intTypePromotion=1
ADSENSE

Windows User State Virtualization – Phần 3: Ảo hóa trạng thái ứng dụng

Chia sẻ: Abcdef_46 Abcdef_46 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

54
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị mạng – Trong phần ba của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách quản lý thư mục AppData\Roaming khi ảo hóa các thiết lập và dữ liệu của ứng dụng. Khi một người dùng “roam” từ một máy tính này sang một máy tính khách trên mạng công ty, nhu cầu cơ bản là họ cần phải duy trì được sự tương đồng: tức có thể thực hiện nhiệm vụ của họ. Việc chuyển hướng các thư mục giống như My Documents và Desktop là một trong số thứ cần phải duy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows User State Virtualization – Phần 3: Ảo hóa trạng thái ứng dụng

  1. Windows User State Virtualization – Phần 3: Ảo hóa trạng thái ứng dụng Quản trị mạng – Trong phần ba của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách quản lý thư mục AppData\Roaming khi ảo hóa các thiết lập và dữ liệu của ứng dụng. Khi một người dùng “roam” t ừ một máy tính này sang một máy tính khách trên mạng công ty, nhu cầu cơ bản là họ cần phải duy trì được sự tương đồng: tức có thể thực hiện nhiệm vụ của họ. Việc chuyển h ướng các thư mục giống như My Documents và Desktop là m ột trong số thứ cầ n phải duy trì vì nó cho phép người dùng dễ dàng truy cập vào các file có liên quan đến công việc từ bất cứ máy tính nào mà họ muốn sử dụng trên mạng. Tuy nhiên đôi khi người dùng còn muốn nhiều hơn việc truy cập dữ liệu của họ - họ cũng muốn các ứng dụng mà họ sử dụng làm việc với dữ liệu như vậy có diện mạo, cảm nhận và thực hiện chính xác như những gì họ đã có mà không cần quan tâm tới máy tính mà họ đăng nhập là gì. Các tùy chỉnh ứng dụng theo người dùng như vậy gồm có trạng thái của ứng dụng. Trạng thái của ứng dụng có thể gồm có cả thiết lập và dữ liệu. Các thiết lập ứng dụng theo người dùng được lưu trong registry, thường nằm bên trong mục HKEY_CURRENT_USERS (HKCU). Dữ liệu ứng dụng gồm có các file được lưu trên ổ cứng của người dùng và trên Windows Vista và Windows 7, các dữ liệu như vậy thường được lưu bên trong profile người dùng, trong thư mục AppData, một thư mục ẩn bên trong thư mục root profile của mỗi ng ười dùng. Sau đây chúng ta hãy đi xem xét việc “roam” dữ liệu ứng dụng theo người dùng. Việc roam dữ liệu ứng dụng theo người dùng Dữ liệu ứng dụng theo người dùng được lưu trong thư m ục AppData. Bên dưới thư mục AppData là ba thư mục con như mô tả trong bảng 1. Thư mục Mục đích con Các thiết lập ứng dụng và Windows là các thiết lập theo Local người dùng nhưng không được roam hoặc là các thiết lập theo máy dùng và vì vậy không thể roam. Các thiết lập được sử dụng bởi các quá tr ình nào đó chẳng LocalLow hạn như Internet Explorer Protected Mode. Các thiết lập này không thể roam.
  2. Các thiết lập ứng dụng và Windows theo người dùng này Roaming có thể được roam. Bảng 1: Các thư mục con của USERPROFILE\AppData Như thể hiện trong bảng 2, các th ư mục con Local và Roaming nằm Windows Vista hoặc Windows 7 đã có một số bản đối chiếu trong Windows XP. Windows Vista và Windows 7 Windows XP %USERPROFILE%\AppData\Local %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data %USERPROFILE%\AppData\LocalLow (không có đối chiếu trong XP) %USERPROFILE%\AppData\Roaming %USERPROFILE%\Application Data Bảng 2: Các thư mục trạng thái ứng dụng trong Windows Vista và Windows 7 so với Windows XP Kiểu dữ liệu Windows và ứng dụng được lưu thực sự trong thư mục AppData\Roaming là gì? Hầu hết những thứ bao gồm các shortcut mạng, shortcut máy in, các m ục menu Send To, các m ục gần đây của menu Start, các mẫu ứng dụng Microsoft Office v à dictionary tùy chỉnh,… Hình 1 hiển thị thư mục AppData\Roaming và các thư m ục con của nó trên máy tính Windows 7 đã cài đặt Office 2010.
  3. Hình 1: Thư mục AppData\Roaming và các thư mục con của nó trên máy tính Windows 7 đã cài đặt Office 2010 Các nội dung của thư mục AppData\Roaming này có thể được roam theo hai cách: Nó có thể chuyển hướng hết profile của người dùng sang một chia sẻ  mạng bằng cách sử dụng Folder Redirection (FR) ( xem trong hình 2 bên dưới). Nó có thể được roam cùng với phần còn lại của profile người dùng bằng  cách sử dụng Roaming User Profiles (RUP).
  4. Hình 2: Thư mục AppData\Roaming có thể được chuyển hướng bằng Folder Redirection Việc roam các thiết lập ứng dụng theo người dùng Có nhiều thiết lập theo người dùng được lưu trong registry hơn là các file d ữ liệu theo người dùng được lưu trong thư mục AppData\Roaming. Các thiết lập này được lưu bên trong HKCU của người dùng, chúng được lưu dưới dạng một file có tên NT USER.DAT trong root c ủa mỗi profile người dùng, điều đó có nghĩa các thiết lập này có thể được roam bằng cách sử dụng RUP. Cho ví dụ về các thiết lập Windows theo ng ười dùng gồm có các thư như vậy như theme hiện hành của người dùng, lược đồ âm thanh, ảnh nền desktop, bộ bảo vệ màn hình, các thiết lập hiển thị, các thiết lập có thể truy cập, các thiết lập v ùng và bàn phím, thiết lập báo cáo vấn đề, thiết lập t ùy chỉnh Windows Explorer, các tùy chọn Internet Explorer, Windows Media Player… Ví dụ về các thiết lập ứng dụng theo người dùng cho Office 2010 gồm có các thiết lập bảo mật, các t ùy biến Ribbon, các entry được sử dụng gần đây nhất (MRU), tên người dùng,… Các thiết lập ứng dụng này được tìm thấy trong HKCU\Software\Microsoft\Office và hình 3 bên d ưới hiển thị một số thiết lập ứng dụng theo người dùng cho Word 2010.
  5. Hình 3: Các thiết lập ứng dụng theo ng ười dùng cho Word 2010
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2