intTypePromotion=1

Vật lý lớp 10 cơ bản - CÁC DẠNG CÂN BẰNG - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
291
lượt xem
17
download

Vật lý lớp 10 cơ bản - CÁC DẠNG CÂN BẰNG - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Phân biệt được ba dạng cân bằng. - Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. 2. Kỹ năng: - Nhận biết được dạng cân bằng là bền hay không bền. - Xác định được mặt chân đế của một vật đặt trên một mặt phẳng đỡ. - Vận dụng được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. - Biết cách làm tăng mức vững vàng của cân bằng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 cơ bản - CÁC DẠNG CÂN BẰNG - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

  1. CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phân biệt được ba dạng cân bằng. - Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. 2. Kỹ năng: - Nhận biết được dạng cân bằng là bền hay không bền. - Xác định được mặt chân đế của một vật đặt trên một mặt phẳng đỡ. - Vận dụng được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. - Biết cách làm tăng mức vững vàng của cân bằng. II. PHƯƠNG PHÁP: - Kết hợp các phương pháp trực quan, phát vấn, thuyết trình III. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị các thí nghiệm theo các hình 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6 SGK. 2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức về momen lực.
  2. IV. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: 1. Ổn định lớp: 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ: 7 phút - Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều. - Vận dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều, hãy nêu những đặc điểm của hệ ba lực song song cân bằng? 3. Bài mới: 25 phút Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng viên Hoạt động 1: Tìm hiểu I. Các dạng cân bằng: các dạng cân bằng: - Bố trí thí nghiệm hình - Quan sát vật rắn được 1. Cân bằng không bền: 20.2, 20.3, 20.4. Làm thí đặt ở các điều kiện khác Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân nghiệm, cho HS quan nhau, rút ra đặc điểm cân bằng một chút mà trọng lực của vật sát. bằng của vật trong mỗi có xu hướng kéo nó ra xa vị trí cân trường hợp. bằng. - Ghi nhận các đặc điểm - Nêu và phân tích các của các dạng cân bằng. 2. Cân bằng bền: dạng cân bằng. - Tìm nguyên nhân gây ra Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân
  3. - Phân tích lại các thí các dạng cân bằng. bằng một chút mà trọng lực của vật nghiệm để giúp HS tìm có xu hướng kéo nó trở về vị trí cân ra nguyên nhân gây ra bằng. các dạng cân bằng. Hoạt động 2: Xác định 3. Cân bằng phiếm định: điều kiện cân bằng của Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân vật có mặt chân đế: bằng một chút mà trọng lực của vật - Giới thiệu khái niệm có xu hướng giữ nó đứng yên ở vị mặt chân đế. - Trả lời C1. trí mới. - Yêu cầu trả lời C1. - Quan sát hình 20.6, - Hướng dẫn: Xét các nhận xét về dạng cân *Nguyên nhân gây ra các dạng cân tác dụng của momen bằng của mỗi vật. bằng: do vị trí của trọng tâm của trọng lực. vật. - Nêu và phân tích điều kiện cân bằng của vật có - Vận dụng để xác định II. Cân bằng của một vật có mặt mặt chân đế. dạng cân bằng của các chân đế: - Lấy một số ví dụ về vật trong ví dụ của giáo các vật có mặt chân đế viên. 1. Mặt chân đề là gì? khác nhau. Mặt chân đế là hình đa giác lồi Hoạt động 3: Tìm hiểu nhỏ nhất chưa tất cả các điểm tiếp
  4. về các mức vững vàng - Nhận xét về mức độ xúc. của cân bằng: vững vàng của các vị trí - Gợi ý các yếu tố ảnh cân bằng trong hình 20.6. 2. Điều kiện cân bằng: hưởng tới mức vững - Ghi nhận các yếu tố ảnh - Điều kiện cân bằng của một vật vàng của cân bằng. hưởng tới mức vững có mặt chân đế là giá của trọng lực - Nhận xét các câu trả vàng của vật. phải xuyên qua mặt chân đế (hay lời. - Lấy các ví dụ về cách trọng tâm “rơi” trên mặt chân đế). - Yêu cầu lấy các ví dụ làm tăng mức vững vàng về cách làm tăng mức của cân bằng. 3. Mức vững vàng của cân bằng: vững vàng của cân bằng. - Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi độ cao của trọng tâm và diện tích mặt chân đế. 4. Củng cố: 10 phút Hướng dẫn HS làm bài tập 4, 6 trang 110 SGK. 5. Hướng dẫn học tập về nhà: 2 phút - Cần nắm được: ba dạng cân bằng; điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế; mức vững vàng của cân bằng phụ thuộc vào yếu tố nào. - Làm bài tập 5 trang 110 SGK.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản