Vì sao thông điệp marketing gây khó chịu?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
22
download

Vì sao thông điệp marketing gây khó chịu?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể bạn soạn được bản marketing có tính hùng biện nhất trên thế giới, nhưng không có nghĩa là khách hàng sẽ luôn luôn hồi âm bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vì sao thông điệp marketing gây khó chịu?

  1. Vì sao thông i p marketing gây khó ch u? Có th b n so n ư c b n marketing có tính hùng bi n nh t trên th gi i, nhưng không có nghĩa là khách hàng s luôn luôn h i âm b n. N u có nhi u bư c giúp b n th o m t văn b n marketing th t hi u qu thì cũng có nhi u lý do khi n ngôn ng qu ng cáo y tr thành vô hi u. 10 lý do sau gi i thích t i sao b n marketing l i gây khó ch u cho khách hàng. Kiêu căng ng o m n. N u b n marketing dành ph n l n nói v b n thì s không ch m ư c n khách hàng. Thay vào ó, hãy làm sao b n ti p th t p trung vào khách hàng m c tiêu. Vai trò c a b n ch ơn gi n là giúp khách hàng, b ng cách này hay cách khác. Trong văn b n ti p th , nhu c u và ý mu n khách hàng m i là chính. Hãy cho th y b n h u ích i v i h ra sao thay vì nêu lên nh ng lý do khi n b n tin r ng mình r t xu t s c. Huyênh hoang t c. ã qua r i th i c a nh ng b n văn c oán v i ngôn ng bán hàng khó ch u. Khách hàng s c th y ý kinh doanh c a b n ngay. N u ti p th mà nghe như t qu ng cáo trên TV thì áng tin c a thông i p s gi m xu ng. Hãy suy
  2. nghĩ k v khách hàng, s n ph m và m c tiêu trư c khi vi n n nh ng thông i p bán hàng khó ch u. Dài dòng. Hãy ng n g n thôi, vì khách hàng r t b n. H b t n công d n d p b i vô s thông tin m i ngày. H n b n không mu n thông i p c a mình b m t hút trong s ông, hay khách hàng s m t h ng thú trư c khi k p hi u thông i p c a b n. Vì v y, hãy th t cô ng và g n l . Bu n t . Ngôn ng qu ng cáo bu n t cũng là cách b n b lãng quên nhanh chóng trong m h n n n ào khách hàng nghe và th y hàng ngày. Văn b n marketing ph i t o ra ng l c và thôi thúc khách hàng mua s m. ng th ng. Hãy ch ng ti p c n khách hàng b ng nh ng thông i p úng lúc, thích h p và c p bách.
  3. Không áng tin. ng nói chuy n vi n vông trên tr i, vì khách hàng s nh n ra và lo i tr chúng ngay. Chìa khóa thành công n m s ngay th ng, d hi u và chân th t. Khách hàng tìm ki m nh ng thông i p t n n trên s th t. Không nói i u ngư i khác không mu n nghe. Hãy l ng nghe trư c khi i tho i, và nghiên c u bi t i u khách hàng mu n nghe t b n là gì. ng ch nói chuy n suông, hãy t ra th u hi u khách hàng, cho h th y b n có kh năng áp ng nhu c u và mong mu n c a h . Hãy ch n l a thông i p sao cho phù h p v i i tư ng khách hàng. Ti p th không úng ch . Ch ng ích gì n u khách hàng không nhìn th y hay c ư c thông i p c a b n. Hãy tìm hi u và loan tin nh ng nơi khách hàng d th y nh t.
  4. C m èn ch y trư c ôtô. ng nhào vào vi t b n marketing trư c khi tìm hi u. Hãy nghiên c u i th , nghiên c u khách hàng hi n t i l n tương lai hi u bi t y v th trư ng. C n ph i hi u th gi i xung quanh trư c khi g i thông i p n th gi i y. Dùng m t phương ti n. Loan truy n thông i p qua m t phương ti n thì chưa . Nh ng doanh nghi p thành công u có k ho ch ti p th trên nhi u phương ti n truy n thông, c online và offline, t o ra thông i p marketing ch t ch , b n b và nh t quán. Khó hi u. Ph i vi t b n marketing b ng ngôn ng khách hàng d s d ng h i âm nh t. Lo i b m i bi t ng ho c nh ng t gây n tư ng nhưng khó hi u, và dùng phong cách, gi ng i u phù h p v i i tư ng khách hàng. Cu i cùng, hãy xem k l i b n marketing ch c r ng b n không m c ph i sai l m nào trong s trên. M t sai l m thôi cũng bi n công s c u tư c a b n thành công dã tràng.
Đồng bộ tài khoản