intTypePromotion=1
ADSENSE

Xung đột & Thỏa thuận ở nơi làm việc

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

287
lượt xem
100
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khi nhân viên của hãng Arthur Andersen tổ chức tuần hành thể hiện sự thống nhất trong những ngày cuối cùng của hãng thì cấu trúc tính toán chi phí dịch vụ và văn hóa của hãng kiểm toán này tạo ra những xung đột không hiệu quả đáng kể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xung đột & Thỏa thuận ở nơi làm việc

  1. C H Ư Ơ N G 13 Xung đột & Thỏa thuận ở nơi làm việc G.S. Augustine Hà Tôn Vinh McGraw-Hill/Irwin © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Xung đột trong hãng Arthur Andersen Trong khi nhân viên của hãng Arthur Andersen tổ chức tuần hành thể hiện sự thống nhất trong những ngày cuối cùng của hãng IeMBA thì cấu trúc tính toán chi phí dịch vụ và văn hóa của hãng kiểm toán này tạo ra những xung đột không hiệu quả đáng kể. ©AP Photo/David Phillip McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 2 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 1
  2. Định nghĩa Xung đột Quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng quyền lợi của IeMBA họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. ©AP Photo/David Phillip McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 3 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Quá trình Xung đột Cảm nhận về Xung đột Nguồn Thể hiện Kết quả IeMBA Xung đột Xung đột Xung đột Cảm xúc về Xung đột Chu kỳ leo thang Xung đột McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 4 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 2
  3. Xung đột liên quan đến công việc đối với Xung đột có tính xã hội – tình cảm Xung đột liên quan tới công việc (Task-related conflict) Được hướng vào một vấn đề, không hướng vào các bên liên quan IeMBA Hỗ trợ việc nhận diện vấn đề, xác định giải pháp, và hiểu rõ những nguyên nhân hơn Lành mạnh và có giá trị Xung đột cá nhân (Socioemotional conflict) Được xem như một cuộc tấn công mang tính cá nhân Làm méo mó các quan niệm khách quan Làm nhiễu quá trình xử lý thông tin McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 5 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Quản lý xung đột & Xung đột có ích Quản lý xung đột (Conflict Management) Những loại hình can thiệp làm thay đổi mức độ và hình thức xung đột hướng tới hiệu quả cuối cùng của tổ chức IeMBA Xung đột mang tính xây dựng (có ích) Những xung đột khuyến khích mọi người trong việc tham khảo những quan điểm của người khác trong hành xử McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 6 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 3
  4. Kết quả xung đột của tổ chức Lợi ích tiềm năng Hoàn thiện quá trình ra quyết định Tăng cường tính năng động của nhóm IeMBA Hậu quả có thể có Phân tán sức lực và các nguồn lực khác Làm suy yếu việc quản lý tri thức Làm sâu sắc thêm tâm trạng thất vọng, không thỏa mãn trong công việc, stress, làm tăng tỉ lệ nhân viên ra đi và vắng mặt không chính đáng McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 7 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Xung đột ở hãng HK Air Canada Xung đột giữa những phi công của Air Canada và các cựu phi công của hãng Canadian Airlines về quyền lợi dành cho người có thâm niên đã tạo IeMBA nên tâm trạng căng thẳng và mệt mỏi. “Chúng tôi sẽ không bị pha trộn vào những người đó [tập thể các phi công của Air Canada] và ngược lại” một cựu phi công của Canadian Airlines hiện làm việc cho Air Canada nói. CP/Tannis Toohey McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 8 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 4
  5. Nguồn gốc xung đột Mục tiêu không • Mục tiêu của một bên được coi là sự đồng nhất cản trở đối với mục tiêu của bên kia IeMBA • Khác biệt về giá trị / niềm tin Sự khác biệt • Giải thích những xung đột do khác biệt văn hóa hay giữa các thế hệ • Càng phụ thuộc càng nhiều xung đột Nhiệm vụ phụ • Rủi ro càng cao khi các bên can thiệp thuộc lẫn nhau vào việc của nhau more McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 9 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Nguồn gốc xung đột (tiếp) Thiếu thốn • Thúc đẩy cạnh tranh để thâu tóm nguồn lực nguồn lực • Tạo ra tình trạng không chắc chắn, đe IeMBA doạ các mục tiêu Luật lệ mơ hồ • Nếu thiếu luật, mọi người phụ thuộc vào chính trị • Suy nghĩ rập khuôn Các vấn đề giao • Giảm động lực giao tiếp tiếp, truyền thông • Làm xung đột leo thang khi kiêu căng McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 10 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 5
  6. Các Cung cách Quản lý Xung đột Cao Ép buộc Giải quyết vấn đề Quyết đoán IeMBA Thỏa hiệp Né tránh Nhượng bộ Thấp Cao Cộng tác McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 11 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Mục tiêu bao trùm tại Tivoli Systems Giá trị của những mục tiêu bao trùm này được thể hiện rõ qua một bài tập làm máy bay giấy ở công ty Tivoli Systems. Các IeMBA nhóm nhận ra rằng họ đã thành công nhờ việc tập trung vào những mục tiêu của tổ chức hơn là đấu tranh vì những mục tiêu Ed Lallo chống chọi nhau của các nhóm. McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 12 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 6
  7. Nhấn mạnh mục tiêu bao trùm Nhấn mạnh mục đích chung chứ không phải những những mục tiêu nhỏ, mâu thuẫn với IeMBA nhau. Giảm tính bất đồng và sự khác biệt trong mục Ed Lallo tiêu. McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 13 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Giảm sự khác biệt Triệt tiêu nguồn gốc những khác biệt về giá trị và niềm tin Dịch chuyển nhân viên qua IeMBA những công việc, bộ phận và phạm vi địa lý khác nhau Những cách khác: Ed Lallo Cách ăn mặc / địa vị chung Kinh nghiệm giống nhau trong công việc McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 14 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 7
  8. Giao tiếp và hiểu biết tốt hơn Nhân viên hiểu và đánh giá đúng hơn quan điểm của người khác thông qua giao tiếp IeMBA Gặp gỡ ngoài công việc Các buổi gặp gỡ trao đổi chính thức Các hoạt động xây dựng nhóm McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 15 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các cách Quản lý Xung đột khác Giảm mức độ phụ thuộc lẫn nhau Chia sẻ các nguồn lực Tổ hợp các nhiệm vụ Sử dụng các vùng đệm IeMBA Tăng cường nguồn lực Nhân đôi nguồn lực Làm rõ các quy định và thủ tục Phân phối nguồn lực Thay đổi sự phụ thuộc lẫn nhau McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 16 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 8
  9. Mô hình vùng thỏa thuận Vị trí của bạn Ban đầu Mục tiêu Chống đối Vùng có thể IeMBA chấp nhận được Chống đối Mục tiêu Ban đầu Vị trí của bên kia McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 17 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán mang tính tình huống Địa điểm Sắp đặt nơi đàm phán IeMBA Thời gian và hạn cuối © Corel Corp. With permission. Khán giả McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 18 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 9
  10. Những hành vi của nhà thương thuyết có hiệu quả Chuẩn bị và đề ra mục tiêu IeMBA Thu thập thông tin Giao tiếp có hiệu quả Nhượng bộ © Corel Corp. With permission. McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 19 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các hình thức can thiệp của bên thứ 3 Cao Trung gian Thẩm tra Mức độ IeMBA kiểm soát quy trình Trọng tài Thấp Cao Mức độ kiểm soát kết quả McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 20 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=287

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2