intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý nước cấp chương 2: Keo tụ tạo bông trong xử lý nước - Ths Lâm Vĩnh Sơn

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

117
lượt xem
238
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nước tồn tại nhiều chất lơ lửng khác nhau. Các chất này có thể dùng phương pháp xử lý khác nhau tùy vào kích thước của chúng để dùng phương pháp lắng lọc hay phải kết hợp phương pháp cơ học cùng phương pháp hóa học. Tức là cho vào các chất tạo khả năng dính kết kéo các hạt lơ lửng theo gọi là phương pháp keo tụ trong xử lý nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý nước cấp chương 2: Keo tụ tạo bông trong xử lý nước - Ths Lâm Vĩnh Sơn

 1. CHƯƠNG 2 KEO TỤ TẠO BÔNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 2. KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC CẤP • Trong nước tồn tại nhiều chất lơ lửng khác nhau. Các chất này có thể dùng phương pháp xử lý khác nhau tùy vào kích thước của chúng: – d > 10-4 mm : dùng phương pháp lắng lọc. – d < 10-4 mm : phải kết hợp phương pháp cơ học cùng phương pháp hoá học. Tức là cho vào các chất tạo khả năng dính kết kéo các hạt lơ lửng lắng theo => gọi là phương pháp keo tụ trong xử lý nước. Để thực hiện quá trình này người ta cho vào nước các chất phản ứng thích hợp : Al2(SO4)3; FeSO4; hoặc FeCl3. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 3. ØTập hợp các cặn nhỏ thành cặn lớn dễ tách ØMục đích cuối cùng là loại bỏ cặn ØGồm 2 quá trình: * Keo tụ phá vỡ trạng thái bền của hạt keo * Tạo bông kết dính các hạt keo bị phá bền Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 4. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 5. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 6. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 7. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 8. ØCác điện tích này ngăn cản không cho chúng va chạm và tiếp xúc với nhau làm cho dung dịch giữ được trạng thái ổn định ØLượng Polymer(phèn) cho vào phải vừa đủ không thiếu cũng không thừa ØNếu dư thì lượng Polymer trên sẽ cuộn lại tạo hiện tương tái bền hạt keo,làm cho nước vẫn đục,không(kém) tạo bông hoặc tạo ra sản phẩm phụ không mong muốn Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 9. Các điện tích này ngăn cản không cho chúng va chạm và tiếp xúc với nhau làm cho dung dịch giữ được trạng thái ổn định Lượng Polymer(phèn) cho vào phải vừa đủ không thiếu cũng không thừa Nếu dư thì lượng Polymer trên sẽ cuộn lại tạo hiện tương tái bền hạt keo,làm cho nước vẫn đục,không(kém) tạo bông hoặc tạo ra sản phẩm phụ không mong muốn Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 10. ØLượng keo tụ cho vào phải vừa đủ tùy dựa vào thiết bị định lượng phèn ØThiết bị này sẽ tự động điều chỉnh lượng phèn cho vào tùy theo nồng độ nước cần xử lý ØĐối với chất keo tụ là phèn cần đập nhỏ trước khi đưa vào thiết bị định lượng để được hòa tan hòan toàn Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 11. • Phèn nhôm: cho vào nước chúng phân ly thành Al 3+ -------> Al(OH)3 Al 3+ + 3H2O == Al(OH)3 + 3H+ Độ pH của nước ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thuỷ – phân: • pH < 4.5 : không xảy ra quá trình thuỷ phân. • pH = 5.5 – 7.5 : đạt tốt nhất. • pH > 7.5 : hiệu quả keo tụ không tốt. – Nhiệt độ của nước thích hợp vào khoảng 20-40oC, tốt nhất 35-40oC. • Ngoài ra các yếu tố ảnh hưởng khác như : thành phần Ion, chất hữu cơ, liều lượng… Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 12. • Phèn sắt : gồm sắt (II) và sắt (III): a. Phèn Fe (II) : khi cho phèn sắt (II) vào nước thì Fe(II) sẽ bị thuỷ phân thành Fe(OH)2. Fe2+ + 2H2O == Fe(OH)2 + 2H+ – Trong nước có O2 tạo thành Fe(OH)3 – pH thích hợp là 8 – 9 => có kết hợp với vôi thì keo tụ tốt hơn. – Phèn FeSO4 kỹ thuật chứa 47-53% FeSO4. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 13. b. Phèn Fe (III): • Fe3+ + 3H2O = Fe(OH)3 + 3H+ – Phản ứng xảy ra khi pH > 3.5 – Hình thành lắng nhanh khi pH =5.5 - 6.5 c. So sánh phèn sắt và phèn nhôm: – Độ hoà tan Fe(OH)3 < Al(OH)3 – Tỉ trọng Fe(OH)3 = 1.5 Al(OH)3 – Trọng lượng đối với Fe(OH)3 = 2.4; Al(OH)3 =3.6 – Keo sắt vẫn lắng khi nước có ít huyền phù. – Lượng phèn FeCl3 dùng = 1/3 –1/2 phèn nhôm – Phèn sắt ăn mòn đường ống. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 14. Tuy nhiên việc ứng dụng cụ thể phải xác định liều lượng và loại phèn thích hợp. Mặc dù vậy chúng ta có thể xác định theo tiêu chuẩn TCXD –33 –1985 như sau: Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 15. Xử lý nước đục Haøm löôïng caën (mg/l) Al2(SO4)3 khan (mg/l) < 100 25 –35 101 –200 30 –45 201 –400 40 –60 401 –600 45 –70 601 –800 55 –80 801 –1000 60 –90 1001 –1400 65 –105 1401 –1800 75 –115 1801 –2200 80 –125 2201 –2500 80 –130 Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 16. Xử lý nước màu Lượng phèn nhôm : + M: độ màu của nước nguồn (Co –pt) PAl = 4 M Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 17. Xử lý nước vừa đục vừa màu: - Ta lấy giá trị max { (1) và (2)} - Nếu ta dùng phèn sắt thì lấy bằng 1/3 –1/2 ứng với nhôm. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 18. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ø pH: Phải có nồng độ pH thích hợp đối với từng chất keo tụ nhất định.Có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tạo bông Ø Nồng độ chất keo tụ vừa phải không nhiều cũng không ít. Quá ít hiệu quả tạo bông không tốt. Quá nhiều thì các hạt bông trở về trạng thái ban đầu(các hạt keo lơ lửng) Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 19. Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 20. CÔNG TRÌNH VÀ NHIỆM VỤ CỦA NÓ ØThiết bị định lượng phèn: Tự điều chỉnh thích hợp với nồng độ từng loại nước thải ØThùng hòa trộn(bể hòa trộn phèn): Trộn phèn với nước Øthùng tiêu thụ: Pha loãng theo nồng độ thích hợp ØThùng phản ứng(bể phản ứng):Tạo ra Sự tiếp xúc giữa ion(+),ion(-)trong nước thải và phèn để tạo bông Thạc sỹ Lâm Vỉnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2