intTypePromotion=3

VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP YÊU CẦU AN TOÀN VỀ SẢN XUẤT THỬ NỔ VÀ NGHIỆM THU -3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
14
download

VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP YÊU CẦU AN TOÀN VỀ SẢN XUẤT THỬ NỔ VÀ NGHIỆM THU -3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

11 4.2.8 Đóng thuốc thành thỏi có đường kính khác nhau theo yêu cầu sử dụng được tiến hành trên máy chuyên dùng. Vật liệu bao gói thỏi thuốc nổ thường bằng giấy có độ dai và mịn thớ hoặc ống nhựa mỏng có đường kính thích hợp. 4.2.9 Đưa thuốc nổ vào khuôn đúc hoặc vào phễu nạp của máy đóng thỏi phải dùng xẻng chế tạo bằng vật liệu không phát lửa khi làm việc hay khi va đập. 4.2.10 Trong trường hợp để chống ẩm nếu nhúng 2 đấu thỏi thuốc hoặc cả túi giấy trong đựng một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP YÊU CẦU AN TOÀN VỀ SẢN XUẤT THỬ NỔ VÀ NGHIỆM THU -3

  1. 11 4.2.8 Đóng thuốc thành thỏi có đường kính khác nhau theo yêu cầu sử dụng được tiến hành trên máy chuyên dùng. Vật liệu bao gói thỏi thuốc nổ thường bằng giấy có độ dai và m ịn thớ hoặc ống nhựa mỏng có đ ường kính thích hợp. 4.2.9 Đưa thuốc nổ vào khuôn đúc ho ặc vào ph ễu nạp của máy đóng thỏi phải dùng xẻng chế tạo bằng vật liệu không phát lửa khi làm việc hay khi va đập. 4.2.10 Trong trường hợp để chống ẩm nếu nhúng 2 đấu thỏi thuốc hoặc cả túi giấy trong đựng một số thỏi vào thùng parafin thì nhiệt độ parafin phải giữ ở nhiệt độ 900C đến 1000C ở độ sâu 15 mm đến 25 mm, thời gian khoảng 30 giây. 4.3 Yêu cầu an toàn sản xuất dây nổ 4.3.1 Nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất dây nổ đều phải được xác nhận phù hợp quy đ ịnh ở 4.1.1. 4.3.2 Thiết bị quấn dây, bọc nhựa phải phải có qui trình vận h ành. Trường h ợp không làm việc liên tục không được để thuốc nổ trên phễu (đối với máy cuộn d ây), nh ựa ở trong máy (đối với máy bọc nhựa). 4.3.3 Ch ỉ đư ợc phép có một người trong buồng trộn hỗn hợp thuốc nổ (làm n guyên liệu cho sản xuất dây nổ). Mỗi mẻ trộn không quá 2 kg thuốc. Mỗi một túi nhựa không quá 2 kg đ ã trộn. Tại vị trí trộn không được để quá 25 kg thuốc. Thuốc đ ã trộn đóng trong túi nhựa, được bảo quản trong thùng gỗ (hoặc giấy cứng) mỗi thùng không quá 40 kg. 4.3.4 Lượng thuốc chứa trong phễu máy cuốn dây không quá 0,5 kg. Lượng thuốc nổ để trong phòng đặt máy cuốn dây không quá 2 kg. Số lượng dây nổ để trong phòng máy cuốn không đ ược nhiều hơn hơn 1 cu ộn (500 m). số người làm việc trong phòng cuốn dây nổ không quá 2 người. 4.3.5 Sản xuất dây nổ được bọc nhựa PVC chống nước.
