intTypePromotion=3

Vẻ đẹp con người Nam Bộ

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
50
lượt xem
2
download

Vẻ đẹp con người Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vẻ đẹp con người nam bộ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẻ đẹp con người Nam Bộ

  1. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo dục IDJ Đề bài: Vẻ đẹp con ng ười Nam B ộ trong kháng chiến chống Mỹ qua tác phẩm Những đứa con trong gi a đình của nhà văn Nguy ễn Thi. Bài làm “Những đứa con trong gia đ ình” của nhà văn Nguy ễn Thi gắn liền với không khí của những năm kháng chi ến chống Mỹ quyết liệt v à hào hùng. Câu chuy ện kể về những đứa con tr ưởng thành trong gia đ ình cách m ạng, hun đúc những vẻ đẹp truyền thống của quê hương. M ỗi một nhân vật trong tác phẩm đã thể hiện một cách đặc sắc phẩm chất, cá tính của con ng ười Nam Bộ trung dũng ki ên cường, gắn bó với gia đ ình, quê hương, trung thành v ới cách mạng. Tác phẩm được xây dựng theo kết cấu truyện ngắn hiện đại: mạch hồi ức của anh tân binh Vi ệt, đan xen giữ a quá kh ứ và hiện tại, nối kết một cách tự nhi ên tình c ảm gia đình – quê hương – cách mạng. Không gian gi àu kịch tính v à thời gian nghệ thuật của tác phẩm tạo n ên sự đan cài của những câu chuyện kể không theo tr ình tự tuyến tính mà có s ự sắp xếp hợp lý, tạ o ra sự liên tưởng nhiều chiều. Xoay quanh nhân vật trung tâm là hai ch ị em Chiến v à Việt là hệ thống h ình tượng nhân vật gắn bó với nhau trong tình ru ột thịt, có những nét bản chất thống nhất nh ư chảy ra trong c ùng huy ết thống, nh ưng mỗi người một vẻ khôn g ai giống ai. Chính những nét ti êu bi ểu đó đ ã góp phần tái hi ện thành công ph ẩm chất đáng quý của những con ng ười Nam bộ gi àu lòng yêu nư ớc, căm th ù giặc, giúp ng ười đọc hiểu r õ hơn về một thời đại h ào hùng và giàu giá trị nhân bản. Những nhân vật trong g ia đình được giới thiệu gắn với h ình ảnh thân th ương của quê hương và nh ững kỷ niệm cụ thể thời th ơ ấu dữ dội của anh tân binh Việt. Chiến đấu giữa bầy giặc Mỹ, bị th ương, l ạc đồng đội, ng ười chiến sĩ ấy giữa c ơn mê t ỉnh chập chờn đã nhớ về những h ình ảnh thân thương nh ất từ thời ấu th ơ. Dường như đó chính là nguồn sức mạnh giúp anh v ượt qua cái chết t ìm về sự sống, t ìm về đồng đội. Những con ngư ời trong gia đ ình Việt gắn với hồi ức thi êng liêng và c ảm động l àm sống dậy cả một quá khứ y êu thương và căm thù: chị Chiến, má và chú Năm. Hi ểu theo một nghĩa rộng, đó cũng l à những đứa con trong gia đ ình lớn: cách mạng. Tất cả những con ng ười 1 ấy cùng giống nhau ở l òng căm thù gi ặc sâu sắc. Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  2. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo dục IDJ Gắn bó với mảnh đất qu ê hương, nh ững con ng ười ấy còn giàu tình ngh ĩa, trung thành v ới cách mạng bởi cách mạng đ ã đem lại cho họ sự đổi đời thật sự. D ường như anh chiến sĩ Việt đ ã thừa hưởng được từ thế hệ đi tr ước, chú Năm v à má Việt, hành động dũng cảm gan góc v à lòng say mê khao khát được đánh giặc. Trong các nhân vật được tái hiện, chú Năm v à má được khắc hoạ với những nét ri êng độc đáo. Chú Năm th ể hiện đầy đủ bản tính tự nhi ên của người nông dân Nam bộ hiền lành chất phác, gi àu cảm xúc m ơ mộng nội tâm. Một ng ười từng trải qua đắng