What every real estate professional needs to know about surveying

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
75
lượt xem
31
download

What every real estate professional needs to know about surveying

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khảo sát là một quá trình đo lường và phân tích trực tiếp được đặc biệt thiết kế để ghi lại sự tồn tại, bản sắc, vị trí và kích thước của các tính năng tự nhiên hoặc nhân tạo trên đất, trong không khí, không gian hoặc nước cho mục đích sản xuất các bản đồ chính xác và đáng tin cậy , phù hợp với hình dung nếu cần thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: What every real estate professional needs to know about surveying

Đồng bộ tài khoản