When I do/When I have done. When and If & Can, could and be able to

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
246
lượt xem
201
download

When I do/When I have done. When and If & Can, could and be able to

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

When I do/When I have done. When and If & Can, could and be able to Unit 25. When I do/When I have done. When and If A Xét các ví dụ sau: A: What time will you phone me tomorrow? Mấy giờ ngày mai bạn sẽ gọi điện cho tôi? B: I’ll phone you when I get home from work. Mình sẽ gọi điện cho bạn khi đi làm về. “I’ll phone you when I get home from work” là một câu có 2 thành phần: Thành phần chính: “I’ll phone you” Và Thành phần chỉ thời gian (when-part): “When...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: When I do/When I have done. When and If & Can, could and be able to

Đồng bộ tài khoản