cay của cuộc đời l àm mư ớn trước cách mạn g, để thành bản tính ít nói. Đau th ương hằn sâu từ cuộc đời gian khổ, chứng nhân tội ác của thằng Tây, thằng Mỹ v à bọn tay sai, phải chăng đã tạo nên nét đa c ảm trong g ương mặt chú với đôi mắt lúc n ào cũng mở to, mọng nước. Chất Nam bộ rặt trong con ng ười ông thể hiện qua việc hay kể sự tích cho con cháu, và k ết thúc câu chuyện thể n ào cũng hò lên mấy câu. Néy đặc biệt độc đáo ở người đàn ông này là có s ổ ghi chép chuyện gia đ ình. Cuốn sổ ghi đầy đủ những chuyện thỏn mỏn của nhiều thế hệ, nh ư minh ch ứng cho tấm lòng thu ần hậu của ông. Đ ó còn là những trang g hi chép t ội ác của kẻ th ù, những chiến công của từng th ành viên gia đình, như m ột biên niên s ử. Bản thân ông cũng chính l à một trang sử sống, khi gửi gắm, nhắn nhủ cho hai chị em Chiến v à Việt: “chuyện gi a đình ta nó c ũng dài như sông, để rồi chú sẽ chia cho mỗi ng ười một khúc m à ghi vào đó…”. Nhân v ật đã thể hiện vẻ đẹp của tấm l òng sắt son, ý thức t rách nhi ệm của thế hệ đi tr ước. Má của Chiến v à Việt là hội tụ phẩm chất tốt đẹp của ng ười phụ nữ Nam bộ an h hùng trong kháng chi ến. Những ấn t ượng tác giả để lại đậm nét trong ng ười đọc về nhân v ật này là v ề tính gan góc từ khi c òn là con gái. Ng ười đàn bà h ết lòng thương yêu chồng con ấy đ ã phải trải qua thời khắc dữ dội khi kẻ th ù chặt đầu chồng, nh ưng người mẹ đã vượt lên đau thương đ ể nuôi dạy đ àn con khôn l ớn trưởng thành. Hình ảnh ng ười mẹ ấy đối mặt với họng súng quân th ù như gà m ẹ xoè cánh che ch ở đàn con, khi ến kẻ thù phải run sợ tr ước đôi mắt của ng ười vượt sông vuợt biển. Nuôi con mình và cả con của đồng chí, má Việt là hiện thân của vẻ đẹp gan góc đ ược tôi luyện trong đấu tranh, với đức hy sinh vô bờ bến lặng thầm, tảo tần lam lũ, đau th ương chôn kín trong gi ọt nước mắt lặng lẽ kín đáo. Trong tâm hồn ng ười phụ nữ ấy l à tình yêu l ớn lao, ý chí b ất 2 khuất kiên cường và cả tinh thần dám hy s inh, đổi mạng sống v ì cách m ạng. Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  3. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo dục IDJ Hai chị em Chiến v à Việt đã được thừa h ưởng tất cả những vẻ đẹp của thế hệ đi trước, tính cách đ ược tạo n ên từ truyền thống gia đ ình, từ hoàn cảnh đặc tr ưng: thương ba van má, cùng chung lo toan công vi ệc cách mạng, gi àu tình ngh ĩa với qu ê hương. Không ph ải ngẫu nhi ên hai ch ị em đã cùng xung phong tòng quân m ột ngày, để trả mối thù cha b ị chặt đầu, má bị trái cà nông quân thù sát h ại. Trong ho àn cảnh khốc liệt của cuộc chiến đấu, biết căm th ù cũng là một phẩm chất cần thiết, bởi căm th ù giặc tàn phá quê hương, sát h ại người thân cũng l à một biểu hiện sâu sắc của t ình yêu v ới quê hương, gia đ ình! Bởi vậy đ êm tòng quân không ch ỉ có hai chị em tranh nhau ghi t ên mà thanh niên t rong xã ghi tên tòng quân c ũng rất đông. H ành động của hai chị em có sự đồng tình của chú Năm, nh ư một điểm nhấn : hành đ ộng này hoàn toàn không ph ải là tự phát mà g ắn với ý thức giác ngộ của tuổi trẻ tr ên quê hương đau thương và anh d ũng. Kí ức của Việt gắ n với hình ảnh của chị Chiến, với kỷ niệm tuổi th ơ trong tr ẻo của hai chị em. Ng ười con gái ấy có cá t ính riêng, có nh ững nét giống má , gan góc, chăm chỉ, đảm đang tháo vát. Hai chị