intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Xây dựng kế hoạch marketing của doanh nghiệp xây dựng trong xu hướng hội nhập quốc tế

Chia sẻ: ViEdison2711 ViEdison2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
8
lượt xem
3
download

Xây dựng kế hoạch marketing của doanh nghiệp xây dựng trong xu hướng hội nhập quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng chủ yếu của kế hoạch marketing là lập các luận cứ cho các mục tiêu và đề ra các hành động cụ thể có tính tới các nguồn lực cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu này. Những mục tiêu của doanh nghiệp xây dựng là: Thực hiện sản phẩm xây dựng (các công trình xây dựng, vật liệu, kết cấu xây dựng và kinh doanh bất động sản); Thực hiện các công tác xây lắp và các dịch vụ xây dựng trong thời hạn được giao và với chất lượng phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng kế hoạch marketing của doanh nghiệp xây dựng trong xu hướng hội nhập quốc tế

 1. KHOA H“C & C«NG NGHª Xây dựng kế hoạch marketing của doanh nghiệp xây dựng trong xu hướng hội nhập quốc tế Creating the marketing plan for construction enterprises in the trend of international integration Đặng Thế Hiến Tóm tắt Giai đoạn kế hoạch hóa Chức năng chủ yếu của kế hoạch marketing là lập các luận cứ cho các mục tiêu và đề ra Marketing Phân tích Phân đoạn thị Xác định Lập kế hoạch các hành động cụ thể có tính tới các nguồn chiến lược cơ hội trư ờng và lựa chiến lư ợc và chương marketing chọn thị trường marketing trình lực cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu mục tiêu marketing này. Những mục tiêu của doanh nghiệp xây dựng là: Thực hiện sản phẩm xây dựng (các công trình xây dựng, vật liệu, kết cấu xây dựng và kinh doanh bất động sản); Thực Giai đoạn tổ chứ c và th ực hiện Marketing hiện các công tác xây lắp và các dịch vụ xây chiến thuật - Xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp dựng trong thời hạn được giao và với chất - Thực hiện chiến lư ợc và kế hoạch marketing lượng phù hợp. Doanh nghiệp xây dựng trong xu hướng hội nhập buộc phải hoạt động trong những điều kiện cạnh tranh Giai đoạn Kiểm soát gay gắt hơn và sự vận động thay đổi liên Marketing quản trị - Ki ểm tra đánh giá tục của nền kinh tế. Kế hoạch marketing - Điểu chỉnh chiến lư ợc, kế hoạch, biện pháp mở ra những khả năng cho phép doanh nghiệp thắng trong cạnh tranh, tự thích Hình 1. Hoạch định Marketing và quá trình quản trị Marketing ứng trên thị trường và đạt được sự ổn định, tin cậy về tài chính trong môi trường động 1. Những vấn đề chung về kế hoạch marketing trong xây dựng của nền kinh tế hội nhập. Khái niệm về kế hoạch marketing trong xây dựng Kế hoạch marketing trong xây dựng là việc xây dựng trình tự lôgic của các loại hoạt động marketing, xác định các mục tiêu của doanh nghiệp xây dựng và lập các kế hoạch để đạt được các mục tiêu này. Nghiên cứu kế hoạch các biện pháp Abstract marketing là kết quả cuối cùng của việc này. Trong kế hoạch marketing phản ánh The essential function of a marketing plan các phương hướng hoạt động của doanh nghiệp xây dựng để đạt được thành quả is making the foundations for the objectives và sự thịnh vượng trên thị trường. and setting the particular actions that take Mối quan hệ giữa hoạch định marketing và quản trị marketing (trong đó có kế the necessary resources into account. The hoạch marketing) được thể hiện qua sơ đồ (Hình 1): objectives of construction enterprises are: Trình tự lập kế hoạch hoạt động marketing making construction products (construction Kế hoạch hoạt động marketing của doanh nghiệp xây dựng được thực hiện theo building, materials, construction structures and trình tự nhất định: real estate business); carrying out construction - Xác lập mục tiêu của hoạt động marketing đối với các dự án khác nhau, các tổ and installation services within the assigned hợp xây dựng, các công trình có chức năng sản xuất, nhà ở, xã hội hoặc văn hóa time and appropriate quality. Construction cũng như các loại công tác và dịch vụ. enterprises in international integrate trend are forced to operation under harsh competition - Nghiên cứu các chiến lược loại trừ nhau - xây dựng các công trình của quy and fluctuated economic situations. Marketing hoạch hoàn thiện, áp dụng công nghệ và tổ chức xây dựng mới, hình thành thị trường (bán hoặc bàn giao các công trình cho chủ đầu tư), xâm nhập vào các thị plans show the possibility that the enterprises trường mới và các vùng khác. could win the competition, self-adapt in the market and achieve the financial stability and - Lựa chọn chiến lược tốt nhất: Chiến lược tốt nhất là chiến lược đảm bảo sự reliability in the dynamic environment of the phù hợp với thị trường, phù hợp với hoàn cảnh doanh nghiệp và đạt được các mục integrated economy. tiêu marketing đã đặt ra trước đó. - Hình thành kế hoạch hoạt động marketing mà các bộ phận của kế hoạch này là: Các công trình xây dựng, các loại công tác xây lắp, giá cả (giá trị dự toán) các công trình và các loại công tác; Cách thức thực hiện các công trình và các công tác xây lắp, bàn giao các công trình và các công tác cho chủ đầu tư. Bên cạnh đó, thực ThS. Đặng Thế Hiến hiện kế hoạch hóa theo lịch, xây dựng các công trình và thực hiện các công tác. Tất Bộ môn Kinh tế xây dựng cả cần phải trả lời các câu hỏi: Ai là chủ đầu tư và ai sẽ xây dựng, cái gì, khi nào, ở Khoa quản lý đô thị đâu, như thế nào và sẽ xây dựng do những nguồn lực nào?. Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội ĐT: 0916.340.159 - Lập ngân sách marketing. Ngân sách marketing là một phần của kế hoạch Email: dangthehien0909@gmail.com marketing phản ánh giá trị được thiết kế của các khoản thu nhập, chi phí và lợi 130 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG
 2. nhuận. ngành và các địa phương. Các văn bản pháp quy này điều Kế hoạch marketing là một phần của kế hoạch hoạt chỉnh hoạt động của các chủ đầu tư và các doanh nghiệp xây động của doanh nghiệp xây dựng nên việc nghiên cứu kế dựng trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường hoạch marketing phụ thuộc vào các nguyên tắc cơ bản của xung quanh và các văn bản pháp quy khác.. kế hoạch và được thực hiện theo một số giai đoạn sau: Kế Các nhân tố văn hóa - xã hội bao gồm những sự thay hoạch hóa chiến lược với thời hạn hơn 1 năm; Kế hoạch hóa đổi nhân khẩu học, mức độ đô thị hóa, sự thay đổi điều kiện chiến thuật với thời hạn trong giới hạn năm và kế hoạch hóa sống, trình độ văn hóa, mức thu nhập sau khi trả tất cả các tác nghiệp trong giới hạn tháng, 10 ngày, 1 tuần… khoản thuế. 2. Xây dựng kế hoạch marketing của doanh nghiệp xây Giai đoạn 2: Phân tích những mặt mạnh, mặt yếu, những khả dựng năng (cơ hội) và nguy cơ của doanh nghiệp Khi lập kế hoạch marketing của doanh nghiệp, người ta Trong giai đoạn này của việc soạn thảo kế hoạch ước định các giai đoạn sau: marketing, người ta xác định vị thế của doanh nghiệp xây dựng trên thị trường, làm rõ những mặt mạnh và những mặt Giai đoạn 1: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh yếu của doanh nghiệp cũng như những khả năng (cơ hội) Giai đoạn 2: Phân tích những mặt mạnh, mặt yếu, những mà doanh nghiệp có thể có và những nguy cơ đe dọa doanh khả năng (cơ hội) và nguy cơ của doanh nghiệp nghiệp. Giai đoạn 3: Xác định các mục tiêu marketing của doanh - Những mặt mạnh: Đây là những ưu điểm của doanh nghiệp nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. Những ưu điểm này có Giai đoạn 4: Xác lập chiến lược marketing thể là sản xuất sản phẩm, thực hiện công việc và dịch vụ có chất lượng cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh và với giá Giai đoạn 5: Thiết lập Marketing - Mix và kế hoạch thực rẻ hơn, các mối quan hệ tin cậy hơn với các tổ chức thầu phụ hiện cụ thể và các tổ chức khác. Giai đoạn 6: Thực hiện phân tích tài chính và dự báo kết - Những mặt yếu: Đây là những thiếu sót của doanh quả thực hiện nghiệp, đòi hỏi phải nhanh chóng sửa chữa; Nói khác đi, các Giai đoạn 7: Kế hoạch hóa chất lượng sản phẩm xây nhược điểm này trở thành những mặt mạnh của các đối thủ dựng (kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm). cạnh tranh. Các mặt yếu có thể là thiếu vốn, địa điểm của Giai đoạn 1: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp không thuận lợi, lãnh đạo doanh nghiệp không Trong phần này dẫn ra các tài liệu về tính tích cực hoạt linh hoạt, sáng tạo. Khi xác định các mặt yếu của các đối thủ động trên thị trường của các chủ đầu tư và các nhà thầu. cạnh tranh, doanh nghiệp có thể biến chúng thành các ưu Đồng thời, cần tiến hành các công việc phân tích sau đây: điểm của mình. - Phân tích thị trường: Xem xét tất cả các phần của thị - Các khả năng (cơ hội): Đây là những phương hướng trường và các thị trường mục tiêu chính đối với doanh nghiệp tương lai tạo thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. xây dựng, nêu rõ đặc trưng chung của các chủ đầu tư và các Các cơ hội có thể là: Tăng cường hoạt động của chủ đầu tư nhân tố, xác định khả năng thanh toán của họ. liên quan đến việc hoàn thiện tình hình tài chính và do nâng cao tinh thần tích cực trong công việc của chủ đầu tư, giảm - Phân tích các hàng hóa, các dịch vụ và các công việc: mạnh lãi suất tái cấp vốn của ngân hàng trung ương (ngân chỉ ra khối lượng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm xây dựng, hàng nhà nước). khối lượng các công tác xây lắp theo mỗi một công trình xây dựng. - Các nguy cơ: Đây là những khó khăn (trở ngại) tiềm năng có thể làm tổn hại đến doanh nghiệp. Thuộc các nguy - Phân tích các đối thủ cạnh tranh: Thu thập thông tin về cơ có thể là sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, tăng giá các đối thủ cạnh tranh chính và các chương trình sản xuất của các nhà cung cấp, khả năng ngừng sản xuất có thể do của họ, về giá cả đối với sản phẩm xây dựng. từ chối trong hệ thống cung ứng vật tư - kỹ thuật, trong hoạt - Phân tích tiêu thụ và thực hiện sản phẩm, các công tác động của máy móc thiết bị xây dựng hoặc do thiếu chúng và và các dịch vụ: Chỉ ra các kênh tiêu thụ sản phẩm xây dựng các nguyên nhân khác. được sử dụng, thực hiện các công tác và các dịch vụ, các Giai đoạn 3: Xác định các mục tiêu marketing của doanh phương pháp kích thích các chủ đầu tư và các trung gian nghiệp (các doanh nghiệp xây dựng thầu phụ). Ở giai đoạn này của việc soạn thảo kế hoạch marketing, - Phân tích các nhân tố của môi trường bên ngoài: Dẫn ra người ta đặt các mục tiêu marketing. Mục tiêu marketing - các nhân tố cơ bản của môi trường bên ngoài có ảnh hưởng đây là điều mà doanh nghiệp có thể đạt được do kết quả của tới sự ổn định hoạt động của doanh nghiệp xây dựng cũng hoạt động marketing trong một thời kỳ, được xác định bởi kế như tới tình hình tài chính của các chủ đầu tư. hoạch. Người ta xem xét các mục tiêu theo 3 hướng: Về các nhân tố của môi trường bên ngoài, các nhân tố - Đối với các loại hoạt động của doanh nghiệp xây dựng, này cần thiết tính tới khi lập kế hoạch marketing của doanh đối với các loại công trình nghiệp bao gồm các nhân tố về kinh tế, pháp lý và văn hóa – xã hội. - Đối với các chủ đầu tư Trong thành phần của các nhân tố kinh tế bao gồm thông - Đối với các thị trường. tin, lãi suất đi vay, gánh nặng thuế (tức là tổng các khoản Ngoài mục tiêu, trong kế hoạch marketing, người ta xác thanh toán thuế so với doanh thu của doanh nghiệp), mức định một số các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp: tăng tối thiểu trả công lao động cũng như các các biểu giá cước khối lượng thực hiện các công tác xây lắp, các dịch vụ cung hiện hành. cấp cho các doanh nghiệp, tăng lợi nhuận - lợi nhuận kế toán Thuộc các nhân tố pháp lý có các luật do quốc hội ban và lợi nhuận thuần, để lại cho doanh nghiệp sử dụng, tỷ suất hành, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của các bộ, lợi nhuận, nghĩa vụ thuế, chất lượng sản phẩm xây dựng S¬ 28 - 2017 131
 3. KHOA H“C & C«NG NGHª Ở giai đoạn này: soạn thảo ngân sách Mô hình kế hoạch Marketing - Soạn thảo kế hoạch chi tiết các công việc cho phép lập báo cáo về lãi và lỗ. Báo cáo này giúp cho việc xác định việc thực hiện kế hoạch marketing trong hoạt động của doanh Các dòng thông tin Các dòng vật chất nghiệp xây dựng được phản ánh như thế nào? Khi biết doanh nghiệp có ngân sách Mua dự trữ như thế nào sẽ ra quyết định về sự cần thiết Nghiên cứu hoặc sản xuất các thị trường các nguồn dự trữ thực hiện các biện pháp này hay khác, liên quan đến thực hiện các công tác xây lắp, Đánh giá bàn giao các công trình vào sử dụng. Thi công các khả năng thị trường các công tác xây lắp Giai đoạn 7: Kế hoạch hóa chất lượng sản của doanh nghiệp phẩm xây dựng (Kiểm tra và đánh giá chất Chuẩn bị bàn giao lượng sản phẩm) Kế hoạch hóa chiến lược các công trình Ở giai đoạn này: Soạn thảo các biện và các công tác pháp về kế hoạch hóa chất lượng các công Bàn giao các công trình tác xây lắp và chất lượng công trình xây Kế hoạch hóa dựng. Điều này liên quan đến việc là trong và các công tác chiến thu cho chủ đầu quá trình xây dựng các công trình có thể có những công việc phải sửa chữa, phá đi làm Bảo hành lại ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Đánh giá kiểm tra các công trình xây dựng và điều chỉnh đã bàn giao xây dựng cuối cùng. Thỏa mãn nhu cầu 3. Kết Luận của các chủ đầu tư đối với sản phẩm xây dựng, Trong bối cảnh hiện nay, các doanh các công tác và dịch vụ nghiệp xây dựng ngày càng hội nhập sâu Hình 2. Mô hình kế hoạch hoạt động Marketing của doanh nghiệp rộng cùng với nền kinh tế đang phát triển trong điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế mạnh mẽ đã làm thay đổi các quan điểm về marketing trong xây dựng. Doanh nghiệp và các chỉ tiêu khác. Tất cả các chỉ tiêu này có thể được kế xây dựng hiện nay không đơn thuần hoạt hoạch hóa và tối ưu hóa để đạt được tình hình tài chính của động trong một lĩnh vực, một ngành nghề nữa mà đã thay doanh nghiệp ổn định hơn trên thị trường. đổi quan điểm kinh doanh theo hướng đa dạng hóa lĩnh vực, ngành nghề tạo thành một doanh nghiệp phát triển toàn diện Đối với các mục tiêu trong kế hoạch có thể có các yêu trong lĩnh vực xây dựng. Doanh nghiệp xây dựng không cầu sau: chúng cần được lượng hóa, phân chia theo mức độ những đóng vai trò là nhà thầu mà còn đóng vai trò là chủ giá trị của chúng, có chỉ ra thời gian cụ thể thực hiện chúng đầu tư, nhà đầu tư kinh doanh xây dựng, bất động sản, sản và tính hợp lý, hợp lệ. xuất vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng… Như vậy, việc xây Giai đoạn 4: Xác lập chiến lược marketing dựng kế hoạch marketing của doanh nghiệp xây dựng cũng Ở giai đoạn này, xây dựng chiến lược marketing. Chiến cần phải có cái nhìn mới để phù hợp với xu hướng phát triển lược này xác định các phương pháp đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra./. và đề ra các quyết định đối với thị trường, các chủ đầu tư và chương trình sản xuất của doanh nghiệp xây dựng. Trong các phương hướng của chiến lược marketing có thể tách ra việc tối ưu hóa mục tiêu, thời hạn xây dựng các công trình và hoàn thành các công việc,, công việc với các chủ đầu tư và các doanh nghiệp thầu phụ. Giai đoạn 5: Thiết lập Marketing - Mix và kế hoạch thực hiện Tài liệu tham khảo cụ thể 1. Vũ Trí Dũng, Nguyễn Đức Hải - Marketing lãnh thổ - NXB Đại học kinh tế quốc dân - 2011. Ở giai đoạn này: Lập chương trình sản xuất của doanh nghiệp xây dựng có tính tới chiến lược marketing. 2. Nguyễn Tiến Dũng - Marketing căn bản - NXB Giáo dục Việt Nam – 2012. Trong chương trình sản xuất cần giải quyết các vấn đề 3. Phạm Thị Huyền, Trương Đình Chiến - Quản trị Marketing - sau: NXB Giáo dục Việt Nam - 2012. - Công trình nào sẽ được xây dựng, các công tác nào sẽ 4. Philip Kotler - Quản trị Marketing - NXB Thống kê - 2006. được thực hiện và cho ai? 5. Lê Thế Giới, Nguyễn Lân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ - Khi nào sẽ hoàn thành các công tác này và bàn giao các Trâm, Phạm Ngọc Ái - Quản trị Marketing định hướng giá trị công trình xây dựng cho chủ đầu tư ? - NXB Lao động xã hội - 2012. - Ai sẽ thực hiện các công tác này, các doanh nghiệp thầu 6. Nghiêm Xuân Phượng - Marketing lý luận cơ bản và ứng xử trong kinh doanh - NXB Đại học giao thông vận tải Hà Nội – phụ và tổ chức thiết kế nào sẽ được lôi cuốn? 2000 - Các công tác và các công trình này sẽ có giá trị là bao 7. Đinh Đăng Quang - Marketing của doanh nghiệp xây dựng - nhiêu? NXB Xây dựng - 2001. Giai đoạn 6: Thực hiện phân tích tài chính và dự báo kết quả 8. Nguyễn Văn Thất - Kinh tế xây dựng - NXB Xây dựng - 2010. thực hiện kế hoạch 132 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản