Writing template part 6

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
88
lượt xem
28
download

Writing template part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi ¬ mat viết tered và không chỉ là một sự phản ánh của bài phát biểu (xem phương pháp audiolingual), chúng tôi đã được quan tâm, trước hết, đại diện ia hoàn hảo của các từ và câu. Weiderman (2000) đề cập đến giai đoạn này trong lịch sử lan ¬ giảng dạy đánh giá là "khoa học": giáo viên "tiến hành trong một thời trang và bước, giảng dạy bit của ngôn ngữ từ ngữ pháp đơn giản để các ngữ pháp phức tạp hơn" (5)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Writing template part 6

Đồng bộ tài khoản