Windows Errors part 40

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
4
download

Windows Errors part 40

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 40', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 40

  1. VFAT cannot continue loading. System Halted. Tạo một đĩa khởi động Windows 98 và lưu ý bạn nhớ chép tập tin msdos.sys vào trong đĩa khởi động này . Khởi động máy tính , ở Command Line bạn gõ như sau : attrib -s -h -r a:\msdos.sys attrib -s -h -r c:\msdos.sys Gõ tiếp lệnh sau để đổi tên tập tin msdos.sys : ren a:\msdos.sys msdos.xxx nhấn phím Enter Bạn gõ tiếp : attrib +s +h +r a:\msdos.sys attrib +s +h + r c:\msdos.sys EXPLORER caused an invalid page fault in module COMCTL32.DLL Khi bạn sử dụng Office 97 bạn có thể nhận được thông báo lỗi như trên . Vào Start - Control Panel chọn Mouse chọn mục Focus và SmartSpeed và xóa chúng . Khởi động lại máy tính . Cài đặt mặc định WallPaper Vào Start - Run gõ gpedit.msc và nhấn phím Enter . Vào User Configuration-Administrative Templates chọn Desktop-Active Desktop bạn tìm dòng mang tên là Active Desktop Wallpaper và chọn Enable . - Wallpaper Name : nhập đường dẫn đến tập tin hình . - Wallpaper Style : Chọn kiểu trình bày Center, Stretch hoặc Tile. Thay đổi Thông tin đăng ký người dùng Bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] "RegisteredOwner"="FSOSR" "RegisteredOrganization"="Camau Telecom Company" Lưu tập tin này với tên là changeid.reg Dữ liệu của thiết bị hồng ngoại truyền trên Windows XP chậm hơn Windows 2000 Bạn vào Start – Run gõ Regedit và nhấn phím Enter . Trong Registry Editor , bạn tìm khóa sau :
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Processor Trên menu Edit - New và khi đó chọn DWORD Value Trong khóa này bạn tìm giá trị CstateFlags bạn nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Modify . Trong Value Data , bạn thay đổi giá trị này thành 8 . Thoát khỏi Registry và khởi động lại máy tính . Sữa chữa lỗi WINSOCK Cài đặt lại giao thức TCP/IP Nhấn chuột phải vào một kết nối và khi đó bạn chọn Properties.Chọn Install. chọn Protocol và khi đó nhấn Add. Chọn Have Disk . Gõ C:\Windows\inf và khi đó nhấn nút OK . C: là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành . Trên danh sách các giao thức bạn tiếp tục chọn Internet Protocol (TCP/IP) và chọn OK . Khởi động lại máy tính . Khôi phục lại Winsock Mở Notepad , chép và dán đoạn code sau vào , đặt tên cho tập tin này là WinSock.bat : @echo off REM Export the WinSock and WinSock2 keys in case you wish to restore them. regedit /a winsock.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock" regedit /a winsock2.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2" @echo REGEDIT4>WinSockDel.reg @echo.>>WinSockDel.reg @echo [- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock]>>Win SockDel.reg @echo.>>WinSockDel.reg @echo [- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2]>>Wi nSockDel.reg @echo.>>WinSockDel.reg regedit /s WinSockDel.reg del /q WinSockDel.reg
  3. Vào Start – Run gõ cmd và nhấn phím Enter . gõ winsock.bat Lịch bên trái màn hình trong System Restore không được hiển thị Mở System Restore nếu bạn thấy lịch phục hồi ở phía bên trái không xuất hiện Bạn mở Notepad lên và chép đoạn code sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc] "Content Type"="text/x-component" @="htcfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component] "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}" "Extension"=".htc" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}] @="Microsoft Html Component" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82- 00aa00bdce0b}\InProcServer32] @="F:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll" "ThreadingModel"="Apartment"" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc] "Content Type"="text/x-component" @="htcfile" Lưu tập tin này và đặt tên là activesysrestore.reg Trong đó F:\ là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành Windows XP Lỗi Windows 98 Thông báo lỗi như sau : Rundll32 - This program has performed an illegal operation and will be shutdown Rundll - This program has performed an illegal operation and will be shutdown Nếu bạn nhấn nút Details bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau : RunDLL32 caused a General Protection Fault in module MMSYSTEM.DLL RunDLL caused a General Protection Fault in module MMSYSTEM.DLL at 000a:00000032 Nguyên nhân do tập tin System.ini ở mục [boot] dòng "drivers=mmsystem.dll" bị mất Để sửa chữa lỗi này bạn làm như sau : Mở tập tin System.ini Ở mục [boot] bạn thêm vào dòng drivers=mmsystem.dll Lưu tập tin System.ini và khởi động lại máy tính .
  4. Iexplore caused an Invalid Page Fault in Shell32.dll Khi bạn mở Internet Explorer trong Windows 98 bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như trên Bạn mở Registry Editor và tìm các khóa sau : HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\StreamMRU HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Streams Ở phái bên phải bạn xóa hết các giá trị này . A fatal exception 0E has occurred at 0028:C02A0201 in VXD IOS(04)+00001FC9 Khi bạn cài đặt hệ điều hành Windows 98 hoặc Windows Me bạn có thể nhận được thông báo lỗi như trên . Để sửa chữa lỗi này bạn tìm tập tin mang tên là cdraspi.vxd và đổi tên tập tin này thành cdraspi.xxx và khởi động lại máy tính . Cố định Font chữ hiển thị trên các trang web Mở Internet Explorer , chọn Tools-Internet Options chọn thanh General và chọn Accessibility Chọn Ignore font sizes specifield on web pages nhấn OK . Gởi tin cho các máy trên mạng nội bộ bằng chức năng Send Console Message của Windows XP Trong công việc hàng ngày , đôi lúc chúng ta cần gửi những thông báo cho các bạn đồng nghiệp. Chẳng hạn , để chúc mừng sinh nhật của ai đó , thông báo họp , ... Nếu trong công ty bạn có hệ thống email nội bộ sử dụng các phần mềm quản lý như Microsoft Exchange Server hoặc Mdaemon ... thì việc này cũng đơn giản . Tuy nhiên , không phải tất cả mọi người trong công ty đều có địa chỉ email riêng và không phải công ty nào cũng có hệ thống email nội bộ . Và không phải ai cũng có được quyền "broadcast messages" . Nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái công cụ Send Console Message trong Windows để gửi tin cho các bạn đồng nghiệp hoặc cấp dưới một cách dễ dàng . Công cụ này hoạt động giống như công cụ WinPopup trong Windows9x . Tuy nhiên , để sử dụng công cụ Send Console Message , bạn phải chịu khó đi tìm vì Microsoft dấu nó rất kỹ . Vào Start - Control Panel chọn Administrative Tools . Nhấp đôi vào Computer Management . Vào Action - All Tasks chọn Send Console Message . Windows XP sẽ mở công cụ Send Console Message nhưng trước khi bạn có thể gửi tin , cần phải
  5. thêm tên các máy tính trên mạng vào danh sách người nhận theo cách sau : Bấm Add , trong hộp thoại Select Computer bấm Advanced . Sau đó nhấp Find Now . Chọn các computer mà bạn muốn gởi tin , rồi bấm OK để thoát cả hai hộp thoại . Bây giờ bạn gõ vào nội dung tin và bấm Send để gởi thông báo cho các user trên mạng của bạn . lỗi khi Windows bắt đầu Windows cannot find FileName.exe Windows cannot find ProgramName. Make sure you typed the name correctly Windows cannot find FileName.exe. This program is needed for opening files of type "ProgramName". Khi bạn gặp lỗi này , rất có thể máy tính của bạn nhiểm worm hoặc spyware bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\exefile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\batfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\comfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\piffile\shell\open\command]
Đồng bộ tài khoản