  2. 12 4.3.5.1 Máy bọc nhựa phải đặt trong phòng có cửa đóng kín. Không có n gười trong phòng đặt máy bọc khi máy đang làm việc. Quan sát máy làm việc sau một tường ngăn cách qua một cửa sổ có kích thước 0,15 m x 0,15 m. 4.3.5.2 Lượng dây nổ đặt trong phòng máy bọc dây không được nhiều h ơn một cuộn 500m. 4.3.5.3 Thiết bị khởi động, động cơ điện của máy bọc dây phải al2 an to àn nổ, hoặc đặt ở phòng cách ly nếu không phải là loại an toàn nổ.a„.3.5.4 Phải có nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ của nhựa nóng chảy và thiết bị tự động điều chỉnh để giữ cho nhiệt độ nóng chảy nhựa ổn định. 4.3.6 Thuốc thừa, các vật thải káhc phải tập trung vào những hòm gỗ riêng (hòm thuốc bẩn thừ, hòm re và vật thải khác. . .) định kỳ đem hủy theo quy định. 4.4 Yêu cầu an toàn sản xuất kíp (ống nổ) 4.4.1 Phải có quy trình công nghệ kèm theo các biện pháp an toàn khi sản xuất từng loại ống nổ, qui trình này cấp trên trực tiếp của nhà máy xem xét và phê duyệt. 4.4.2 Vỏ dây ống nổ có thể chế tạo bằng giấy hoặc vật liệu khác đảm bảo rằng khi va đập rơi ma sát không phát sinh tia lửa (nhôm, đồng, sắt mạ đồng. . .). 4.4.3 Thuốc nổ nạp vào ống nổ (thuốc nén thuốc sơ cấp) đối với ống nổ nổ tức th ời và phần gây trễ nếu là kíp vi sai hay ống nổ nổ chậm phải được sản xuất tại n ơi sản xuất thuốc nổ theo các quy trình riêng cho từng loại. Phải thử và đạt các thông số quy định trước khi chuyển tới nơi sản xuất ống nổ. Việc kiểm tra chất lượng do kiểm định viên nhà máy th ực hiện. 4.4.4 Lượng thuốc nạp vào ống nổ tại một vị trí làm việc không quá 0,2 kg. Các vị trí nạp hạt nổ và n ạp thuốc phải ho àn toàn cách biệt nhau. Trên bàn làm việc của công việc này không có cùng một lúc 100 ống nổ.
  3. 13 4.4.5 Bàn đ ể thao tác công việc về ống nổ (nhồi thuốc, đặt hạt nổ, dây dẫn) phải lót tấm mền xung quanh bàn phải có gờ bằng gỗ cao 2mm. Nền nàh ph ải phủ một lớp lót mềm. 4.4.6 Cấm để xảy ra rơi, va đập ống nổ đã nạp thuốc, tra hạt nổ. 4.4.7 Ống nổ điện sau khi đã ch ế tạo hoàn chỉnh phải đấu chập hai đầu dây (quấn hai đầu dây phần không có nhựa bọc với nhau, có thể tăng cường bằng cách luồn một ống nhôm bao phần quấn này), đánh dấu số hiệu kíp nếu là ống nổ vi sai hoặc ống nổ chậm. 4.4.8 Ống nổ xếp vào cùng một hộp (chỉ là hộp giấy) phải là kíp cùng lo ại (giống nhau về cường độ nếu là kíp nổ tức thời, cùng số nếu là ống nổ vi sai hoặc ống nổ chậm), cùng lô sản xuất. Phải chèn khít để chống xê dịch trong khi vận chuyển. 4.4.9 Mỗi một hộp ống nổ phải đề rõ ngoài hộp: Tên loại ốn g nổ; - Ngày tháng sản xuất; - Lô sản xuất; - Số lư ợng có trong hộp; - Ký hiệu về bảo quản an toàn; - 5 . Nghiệm thu và thử nổ công nghiệp 5.1 Tất cả VLNCN đều phải có tiêu chu ẩn về yêu cầu kỹ thuật hoặc yêu cầu về qui cách chất lượng đư ợc cơ quan quản lý Nhà nư ớc về VLNCN công bố. 5.2 Vật liệu nổ là sản phẩm nghiên cứu chế thử vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu lần đầu đều phải kiểm tra trong phòng thí nghiệm được công nhận và thử nổ công nghiệp để xác định tính năng kỹ thuật và điều kiện sử dụng. Thử nổ công n ghiệp tiến hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Nh à máy chế thử, đ ơn vị nhập khẩu vật liệu nổ lấp phương án thử nổ. Cấp trên trực tiếp của nhà máy, đ ơn vị nhập khẩu duyệt phương án. Thành viên của Hội đồng thử nổ bao gồm đại
