Writing template part 7

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
88
lượt xem
23
download

Writing template part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thập niên 1950 và đầu những năm 60, khi giảng dạy của các văn bản đã trở thành một vấn đề ¬ Tháng Chín arate từ việc giảng dạy ngôn ngữ, chúng tôi đã giới thiệu với các phương pháp truyền thống hiện nay, phương pháp tiếp cận dựa trên sản phẩm, trong đó tập trung vào hình thức chính xác chi phối công việc của chúng tôi (xem Johns 1997).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Writing template part 7

Đồng bộ tài khoản