intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng mô hình thí điểm nuôi giun Quế xử lý rác thải tại chợ Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và đề xuất giải pháp nhằm nhân rộng mô hình

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu khả năng xử lý rác thải hữu cơ chợ Bãi Đa của giun Quế. Đánh giá khả năng ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình phân hủy rác thải của giun Quế, thời gian giun ăn rác, chất lượng phân giun thu được. Trình bày khả năng nhân rộng mô hình nuôi giun Quế để xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng mô hình thí điểm nuôi giun Quế xử lý rác thải tại chợ Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và đề xuất giải pháp nhằm nhân rộng mô hình

  1. Xây dựng mô hình thí điểm nuôi giun Quế xử lý rác thải tại chợ Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và đề xuất giải pháp nhằm nhân rộng mô hình Đào Thị Chung Thúy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS. Chuyên ngành: Khoa học môi trường Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thị Thanh Năm bảo vệ: 2014 Abstract: Nghiên cứu khả năng xử lý rác thải hữu cơ chợ Bãi Đa của giun Quế. Đánh giá khả năng ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình phân hủy rác thải của giun Quế, thời gian giun ăn rác, chất lượng phân giun thu được. Trình bày khả năng nhân rộng mô hình nuôi giun Quế để xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Keywords: Khoa học môi trường; Xử lý rác thải; Hòa bình; Nuôi giun Quế. Content: MỞ ĐẦU 1. Mở đầu Huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình là huyện có vị trí tương đối thuận lợi, có đường Quốc Lộ 12B, đường Hồ Chí Minh, là cầu nối giữa các tỉnh Tây Bắc với các tỉnh Tây Nam của đồng bằng Bắc Bộ nên rất thuận lợi cho hoạt động thương mại dịch vụ, giao lưu buôn bán hàng hoá giữa huyện với huyện, với các vùng lân cận của tỉnh bạn và cả nước. Trong những năm qua Yên Thuỷ có những bước phát triển vượt bậc, tăng trưởng GDP bình quân trên 11%. Quá trình sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã hội và tạo nên sự phát triển của nền kinh tế. Kinh tế phát triển dẫn đến lượng rác thải phát sinh trên địa bàn ngày càng nhiều. Tuy nhiên quy hoạch chưa đồng bộ nên phần lớn rác thải chưa được thu gom xử lý triệt để đặc biệt là rác thải tại các chợ quê. Theo báo
  2. cáo “Quy hoạch Quản lý và xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Yên Thủy đến năm 2020” thì trên địa bàn huyện Yên Thủy có tổng số 7 chợ trong đó có chợ Hàng Trạm thuộc thị trấn Hàng Trạm là được đội thu gom rác của thị trấn thu gom vào bãi rác Hàng Trạm, còn 6 chợ còn lại phần lớn không được thu gom mà rác thải tập chung ở cuối chợ gây ra ô nhiễm môi trường đặc biệt là khi trời mưa. Đặc biệt tại Chợ Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, đây là khu vực phát triển của huyện Yên Thủy sau thị trấn Hàng Trạm nhưng không được thu gom và xử lý. Mỗi ngày chợ Bãi Đa thải ra khoảng 100kg rác [1]. Việc quản lý rác thải chưa hợp lý là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm do nước rỉ rác, gây ô nhiễm không khí bởi mùi hôi. Các bãi rác không hợp vệ sinh là môi trường thuận lợi cho chuột, ruồi, muỗi và các vectors truyền bệnh sinh sản và phát triển. Rác thải không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, đến mỹ quan của huyện, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân sống xung quanh chợ đặc biệt là các hộ kinh doanh trong chợ. Kết quả nghiên cứu khoa học đã cho thấy gần 22 căn bệnh của con người liên quan đến việc quản lý rác thải không hợp lý. Tuy nhiên, khoảng 1/3 tổng lượng chất thải sinh hoạt là chất thải hữu cơ có thể tái chế một cách dễ dàng. Chất thải hữu cơ là một loại nguyên liệu thô có giá trị có thể được chế biến thành phân ủ có chất lượng tốt nhất, đưa chất hữu cơ thiết yếu vào đất trồng. Phân ủ đem lại sự phì nhiêu cho đất, cải tạo cấu trúc của đất, giúp giữ nước đồng thời làm cho đất tiêu úng tốt. Nếu như loại chất thải này bị chôn lấp thì tiềm năng của chúng bị mất đi và các chất gây ô nhiễm này sẽ phát tán vào không khí, nguồn nước gây ô nhiễm môi trường. Dùng giun để ủ phân là một phương pháp ủ có thể dễ dàng được sử dụng ngay tại nhà . Xử lý rác thải bằng cách nuôi giun là một công nghệ đơn giản, không đòi hỏi trình độ vận hành, quản lý hay trình độ kỹ thuật cao như những phương pháp xử lý khác. Rác thải hữu cơ có thời gian phân hủy nhanh, công nghê ̣ này có thể làm giảm thời gian thu gom , hạn chế sự phát tán ô nhiễm vào không khí , và tiết kiệm chi phí thu gom , phân loa ̣i rác . Ở Việt Nam cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về khả năng phân hủy chất hữu cơ của giun Quế, và cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định, bài báo cáo này giúp tìm hiểu rõ hơn về công nghệ này. Từ những thực trạng về rác thải trên địa bàn huyện Yên Thủy đặc biệt là tại Chợ Bãi Đa xã Bảo Hiệu và từ những yêu cầu thực tế, em xin trình bày về vấn đề nghiên cứu là: “Xây dựng
  3. mô hình thí điểm nuôi giun Quế xử lý rác thải tại chợ Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và đề xuất giải pháp nhằm nhân rộng mô hình” TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo Quy hoạch Quản lý và Xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Yên Thủy đến năm 2020 2. Đỗ Ngọc Biển – ArecA (2012), Kỹ thuật nuôi giun Quế, Tài liệu kỹ thuật, Dự án: Nông nghiệp Sinh thái 3. Nguyễn Lân Hùng (12/2009). Hướng dẫn nuôi giun đất - Nhà xuất bản Nông Nghiệp.Hà Nội 4. Lê Văn Khoa (2000). Khoa học môi trường, Hà Nội: Nxb. Giáo Dục. 5. Kỷ yếu Hội Thảo Quản lý Chất Thải Rắn Tp. Hồ Chí Minh, tuầ n lễ khoa ho ̣c công nghê ̣ và giáo dục đại học 2002, ngày 11/10/2002. 6. Dương Thi Tha ̣ ̀ nh - Giáo trình môi trường đại cương - Khoa Môi Trường , Đa ̣i Ho ̣c Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. 7. Hoàng Xuân Thành (2009). Kỹ thuật nuôi giun quế - TT. Khuyến Nông Lâm Ngư. Thừa Thiên Huế 8. Hwang, C.M., Kim, Di & Huh, S.H.(2002): In – vivo evaluation of lumbrokinase extracted from earthworms Lumbricus rubellus in a prosthetic graft; Cardiovascular Surgery; Vol.42: pp. 891-894 9. Mr.Joni (2010). Designing a worm farm. TNV SPERI. Hà Nội. 10. Joanna Kostecka (2009), selected aspects of the significance of earthworms in the context of sustainable waste management. Contemporary problems of management and environmental protection Vol.4, 2009. Sewwages and Waste Materials in Environment: 153-170 11. Kale, RD. (1998): Earthworms: nature‟s gift for utilization of organic wastes; In C.A. Edward (ed). ‘Earthworm Ecology’; St. Lucie Press, NY, ISBN 1-884015-74-376. 12. Mihara, H., Sumi, M., Mizumoto, H., Yoneta, T.,Ikeda, R., & Maruyama, M. (1990):
  4. Oral administration of earthworm powder as posible thrombolytic therapy; Recent Advances in Thrombosis and Fibrinolysis; Academic Press, NY: pp.287-298 13. Pajon, Silvo (Undated): ‘The worms turn – Argentina’; Intermediate Technology Development Group; Case Study Series 4; (Quoted in Munroe, 2007). 14. Rhonda Sherman (08/2003) Raising Earthworms Successfully. North Carolina State University, Raleigh, NC. 15. Sinha, Rajiv K.(2009): Earthworms: the miracle of nature (Charles Darwin‟s „unheralded soldiers of mankind and farmer‟s friends‟); Guest Editorial (The Environmentalist); UK; Published Online: 05 August, 2009. 16. Xing M., Yang, J. and Lu, Z. (2005): Microorganism-earthworm intergrated biological treatment process – a sewage treatment option for rural settlements; ICID 21st European Regional Conference, 15-19 May 2005; Frankfurt. 17. Câu lạc bộ 3R (2009). Nuôi giun xử lý rác hữu cơ. [online]. Địa chỉ trang web: http://3r- hn.vn/diendan/index.php?showtopic=701 18. GS.TS Nguyễn Lân Dũng- Biế n rác thành hàng hóa- http://vietscienes.free.fr 19. Đặc tính sinh lý học của giun quế http://traigiunquepht.com/home/detail.asp?iData=1011&nChannel=News 20. Khánh Hà - Theo BBC (2004). “Công nhân” giun tham gia dự án tái chế rác. [online]. Địa chỉ trang web: http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Cong-nhan-giun-tham-gia-du-an-tai-che- rac/20058810/195/ 21. Nguyễn Lân Hùng, năm 2006, Một số đặc điểm của trùn đất, http://longdinh.com/default.asp?act=chitiet&ID=3003&catID=2. 22. Huỳnh Thị Kim Hối (2001). Xử lý rác thải bằng giun. [online]. Địa chỉ trang web: http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Xu-ly-rac-thai-bang-giun/10734607/188/
  5. 23. Nuôi trùng quế để xử lý rác, báo Đất Việt, 30/05/2008 http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Nuoi-trun-que-de-xu-ly-rácc/20085/7133.datviet 24. Trang trại trùn quế An Phú http://www.trunque.net/kythuat-11.html 25. Nguyễn Thị Thuận, năm 2008, Mô h́ ình nuôi Giun Qu ế quy mô hộ gia đ́ ình - http://www.haiduongdost.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=692:mo- hinh-nuoi-giun-qu-quy-mo-h-gia-inh&catid=103:lvnn&Itemid=165 26. Thùy Vân – Theo Reuters (2006). Một trang trại nuôi giun ở Nam Phi. [online]. Địa chỉ trang web: http://vietbao.vn/The-gioi/Mot-trang-trai-nuoi-giun-o-Nam- Phi/30133020/167/ 27. Đất Việt (2008). Nuôi giun Quế để xử lý rác. [online]. Địa chỉ trang web: http://baodatviet.vn/Home/KHCN/Nuoi-trun-que-de-xu-ly-rac/20085/7134.datviet 28.http://www.kilobooks.com/threads/27303-Thực-trạng-quản-lý-rác-thải-sinh-hoạt 29. info@wormsloos.com.au (2010). Worm juice www.wormsloos.com.au/PDF/LiquidCast.pdf
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2