em kề tuổi n ên có lúc còn r ất trẻ con, nh ưng bao gi ờ trong nh ững lần c ãi vã thì chị cũng nh ường em. Đến khi tham gia công việc cách mạng, Chiến tỏ ra chín chắn h ơn Việt. Những mất mát đau th ương đ ã khiến cô gái ấy sớm trưởng thành, nhưng không h ề làm chai s ạn tâm hồn gi àu nữ tính. Lúc n ào Chiến cũng có cái gương nh ỏ, như những người con gái mới lớn n ào cũng thích l àm duyên. Câu chuyện của hai chị em tr ước đêm tòng quân đã chứng tỏ khả năng quán xuyến của Chiến. Chẳng thế m à bản thân cậu em thân thiết cũng phải ngạc nhi ên vì chứng kiến một chị Chiến giống in nh ư má, để rồi cậu răm rắp nghe theo s ự cắt đặt của chị. Một trong những t ình tiết truyện tạo đ ược xúc động mạnh cho ng ười đọc l à hình ảnh hai chị em tr ước đêm tòng quân khiêng bàn th ờ má qua gửi chú Năm. Hai chị em đã làm cho ng ười chú phải ngạc nhi ên vì sự trưởng thành trư ớc tuổi. Đó l à chi tiết cho thấy những đứa con trong gia đ ình cách m ạng này đã ý thức rõ chỉ có lên đường diệt giặc mới trả đ ược mối th ù giặc Mỹ đ è nặng hai vai. Việc nh à việc nước vẹn to àn, lời động viên của chú Năm d ành cho hai ch ị em đ ã thể hiện niềm tin t ưởng vào th ế hệ trẻ thời chống Mỹ. Xuyên su ốt mạch truyện l à dòng h ồi ức của Việt, nhân vật trung tâm của tác 3 phẩm. Ng ười chiến sĩ ấy vốn l à đứa trẻ gan dạ từng chứng kiến cảnh kẻ th ù quăng đ ầu cha mà xông t ới nhằm thằng liệng đầu m à đá. Đư ợc dìu dắt từ ấu thơ, Việt cũng đ ã biết Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  4. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo dục IDJ làm cảnh giới, chiếc ná cao su th ành vật báo hiệu khi có động. Bản tính hồn nhi ên của một cậu bé mới lớn thể hiện ra ở sự hiếu thắng, lúc n ào cũng giành phần hơn, nhưng t ừ sâu thẳm là tình cảm yêu thương nh ững ng ười ruột thịt, tự h ào với truyền thống qu ê hương. Nh ững lần ngất đi tỉnh lại của Việt giữa b ãi chiến trường ngổn ngang xác giặc đ ã giúp anh có thêm s ức mạnh t ình thương vượt lên cái ch ết để trở về đội ngũ. Nguyễn Thi đã thành công khi không miêu t ả vào những chiến công của an h chiến sĩ mà đã chỉ ra cho ngư ời đọc vẻ đẹp nhân văn trong tâm hồn ng ười cầm súng. Vẻ đẹp ấy l à hội tụ của ý chí, quy ết tâm v à trên hết là tình th ương yêu s ự gắn gó với ng ười thân- mà sau này là tình cảm chan ho à thân ái gi ữa cậu T ư với đồng chí đồng đội như trong m ột nhà. Tác phẩm thành công khi đ ã đem lại cho ng ười đọc sự h ình dung v ề mảnh đất Nam Bộ anh dũng v à đau thương trong nh ững ngày kháng chi ến chống Mỹ. Đặc biệt, bằng sự am hiểu sâu sắc bản chất của ng ười dân Na m Bộ yêu nước, tác giả đ ã dựng lên những con ng ười bình thường giản dị nh ưng lại có vẻ đẹp, tầm vóc phi th ường của con người thời đại chống Mỹ cứu n ước. Giọng kể chuyện giản dị, xây dựng đối thoại tự nhi ên và nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật đặc sắc đ ã để lại ấn t ượng khó qu ên về những đứa con trong gia đ ình cách m ạng. Sự trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam trong chi ến đấu chính l à sự kết tinh chủ nghĩa anh h ùng cách m ạng Việt Nam, sức mạnh làm nên chi ến thắng của nhân dân Việt Nam, một phẩm chất cao quí c òn để lại những tấm gương cho thế hệ sau noi theo. Tài liệu sưu tầm 4 Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản