Windows Errors part 18

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
5
download

Windows Errors part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 18', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 18

  1. Wintrust.dll , Control.exe MSTSC caused a general protection fault in gdi.exe 0014:0000048E (Windows 98) Nếu gặp lỗi này bạn đặt đĩa CD Windows 98 vào trong ổ đĩa của bạn . Bạn chọn chế độ MSDOS , sau đó bạn chuyển đến thư mục Windows Bạn chỉ cần gõ ren FONTS BADFONTS và nhấn phím Enter . Error loading GDI.EXE. You must reinstall Windows (Windows 98) Nếu gặp lỗi này bạn đặt đĩa CD Windows 98 vào trong ổ đĩa của bạn . Bạn cũng làm như bước trên , nhưng bạn gõ : md c:\windows\fonts attrib +s c:\windows\fonts extract /a d:\win98\win98_22.cab *.fon /l c:\windows\fonts extract /a d:\win98\win98_22.cab *.ttf /l c:\windows\fonts C: là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành Windows 98 Tập tin GDI.exe là thư mục Font trên máy tính của bạn , nếu mất tập tin này máy tính của bạn sẽ bị các hiện tượng trên . Máy tính không khởi động sau khi cài đặt bản Windows XP Service Pack 2 Đưa đĩa Windows XP CD-ROM vào ổ CD-ROM, hoặc ổ DVD-ROM, và khởi động lại máy tính. Khi bạn thấy thông báo Press any key to boot from CD hiện ra, hãy ấn phím space, hoặc các phím tương tự. Nhấn R trong phần màn hình Welcome to Setup để khởi động chế độ Recovery Console. Khi chương trình yêu cầu, hãy nhập số cài đặt thất bại và nhấn Enter. Khi chương trình yêu cầu, gõ mật khẩu Administrator và nhấn Enter. Trong cửa sổ lệnh Recovery Console, bạn gõ những dòng lệnh sau (nhấn Enter cho mỗi dòng): cd $NtServicePackUninstall$\Spuninst batch spuninst.txt Di chuyển đĩa cài đặt Windows XP CD-ROM ra khỏi ổ đĩa và khởi động lại máy tính.
  2. Mở cửa sổ CMD.EXE. Gõ các lệnh sau (nhấn Enter cho mỗi dòng lệnh): CD %SystemRoot%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst spuninst.exe Tuân theo các hướng dẫn để gỡ bỏ bản Service Pack 2 ra khỏi Windows XP. Chú ý: File spuninst.txt chứa các lệnh xoá tất cả các file được Service Pack 2 cài vào hệ thống, và copy file gốc vào thư mục: %SystemRoot%\$NtServicePackUninstall$. Phím tắt cho Windows và các tổ hợp phím Windows - Mở menu Start: Nhấn phím Windows - Truy cập Taskbar với nút đầu tiên được chọn: Windows + Tab - Mở hộp thoại System Properties: Windows + Pause - Mở Windows Explorer: Windows + E - Thu nhỏ / phục hồi các cửa sổ: Windows + D - Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở: Windows + M - Hủy bỏ việc thu nhỏ các cửa sổ đang mở: Shift + Windows + M - Mở hộp thoại Run: Windows + R - Mở Find: All files: Windows + F - Mở Find: Computer: Ctrl + Windows + F Làm việc với Desktop, My Computer và Explorer - Mở phần trợ giúp chung: F1 - Đổi tên thư mục được chọn: F2 - Mở hộp thoại tìm file trong thư mục hiện hành: F3 - Cập nhật lại nội dung cửa sổ My Computer và Explorer: F5 - Xóa mục được chọn và đưa vào Recycle Bin: Del (Delete) - Xóa hẳn mục được chọn, không đưa vào Recycle Bin: Shift + Del (Shift + Delete) - Hiển thị menu ngữ cảnh của mục được chọn: Shift + F10
  3. - Hiển thị hộp thoại Properties của mục được chọn: Alt + Enter - Mở menu Start: Ctrl + Esc - Chọn một mục từ menu Start: Ctrl + Esc, Ký tự đầu tiên (Nếu là phần trên của menu) hoặc Ký tự gạch chân (Nếu ở phần dưới của menu) thuộc tên mục được chọn. - Đóng một chương trình đang bị treo: Ctrl + Alt + Del, Enter Làm việc với Windows Explorer - Mở hộp thoại Go to Folder: Ctrl + G hoặc F4 - Di chuyển qua lại giữa hai khung và hộp danh sách folder của cửa sổ Explorer: F6 - Mở folder cha của folder hiện hành: Backspace - Chuyển đến file hoặc folder: Ký tự đầu của tên file hoặc folder tương ứng - Mở rộng tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành: Alt + * ( * nằm ở bàn phím số) - Thu gọn tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành: Alt + - (dấu - nằm ở bàn phím số) Làm việc với cửa sổ - Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu: Ctrl + F6 - Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu (theo chiều ngược lại): Ctrl + Shift + F6 - Thu nhỏ cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F9 - Phóng lớn cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F10 - Thu nhỏ tất cả các cửa sổ: Ctrl + Esc, Alt + M - Thay đổi kích thước cửa sổ: Ctrl + F8, Phím mũi tên, Enter - Phục hồi kích thước cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F5 - Đóng cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + W - Di chuyển cửa sổ: Ctrl + F7, Phím mũi tên, Enter - Sao chép cửa sổ hiện hành vào vùng đệm: Alt + Print Screen
  4. - Chép toàn bộ màn hình vào vùng đệm: Print Screen - Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở: Alt + Tab - Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở (theo chiều ngược lại): Alt + Shift + Tab - Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy: Alt + Esc - Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy (theo chiều ngược lại): Alt + Shoft + Esc - Mở menu điều khiển của chương trình hoặc folder cửa sổ hiện hành: Alt + SpaceBar - Mở menu điều khiển của tài liệu hiện hành trong một chương trình: Alt + - - Đóng chương trình đang hoạt động: Alt + F4 Làm việc với hộp thoại - Mở folder cha của folder hiện hành một mức trong hộp thoại Open hay Save As: BackSpace - Mở hộp danh sách, ví dụ hộp LoOK In hay Save In trong hộp thoại Open hay Save As (nếu có nhiều hộp danh sách, trước tiên phải chọn hộp thích hợp): F4 - Cập nhật lại nội dung hộp thoại Open hay Save As: F5 - Di chuyển giữa các lựa chọn: Tab - Di chuyển giữa các lựa chọn (theo chiều ngược lại): Shift + Tab - Di chuyển giữa các thẻ (tab) trong hộp thoại có nhiều thẻ, chẳng hạn hộp thoại Display Properties của Control Panel (Settings / Control Panel): Ctrl + Tab - Di chuyển giữa các thẻ theo chiều ngược lại: Ctrl + Shift + Tab - Di chuyển trong một danh sách: Phím mũi tên - Chọn hoặc bỏ một ô kiểm (check box) đã được đánh dấu: SpaceBar - Chuyển đến một mục trong hộp danh sách thả xuống: Ký tự đầu tiên của tên mục
  5. - Chọn một mục; chọn hay bỏ chọn một ô kiểm: Alt + Ký tự gạch dưới thuộc tên mục hoặc tên ô kiểm - Mở hộp danh sách thả xuống đang được chọn: Alt + â - Đóng hộp danh sách thả xuống đang được chọn: Esc - Hủy bỏ lệnh đóng hộp thoại: Esc "Bung" tất cả các ổ đĩa CDROM trong máy tính ra ngoài Để lấy tất cả các ổ đĩa CD ra ngòai bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Const CDROM = 4 For Each d in CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives If d.DriveType = CDROM Then Eject d.DriveLetter & ":\" End If Next Sub Eject(CDROM) Dim ssfDrives ssfDrives = 17 CreateObject("Shell.Application")_ .Namespace(ssfDrives).ParseName(CDROM).InvOKeVerb("E&ject") End Sub Lưu tập tin này lại với tên là cdrom.vbs Giao tiếp hồng ngoại không được truyền trong Windows XP Nếu như bạn sử dụng giao tiếp hồng ngoại để truyền dữ liệu từ máy tính này đến máy tính khác nhưng vẩn không được . Bạn vào Start - Run gõ services.msc nhấn phím Enter Bạn kiểm tra dịch vụ mang tên là WorkStation nếu như dịch vụ này bị Disable bạn nhấn chuột phải vào dịch vụ này và chọn Properties .
  6. Trong mục Startup Type và chọn Automatic và nhấn OK Lỗi khi cài, nâng cấp Windows 98/Me Thông báo lỗi xuất hiện ra như sau : MPREXE.EXE caused an exception 03H in module USER32.DLL at USR32.EXE caused an exception 03H in module USER32.DLL at Khi bạn cài hệ điều hành Windows 98/Me một thông báo lỗi như trên sẽ xuất hiện , bạn làm như sau để sửa chữa lỗi này . Tìm đĩa khởi động Windows 98 hoặc đĩa CDROM Windows 98/Me . Bạn nhập vào : Cd \system nhấn Enter ren user32.dll user.dlx nhấn Enter , bạn làm tương tự giống như các tập tin sau : gdi32.dll , winmm.dll \ext.exe Đối với Windows 98 bạn gõ : :\Win98 và đối với Windows Me bạn gõ như sau : :\Win9X Lưu ý : Windows là thư mục chứa hệ điều hành của bạn và CDROM Drive là ổ đĩa CDROM của bạn . Khi đó một thông báo xuất hiện hỏi bạn có muốn chọn Yes hay No không ? Bạn nhấn Y . cd ren Cmapieng.vxd Cmapieng.vxx Khởi động lại máy tính . Bạn kiểm tra các chương trình khởi động cùng Windows (nên tắt hoặc xóa nó) Sau đó vào Add/Remove Program kiểm tra các chương trình không cần thiết chẳng hạn như Norton Antivirus tiến hành xóa nó và cài đặt lại Windows .
Đồng bộ tài khoản