  4. 14 d iện của Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và một số chuyên gia về VLNCN. Nội dung và khối lượng kiểm tra đối với vật liệu nổ là sản phẩm của dự án n ghiên cứu chế thử và vật liệu nổ nhập khẩu lần đầu tiên trong phụ lục A. 5.3 VLNCN do các nhà máy sản xuất ra phải được nghiệm thu theo lô sản phẩm. Việc nghiệm thu do nhân viên kiểm nghiệm của nhà máy tiến hành theo tiêu chu ẩn riêng cho từng loại sản phẩm. Chỉ đ ược phép nah65p kho, đưa ra sử dụng những lô sản phẩm có các thông số kiểm tra phù h ợp với tiêu chu ẩn đã được cấp có thẩm quyền duyệt và công bố cho từng loại sản phẩm đó. Nội dung nghiệm thu nêu trong phụ lục B. 5.4 Đối với VLNCN sử dụng trong môi trường có khí cháy và b ụi nổ, trước khi đem thử nổ công nghiệp (đối vớ sản phẩm chế thử và nhập khẩu lần đầu) phải được thử trong buồng thử có khí cháy và bụi nổ. Buồng thử này ph ải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền công nhận. 5.5 Đối với VLNCN do nhà máy sản xuất ra nếu là loại d ùng trong môi trư ờng có khí cháy và bụi nổ, việc nghiệm thu phải tuân theo quy định tại điều 5.3 của tiêu chuẩn n ày còn phải tiến hành thử nổ trong buồng thử có khí cháy và bụi nổ một lần cho 100 tấn sản phẩm. Việc thử nổ trong buồng thử phải tuân theo qui trình được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền duyệt. 5.6 Khi xác định các thông số kỹ thuật của VLNCN bằng phương pháp nổ hoặc đốt thì phải tiến hành trong các bãi thử nổ. Bãi thử nổ phải được thiết kế cho mục đích này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. 5.7 Nổ VLNCN cho mục đích nêu trong điều 5.6 của tiêu chuẩn này ph ải tuân theo các quy định về an toàn của VLNCN 4586: 1997. 5.8 Bảo quản, vận chuyển, sử dụng các b ình chứa khí cháy áp lực cao để tạo môi trường có khí cháy tiêu chuẩn, phải tuân theo các quy định hiện hành cầu qui phạm kỹ thuật an to àn các bình chịu áp lực.
  5. 15 5.9 Kết quả đo đạc trong phòng thí nghiệm, buồng thử có khí cháy và bụi nổ phải lập biên bản ngay sau cuộc thí nghiệm và thử nổ kết thúc. 5.10 Thử nổ công nghiệp. 5.10.1 Chỉ tiến hành thử nổ công nghiệp đối với vật liệu nổ đã có kết quả thí n ghiệm là tốt được quy định tại điều 5.2 của tiêu chuẩn này và kết qua3 thử nổ trong buồng thử có khí cháy quy định tại điều 5.4 và 5.5 của tiêu chu ẩn àny đ ối với VLNCN an toàn trong môi trường có khí cháy và bụi nổ. 5.10.2 Thử nổ công nghiệp được tiến hành ở ba vỉa thuộc một mỏ có điều kiện mỏ địa chất khác nhau hoặc hai mỏ có điều kiện mỏ địa chất và công nghệ khai thác khác nhau. 5.10.3 Cơ quan thực hiện thử nổ công nghiệp phải lập và trình duyệt cấp trên trực tiếp phương án thử nổ. Ph ương án thử nổ phải có các nội dung cơ bản sau: a) Bản đồ địa hình khu vực thử nổ (nếu là mỏ hầm lò là sơ đồ đ ường lò). Thuyết minh các điều kiện về mỏ và đ ịa chất; b) Thiết kế nổ m ìn (hộ chiếu nổ đối với các bãi nổ nhỏ); c) Các biện pháp an toàn kèm theo. 5.10.4 Thi công và nổ các bãi mìn khi thử nổ công nghiệp phải theo thiết kế (hộ chiế) đã được duyệt và ph ải tuân theo các quy định của TCVN 4586: 1997. 5.10.5 Trường hợp các điều kiện thử nổ không đảm bảo như trong phương án đ ã nêu thì cuộc thử nổ công nghiệp phải dừng lại. Sau khi xác định được nguyên nhân và tạo được điều kiện như phương án quy đ ịnh, cuộc thử nổ tiếp tục thực hiện. Tất cả diễn biến của cuộc thử nổ phải ghi vào biên bản kết quả thử nổ. 5.10.6 Nếu còn phát mìn, ho ặc cả bãi mìn câm, phải tiến hành tìm nguyên nhân, thủ tiêu mìn câm theo quy định của TCVN 4586: 1997.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản