Windows Errors part 44

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
5
download

Windows Errors part 44

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 44', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 44

  1. Phần mềm Word đã cung cấp sẵn cho chúng ta lệnh Go To với các tham số SxPyLz , với x là số thứ tự của vùng (Section) cần nhãy đến , y là số thứ tự của trang (Page) cần nhãy đến và z là số thứ tự của dòng (Line) cần nhãy đến . Bạn gọi lệnh Go To bằng phím F5 hoặc bấm Ctrl - G . Ví dụ bạn nhập vào s1p5112 rồi bấm Enter, chương trình sẽ di chuyển tới vùng 1 trang 5 dòng 12 . Xóa bỏ các file tạm Internet khi Shutdown Bạn mở Notepad và chép đoạn code sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Interne t Settings\Cache] Lưu tập tin này lại và đặt tên là emptycacheshutdown.reg rtl8139.sys is missing or corrupt. Lỗi này thông thường bạn sẽ gặp khi bạn nâng cấp hệ điều hành Windows XP để fix lỗi này bạn làm như sau : Đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM bạn mở thư mục I386 và tìm tập tin mang tên là driver.cab Trong đây sẽ có một tập tin mang tên là Rtl8139.sys bạn chép tập tin và dán tập tin này vào thư mục Windows\System32\Drivers Nhấn chuột phải vào MyComputer và chọn Properties , chọn thanh Hardware . Nhấn Device Manager chọn Network Adapters , nhấn chuột phải vào card mạng của bạn và chọn Update Driver Trong Hardware Update Wizard chọn Install from a list or specific location và nhấn Next . Chọn Do not search . I will choose the driver to install và nhấn Next . Chọn card mạng của bạn trong mục Network Adapter nhấn Next tiếp tục .
  2. Làm theo các bước trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt . The installation/removal of a previous program was not completed. Setup must restart your computer before proceeding with Installation. After windows has been restarted, please run setup again to complete installation. Khi bạn cài đặt một chương trình nào đó bạn sẽ gặp lỗi giống như trên . Để fix lỗi này bạn mở Registry Editor và tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager Ở phần bên phải bạn tìm khóa PendingFileRenameOperations , nhấn chuột phải vào khóa này và xóa nó đi . Tiếp theo bạn tìm tập tin mang tên winini.ini trong thư mục Windows bạn đổi tên nó thành winini.xxx Khởi động lại máy tính Lỗi khi mở Control Panel Explorer.exe - DLL Initialization Failed Initialization of the dynamic link library E:\WINNT\System32\RASSCRPT.dll failed. The process is terminating abnormally Đầu tiên bạn đổi tên các tập tin sau đây : Rascpl.cpl thành Rascpl.old , Rasscrpt.dll thành Rasscrpt.old Hai tập tin này nằm trong thư mục Windows\System32 Vào Start - Run gõ cmd và nhấn Enter . Expand D:\I386\rascpl.cp_ %SystemRoot%\System32\Rascpl.cpl Expand D:\I386\rasscrpt.dl_ %SystemRoot%\System32\Rasscrpt.dll vào Control Panel chọn Network - Services và chọn Remote Access Service và chọn Remove Một thông báo như sau sẽ xuất hiện : WARNING: This action will permanently remove the component from the system.
  3. If you wish to reinstall it, you will have to restart the system before doing so. Do you wish to continue? Nhấn Yes và khởi động lại máy tính . Vào Control - Modems chọn thiết bị này và chọn Remove . Nhấn Close khởi động lại máy tính . Vào Control Panel - Modems chọn Add để bắt đầu chức năng Install New Modem Wizard Vào Control Panel - Network chọn Services và chọn Add chọn Remote Access Service và chọn OK . Nếu bạn có bản Service Pack nên cập nhật nó ở đây và khởi động lại máy tính . Windows cannot find FILES32.VXD. This program is needed for opening files of type 'Application'? Khi bạn gặp lỗi này bạn mở Registry Editor của mình lên và tìm khóa : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Exefile\Shell\Open\Command Tìm giá trị ở phần bên phải bạn thay đổi từ "files32.vxd" "%1" %* sang "%1"%* Khóa sau bạn cũng làm tương tự HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Command Khởi động lại máy tính . Khắc phục hiện tượng không tắt máy khi Shutdown Có một số máy tính chạy Windows 2000 và XP sẽ không tắt máy khi bạn Shutdown mà hiện lên dòng chữ "It's now safe to turn off your computer" và bạn phải bấm nút Power trên thùng máy mới tắt được máy . Để "bắt" máy tính phải tự động tắt ngay sau khi shutdown , bạn phải sửa đổi một chút trong Registry . Tuy nhiên để đơn giản và an tòan , bạn có thể dùng VBScript . Mở Notepad và gõ vào đoạn mã sau :
  4. Option Explicit Dim WSHShell, n, p, itemtype Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\" p = p & "PowerdownAfterShutdown" itemtype = "REG_SZ" n=1 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Lưu lại với tên là Poweroff.vbs . Bạn tiến hành chạy tập tin này . Hũy bỏ chức năng NTFS Last Access Time Stamp Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem Bạn tạo một khóa mang tên là NtfsDisableLastAccessUpdate (DWORD Value) và thiết lập cho nó là 1 'Internal Error - Disk Group Exists and Is Imported' Khi bạn gặp lỗi này bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info Bạn tìm khóa Primary Disk Group và xóa nó . Khởi động lại máy tính . Lưu trữ các thư riêng với Outlook Express Đối với những thư đặc biệt quan trọng, bạn có thể lưu chúng trong folder save của Outlook Express hoặc in ra. Tuy nhiên, trong Outlook Express, còn có một cách lưu trữ thư riêng rất dễ nhưng ít người biết đến. Mở folder có thư bạn muốn lưu, chọn và kéo thư bạn muốn bằng chuột sau đó thả vào nơi bạn muốn lưu (trên đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD hoặc bất kỳ thiết bị lưu trữ nào khác).
  5. Cách này sẽ tạo ra tệp sao của thư với phần mở rộng là EML. Nếu muốn mở lại, bạn chỉ cần kích đúp chuột vào tệp này. Bạn cũng có thể import thư đã lưu vào Outlook Express bằng cách kéo và thả vào một folder trong Outlook Express. Thay đổi tiêu đề trên cửa sổ của Outlook Express Outlook Express là một chương trình thư điện tử tuyệt vời. Nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn biết cách làm cho nó cá nhân hóa đối với bạn nhiều hơn. Nếu bạn biết soạn thảo trình registry của Windows, bạn có thể thay đổi tiêu đề cửa sổ của Outlook Express như bạn muốn. Chạy Regedit từ trình đơn Run của Windows. Định vị xuống mục HKEY_URRENT_USER\Identities\(Your Identity)\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0. Tìm WindowTitle và sửa nó thành tiêu đề mới bạn muốn. Bỏ "Turn off" khỏi Taskbar trong Windows Vào Start - Run - gõ vào gpedit.msc nhấn Enter . Trong User configuration chọn Adminstrative Templates - Start Menu and Taskbar . Ở phần bên phải bạn chọn Remove and disable the Turn Off Computer button chọn Enable nhấn OK . Sử dụng tiện ích Files and Settings Transfer Wizard Tiện ích này đi kèm Windows XP và còn được cung cấp dưới dạng chương trình độc lập trên CD Windows XP (Support/Fastwiz.exe), chuyên dùng để sao y các xác lập của Internet Explorer, Outlook Express, Desktop, Display, Dialup Connections... từ máy tính này qua máy tính khác. Bạn có thể chuyển các xác lập này qua đĩa mềm, đĩa cứng, mạng hay cáp nối. Chạy chương trình: Start/All Programs/Accessories/System Tools/Files and Settings Transfer Wizard. Cách làm như sau: Trong hộp thoại Which computer is this? bạn chọn: - New computer: Khi máy tính là máy tiếp nhận. - Old computer: Khi máy tính là máy nguồn (cần sao lưu xác lập). Chú ý: Chương trình có thể chạy trong Windows 9x/ME/NT/2000/XP.
Đồng bộ tài khoản