Windows Errors part 39

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
4
download

Windows Errors part 39

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 39', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 39

  1. CheckAdminRights = 1 CopyFiles = AudioCDCopy AddReg = AudioCDCopyRename [AudioCDCopy] cdfs.vxd [SystemVXDCopy] configmg.vxd ntkern.vxd vcomm.vxd vdd.vxd vdmad.vxd vflatd.vxd vmouse.vxd [SourceDisksNames] 1 = %DiskName%,,0 [SourceDisksFiles] cdfs.vxd = 1,,79098 configmg.vxd = 1,,120845 ntkern.vxd = 1,,203994 vcomm.vxd = 1,,33579 vdd.vxd = 1,,115323 vdmad.vxd = 1,,43647 vflatd.vxd = 1,,10401 vmouse.vxd = 1,,30449 [VXDRename] HKLM,%Key%\Sys,,,%11% HKLM,%Key%\Sys,configmg.vxd,,"ConfigMg.vxd" HKLM,%Key%\Sys,ntkern.vxd,,"NTKern.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vcomm.vxd,,"VComm.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vdd.vxd,,"VDD.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vdmad.vxd,,"VDMad.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vflatd.vxd,,"VFlatD.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vmouse.vxd,,"VMouse.vxd" [AudioCDCopyRename] HKLM,%Key%\CDCopy,,,"%12%"
  2. HKLM,%Key%\CDCopy,cdfs.vxd,,"CDFS.vxd" [Strings] DiskName = "Virtual eXtended Device Update for Windows 32bit" Key = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RenameFiles" Sau khi khởi động lại máy tính , Windows của bạn đã có được trình điều khiển mới cho ổ đĩa CDROM . Lúc này bạn đặt đĩa Audio CD vào ổ đĩa , bạn sẽ thấy các track được hiển thị trong các thư mục Mono và Steoro với nhiều tần số khác nhau để chép đĩa cứng và nén thành nhạc MP3 . Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệ thống Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Tìm khóa mang tên là DisableCAD (DWORD Value) và thiết lập nó là 0 . Không cho phép dùng phím Windows Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Explorer HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polici es\Explorer Ở phần bên phải của hai khóa trên bạn tạo một khóa mang tên là NoWinKeys (DWORD Value) và thiết lập là 0 Xóa những địa chĩ trang web mà bạn đã truy cập Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs Ở phần bên phải bạn xoá tất cả các địa chỉ website mà bạn đã truy cập vào . Ngoại trừ khóa Default . Giấu lệnh Run của menu Start Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. Bạn tạo một giá trị mang tên là Norun (DWORD Value) và thiết lập là 1. Không cho phép sử dụng Control Panel Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau :
  3. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer Bạn tạo một giá trị mang tên là NoSetFolder (DWORD Value) và thiết lập là 1. Tăng tốc độ chuột Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse Bạn tạo một giá trị mang tên là ActiveWindowTracking (String Value) và thiết lập là 1. Không cho phép chức năng báo cáo lỗi Bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting] "AllOrNone"=dword:00000001 "DoReport"=dword:00000000 "IncludeKernelFaults"=dword:00000000 "IncludeMicrosoftApps"=dword:00000000 "IncludeWindowsApps"=dword:00000000 "ShowUI"=dword:00000000 Lưu tập tin này lại và đặt tên là disablereport.reg Không cho phép chạy chức năng Desktop Cleanup Wizard Mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore r\Desktop\CleanupWiz. Bạn tạo một giá trị mang tên là NoRun (String Value) và thiết lập là 1. Lỗi khi cài đặt Windows XP Khi bạn cài đặt hệ điều hành Windows XP bạn có thể nhận được thông báo lỗi như sau : Setup was unable to verify drive C:. Your computer may not have enough memory to examine the drive, or your Windows XP CD may contain some corrupted files. To continue, press Enter. Nếu như bạn nhấn phím Enter . Một thông báo lỗi như sau sẽ xuất hiện . Setup cannot access the CD containing the Windows XP installation files Nguyên nhân do : Mainboard , Bios trong máy tính của bạn không tương thích với Windows XP .
  4. Ổ đĩa cứng hoặc đĩa CD Windows XP có thể bị hư Cách tốt nhất bạn vào Recovery Console và gõ lệnh sau fixmbr và fixboot để phục hồi lại các Master Boot Record (MBR) bị hư hõng . Error starting program: C:\windows\setup\setupapi.dll file appears to be corrupt, reinstall the file and try again Khi bạn nâng cấp Windows 98 lên Windows XP bạn có thể nhận được thông báo lỗi như trên . Nguyên nhân tập tin Setupapi.dll bị hõng . Để khắc phục lỗi này bạn làm như sau : Vào Start - Run gõ command nhấn phím Enter Gõ cd setup nhấn phím Enter Gõ ren setupapi.dll setupapi.old và nhấn phím Enter Tiến hành cài đặt hệ điều hành Windows XP Lỗi Outlook Express 2003 Khi bạn mở Outlook Express 2003 bạn nhận được thông báo lỗi như sau : Outlook.exe caused an 'access violation' fault in module riched20.dll at 014f:4802bc95.Outlook caused an Invalid Page Fault in riched20.dll. Nếu bạn nhấn nút OK , Microsoft Outlook Express 2003 của bạn sẽ không làm việc hoặc khi đó bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau Unable to load "riched20.dll". You may be out of memory, out of system resources, or missing a .dll file. Nguyên nhân do tập tin mang tên là riched20.dll trong máy tính của bạn bị hư , bạn tìm tập tin này và đổi tên tập tin này thành riched20.old và tiến hành sửa chữa lại Outlook Express 2003 . Lỗi Windows Media Player Khi bạn sử dụng Windows Media Player để xem phim hoặc nghe nhạc trực tuyến bạn có thể gặp một thông báo lỗi như sau : 0xC00D10B3:Windows Media Player cannot play this file. Connect to the Internet or insert the removable media on which the file is located, and then try to play the file again. Nguyên nhân do trình duyệt của bạn đang ở chế độ Offline . Để khắc phục lỗi này bạn mở Tools - Options . Trên thanh Palyer , dưới thiết lập Player bạn chọn mục Connect to the Internet (overrides other commands) . Service Pack setup has failed. Access Denied Khi bạn cài đặt phiên bản Service Pack 2 Windows XP bạn có thể nhận được thông báo lỗi như trên
  5. Nguyên nhân do bạn cấp quyền người dùng trong Registry bạn tiến hành đăng nhập vào hệ thống với quyền Administrator hoặc nhóm Administrator . Bạn tìm tập tin mang tên là Svcpack.log trong thư mục Windows và đọc trong đó bạn đang cấp người dùng nào . Mở Registry Editor và tiến hành cấu hình cho người dùng hoặc nhóm người dùng . An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled. The dependency service or group failed to start hoặc 1068:Dependency service or group failed to start. Nguyên nhân của lỗi này là do các dịch vụ sau đây trong máy tính của bạn vì một lý do nào đó mà bạn tắt (disable) nó . Bạn vào Start - Run gõ services.msc nhấn Enter và tìm các dịch vụ sau : Application Layer Gateway Service , Network Connections , Network Location Awareness (NLA) , Plug and Play , Remote Access Auto Connection Manager , Remote Access Connection Manager , Remote Procedure Call (RPC) , Telephony Tiến hành nhấn OK và chọn Restart . Registry File was not found. Registry services may be inoperative for this session. XMS cache problem. Registry services may be inoperative this session. Khi bạn sử dụng hệ điều hành Windows 98 có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như trên và sau đó có thể bạn nhận được thông báo lỗi như sau : VFAT Device Initialization Failed A device or resource required by VFAT is not present or is unavailable.
Đồng bộ tài khoản