Windows Errors part 41

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
4
download

Windows Errors part 41

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 41', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 41

  1. @="\"%1\" %*" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" Lưu lại và đặt tên là repair.reg Chỉnh kích thước và di chuyển cửa sổ Windows không dùng chuột Chẳng may con chuột của bạn bị mèo tha mất, thì quả là gay khi muốn thay đổi kích thước, di chuyển hay phóng to thu nhỏ các cửa sổ. Nhưng nếu bạn biết một tổ hợp phím tắt sau thì có thể giải quyết việc này. Tại cửa sổ hiện hành cần thay đổi kích thước, bấm Alt + spacebar. Khi đó một menu sẽ hiện ra. Hãy chọn phím mà bạn mong muốn. Khi kết thúc, hãy bấm Enter. Cách gõ tắt tên thư mục trong môi trường DOS Bạn có một thư mục với cái tên rất dài như: MyNewYorkOfficeDocuments. Khi ở môi trường DOS, việc dùng lệnh CD để vào thư mục này quả là vất vả, bởi chuỗi ký tự dài lê thê. Có cách khác để bạn có thể cắt ngắn chuỗi ký tự đó. Thay vì phải gõ lệnh CD MyNewYorkOfficeDocuments. Hãy thử gõ CD myn*. Nếu như có nhiều thư mục bắt đầu bằng cụm từ “myn” trong cùng một thư mục hiện hành, bạn hãy bổ sung thêm ký tự tiếp theo trước dấu (*) cho đến khi nó khác hẳn với các thư mục khác. Trong trường hợp có nhiều thư mục nhỏ như: MyNewYorkOfficeDocuments\GroupA\Outbox, bạn có thể sử dụng câu lệnh rút gọn: CD myn*\g*\*o. In nội dung của Autotext Muốn xem tất cả những nội dung Autotext in ra trên giấy thì có thể in ra, bạn chỉ cần chọn menu File/ Print, trong hộp thoại Print, chọn mục Autotext Entries trong danh sách Print What.
  2. Kéo nội dung ra Desktop Windows Mở tài liệu Word ra, định lại kích thớc cửa sổ Word sao cho có thể nhìn thấy được Desktop, rồi bạn chọn một đoạn text cầnkéo ra màn hình và bấm chuột kéo nó ra Desktop rồi thả chuột. Khi đó trên Desktop sẽ tạo cho bạn một tập tin có tên là Document Scrap. Error Calling DllRegisterServer in Oleaut32.dll, related to Internet Explorer Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CLASSES_ROOT\CLISD\00020424-0000-0000-C000- 000000000046\InprocServer32 Ở phần bên phải bạn tìm khóa Default (String Value) và thiết lập nó thành oleaut32.dll Bạn tạo một khóa mang tên là ThreadingModel (String Value) và thiết lập cho giá trị này là Both Ổ CDROM và DVDROM bị mất sau khi bạn cài đặt Windows XP Khi bạn gặp tình huống này bạn đừng lo . Bạn mở Registry Editor của mình lên và tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e965 -e325-11ce-bfc1-08002be10318} Bạn tìm hai khóa UpperFilters và LowerFilters bạn xóa hai khóa này . Khởi động máy tính . Ngăn không cho người dùng cài đặt các tập tin Windows Installer Bạn mở Registry Editor bạn tìm đến khóa : HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer Tạo một giá trị mang tên là DisableMedia (DWORD Value) và thiết lập cho nó là 1 Logoff hoặc khởi động lại máy tính . Xem thông tin hệ thống
  3. Bạn có thể xem cấu hình của hệ thống của mình băng dòng lệnh Bạn vào Start - Run gõ sysinfo nhấn phím Enter Setup Error . The \Update.inf file is not correct Khi bạn cài đặt Service Pack 1 bạn có thể nhận được thông báo lỗi như trên . Nguyên nhân do dịch vụ Cyptographic chưa được bật , bạn vào Start - Run gõ net start "Cyptographic Services" nhấn Enter . Lỗi khi sử dụng Windows 2000 TRAP 00000006 exception TR=0028 cr0=0000000011, cr2=00000000, cr3=000000000 GDT limit=03ff base=00017000 idt limit=07ff base=00017400 CS:eip=0008:08000000 ss:esp=0010:00061fec errcode=0000 flags=000100012 nocy nozr intdis down trapdis eax=0000110c ebx0003001d5 ecx=00001660 cdx=534d0030 ds-0010 es=0010 edi=00350000 exi=00051db6 ebp=00061ff0 cr0=00000011 fs=0030 gs=0000 Thông báo lỗi như trên xuất hiện là nguyên nhân do tập tin NTLDR trong máy tính của bạn bị hư , đặt đĩa CD Windows 2000 vào . Khởi động máy tính . Bạn vào Recovery Console bạn gõ chkdsk /r nhấn Enter Gõ cd và nhấn Enter . Gõ ren ntldr ntldr.old nhấn Enter Gõ copy D:\i386\ntldr C:\ntldr nhấn Enter Lưu ý : D là ổ đĩa CDROM Windows 2000 và C là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành Windows . Lỗi Reset hoặc Shutdown máy tính STOP: 0x0000009F (0x00000100, 0x8a8a0030, 0x8a8a0030, 0x8a8c2d90) DRIVER_POWER_STATE_FAILURE STOP: 0x0000009F (0x00000100, 0x82049a70, 0x82049a70, 0x8207f2d0) DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
  4. Khi bạn shutdown hoặc khởi động lại máy tính của mình , thông báo như trên sẽ xuất hiện . Thông báo này thường là màn hình xanh chết chóc (BSOD) Để fix lỗi này bạn làm như sau : Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE chọn File - Load Hive Mở tập tin system trong thư mục %SystemRoot%\Repair . Một hộp thoại sẽ xuất hiện bạn gõ Repair và nhấn OK . Vào Start - Run gõ cmd.exe và nhấn phím Enter .Bạn gõ regedit /e TMPREG.REG "HKEY_LOCAL_MACHINE\Repair\ControlSet001\Control\Class\{4D36E967- E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" Vào Registry Editor bạn tìm khóa : HKEY_LOCAL_MACHINE\Repair chọn File - Unload Hive Vào Start - Run gõ TMPREP.REG Thay đổi Repair\ControlSet001 thành SYSTEM\CurrentControlSet. Lưu tập tin này lại , đến đây bạn nhấn chuột phải vào tập tin này và chọn Merge . Nhấn Yes . Lúc này bạn sẽ nhận được thông báo lỗi STOP: 0x0000009F . Vậy là OK rồi đó Windows could not start because of an error in the software. Please report this problem as : load needed DLLs for kernel. Please contact your support person to report this problem. Nếu bạn gặp lỗi như trên khi bắt đầu làm việc với hệ điều hành Windows XP . Nguyên nhân do máy tính của bạn mất một số tập tin DLL (thư viện hình động) . Giải pháp tốt nhất là bạn nên cài đặt lại hệ điều hành Windows XP . Hoặc bạn sử dụng chức năng System Restore trong hệ điều hành Windows XP để phục hồi tình trạng trước đó của mình . STOP c000026c unable to load device driver
  5. \%SystemRoot%\System32\Drivers\xxxxx.sys. Device driver could not be loaded, error status 0xc000012F Khi bạn gặp lỗi như trên , nguyên nhân có một trình điều khiển nó không được boot . Bạn tiến hành khởi động máy tính , vào Recovery Console . Sau khi đăng nhập tài khoản Administrator Bạn gõ như sau : disable xxxxx.sys nhấn phím Enter Gõ Exit và khởi động lại máy tính . Tiếp theo kiểm tra Driver này trong Device Manager và tiến hành cập nhật hoặc cài đặt lại driver . Tạo Shortcut để Word tự động mở tài liệu soạn thảo lần sau cùng Bạn tìm file winword.exe , tạo nhanh một shortcut của nó ngoài desktop bằng lệnh Send To , sau đó nhấn chuột phải vào shortcut đó và chọn Properties . Trong phần Target bạn thêm vào " /mFile1" (khõang trắng và /mFile1) , chọn phím tắt tại mục shortcut key nếu muốn mở nhanh shortcut này, tiến hành đổi biểu tượng và tên của shortcut để dễ phân biệt . Lúc chạy shortcut Word sẽ tự động mở tài liệu soạn thảo lần sau cùng lên Tăng tốc ổ cứng Để tăng tốc ổ đĩa cứng , bạn vào Start - Run gõ sysedit nhấn OK . Chọn Windows\System.ini Trong cửa sổ này bạn tìm mục [386enh] Bạn thêm vào dòng sau Irq14=4096 Lưu tập tin này lại và khởi động lại máy tính . Lỗi khi Shutdown , Reset ở trạng thái Saving Your Settings Khi bạn shutdown hay reset lại máy tính của mình , máy tính của bạn sẽ bị treo khi đang ở trạng thái Saving Your Settings . Để fix lỗi này bạn làm như sau : Vào Control Panel chọn User Accounts chọn Change the way user logon or off , bỏ chọn Use the welcome screen . Không cho phép mở Registry Editor Để không cho phép mở Registry Editor bạn làm như sau :
  6. Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 Lưu tập tin này lại và đặt tên là disableregistrytool.reg Cho phép mở Registry Editor Để cho phép mở Registry Editor bạn làm như sau : Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\System] "**.del.DisableRegistryTools"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group
Đồng bộ tài khoản