intTypePromotion=1

Võ Lâm Ngũ Bá - Giả Kim Dung

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:770

0
176
lượt xem
57
download

Võ Lâm Ngũ Bá - Giả Kim Dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiên hạ ngũ tuyệt, Càn khôn ngũ tuyệt hay Võ lâm ngũ bá là những tên gọi khác nhau để chỉ cùng một nhóm năm người được coi như võ công cao nhất trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc của Kim Dung. Năm người sẽ đại diện cho năm phương hướng đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Nhóm này được bầu ra thông qua một cuộc Hoa Sơn luận kiếm. Hoa Sơn luận kiếm là một sự kiện đặc biệt trong võ lâm đương thời. Trong đó những cao thủ có tiếng tăm nhất sẽ được mời đến núi Hoa,... Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Võ Lâm Ngũ Bá - Giả Kim Dung

 1. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Giả Kim Dung Võ Lâm Ngũ Bá Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2, 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 2. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 3. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 4. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Giả Kim Dung Võ Lâm Ngũ Bá Hồi 1 Huyện Trần Lƣu Thanh Hƣ Chân Nhân Thu Đồ Đệ Về cuối đời nhà Tống, tại tỉnh Hồ Nam, huyện Trần Lƣu có một viên ngoại họ Vƣơng tên là Ỷ Khuyên, thê thiếp đến tám ngƣời, nhƣng rất hiếm hoi, chỉ ngƣời thiếp thứ năm tên là Thảo Hồng sinh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 5. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung đƣợc một trai đặt tên là Vƣơng Tiêu Thu, năm đó đƣợc tám tuổị Từ lúc mới sinh ra, Vƣơng Tiêu Thu vẫn ốm o vàng vọt. Bao nhiêu thuốc hay thầy giỏi, Vƣơng viên ngoại đều rƣớc về chạy chữa cho Vƣơng công tử, nhƣng đâu vẫn hoàn đấỵ Một bữa kia, Vƣơng Tiêu Thu ra hoa viên vừa leo lên cái đu chƣa kịp nhún nhẩy bỗng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. A hoàn theo hầu cả sợ kêu réo om sòm, Tiêu Thu không cựa quậy chỉ nằm thở thoi thóp, a hoàn vội bồng công tử chạy vào nhà báo tin cho Vƣơng viên ngoạị Tin đến nhƣ sét đánh, Vƣơng viên ngoại thất kinh một mặt cho ngƣời đi mời thầy thuốc, một mặt tìm cách cứu tỉnh. Thảo Hồng ôm công tử lăn khóc thảm thiết. Trong nhà nhốn nháo cả lên. Một lát gia nhân mời thầy thuốc đến xem bệnh tiếp Tiêu Thụ Thầy lắc đầu, cho biết công tử đã quy tiên. Thế là tiếng khóc nổi lên ầm ỹ, vì hiếm hỏi chỉ đƣợc một mình công tử, Vƣơng viên ngoại yêu quý mƣời phần. Trƣớc tình cảnh đó, viên ngoại cũng bứt râu bứt tóc than thở chẳng cùng cho là mình vô phúc. Viên ngoại sai ngƣời đi mua quan quách để mai táng cho Vƣơng công tử và đi mời thầy chùa tới làm chay cầu cúng luôn ba ngày, tới ngày thứ ba sửa soạn chôn cất thì có một vị đạo nhân mặc áo màu xanh xin vào ra mắt viên ngoạị Trong lúc đang buồn rầu, viên ngoại đã toan từ chối không tiếp vì thấy vị đạo nhân kia xăm xăm đi vào, cực chẳng đã viên ngoại vội ra vái chào, rồi cất tiếng hỏi : - Đƣợc biết đạo trƣởng giáng lâm nhƣng vì trong nhà đang lúc bối rối, nên không kịp nghênh tiếp, chẳng hay đạo trƣởng có điều chi dạy bảỏ Đạo nhân chắp tay đáp lễ và nói : - Mô Phật, bần tăng nhân vân du tới đây, nghe thấy quý trang có chuyện chẳng lành, nên muốn coi qua lệnh lang may ra có thể cứu đƣợc chăng? Vừa lúc đó, gia nhân đang khiêng quan tài đi chôn, đạo nhân khoát tay bảo mang vàọ Viên ngoại líu ríu theo saụ Đạo nhân sai lật nắp quan tài ra xem. Vừa thấy mặt Vƣơng công tử. Đạo nhân thốt lên hai tiếng : - Lạ thật, lạ thật. Vƣơng viên ngoại và Thảo Hồng đều xúm lại coị Lạ thay! Khác hẳn với lúc Vƣơng công tử còn sống, lúc nào mặt cũng tái mét nhƣ không có một giọt máu nào, lúc này da mặt công tử hồng hào hai mắt nhắm nghiền nhƣ ngƣời say ngủ. Thảo Hồng thấy thế lăn vào ôm lấy con mà than khóc. Đạo nhân vuốt râu nói : - Còn cứu đƣợc! Còn cứu đƣợc! Viện ngoại nghe nói thế vội chắp tay vái Đạo nhân, xin ra tay cứu mạng Công tử. Đạo nhân bế Công tử ra khỏi quan tài và nói với mọi ngƣời không đƣợc ồn ào huyên náọ Đặt Vƣơng công tử nằm ngửa trên giƣờng, dùng bàn tay xoa trên ngực, lại sai ngƣời đun một bát dấm đen mang tớị Đạo nhân lấy trong mình ra một cái lọ con, dốc ra tay ba viên thuốc nhỏ, trên viên thuốc nhỏ có ba chữ vàng “Thiếu Dƣơng đơn” thật tinh xảo, hòa tan trong bát dấm, đoạn mang ra xoa bóp khắp Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 6. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung ngƣờị Tất cả mọi ngƣời đều hồi hộp theo dõị Một lát sau, Vƣơng công tử bỗng thở dài một cái, mở mắt bừng ra nhƣ ngƣời ngủ mê mới dậy, ngơ ngác nhìn mọi ngƣời rồi nói : - Ô hay! Sao tôi lại ở đâỷ Mọi ngƣời đều vui mừng reo to lên. Viên ngoại chạy tới bế Công tử lên tai, nghẹn ngào nói không ra tiếng. Thảo Hồng cũng ôm lấy Công tử, nƣớc mắt hãy còn chảy trên má, lại vừa cƣời vừa nói Vƣơng nhi ra đây với mẹ. Đạo nhân giơ tay ra hiệu cho mọi ngƣời hãy im lặng rồi hỏi Công tử : - Chẳng hay trƣớc lúc ra hoa viên, Công tử có ăn phải vật chi lạ không? Hãy nói thật cho ta nghe! Vƣơng công tử chớp chớp đôi mắt ngập ngừng nói : - Có! Lúc tiểu điệt ra hoa viên thấy ở dƣới cái thông nƣớc có một cây nấm trắng toát, cháu nhổ chơi thấy ở trong thân cây chảy ra một chất nhựa trắng nhƣ sữa mùi thơm ngào ngạt. Tiểu điệt nếm thử một chút thấy ngon ngọt vô cùng nên cầm cả thân cây cho vào miệng mút mạnh một cái, chẳng dè cả thân cây nấm chui tuột vào cổ họng. Khi tiểu điệt ra tới cái đu mới leo lên thì mắt hoa mày choáng, nhà cửa quay tít, tiểu điệt ngã lăn xuống đất không còn biết gì nữạ Đạo nhân nói : - Lạ thật! Sao tại đây lại có loại nấm nầỷ Đó là một thứ tinh hoa của nhân sâm tận ngoài Quan ngoại trong Trƣờng Bạch sơn mà cũng rất hiếm. Nó tên gọi là Trùng Sâm, nó chỉ ra có 12 khắc, nếu không có duyên bao giờ đƣợc hƣởng. Thứ sâm này có thể chữa đƣợc các bệnh lại thành trƣờng sinh bất lão, giữ đƣợc nguyên khí và có thế luyện đến tột đỉnh công phu môn “Nhất Chỉ Dƣơng Công tuyệt kỹ”. - Công tử dẫn ta ra xem coi tại sao nơi đây lại có quý vật nàỵ Tiêu Thu buông tay mẹ chạy trƣớc ra hoa viên, Viên ngoại và Đạo nhân vội vàng đi theọ - Thƣa Đạo trƣởng! Con đã nhổ cây nấm chỗ nàỵ Tiêu Thu nói và chỉ xuống dƣới thống nƣớc ở góc hoa viên. Viên ngoại kinh ngạc thốt lên : - Chỗ này tôi vẫn đổ bã sâm mấy chục năm rồi! Đạo nhân ngồi thụp xuống bóc một nắm đất dƣới thống nƣớc và lẩm bẩm : - Lạ thật! Lạ thật! Không ngờ những bã sâm đổ ra đây đã lâu ngày biến thành một chất đặc biệt và nảy sinh ra thứ Sâm quí không khác gì Sâm tại Trƣờng Bạch sơn. - Nguyên lai sâm này là loại Vi Khuẩn Sâm do những loại vi trùng cực kỳ vi tế tạo rạ Âu cũng là phƣớc đức của Trang chủ nên mới xui cho cháu bé tình cờ gặp đƣợc. Vƣơng viên ngoại mừng rỡ ôm con vào lòng và mời Đạo nhân cùng trở vô nhà vừa đi vừa kể : - Thƣa Đạo trƣởng! Thật ra nhờ trời mà nhà chúng tôi đã mấy đời vì biết giá trị của Sâm là quí nên không ngại hàng năm hễ có dịp là cho ngƣời đi Quan ngoại mua những thứ Nhân Sâm Cát Lâm thật tốt để dùng. Vào tới trong nhà, Vƣơng viên ngoại nói tiếp : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 7. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung - Kính thƣa Đạo trƣởng! Chẳng hay pháp danh Đạo trƣởng là gì xin cho chúng tôi đƣợc biết? Đạo nhân vuốt râu cƣời đáp : - Tên thật của bần đạo là gì lâu ngày bần đạo cũng đã quên đi mất, có nhiều ngƣời thấy bần đạo nhàn du đây đó nên đặt cho đạo hiệu là Nhàn Tản Đạo nhân, nhƣng có ngƣời thấy bần đạo hay mặc áo xanh nên gọi là Thanh Hƣ Tản Nhân cũng đƣợc. Nay bần đạo có một việc muốn yêu cầu với Viên ngoại! Vƣơng viên ngoại vội nói : - Đạo trƣởng cần việc chi cứ dạy bảo! Ơn Đạo trƣởng cứu tử cho tiểu nhi thật lớn bằng trời bể. Thanh Hƣ đạo nhân mỉm cƣời nói : - Bần đạo là kẻ xuất gia đầu Phật, không cần tới kim ngân châu báụ Vƣơng viên ngoại lại nói : - Hay Đạo trƣởng cần tu bổ lại ngôi chùa nào chăng? Thanh Hƣ đạo nhân cũng lắc đầu cả cƣời : - Bần đạo là kẻ phiêu du nay đây mai đó, không ở đâu nhất định nên không xây dựng đền chùa làm gì. Duy lệnh lang cùng bần đạo chắc có duyên từ trƣớc nên khiến bần đạo đến đây, gặp đúng lúc lệnh lang mắc nạn. Bần đạo chỉ yêu cầu viên ngoại cho bần đạo thu lệnh lang làm đồ đệ. Sau này sẽ xuất gia theo đạọ Viên ngoại nghe xong thì bối rối vô cùng, tự nghĩ mình hiếm hoi chỉ có Tiêu Thu là trai để nối dõi tông đƣờng, nếu theo Đạo trƣởng đi tu thì lấy ai là ngƣời phụng thừa nhan khói nên băn khoăn không biết phải trả lời làm saọ Thanh Hƣ chân nhân hình nhƣ biết ý lại vuốt râu mỉm cƣời nói : - Viên ngoại không cần lo ngại, bần đạo sẽ ở lại đây dạy dỗ lệnh lang tới tuổi trƣởng thành. Mà có phải xuất gia là tới lúc trung niên kia, mà hiện nay Viên ngoại hãy còn cƣờng tráng. Từ nay tới lúc đó lo chi không có ngƣời thừa kế. Viên ngoại nghe xong xiết đổi vui mừng không còn thắc mắc gì nữa, bèn chấp tay lạy đạo trƣởng có lòng thƣơng nhƣ thế thì phúc lớn cho họ Vƣơng nhiều lắm. Nói xong, gọi Tiêu Thu ra bái sƣ phụ, lại sai gia nhân đem quan tài ra vƣờn sau thiêu hóa, một mặt sai ngƣời quét tƣớt dọn dẹp căn phòng ở ngoài hoa viên để Thanh Hƣ chân nhân tĩnh dƣỡng. Chọn ngày cát nhật, Vƣơng Tiêu Thu quần áo chỉnh tề theo Vƣơng viên ngoại đến ra mắt Thanh Hƣ chân nhân để làm lễ nhập đạọ Trong trai trang phòng đã thấy đèn nến sáng choang khói hƣơng nghi ngút, trên bàn thờ có treo một bức chân dung vẻ một đạo nhân tóc bạc phơ, hàng râu năm chòm dài xuống gần tới rốn, mày thƣa mắt sáng, thiên đình cao rộng, phảng phất nhƣ một vị thần tiên có đề mấy chữ “Toàn Chân tổ sƣ Hƣ chân nhân”. Thanh Hƣ chân nhân ra đón Vƣơng viên ngoại và dẫn Vƣơng công tử vào làm lễ nhập môn. Sau vài câu đàm đạo, Vƣơng viên ngoại cáo biệt Chân nhân để Vƣơng công tử ở lại trai phòng bƣớc ra ngoàị Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 8. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Chân nhân gọi Tiêu Thu tới tĩnh tọa trƣớc trai đàn rồi nói : - Đồ đệ! Từ nay trở đi con là môn đồ của giáo phái Toàn Chân, dần dần thầy sẽ cho con biết nguồn gốc của giáo tông, để thầy đặt cho con pháp danh. Con vì chết sống lại ta đặt cho con là Trùng Dƣơng. Ngoài ra, con còn có duyên ăn đƣợc trùng sâm nên đỡ đƣợc hàng hai ba chục năm tu luyện nên thầy cũng mừng cho con. Con may mắn ăn đƣợc trùng sâm đủ sức để luyện môn Nhất Dƣơng chỉ công. Bây giờ ta chỉ hóa cho con cách vận khí Đan điền, thu hút âm dƣơng nhị khí để biến thành Thiên Nhân hợp nhất. Vƣơng Trùng Dƣơng chỉ biết vâng vâng dạ dạ tuân theọ Thanh Hƣ chân nhân bắt Vƣơng Trùng Dƣơng ngồi tham thiền nhập định. Ngồi đƣợc một lát, Trùng Dƣơng nghe tiếng chim kêu hót ở ngoài hoa viên thì tự nghĩ : - Chà! Giờ này mà ở ngoài đó, ta sẽ bắt mấy tên gia nhân leo lên lấy tổ chim và nhốt mấy con chim này vào lòng thì hay biết baọ Vừa nghĩ tới đó bỗng thấy Thanh Hƣ chân nhân quày tay sang dùng ngón tay điểm vào huyệt sau gáỵ Vƣơng Trùng Dƣơng thấy ngƣời tê buốt nhƣ điện giật toàn thân, bủn rủn thì kêu lên một tiếng : - Chao ôi! Thanh Hƣ chân nhân nghiêm nghị nhìn Trùng Dƣơng rồi nói : - Con đã là ngƣời tu đạo sao lại còn nghĩ đến điều quấy, chim muông cầm thú cũng là do trời đất sinh ra, không đƣợc giam cầm hay sát hạị Trùng Dƣơng giật mình kinh ngạc, không dè mình mới chỉ nghĩ nhƣ vậy mà sƣ phụ đã biết rồi, vội vàng chắp tay nói : - Xin sƣ phụ tha tội, đệ tử không dám nghĩ quấy nữạ Thanh Hƣ chân nhân gật đầu đƣa tay giải huyệt. Trùng Dƣơng lại ngồi nghiêm chỉnh nhập định. Đƣợc gần một khắc, Trùng Dƣơng ngửi thấy đƣợc mùi thơm ngào ngạt của thứ hoa Trƣơng Quế bay tới thì trong lòng vui thích tự nghĩ : - Chắc là hoa mới nở, nay ta ra hoa viên hái ít bông đem về cắm vào bình thì còn gì thích hơn. Vừa nghĩ tới đó bỗng thấy ngƣời tê buốt nhƣ kim châm, Trùng Dƣơng hoảng sợ mở mắt ra nhìn. Chân nhân lại nghiêm khắc nhìn Trùng Dƣơng nói : - Đồ đệ ngƣơi lại muốn đi hái hoa cắm vào bình phải không? Trùng Dƣơng càng kinh sợ trả lời : - Tại sao sƣ phụ lại biết đƣợc? Thanh Hƣ chân nhân lại nói : - Từ nay những ý nghĩ thầm kín của ngƣơi ta có thể biết đƣợc. Những bông hoa đều là hƣởng thụ khí thiêng của trời đất, tuy có nở rồi cũng có tàn, nhƣng nếu ngƣơi hái đi thì hoa kia càng sớm tàn úa, trái với lẽ thiên nhiên của tạo hóa, mắc vào vòng nghiệp chƣớng sao thoát khỏi sa vào địa ngục. Kẻ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 9. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung tu hành không nên nghĩ điều quấy, con nên tĩnh tâm bỏ hết tà niệm thì mới có thể thành chánh quả. Tuổi còn thơ ấu, Trùng Dƣơng đâu có hiểu hết những lời lẽ cao siêu đó, nhƣng những lúc vừa nghĩ tới điều quấy đều bị Thanh Hƣ chân nhân điểm vào yếu huyệt đau đớn quá chừng thì sợ hãi, cố gắng không dám nghĩ đến điều gì nữạ Tâm hồn phiêu phiêu, mơ mơ màng màng, phút chốc hoàng hôn đã ngã bóng. Trùng Dƣơng thấy trong ngƣời mệt mõi, toan mở miệng nói thì Thanh Hƣ chân nhân nhƣ đã biết rồi, quay sang vỗ nhẹ vào vai Trùng Dƣơng. Trùng Dƣơng thiếp đi không biết gì nữạ Sáng sớm hôm sau, Trùng Dƣơng vừa giật mình thức tĩnh, nhìn sang bên cạnh, thấy Chân nhân hai mắt nhắm nghiền ngồi tĩnh tọa, nửa mặt dƣờng nhƣ có đám mây đen bao bọc lại có tiếng vo vo nhƣ bầy ong vỡ tổ. Vƣơng Trùng Dƣơng hết sức kinh ngạc, định thần nhìn kỹ thì ra đó là một đám muỗi đen kịt bay chung quanh Thanh Hƣ đạo nhân, lại thấy ở mũi đạo nhân thở ra hai luồng khí trắng bay lƣợn chung quanh. Đàn muỗi hình nhƣ bị hai làn khói trắng bao bọc không bay đƣợc ra ngoàị Trùng Dƣơng thảng thốt kêu to : - Sƣ phụ! Sƣ phụ! Sao lạ quá vậỷ Thanh Hƣ đạo nhân bỗng thở dài, hai luồng khí trắng tắt ngấm. Tất cả đám muỗi đều sa xuống chân cạnh đạo nhân dày đến hai tấc. Thanh Hƣ đạo nhân mở choàng mắt ra chẳng nói chẳng rằng, đứng lên lấy một đãy vải dùng phất trần quét hết đống muỗi vào trong đãy rồi mới quay lại nói với Trùng Dƣơng : - Đây là một tuyệt kỹ công phu của Toàn Chân pháị Không chỉ để sát hại giống muỗi này mà còn có thể hạ sát địch thủ đƣợc. Trùng Dƣơng lè lƣỡi nói : - Nhƣ vậy thì đệ tử có lẽ phải học tới trăm năm mới có thể thi thố đƣợc. Thanh Hƣ đạo nhân nói : - Trên đời ngƣời ít ai sống đƣợc trăm tuổi thì đâu phải học tới trăm năm. Muốn có bản lĩnh nhƣ ta đâu có phải khó, ngƣơi cứ bình tâm tập luyện theo lời ta chỉ bảo thì sau này sẽ rõ. Trùng Dƣơng nghe theo lời thầy dạy an định tâm thần, tĩnh tâm luyện tập. Thấm thoát đã đƣợc nửa năm, công phu vận khí Đan điền của Trùng Dƣơng tiến bộ trông thấỵ Thanh Hƣ đạo nhân mừng rỡ vô cùng, vì với một ngƣời căn bản tầm thƣờng luyện tới mƣời năm chƣa chắc đã theo kịp. Đƣợc một năm, Trùng Dƣơng đang vận khí Đan điền, bỗng thấy nhƣ chân hỏa bốc lên khỏi cung nê hoàn chạy vòng ra sau lƣng, chạy tới đâu biết đến đó thì cả kinh vội thƣa lại cho sƣ phụ rõ. Thanh Hƣ chân nhân kinh ngạc mừng rỡ vô cùng, không dè nhờ ăn đƣợc trùng sâm nên Vƣơng Trùng Dƣơng luyện tập quá ƣ tấn tới vƣợt bực, thật là thế gian hi hữụ Lại càng hết sức điểm hóa cho Trùng Dƣơng. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 10. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Quang âm thấm thoát nhƣ vó ngựa qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã mƣời năm. Vƣơng Trùng Dƣơng nay đã thành một thanh niên cƣờng tráng, tƣớng mạo đẹp đẽ khác hẳn thời thơ ấụ Một ngày kia, đạo nhân nói với Trùng Dƣơng : - Đến nay về nội lực của con đã khá cao siêu, nhƣng về võ công của Toàn Chân giáo từ hai đời trƣớc tổ sƣ ta có ghi chép lại để trên núi Trùng Sơn thuộc tỉnh Triết Giang huyện Phong Viên. Để ta đi chép lại mang về đây cho con tập luyện. Cũng đã mƣời năm rồi, ta cũng muốn đi vân du một chuyến nhân thể thăm bạn bè. Ba năm nữa ta sẽ trở lại, con cứ theo phƣơng pháp của ta mà tập luyện không đƣợc xao lảng. Vƣơng Trùng Dƣơng lƣu luyến chẳng muốn rời nên muốn xin theo sƣ phụ để vân du các nơị Thanh Hƣ đạo nhân gạt đi và nói : - Công phu của con hãy chƣa đến nơi tuyệt kỹ, con không thể bỏ lỡ một chút thì giờ. Con cứ yên tâm tập luyện, khi nào đến đúng thời giờ thì ta sẽ cho con đị Vƣơng viên ngoại nghe tin đạo nhân muốn rời trang trại đi vân du nơi khác, biết giữ không đƣợc nên thu xếp hành trang cùng lƣơng khô đem dâng cho Thanh Hƣ đạo nhân. Lúc chia tay, Vƣơng Trùng Dƣơng xiết bao quyến luyến, ngập ngừng chẳng muốn rời tay, Thanh Hƣ đạo nhân mỉm cƣời khoát tay từ biệt hẹn ngày tái ngộ. Lúc đó Vƣơng viên ngoại lại sinh thêm đƣợc hai trai tên là Vƣơng Tiêu Minh và Vƣơng Tiêu Lƣơng, lại lấy thêm một ngƣời thiếp thứ chín họ Từ tên là Vân Thôi, dung nhan đẹp đẽ, viên ngoại yêu quí hết lòng đã đƣợc hai năm. Một ngày kia có một ngƣời thanh niên tới nới tự xƣng là họ Từ tên Anh, bào đệ của Từ Vân Thôi từ quê nhà tới thăm ra mắt viên ngoạị Vƣơng viên ngoại thấy Từ Anh là ngƣời nói năng lanh lẹ, lại biết chữ nghĩa, nhân dịp trong trại thiếu một ngƣời trông nom sổ sách, mà Từ Anh lại chƣa lập gia đình nên lƣu giữ Từ Anh để trông nom nhà cửạ Từ Anh vui vẻ nhận lờị Mới làm đƣợc một tháng trời, khắp huyện Trần Lƣu ai ai cũng biết và quen gọi là Từ nhị giạ Vƣơng Trùng Dƣơng thấy Từ Anh có vẻ giảo quyệt nên không lấy làm ƣa lắm, nhƣng vì không để ý đến việc đời nên cũng chẳng nói ra làm chi, hàng ngày ở trong trai phòng tĩnh tâm tu luyện. Từ Anh tới Vƣơng gia trại đƣợc sáu tháng thì Từ Vân Thôi báo tin cho Vƣơng viên ngoại biết là nàng mang thaị Viên ngoại xiết bao vui mừng bèn cho gia nhân soạn một căn nhà ở ngoài hoa viên để cho Từ Vân Thôi tới an dƣỡng, tránh sự huyên náo ồn àọ Căn phòng của Từ Vân Thôi chỉ cách trai phòng của Vƣơng Trùng Dƣơng chừng một lần tên bắn, ngăn cách bởi một bức tƣờng cao và một vƣờn hoa nhỏ. Một buổi tối kia Vƣơng Trùng Dƣơng đang tham thiền nhập định, bỗng nghe những tiếng thì thào Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 11. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung nhƣ ở bên taị Vƣơng Trùng Dƣơng lắng tai nghe, từ ngày tập luyện môn tĩnh tọa của Toàn Chân giáo, tai mắt của Vƣơng Trùng Dƣơng thật là tinh tƣờng, nếu chú ý thì có thể nghe đƣợc tiếng muỗi bay ở cách xa mƣời trƣợng, nên tiếng nói thì thào ở bên kia hoa viên đã lọt vào tai của Vƣơng Trùng Dƣơng. Vƣơng Trùng Dƣơng không dằn đƣợc tính tò mò vùng đứng lên đi ra ngoài hoa viên, đi đến bên bức tƣờng ngăn cách căn phòng của Từ Vân Thôi thì Vƣơng Trùng Dƣơng nghe rõ thấy tiếng đàn ông nói nhỏ : - Thôi muội thử nghĩ xem mƣu kế của ta có hay không, nhiều lắm là ba tháng nữa lão quỷ họ Vƣơng sẽ không còn ở trên thế gian nàỵ Vƣơng Trùng Dƣơng giật mình kinh ngạc vì rõ đó là tiếng của Từ Anh. Muốn biết rõ sự thật Trùng Dƣơng quyết qua phòng của Từ Vân Thôi xem cho tƣờng hƣ thực. Ngăn cách hoa viên bởi bức tƣờng cao hơn năm thƣớc, Vƣơng Trùng Dƣơng giơ tay nhảy lên bám vào tƣờng để leo sang bên kiạ Không dè vừa nhún mình nhảy lên, thân hình của Trùng Dƣơng bỗng bay lên nhƣ một con chim hết sức nhẹ nhàng. Vƣơng Trùng Dƣơng hết sức kinh ngạc, bèn buông mình rơi xuống đất, tuyệt nhiên không nghe một tiếng động. Lúc đó Trùng Dƣơng mới biết khinh công mình đã thập phần tinh diệụ Trùng Dƣơng rón rét đi đến bên phòng của Từ Vân Thôi nhìn qua khe cửa sổ, thốt nhiên Vƣơng Trùng Dƣơng đỏ mặt. Ở trong phòng, trên chiếc giƣờng nệm ấm, tấm màn che nửa buông, nửa vắt. Từ Vân Thôi đầu tóc bù rối, áo chẳng cài khuy để nửa thân mình lồ lộ, dƣới ánh bạch lạp, nửa tỏ nửa mờ, nƣớc da trắng muốt nhƣ trứng gà bóc, đôi nhủ hoa no tròn căng đầy nhựa sống theo hơi thở phập phồng nhô lên nhô xuống nhƣ hai hòn bồng đảo, với khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, dung mạo của Từ Vân Thôi đẹp nhƣ một bức tranh tố nữ. Còn ngƣời đàn ông kia chẳng ai xa lạ chính là Từ Anh đang ôm ấp nâng niụ Lại nghe Từ Anh nói : - Nếu ta không hạ độc thủ giết chết lão quỷ già đó đi, chỉ đi lại lén lút với nhau nhƣ thế này thế nào cũng có ngày bị bại lộ. Gần nửa năm nay đã giữ sổ sách cũng đã bớt đƣợc một số tiền gần ba ngàn lạng, ta thừa dịp này mang nhau đi nơi khác kết làm vợ chồng còn hơn là Thôi muội cứ phải ôm ấp cái lão già khụ đó saọ Từ Vân Thôi véo mạnh vào ngƣời Từ Anh rồi nói : - Thôi thôi thiếp chẳng muốn nghe gì cả, chàng không thấy lão già đó chiều chuộng thiếp hết sức hay saọ Những nữ trang lão ta sắm cho thiếp còn hơn số bạc của chàng rất nhiềụ Để thủng thẳng rồi sao hãy tính! Từ Anh lại nói khẽ : - Này! Ta nói thật cho muội biết: ta có một số anh em kết nghĩa tụ hợp ở Lão Qua Sơn trạị Đàm trại Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 12. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung chủ ngoại hiệu là Ngọc Diện Na Tra chuyên giết ngƣời cƣớp của, ta đã hẹn với chúng vào nửa đêm ngày rằm tới đây ta sẽ làm nội ứng cho chúng đến đây cƣớp phá trang trại, thế nào cũng chia đƣợc vài chục vạn lạng vàng. Lúc đó chúng ta sẽ cao chạy xa bay xây dựng hạnh phúc lâu dài chẳng thú hơn saọ Từ Vân Thôi nghe qua cả kinh, nét mặt biến sắc nói : - Chàng lại có thể nhẫn tâm đến thế hay saỏ Từ Anh lại nói : - Thôi thôi việc đâu còn có đó để ta lo liệu, xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Lúc này ta cứ hƣởng thụ đã. Vừa nói Từ Anh vừa kéo chiếc màn xuống, thổi tắt ngọn bạch lạp, chỉ có tiếng cƣời rúc rít của hai tên giang phu dâm phụ. Vƣơng Trùng Dƣơng thấy tình hình nhƣ vậy vừa xấu hổ vừa tức giận ra khỏi hoa viên nhảy qua tƣờng vào phòng ngồi suy nghĩ. Không biết là mình phải báo quan biết hay là thuật lại cho viên ngoại nghe, lòng phân vân không quyết, càng nghĩ càng giận giơ tay đập xuống bàn một cái, bỗng nghe đánh bốp một tiếng, cái bàn làm bằng gỗ Đào hoa đã in hẳn năm vết ngón tay của Vƣơng Trùng Dƣơng sâu xuống nhƣ một đóa hoa maị Vƣơng Trùng Dƣơng hết sức kinh ngạc, không ngờ nội công của mình cao siêu đến thế. Mƣời năm trời tập luyện, chẳng bao giờ chàng nghe sƣ phụ nói đến và cũng chẳng cho Vƣơng Trùng Dƣơng thử sức nên chàng cũng chẳng hiểu ra sao nhƣ ngƣời mơ ngủ. Muốn biết rõ hơn, Vƣơng Trùng Dƣơng bèn ra hoa viên để thử sức. Thấy ngọn giả sơn cao bằng đầu ngƣời đặt ở giữa hoa viên, Vƣơng Trùng Dƣơng vận động nội công đá nhẹ một cái, chỉ nghe “bùng” một tiếng, hòn giả sơn tan ra làm nhiều mảnh, bụi bay mù mịt. Trùng Dƣơng mắt thấy những sự lạ ngoài sức tƣởng tƣợng, còn đang ngẩn ngƣời ra mà suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng nói của đôi gian phu dâm phụ khiến cho Trùng Dƣơng đột nhiên nổi giận, tự nghĩ sau cuộc mây mƣa tên Từ Anh thế nào cũng trở về an nghĩ, chi bằng ta ở đây thƣởng cho nó một quyền để diệt trừ quân tàn ác bất lƣơng đó đị Mới nghĩ đến đây Vƣơng Trùng Dƣơng đã thấy trong lòng hồi hộp lo sợ, vì bẩm chất chỉ là một kẻ thƣ sinh. Ngay từ hồi nhỏ đã đƣợc sƣ phụ dạy bảo không hề nghĩ đến sự giới sát, chỉ mới nghỉ nhƣ thế mà trong lòng đã ăn năn hối hận. Nhƣng Vƣơng Trùng Dƣơng lại tự nghĩ: “Nếu ta không giết quân súc sanh đó thì nó cũng nghĩ kế để hãm hại phụ thân ta, những tên lòng lang dạ sói đó không thể kể là ngƣời đƣợc”. Nghĩ nhƣ thế Trùng Dƣơng tăng thêm mƣời phần hăng hái bèn quyết định ra tay, nhún mình nhảy qua tƣờng sang bên hoa viên đứng đợị Quả nhiên một lúc sau, một bóng đen từ trong phòng Từ Vân Thôi đi rạ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 13. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Trùng Dƣơng định thần nhìn kỹ thì đúng là Từ Anh đang bƣớc vội vã ra cửa hoa viên, không chậm trễ, Trùng Dƣơng vội phóng mình đuổi theọ Qúa sức ngạc nhiên, Trùng Dƣơng thấy thân thể nhẹ nhàng hình nhƣ chân không chấm đất. Chỉ chớp mắt một cái đã tới sau lƣng Từ Anh không một tiếng động. Trùng Dƣơng giơ tay định đánh vào đầu Từ Anh, tay vừa đánh xuống chƣa tới ngƣời Từ Anh thì đã thấy họ Từ ngã sấp xuống nằm im không động đậỵ Vƣơng Trùng Dƣơng hết sức kinh ngạc không hiểu vì sao, cúi xuống nhìn, dƣới ánh trăng mờ, Từ Anh thất khiếu đều chảy máu đã trở thành cái xác không hồn. Vƣơng Trùng Dƣơng lấy làm kỳ quái tự nghĩ có lẽ đây là thần nhân trợ giúp giết kẻ bất lƣơng. Vƣơng Trùng Dƣơng không chút chậm trễ quay trở về trai phòng ngồi tĩnh tọa, nhƣng tâm thần không đƣợc ổn định, phảng phất mơ màng đến những chuyện vừa qua càng thêm quái lạ. Sáng hôm sau, ngƣời quét hoa viên tới gần chỗ giả sơn bỗng thấy thi thể của Từ Anh thì hoảng sợ kêu la ầm ĩ, mọi ngƣời đổ xô cả lại chẳng hiểu tại saọ Vƣơng viên ngoại nghe tin nhƣ sét đánh ngang tai vội vã tới xem và cho ngƣời đi báo quan cho ngƣời đến khám nghiệm. Trong nhà cửa ngõ vẫn đóng kín, không hề mất mát vật gì, toàn thân của Từ Anh lại không có một vết thƣơng tích thì mọi ngƣời đều cho là Từ Anh nửa đêm ra hoa viên bị trúng gió độc mà chết. Sau khi khám nghiệm, lệnh quan cho lệnh chôn cất. Thƣờng ngày Từ Anh khéo léo che đậy, kính trên nhƣờng dƣới khiến cho ai ai cũng thƣơng tiếc một ngƣời hiền lành mà trời đoản mệnh. Vƣơng viên ngoại cho gia nhân mua quan quách mai táng rất trọng thể. Nhƣ thế mọi ngƣời ai ai cũng đinh ninh là Từ Anh bị gió độc mà chết, chỉ có Trùng Dƣơng là biết rõ chuyện ám muội nhƣng cũng không dè là Toàn Chân công phu lợi hại, giết ngƣời không vết tích và chỉ có Từ Vân Thôi là đau đớn âm thầm và nghi ngờ cái chết của Từ Anh là do một tay bí mật nào ám hạị Qua ngày sau đúng vào đêm rằm, đã quá nửa đêm, Vƣơng Trùng Dƣơng đang ngồi tĩnh tọa tại trai phòng, bỗng nghe một tiếng kêu thảm thiết từ đàng sau hoa viên đƣa lạị Rõ ràng là tiếng của ngƣời canh gác trang trại họ Vƣơng đã giúp việc cho Vƣơng viên ngoại hơn hai mƣơi năm rồị Vƣơng Trùng Dƣơng cả kinh, khoác vội chiếc áo lên ngƣời ra khỏi trai phòng, bỗng lại nghe thấy tiếng kêu : - Cƣớp! Cƣớp! Tiếp theo tiếng cƣời ha hả, một đám ngƣời hơn hai mƣơi ngƣời bịt mặt, tay cầm gƣơm đao sáng ngời xuất hiện trên mặt tƣờng nhảy xuống nhƣ một đàn chim, chạy thẳng tới phòng của Vƣơng viên ngoại nghỉ. Bọn chúng có vẻ đã thành thạo đƣờng đi nƣớc bƣớc ở trong trại nên khi tới nơi, chúng chia ra: bốn tên trấn giữ cửa trƣớc, bốn tên giữ cửa sau, còn lại sáu bảy tên chạy tới phòng ngủ của lũ gia nhân Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 14. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung quát lớn : - Chúng bây không đƣợc náo động, nếu tên nào kêu la một tiếng ta sẽ cho một đao đứt làm hai đoạn. Lão gia đến đây chỉ cƣớp tiền bạc. Những tên gia nhân khiếp sợ không ai dám cục cựạ Bỗng ở cửa trƣớc một cái rầm, cửa đã mở toang, liên tiếp chín tên chạy ùa vàọ Ngƣời đi đầu cao lớn mặt mũi trắng trẻo tức là Lão Qua sơn trại chủ Ngọc Diện Na Tra Đàm Thiên Chân, trên tay cầm một đôi phủ sáng quắc. Theo sau là hai tên phó trại chủ, một tên mặt đen, vừa mập vừa lùn tay cầm đôi búa lớn tên là Soái Lý Đạt Âu Hải, còn ngƣời thứ hai là Thiết Diện Kim Cƣơng Trịnh Hùng cũng sử dụng cây thiết côn, mặt đỏ nhƣ quả táo chín đi theo sau, còn lại tất cả đều bịt mặt. Giang hồ hắc đạo đã có qui luật, những ngƣời trại chủ đều vào cửa trƣớc không đột nhập cửa sau và không bao giờ bịt mặt. Ba ngƣời đi thẳng vào trang trại, Ngọc Diện Na Tra Đàm Thiên Chân lớn tiếng quát to : - Vƣơng Ỷ Khuyên ở đâu mau mau ra đây cho ta gặp mặt. Vƣơng Trùng Dƣơng vừa ở trai phòng bƣớc ra, thấy xa xa gƣơm đao sáng quắc bèn rảo bƣớc tới nơị Mới đi đƣợc bỗng một tên cƣớp nhảy ra vung đao lên chận lại quát to : - Tiểu tử! Định đi đâủ Hãy quay lại kẻo mất mạng. Vừa nói chƣa dứt lời bỗng thấy Vƣơng Trùng Dƣơng hiện ra trƣớc mặt không một tiếng động. Vƣơng Trùng Dƣơng chỉ tay vào mặt Ngọc Diện Na Tra nói : - Bọn cƣờng khấu biết điều hãy ra khỏi nơi đây! Vƣơng Trùng Dƣơng chẳng nói chẳng rằng, giơ tay định đánh ra một quyền, tay quyền chƣa tới nơi, tên cƣớp đã buông đao té ngửa chết không kịp lạ Vƣơng Trùng Dƣơng nhắm thẳng bọn cƣớp chạy tớị Đứng ở xa, Ngọc Diện Na Tra thấy một bóng đen thoăn thoắt chạy lại thì quát lũ bộ hạ : - Tên nào canh gác ở dƣới đó sao lại cho ngƣời chạy rả Ngọc Diện Na Tra thấy Trùng Dƣơng là một thiếu niên thƣ sinh, tay không chạy tới nói nhƣ vậy vừa ngạc nhiên vừa buồn cƣời, vung đôi phủ lên quay lại hỏi những tên bộ hạ : - Tên thƣ sinh này đối với gia đình họ Vƣơng nhƣ thế nàỏ Một tên lâu la thƣa : - Tiểu tử này chính là con của Vƣơng viên ngoại đó. Ngọc Diện Na Tra cả mừng nói : - Nếu thế thì càng hay! Bọn bây bắt trói lại cho tạ Nguyên bọn cƣớp ở Lão Qua sơn trại cũng biết huyện Trần Lƣu là một huyện lớn quân sĩ rất đông, nếu công khai đến cƣớp thì sẽ gặp sự cản trở của quân binh, đƣợc Từ Anh ƣớc nguyện làm nội ứng nên bọn cƣớp âm thầm xâm nhập vào trong huyện. Khi tới nơi nghe tin Từ Anh trúng gió chết rồi, đã xuất quân không lẽ quay về, cực chẳng đã bọn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 15. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung cƣớp phải công khai cƣớp trang trại, ý chỉ muốn cƣớp ít tài vật rồi sẽ rút luị Nay thấy Vƣơng Trùng Dƣơng là con viên ngoại là một gã thƣ sinh thiếu niên, định bắt lấy đem về sơn trại cho chuộc lấy mƣời vạn lạng bạc cũng đủ lắm, nên hô quân bất tróị Hai tên thủ hạ nghe lệnh hăm hở vác dao chạy rạ Vƣơng Trùng Dƣơng giơ tay ra ngăn lại, chỉ nghe hai tiếng “binh, binh”, hai tên lâu la không kịp kêu lên một tiếng, hai thân hình nhƣ hai trái cầu tung bắn ra xa mấy thƣớc, hộc máu chết tƣơị Ngọc Diện Na Tra giật mình kinh ngạc, không ngờ một tên thƣ sinh mà võ nghệ lại cao cƣờng nhƣ thế liền quát lên : - Súc sinh không đƣợc làm dữ! Nói xong vung đôi phủ nhằm Vƣơng Trùng Dƣơng chém tớị Vƣơng Trùng Dƣơng mƣời năm chỉ ngồi tĩnh tọa luyện tập nội, ngoại công phu của Toàn Chân phái, chƣa hề luyện đến võ công cũng nhƣ chƣa từng giao đấu cùng ai bao giờ, nay thấy đôi phủ của Ngọc Diện Na Tra loang loáng chém tới thì giật mình cả sợ, quay lƣng định bỏ chạỵ Nhƣng không kịp, đôi phủ đánh trúng vào lƣng chỉ thấy “soạt” một tiếng, cả một mảnh áo sau lƣng rách toan. Đôi phủ trúng vào lƣng Trùng Dƣơng bật ngƣợc trở lạị Kinh ngạc hết sức, Ngọc Diện Na Tra lại vung đôi phủ lên thành thế “Lực Bích Hoa Sơn” nhằm mặt Vƣơng Trùng Dƣơng bổ tớị Vƣơng Trùng Dƣơng lúng túng không biết chống đỡ cách nào thì đôi phủ đã trúng mặt. Mọi ngƣời đều rùng mình kinh hải, vì đôi phủ đó trúng vào đá cũng phải tan, sức mạnh kể cũng có ngàn cân lƣợng. Nhƣng lạ thay, đôi phủ lại cũng bị bật văng trở lại nhƣ bị một sức mạnh vô hình cản trở, chính Vƣơng Trùng Dƣơng cũng không biết vì cớ gì. Ngọc Diện Na Tra tức giận quát to lên một tiếng, vung búa chém luôn bảy tám nhát vào ngƣời Vƣơng Trùng Dƣơng, nhát nào cũng trúng ngƣời, nhƣng chỉ thấy quần áo Vƣơng Trùng Dƣơng tan nát nhƣ bƣơm bƣớm mà ngƣời vẫn chẳng hề hấn gì. Hai tay của Ngọc Diện Na Tra tê buốt. Đàm Thiên Chân cả sợ tự nghĩ : - Lạ thật! Tên thƣ sinh này mới giơ tay đã làm chết ngƣời, nội ngoại công phu quá ƣ lợi hạị Ta chém trúng nó mƣời mấy búa, ngƣời thƣờng đã bị nát nhƣ tƣơng vậy mà nó vẫn không hề hấn gì, cũng không thấy nó chống đỡ. Thật là kỳ lạ. Trên bƣớc giang hồ, Đàm Thiên Chân chƣa hề thấy một sự việc lạ lùng nhƣ thế, vừa tức vừa sợ, quay lại gọi hai tên phó trại chủ : - Âu nhị đệ, Trình tam đệ! Hãy tới cả đây, thử xem ta thử tấn công một lƣợt xem saọ Soái Lý Đạt Âu Hải, Thiết Diện Kim Cƣơng Trình Hùng, một ngƣời múa đôi búa, một ngƣời vung thiết côn cùng nhắm Vƣơng Trùng Dƣơng đánh tớị Vƣơng Trùng Dƣơng thấy cả ba ngƣời cùng xông tới liền quay mình bỏ chạỵ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 16. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Đàm Thiên Chân quát lớn : - Tiểu tử! Mi định chạy đi đâủ Vừa quát, Đàm Thiên Chân vừa vung búa đuổi theọ Chỉ thoáng một cái, Vƣơng Trùng Dƣơng đã chạy cách xa tới ba bốn chục bộ, bỗng có hai tên cƣớp trong bóng tối vung búa ra chận đƣờng. Không kịp suy nghĩ, Vƣơng Trùng Dƣơng giơ tay lên đánh một cái, chỉ nghe thấy tiếng “bốp” một cái, hai tên lâu la bắn tung ra xa đến bảy tám thƣớc, đầu óc vỡ tan, trông thật ghê sợ. Vƣơng công tử mắt thấy hai tên lâu la bị mình đánh có một quyền mà chết một cách thảm khốc nhƣ thế thì nhƣ ngƣời chợt tỉnh nghĩ : - Chắc đây là công phu của Toàn Chân phái, hay ta thử đối đầu bọn chúng xem saỏ Nghĩ đến đây, Vƣơng Trùng Dƣơng không chạy nữa dừng chân đứng đợi bọn cƣớp. Ngọc Diện Na Tra vừa đuổi tới nơi quát to lên một tiếng dùng thế “Thiên Vƣơng Thác Tháp” nhằm đầu Vƣơng Trùng Dƣơng bổ xuống. Vƣơng Trùng Dƣơng không đỡ, nhắm Ngọc Diện Na Tra đánh ra một quyền, một luồng gió mạnh bay ra, Ngọc Diện Na Tra thất kinh vội ngã ngƣời ra sau lăn sát xuống đất tránh, nhƣng vẫn bị luồng gió nóng nhƣ lửa tạt vào hai vai và lƣng rát nhƣ bị phỏng. Không còn hồn vía, Ngọc Diện Na Tra dùng phép “Cá Chép Vƣợt Đăng” quật chân xuống đất tung mình đứng dậỵ Soái Lý Đạt Âu Hải không biết lợi hại vung đôi búa nhắm thẳng Vƣơng Trùng Dƣơng đánh tớị Vƣơng Trùng Dƣơng lập tức vung tay nhằm vai Âu Hải tống ra một quyền, Âu Hải vội nghiêng mình định tránh nhƣng không kịp, chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng, cả một miếng thịt lớn ở bả vai bay rớt ra ngoài cổng trang, xƣơng trơ ra gãy vụn. Âu Hải chỉ kêu lên một tiếng, ngã xuống đất giãy đành đạch nhƣ con cá lóc bị đập đầu nằm im không cựa quậỵ Thiết Diện Kim Cƣơng cả sợ, nhảy vội sang bên trái Vƣơng Trùng Dƣơng dùng thanh côn sắt thành thế “Ô Long Chiêm Địa” tận lực bình sanh quất mạnh côn sắt vào hai chân Vƣơng Trùng Dƣơng. Trình Hùng đinh ninh với thế võ này, Trùng Dƣơng không thể nào tránh khỏị Không ngờ, Trùng Dƣơng hơi cúi xuống, một tay đỡ ngọn thiết côn, cây con sắt đánh trúng tay Vƣơng Trùng Dƣơng bật trở lại, cong veo nhƣ chiếc cung, tay kia Trùng Dƣơng nhắm thẳng mặt của Thiết Diện Kim Cƣơng đánh ra một chƣởng, chỉ nghe bốp một tiếng, mặt Thiết Diện Kim Cƣơng vỡ làm mấy mảnh, óc phọt ra tung tóe ngã ngửa ra saụ Vƣơng Trùng Dƣơng đá bồi thêm một cái nữa, xác Trình Hùng bật văng ra xa nhƣ một quả cầụ Khi ấy, Ngọc Diện Na Tra móc trong bọc ra ba cái Trúc Diệp Phiêu nhắm thẳng Vƣơng Trùng Dƣơng phóng tớị Tài nghệ phóng phi tiêu của Đàm trại chủ thật là kỳ tuyệt, một ngọn nhắm vào mặt, một ngọn nhằm Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 17. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung vào ngực, một ngọn vào bụng phóng tới nhƣ ba lằn điện xẹt, ba ngọn phiêu ném trúng Trùng Dƣơng nhƣng đều rơi xuống đất. Bọn lâu la bên ngoài nhất tề reo lên một tiếng, kẻ gƣơm ngƣời giáo ào vô một lƣợt nhắm Vƣơng Trùng Dƣơng chém tới tấp. Vƣơng công tử chẳng chút sợ hải, tay trái đánh ra một quyền, tay phải phóng ra một chƣởng, đứa thì vỡ đầu, đứa thì gãy tay nằm dồn thành đống la liệt khắp nơị Ngọc Diện Na Tra lại rút luôn sáu ngọn Trúc Diệp Phiêu nhắm ngƣời Vƣơng Trùng Dƣơng phóng tớị Những ngọn phiêu phóng tới ngƣời Vƣơng Trùng Dƣơng đều lả tả rơi xuống đất nhƣ những chiếc lá rụng. Lúc đó quân tuần canh đi ngang qua, biết trong nhà Vƣơng viên ngoại có cƣớp, đốt đuốc sáng chƣng kéo vào tiếp ứng. Ngọc Diện Na Tra Đàm Thiên Chân thấy tình hình nhƣ vậy biết việc không xong bèn hô bọn lâu la tìm đƣờng tháo chạỵ Ngọc Diện Na Tra cúi xuống ôm xốc Soái Lý Đạt lên vai chạy ra khỏi trang trạị Bọn lâu la những kẻ còn sống hay bị thƣơng nhẹ lũ lƣợt chạy theọ Quân tuần phòng vào đến trang trại thì bọn cƣớp đã tháo chạy tất cả, để lại trên mặt đất một số tử thi nằm la liệt. Vƣơng Trùng Dƣơng không ngờ mình tay không đánh đuổi đƣợc bọn cƣớp thì lấy làm vui thích cƣời lên một tiếng. Mọi ngƣời kinh ngạc vô cùng; không ngờ một ngƣời văn nhân nhƣợc chất, tƣớng mạo thƣ sinh nhƣ Vƣơng công tử tay không một lúc đánh chết hơn mƣời tên cƣớp. Những tử thi còn nằm la liệt trên mặt đất mà mọi ngƣời vẫn còn bán tín bán nghị Nhƣng những tên gia nhân trông thấy rõ ràng kể lại cho mọi ngƣời nghẹ Lúc đó ai cũng khiếp sợ lắc đầu le lƣỡi và thán phục Vƣơng Trùng Dƣơng vô cùng. Vƣơng viên ngoại nghe thấy bọn cƣớp đã đi khỏi và quân lính tuần phòng đã tới mới dám mở cửa bƣớc rạ Mọi ngƣời cƣời nói ồn ào thuật lại chiến công của Vƣơng công tử cho viên ngoại nghẹ Bọn gia nhân và quân lính thu dọn những tử thi và khí giới của bọn cƣớp vất ngổn ngang trên mặt đất. Ngƣời thiếp thứ chín của Vƣơng viên ngoại lúc đó mới nghi quyết là Vƣơng Trùng Dƣơng biết rõ việc mình và Từ Anh tƣ thông và cái chết của Từ Anh là do Vƣơng công tử hạ sát. Càng nghĩ càng xấu hổ và sợ hãi nên dùng giải lụa đào treo cổ lên sà nhà tự tử. Uổng thay cho một kiếp hồng nhan và cũng đáng đời cho một con dâm phụ! Ngày hôm sau, huyện quan cho mời Vƣơng công tử lên để lấy khẩu cung và còn làm tờ bẩm lên Thƣợng Ty đầu đuôi tự sự. Huyện quan còn hết lời khen ngợi bản lĩnh cao cƣờng của Vƣơng công tử. Vƣơng Trùng Dƣơng từ ngày tay không đánh chết bọn cƣớp tiếng tăm vang dội khắp huyện Trần Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 18. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung Lƣu và các nơi phụ cận. Các giới võ lâm và các thanh niên yêu chuộng võ nghệ tới tấp đến nơi xin vào yết kiến. Vƣơng Trùng Dƣơng tính thích yên tịnh, không quen giao thiệp nên dặn gia nhân từ chối, nói rằng Vƣơng công tử về quê ngoại vắng mặt không tiếp một aị Đến lúc đó Vƣơng Trùng Dƣơng mới biết sự lợi hại của môn phái Toàn Chân. Hơn mƣời năm tĩnh tọa, luyện tập nội ngoại công phu khiến cho da thịt vừa mềm vừa cứng, có thể chống lại với gƣơm đao sắc bén, chỉ dùng sức gió mà đánh chết đƣợc ngƣời, đá tan đƣợc hòn giả sơn. Thật ra, Trùng Dƣơng cũng không biết rằng vì tình cờ ăn đƣợc Trùng Sâm, chết đi ba ngày rồi lại sống lại, làm cho trọc khí trong ngƣời đã bài tiết ra ngoài, hỗn hợp đƣợc Thiên Nhân lƣỡng khí hợp nhất. Bởi vậy chỉ luyện tập chút ít công phu mà kết quả gia tăng gấp bộị Một tháng sau, vào một buổi trăng thanh gió mát, Vƣơng Trùng Dƣơng ra hoa viên dạo xem phong cảnh. Ánh trăng vằng vặc xuyên qua kẻ lá in xuống đất nhƣ những đám sao sạ Một cơn gió thoảng qua đƣa mùi thơm ngào ngạt của muôn hoa mới nở khiến cho trong ngƣời nhẹ nhàng thơi thới, bỗng Vƣơng Trùng Dƣơng giật mình vì thoáng thấy một bóng đen xuất hiện cách chừng năm thƣớc không một tiếng động nàọ Trùng Dƣơng cả sợ, định thần nhìn kỹ thì ra là Thanh Hƣ chân nhân không biết từ đâu mới đến. Vƣơng Trùng Dƣơng cả mừng, tiến đến trƣớc mặt vòng hai tay làm lễ rồi nói : - Không biết sƣ phụ giáng lâm nên đệ tử không ra nghênh tiếp. Thanh Hƣ chân nhân cƣời nhạt một cái lạnh lùng rồi nói : - Ngƣơi hãy theo ta vào trai phòng, ta có chuyện cần nóị Thấy nét mặt sƣ phụ không vui, Vƣơng Trùng Dƣơng trong lòng lo sợ không biết có chuyện gì, ríu ríu theo sau theo Thanh Hƣ chân nhân trở lại trai phòng. Vào đến nơi, Thanh Hƣ chân nhân ngồi trên cái đôn, nghiêm sắc mặt hỏi Vƣơng Trùng Dƣơng : - Ta nghe đồn cách đây một tháng con đã đánh chết mƣời bốn tên cƣớp, việc đó có hay không? Vƣơng Trùng Dƣơng liền đáp : - Thƣa sƣ phụ đúng thế! Con không hiểu sao hôm đó con lại hùng dũng đến nhƣ thế. Con đã đả thƣơng ba tên trại chủ và mƣời bốn tên cƣớp. Thanh Hƣ chân nhân biến sắc quát lớn : - Tiểu tử! Thật là uổng công ta dạy bảọ Có phải ta truyền dạy công phu Toàn Chân cho ngƣơi tàn hại sinh linh đâụ Bởi thế cho nên ta không bao giờ nói cho mi biết là mi có bản lãnh là muốn tránh những cuộc đấu tranh sát phạt xƣa nay của những phái trong võ lâm tiêu diệt lẫn nhau là để tranh giành ngôi vị, tự ái hảo huyền. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 19. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung - Nhƣ mi mới có một chút công phu luyện tập mà một lúc đánh chết mƣời bốn ngƣời, nếu ngƣơi có thêm một chút công phu nữa thì khi tức giận mi có thể hạ sát tới một trăm bốn mƣơi ngƣời có phải chăng? Từ ngày theo thầy học đạo, Vƣơng Trùng Dƣơng chƣa bao giờ thấy sƣ phụ tức giận nhƣ vậy nên cả sợ vội vàng quỳ xuống đất tạ tội và thƣa rằng : - Kính thƣa sƣ phụ! Vì sự việc xảy ra bất ngờ, đệ tử chỉ muốn tự vệ không dè lỡ tay đánh chết ngƣời xin sƣ phụ tha cho, từ nay đệ tử không dám tái phạm! Thanh Hƣ chân nhân lại nói : - Công phu của ngƣơi hiện nay so với các phái võ lâm còn kém xa, nếu hôm trƣớc đây gặp một tay cao thủ, thì ngƣơi không chết cũng trở thành tàn phế. Theo ngƣơi hãy lập tức đi theo tạ Vƣơng Trùng Dƣơng cả sợ hỏi : - Sƣ phụ đƣa đệ tử đi đâủ Phụ thân đệ tử tuổi nay cũng đã cao nhƣ ngọn đèn treo trƣớc gió, đệ tử ra đi không đƣợc phụng dƣỡng e trái đạo làm con. Thanh Hƣ chân nhân mắng rằng : - Xƣa kia Đức Phật Tổ còn bỏ vợ, lìa con xa mùi tục lụy mới tu hành đắc đạọ Cỏi hồng trần này đây bất quá cũng chỉ mấy chục năm trời, ngƣơi hãy theo ta tĩnh tâm tu luyện để có thể trở thành trƣờng sinh bất lãọ Mƣời năm trời đăng đẳng ta khổ công điểm hóa cho ngƣơi là muốn ngƣơi trở thành giáo chủ của Toàn Chân pháị Sau này ngƣơi sẽ thành thiên hạ đệ nhất võ lâm, giúp đỡ nhân dân thoát khỏi sự bất công áp bức mới không hổ thẹn là một đấng trƣợng phu đầu đội trời chân đạp đất. Vƣơng Trùng Dƣơng thốt nhiên tỉnh ngộ, cúi đầu bái tạ xin đị Để tránh những phút biệt ly sầu thảm, Vƣơng Trùng Dƣơng viết lại mấy lời từ giã song thân, đại ý nói là : - Theo thầy học đạo, khi nào thành tài sẽ trở về. Xin đừng quá thƣơng tiếc mà hao tổn mình vàng. Giữa lúc đêm khuya, hai thầy trò rời bỏ trang trại nhƣ hai chiếc bóng, tung mình qua bức tƣờng cao dùng thuật khinh công lao mình vun vút đi nhƣ bay nhƣ biến, chân nhƣ không chấm đất nhắm thẳng Triết Giang đi tớị Hai thầy trò Vƣơng Trùng Dƣơng ngày đêm dong ruổi không biết đã đi đƣợc bao nhiêu đƣờng bộ. Một đêm kia, lợi dụng đêm khuya thanh vắng, khí trời mát mẻ, hai thầy trò Vƣơng Trùng Dƣơng trổ tuyệt kỹ công phu dùng thuật “Ngự phong” lao mình đi nhƣ tên bắn. Trời sắp bình minh, ở phía Đông mặt trời sắp mọc, chiếu lên không trung một màu đỏ lợt nhƣ quét tan màn đêm đang bao phủ khắp mọi nơị Đàn chim ríu rít gọi đàn hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc thành một bản đàn tuyệt diệụ Hai thầy trò Vƣơng Trùng Dƣơng vừa đi tới một chân núi cao ngất thì trời sáng rõ. Vƣơng Trùng Dƣơng cất tiếng hỏi : - Thƣa sƣ phụ! Đây là quả núi nào vậỷ Thanh Hƣ chân nhân trả lời : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 20. Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung - Đây là Trung Ngọc Tung Sơn! Vƣơng Trùng Dƣơng lại hỏi : - Thƣa sƣ phụ! Có phải ngày xƣa Đức Đạt Ma Tổ Sƣ đã kiến thiết ngôi chùa Thiếu Lâm tự Ở trên ngọn núi Tung Sơn này để đào tạo môn đồ phái Toàn Chân hiện nay phải không? Thanh Hƣ chân nhân mỉm cƣời nói : - Đồ đệ đọc ở sách nào vậỷ Đạt Ma Tổ Sƣ là ngƣời ở Nam Triều Lƣỡng Võ đến Trung Quốc vào đời Ngụy Thái Hòa niên giám, tới đây kiến thiết xây dụng Thiếu Lâm tự và tổ chức thành phái Thiếu Lâm, đối với phái Toàn Chân không có liên quan gì cả. Nguồn gốc của phái Toàn Chân là do Côn Luân phân ra, đến đời nhà Đƣờng Trình Quan niên giám, vị Tổ sƣ Lý Đạo Tử thành lập Toàn Chân pháị Để tới ngọn núi Tung Sơn, đệ tử sẽ rõ. Vƣơng Trùng Dƣơng không dám hỏi nữa, theo sƣ phụ dùng thuật đề khí tung mình nhƣ con chim lao thẳng lên ngọn núị Vì đã đƣợc huấn luyện môn “Tọa công” của phái Toàn Chân nên toàn thân nhẹ nhàng, hai chân Vƣơng Trùng Dƣơng chỉ lƣớt trên mặt cỏ, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động. Lên đƣợc tới ngọn núi và tới Thái Thất Sơn Hạ là nơi thâm sâu của ngọn Tung Sơn. Khí núi tỏa mù mịt, mây trắng bay lơ lửng trên ngọn núi nhƣ sát với chân trờị Cây cối rậm rạp um tùm, trùng trùng điệp điệp. Từ thƣở ấu thơ, Vƣơng Trùng Dƣơng vẫn ở nơi đô thị, đến nay mới thấy đƣợc cảnh hùng vĩ của núi rừng thì trong lòng rất vui thích, định nhỡn nhìn khắp tứ phía không thấy có một căn nhà nàọ Vƣơng Trùng Dƣơng tự nghĩ : - Không biết hai thầy trò sẽ ở vào đâủ Thanh Hƣ chân nhân vẫn cứ thoăn thoắt bƣớc đi sâu mãi vào trong rừng. Khi tới một khu rừng toàn cây Tùng Bách lâu đời, thân cây to lớn hai ngƣời ôm không xuể, cao ngất đến hơn trăm thƣớc, cành lá rậm rạp um tùm che kín không lọt qua một chút ánh sáng nàọ Hàng trăm con chim đang đậu trên cây thấy ngƣời sợ hãi vỗ cánh bay rào rào, tiếng chim kêu ríu rít. Xa xa tiếng vƣợn hú từng hồi vẳng lại nhƣ phá tan cảnh tịch mịch của núi rừng. Thanh Hƣ chân nhân chỉ tay và nói : - Chúng ta ở đây để tu luyện! Vƣơng Trùng Dƣơng nhìn thấy có một cây cổ thụ nhƣ có ai đẵn gãy lìa ở trên, chỉ còn một khúc dƣới từ đất lên cao hai thƣớc, trên mặt bằng phẳng nhẵn nhụi nhƣ có nhiều ngồi ở đó luôn luôn. Thanh Hƣ chân nhân lại nói : - Ta ở đây tập luyện “Tọa công”, đồ đệ thử nhìn xem coi có gì lạ không? Vƣơng Trùng Dƣơng chú mục nhìn kỹ chung quanh, thấy ở trên mặt thân cây nhẵn bóng nhƣng có một chỗ thấp sâu hơn ba tấc thì thốt nhiên hiểu rõ và tự nghĩ : - Không dè đạo lực của sƣ phụ ta cao thâm đến nhƣ thế! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2