Young People Can Teach Older People

Chia sẻ: Dao Kim | Ngày: | Loại File: RTF | Số trang:1

0
267
lượt xem
25
download

Young People Can Teach Older People

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do you agree or disagree with the following statement? There is nothing that young people can teach older people. Use specific reasons and examples to support your position.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Young People Can Teach Older People

Đồng bộ tài khoản