp Vô Hữu Hỗn Bề Toàn Dạng lỏng Dạng paste Dạng rắn lấp cơ cơ hợp mặt khối đầy
  9. PENECRETE x x x x PENETRON x x x x IDC PENEG LUG x x x PENETRON- x x x x PNEUMATIC BLOCKADE x x x SELLEYS LIQUID – NAILS x x x NOMORE GAPS x x x Vữa và Hợp chất STONFLEX 136 R STOHARD x x x Trám khe SIKAFLEX PRO – 3WF x x x SIKAFLEX – J x x x SIKASIL – C (silicon- x x alyoxy) SIKASIL – E (silicon- SIKA x x x acetoxy) SIKASWELL S- 2 x x x SIKA – 102 x x x SIKA TOP SEAL – 107 x x x 9 Phụ lục A (Tham khảo) 10 TCVN …...: 2006 Một số sản phẩm VLCT thông dụng (tiếp theo và hết) Phân loại Nguyên lý chống Nguồn gốc nguyên liệu Trạng thái sản phẩm Hãng sản xuất thấm Chủng loại Tên sản phẩm hoặc cung cấp C hèn Vô Hữu Hỗn Bề Toàn Dạng lỏng Dạng paste Dạng rắn lấp cơ cơ hợp mặt khối đầy
  10. Moistop 748 x x x x Moistop 737 x x x x Moistop 150 x x x x FULER& SIKA Bitum 850 x x x Bitum 851 x x x Bitum 860 x x x SOPRALENE-FLAM x x x x 180 SOPRALENE-FLAM x 180 AR x x x Bitum biến tính bằng Tấm trải MASTE RP REN; polyme (APP) với độ dày chống thấm x x x x HANSUK; từ 2 ÷ 4 mm KUKDONG; Bitum biến tính bằng COPERNIT và polyme (SBS) với độ dày x x x x INDEX từ 2 ÷ 4 mm DUO BO/F x x x x Debvest -4 AF/F x x x x DUO BO/Foil x x x x DUO Debogum – Slades/Foil x x x x Debobase – 3,5 mm x x x x Debogum – 3,0 mm x x x x CHÚ THÍCH: Hầu hết các sản phẩm vật liệu chống thấm được bán và quảng bá trên thị trường đều được các nhà sản xuất hướng dẫn về tính năng kỹ thuật và cách sử dụng rất cụ thể cho từng loại sản phẩm Các sản phẩn ở dạng tấm trải đều được gia cường bằng sợi poly ste, sợi thuỷ tinh hoặc bằng tổ hợp sợi thuỷ tinh và sợi poly ste

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản