Xem mặt “bắt” sức khỏe nam giới

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
5
download

Xem mặt “bắt” sức khỏe nam giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xuất hiện dấu hiệu như thế chứng tỏ gan đang phải “gánh” trách nhiệm quá lớn. Lúc này, nên hạn chế ăn các loại thịt gia súc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xem mặt “bắt” sức khỏe nam giới

  1. Xem m t “b t” s c kh e nam gi i 1. N p nhăn trên trán t nhiên tăng lên. Khi xu t hi n d u hi u như th ch ng t gan ang ph i “gánh” trách nhi m quá l n. Lúc này, nên h n ch ăn các lo i th t gia súc. Gương m t th hi n s c kh e c a b n r t rõ r t. nh: 2. S c m t t i, qu ng thâm m t
  2. Bu i sáng th c d y, n u phát hi n mình có nh ng tri u ch ng này ch ng t th n ang “lao l c” vì làm vi c quá nhi u. B n c n ph i gi m b t lư ng mu i và ư ng n p vào cơ th . Dùng các món ăn như th t v t h m h t d , c i th o xào hay canh th t n u v i cà r t u là li u pháp m th c r t t t ch a tr các tri u ch ng này. Ngoài ra canh c t l n cũng có hi u qu r t t t. 3. Mũi “cà chua” Chóp mũi, u mũi là nơi th hi n “tình tr ng” c a tim. Chóp mũi có màu ho c màu tím có th là do huy t áp hơi cao ho c h p th quá nhi u mu i, rư u, c n. 4. Sưng môi trên i u này có th là do d dày co rút gây ra. B n nên ăn nhi u th c ph m làm m d dày như u ph , khoai lang, khoai s , c sen, h t d . N u da c a b n quá khô, quá “thô ráp” b n có th th dùng măng, h i sâm, th t l n n c h m canh ăn. 5. Da quá tr ng, b ch t ng
  3. i u này có th là do thi u khí huy t gây ra. B n có th ngâm táo và l c tr n v i nhau, sau ó h m chin b ng l a nh và l y ra “thư ng th c” ch a tri u ch ng này. 6. M t có nhi u n t M t có nhi u n t là hi n tư ng cao huy t áp. B n c n chú ý gi m b t hút thu c và nên cai rư u, ngoài ra b n cũng nên thư ng xuyên o huy t áp. 7. tai Tai i di n cho th n. Hai vành tai có màu h ng ho c màu tím ch ng t tu n hoàn không t t. B n nên h n ch u ng rư u, ít ăn th c ph m tinh ch , ít dùng ư ng, nên v n ng nhi u thúc y ch c năng tu n hoàn.
Đồng bộ tài khoản