GIỚI THIỆU ĐIỂM EPOINTS
  Về ePoints
  • ePoints là điểm thưởng/tặng dành cho tất cả THÀNH VIÊN của TaiLieu.VN có hoạt động tích cực và dùng để nâng cấp Tài Khoản VIP.
  • Điểm ePoints được áp dụng cho cả thành viên có Tài Khoản Free và Tài Khoản VIP.
  Cơ chế Thưởng & Chuyển đổi điểm ePoints

Cơ chế Thưởng

Thành Viên sẽ được thưởng ePoints vào tài khoản của mình và điểm ePoints sẽ được cộng vào ngay tức thời khi thực hiện một trong những thao tác dưới đây:

TÍNH NĂNG ĐIỂM THƯỞNG
Lần đầu đăng nhập, đăng ký tài khoản qua Facebook 50 ePoints
Đăng ký tài khoản trên TaiLieu.VN và kích hoạt email thành công 50 ePoints
Chia sẻ Tài Liệu đang xem lên Facebook 5 ePoints cho mỗi lượt chia sẻ
Tham gia trả lời các Câu Hỏi/Bảng Khảo Sát (nếu có) từ website của TaiLieu.VN Điểm ePoints tùy theo Chương Trình Khảo Sát
Upload Files Tài Liệu được Admin duyệt 10 ePoints
Files mà Bạn Upload được các thành viên khác tải về (download) 1 ePoint cho mỗi lượt download

Chuyển đổi điểm ePoints

Ngay khi thu thập và tích lũy điểm ePoints từ một trong những thao tác quy định tại mục "Cơ chế Thưởng". Thành Viên có thể trích một phần hoặc toàn bộ số điểm ePoints hiện có để Nâng cấp/Gia hạn Tài Khoản VIP hoặc đổi lấy những quà tặng giá trị trong các Chương Trình Khuyến Mãi (nếu có) được áp dụng trên website TaiLieu.VN. Định mức chuyển đổi như sau:

Số ePoints chuyển đổi Hạn sử dụng Số lượng download
100 ePoints 5 Ngày 50 Tài Liệu
200 ePoints 10 Ngày 150 Tài Liệu
300 ePoints 30 Ngày 300 Tài Liệu

Thành Viên có thể thực hiện thao tác chuyển đổi tại đây

  Nhật ký Thưởng & Chuyển đổi điểm ePoints
Thành Viên có thể nhấn vào đây để xem lịch sử nhận Thưởng hoặc Chuyển đổi điểm ePoints.
  Quy định & Chính sách điểm ePoints

Điểm ePoints được xây dựng dựa trên những quy định về chuyển đổi điểm và hoàn toàn tuân thủ các điều khoản thuộc Chính Sách & Thỏa Thuận Sử Dụng của TaiLieu.VN. Vì vậy, Ban Quản Trị TaiLieu.VN có toàn quyền trong việc quyết định thưởng/ngừng cung cấp thưởng ePoints trong trường hợp Thành Viên cá nhân có hành vi cố ý vi phạm vào các Quy Định & Chính Sách điểm ePoints được xây dựng bởi website TaiLieu.VN

Đồng bộ tài khoản