Vât lý 12 Phân ban: Bài 77 : PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Chia sẻ: Abcdef_49 Abcdef_49 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
86
lượt xem
5
download

Vât lý 12 Phân ban: Bài 77 : PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I / MỤC TIÊU : Hiểu phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch. Biết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Chuẩn bị sơ đồ cấu tạo bom H 2 / Học sinh : Học sinh ôn lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vât lý 12 Phân ban: Bài 77 : PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

  1. Bài 77 : PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I / MỤC TIÊU : Hiểu phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch. Biết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Chuẩn bị sơ đồ cấu tạo bom H 2 / Học sinh : Học sinh ôn lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 : GV : Có mấy hạt nhân tương tác ? HS : Hai HS : Một GV : Có mấy hạt nhân sản phẩm ? HS : Nặng hơn. GV : Hạt nhân được tạo thành có đặc điểm gì so với hai hạt nhân tương tác ? HS : Nêu định nghĩa. GV : Phản ứng nhiệt hạch là gì ? GV : Phản ứng nhiệt hạch xảy ra có
  2. HS : Tỏa nhiệt. kèm theo hiện tượng gì ? HS : Bền vững và không có tính phóng GV : Sản phẩm được tạo thành có đặc xạ. điểm gì ? GV : Hạt nhân mang điện tích gì ? Hoạt động 2 : HS : Dương GV : Muốn tạo ra phản ứng nhiệt hạch HS : Cung cấp cho chúng một động người ta phải làm gì ? năng đủ lớn để thắng lực đẩy Colomb. GV : Giới thiệu nhiệt độ cần thiết cho HS : Từ 107 đến 108 K một phản ứng nhiệt hạch ? GV : Phản ứng nhiệt hạch là gì ? HS : Nêu định nghĩa. GV : Nguồn gốc năng lượng của Mặt Hoạt động 3 : HS : Phản ứng nhiệt hạch. Trời và các ngôi sao là gì ? GV : Giới thiệu nhiệt độ trong lòng Mặt HS : Khoảng vài chục triệu độ. Trời ? GV : Giới thiệu chu trình cacbon  nitơ HS : Xem SGK trang 317 GV : Khối lượng của mặt Trời và các ngôi sao như thế nào khi chúng bức xạ ? HS : Giảm đi không đáng kể. Hoạt động 4 : GV : Con người đã thực hiện được phản HS : Rồi. Dưới dạng không kiểm soát ứng nhiệt hạch chưa ?
  3. được. GV : Năng lượng tỏa ra của chúng có HS : Lớn hơn năng lượng tỏa ra trong đặc điểm gì ? phản ứng nhiệt hạch rất nhiều. GV : Nguyên liệu trong phản ứng nhiệt HS : Nước. hạch là gì ? GV : Việc xây dựng các lò phản ứng HS : Rất tốn kém. nhiệt hạch như thế nào ? IV / NỘI DUNG : 1. Phản ứng nhiệt hạch a) Quá trình kết hợp hai hạt nhân nhẹ để tạo nên một hạt nhân nặng hơn gọi là sự tổng hợp hạt nhân, hay phản ứng nhiệt hạch. 2 H  1 H  23 He  01 n 2 1 b) Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch Phản ứng kết hợp hạt nhân chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên mới gọi là phản ứng nhiệt hạch. 2. Phản ứng nhiệt hạch trong vũ trụ Phản ứng nhiệt hạch trong lòng Mặt trời và các ngôi sao là nguồn gốc năng lượng của chúng. 3. Thực hiện phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất
  4. a) Trên Trái Đất, con người đã thực hiện một phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được. Đó là sự nổ của bom nhiệt hạch hay bom H (còn gọi là bom khinh khí) b) Vì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch rất nhiều, và vì nhiên liệu nhiệt hạch có thể coi là vô tận trong thiên nhiên, nên một vấn đề quan trọng đặt ra là : làm thế nào thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được, để đảm bảo cung cấp năng lượng lâu dài của nhân loại. V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4. Xem bài 78

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản