intTypePromotion=3

VPN Server trên Windows 2003

Chia sẻ: Phạm Tuấn Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

1
629
lượt xem
305
download

VPN Server trên Windows 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet. Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình VPN Server trên Windows 2003. 1. Giới thiệu chung Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet. VPN được ứng dụng với một số tình huống sau: · Remote Access: Hỗ trợ nhu cầu truy cập dữ liệu và ứng dụng cho người dùng ở ngoài công ty vào hệ thống mạng của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VPN Server trên Windows 2003

 1. VPN Server trên Windows 2003 Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức  một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet. Trong tài liệu này sẽ hướng  dẫn về cách cài đặt và cấu hình VPN Server trên Windows 2003.     1. Giới thiệu chung Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền  Internet/Intranet. VPN được ứng dụng với một số tình huống sau: • Remote Access: Hỗ trợ nhu cầu truy cập dữ liệu và ứng dụng cho người dùng ở ngoài công ty vào hệ thống mạng  của công ty thông qua Internet. • Site To Site: Hỗ trợ việc kế nối 2 mạng của công ty ở 2 nơi khác nhau thông qua Internet. • Intranet/Internal VPN: Hỗ trợ việc tạo một mạng riêng, an toàn trong một mạng của công ty. VPN sử dụng các tunnel protocol để truyền các packet. Có 02 tunnel protocol hay được sử dụng, đó là PPTP (Point­to­Point  Tunneling Protocol) và L2TP ( Layer 2 Tunneling Protocol). • PPTP: PPTP có thể sử dụng cho Remote Access hay Site­to­Site VPN. • L2TP: L2TP là sự kết hợp của PPTP và Layer 2 Forwading (L2F, giao thức được phát triển bởi Cisco System). Có nhiều chương trình VPN Server trên Windows cũng như Linux. Trên Linux có thể kể đến openVPN, openswan.  OpenVPN cũng có phiên bản chạy trên Windows. Tham khảo các link sau: • Openvpn: http://openvpn.net/ • Openswan: http://www.openswan.org/ • Open VPN GUI for Windows: http://openvpn.se/ Trên Windows 2000 Server, Windows 2003 có tích hợp sẵn VPN Server. Ngoài ra trong bản ISA Server cũng có thể cấu  hình VPN Server.  Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình VPN Server trên Windows 2003. VPN trên Windows 2003 dưới dạng Remote Access sẽ cho phép các máy tính truy nhập đến mạng nội bộ của công ty thông  qua Internet. Có thể xây dựng một mô hình đơn giản như sau: • Modem ADSL có địa chỉ IP tĩnh. Trong trường hợp không có địa chỉ IP tĩnh, có thể sử dụng DDNS. • 01 máy tính cài hệ điều hành Windows 2003 Server. Máy tính này sử dụng để cấu hình VPN Server. Máy tính này  nên sử dụng 02 card mạng. Máy tính từ xa sử dụng Windows XP, Windows 2000, có thể đặt kết nối VPN để kết nối đến Server nói trên.
 2. Hình 0: Mô hình kết nối 2. Cài đặt VPN Server Trước khi cài VPN, cần Stop dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) và chuyển dịch vụ đó sang chế độ  Disable (mặc định sau khi cài là Automatic). Chạy Services Manager bằng cách click Start­>Programs­> Administrative Tools­>Services. Giao diện của Services  Manager như Hình1. Hình 1: Services Manager Trong Hình 1, tìm service Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS). Chuột phải vào tên service đó, trên menu  chuột phải, chọn Properties. Xuất hiện hộp thoại Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Properties. (Hình 2)
 3. Hình 2: Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Properties Trong Hình 2, lựa chọn Disabled trong ô Startup type. Và nhắp nút Stop để dừng service Windows Firewall/Internet  Connection Sharing (ICS). Sau khi dừng dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS), tiến hành cài đặt VPN Server. Để cài đặt VPN trên Windows 2003, chạy Manager Your Server bằng cách click Start­>Programs­>Administrative Tools­>  Manager Your Server.
 4. Hình 3: Manage Server Trên cửa sổ Manage Your Server (hình 3), click Add or remove a role để cài thêm các dịch vụ của Windows 2003. Hình 4: Configure Your Server Wizard – Preliminary Steps Trong Hình 4, click Next để tiếp tục.
 5. Hình 5: Configure Your Server Wizard – Server Role Hình 5 cho phép lựa chọn các dịch vụ Server trên Windows 2003. Bước này lựa chọn Remote access / VPN server, sau đó  nhắp Next để tiếp tục. Hình 6: Configure Your Server Wizard – Summary of Selections
 6. Hình 6 đưa ra danh sách các dịch vụ của Windows 2003 Server đã được lựa chọn ở Hình 5. Nhắp Next để tiếp tục. Hình 7: Routing and Remote Access Server Setup Wizard – Step 1 Hình 7 là bước đầu tiên để setup Routing and Remote Access. Nhắp Next để tiếp tục.
 7. Hình 8: Routing and Remote Access Server Setup Wizard – Step 2 Hình 8 cho phép lựa chọn các cấu hình của dịch vụ Routing and Remote Access. Bước này chọn Custom configuration. Sau  đó chọn Next để tiếp tục.
 8. Hình 9: Routing and Remote Access Server Setup Wizard – Step 3 Hình 9 cho phép lựa chọn các dịch vụ bên trong Routing and Remote Access. Bước này lựa chọn VPN access và Lan  routing. Sau đó nhắp Next để tiếp tục.
 9. Hình 10: Routing and Remote Access Server Setup Wizard – Step 4 Hình 10 kết thúc việc setup Routing and Remote Access. Nhắp Finish để kết thúc. Hình 11: Routing and Remote Access – Start Service Sau khi kết thúc việc setup Routing and Remote Access, xuất hiện hộp thoại yêu cầu start dịch vụ Routing and Remote  Access, chọn Yes để xác nhận việc start dịch vụ đó.
 10. Hình 12: Configure Your Server Wizard – Finish Hình 12 thông báo kết thúc Configure Your Server Wizard. Nhắp Finish để kết thúc. Sau bước này, thực hiện việc cấu hình  VPN Server.  3. Cấu hình VPN Server Hình 13: Manage Server Sau khi cài đặt Routing and Remote Access, để cấu hình VPN Server, có thể chạy Manage Your Server, sau đó click vào  Manage this remote access/VPN server (Hình 13). (Hoặc có thể click Start­> Programs­> Administrative Tools­> Routing 
 11. and Remote Access). 3.1. Route and Remote Access Properties Hình 14: Routing and Remote Access Hình 14 là giao diện chính của Routing and Remote Access. Để cấu hình, chuột phải vào tên máy (tên server trong ví dụ là  FREE4VN­HOME), trên menu chuột phải chọn Properties. Chú ý: trên menu chuột phải có một số chức năng cần quan tâm: • Disable Routing and Remote Access: Chức năng này được sự dụng khi ta muốn xoá cấu hình Routing and  Remote Access cũ để tạo 1 cấu hình mới. Sau khi disable, trên menu chuột phải nói trên, chọn Configure and  Enable Routing and Remote Access, để cấu hình một Routing and Remote Access mới. • All Tasks với các chức năng con như Start, Stop, Pause, Resume, Restart được sử dụng đối với service Enable  Routing and Remote Access. Việc này cũng tương tự như khi sử dụng Service Manager.
 12. Hình 15: FREE4VN­HOME Properties – Tab General Hình 15 là Properties của FREE4VN­HOME. Cần chú ý đến 3 tab là General, Security và IP. Trong Tab General, cần kiểm tra mục Router và Remote access server đã được check. Mục Router cho phép định tuyến  các yêu cầu từ VPN Client đến các máy trong mạng nội bộ. Mục Remote access server cho phép các VPN client kết nối đến  được. Nên chọn LAN and demand­dial routing.
 13. Hình 16: FREE4VN­HOME Properties – Tab Security Hình 16 là tab Security, tab này cho phép lựa chọn Authentication provider và Accounting provider. Nếu trong mạng nội bộ  có 1 máy tính cài RADIUS, có thể lựa chọn Authentication provider và Accounting provider là RADIUS. Trong ví dụ này, lựa  chọn Windows Authentication và Windows Accounting.
 14. Hình 17: FREE4VN­HOME Properties – Tab IP Hình 17 cho phép lựa chọn IP cho kết nối VPN. Bước này nên chọn Static address pool, sau đó nhắp nút Add.
 15. Hình 18: Tab IP – New Address Range Trong Hình 18, nhập các giá trị vào các ô Start IP address và End IP address. Các IP trong dải này sẽ được cấp tự động  cho mỗi kết nối VPN. 3.2. Ports Properties Trong giao diện chính của Routing and Remote Access (Hình 14), chuột phải vào Ports, trên menu chuột phải, chọn  Properties. Xuất hiện hộp thoại Ports Properties (Hình 19).
 16. Hình 19: Ports Properties  Trên Hình 19, có thể nhận thấy số miniport cho PPTP và L2TP đều là 128. Mỗi miniport chính là 1 kết nối VPN từ máy client  đến Server. Để giảm các số này xuống, lựa chọn vào WAN Miniport (PPTP), sau đó nhắp Configure.
 17. Hình 20: Configure Device – WAN Miniport (PPTP) Trong Hình 20, thay đổi tham số Maximum ports từ 128 xuống còn 5. Thực hiện tương tự đối với WAN Miniport (L2TP). Với  cấu hình này Server sẽ chấp nhận tối đa 10 kết nối VPN, trong đó có 5 VPN Client sử dụng tunnel PPTP, 5 VPN Client sử  dụng tunnel L2TP. Chú ý: Nếu lựa chọn số kết nối tối đã VPN lớn hơn số địa chỉ IP cấp trong Hình 18, khi các kết nối đến VPN hết địa chỉ IP,  VPN Server sẽ lấy địa chỉ IP của 1 DHCP Server trong mạng cấp cho kết nối VPN đó. Nếu kô có DHCP Server trên mạng,  sẽ có thông báo lỗi, không cho phép kết nối. 3.3. Remote Access Policies Bước cuối cùng là cho phép truy cập qua Remote Access Policy.
 18. Hình 21: Remote Access Policies Trong Hình 21, chọn Remote Access Policies. Remote Access Policies có 2 lựa chọn là Connections to Microsoft Routing  and Remote Access Server và Connections to other access server. Chuột phải vào Connections to Microsoft Routing and  Remote Access Server, trên menu chuột phải chọn Properties.
 19. Hình 22: Connections to Microsoft Routing and Remote Access Server Properties Trong Hình 22, lựa chọn Grant remote access permission, sau đó nhắp OK để xác nhận.Thực hiện công việc tương tự đối  với lựa chọn Connections to other access server. Sau bước này là việc tạo account trên Windows cho phép sử dụng kết nối VPN.  4. Tạo User trên Windows cho phép sử dụng VPN Như đã biết, việc tạo user trên Windows sử dụng Computer Manager. Để chạy Computer Manager, click Start­>Programs­ >Administrative Tools­>Computer Manager. Giao diện chính của Computer Manager như Hình 23.
 20. Hình 23: Computer Manager – Local User and Groups Trên Hình 23, Chọn System Tools­>Local Users and Groups­>Users. Sau đó chuột phải vào user muốn cho phép dùng  VPN, ví dụ user centos4. Trên menu chuột phải, nhắp Properties.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản