intTypePromotion=3

Thư viện Báo chí - Truyền thông

Bạn đang cần các tài liệu về Báo chí - Truyền thông. Bạn đang loay hoay không biết tài liệu nào phù hợp. Giới thiệu với các bạn đề mục Báo chí - Truyền thông bao gồm nhiều tài liệu hay như: Giáo trình báo chí, ngôn ngữ báo chí, luận văn báo chí, sổ tay báo chí, truyền thông Việt Nam, các vấn đề về truyền thông, bộ sưu tập báo chí – truyền thông... được tổng hợp và chọn lọc giúp bạn nắm vững các kiến thức về báo chí và truyền thông một cách khái quát, cụ thể nhất. Cùng tham khảo những tài liệu hay được cập nhật liên tục và mới nhất trong đề mục này. Hy vọng sẽ bạn sẽ tìm được tài liệu phù hợp để phục vụ cho việc học tập cũng như nghiên cứu của mình.
Hiển thị 1-10 trên 247 kết quả
 • Primary focus of the paper is to examine the attitude towards use of mass media among different age category of respondents. The study was conducted in the Hisar city of Haryana State. Two localities were selected randomly viz. Sector-15 A and Jawahar Nagar. Out of each selected locality, 20 respondents each from different age categories i.e. 16-30 years, >30-45 years, >45-60 years and above 60 years were selected randomly.

  pdf5p  cothumenhmong5 17-05-2020 1 0   Download

 • Báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống tự lực tự cường, mở rộng thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu đất nước, văn hoá, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; thực hiện đường lối tự chủ, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam.

  pdf7p  vichoji2711 04-05-2020 3 0   Download

 • Tác phẩm văn học với tư cách là sản phẩm văn hóa, cũng được quảng bá rộng rãi trên báo chí, mở ra cuộc giao lưu giữa tác giả và công chúng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học thời kỳ này. Trên cơ sở sử liệu, bài viết đề cập đến các hình thức quảng bá tác phẩm văn học thông dụng trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ giai đoạn này.

  pdf11p  vishizuka2711 12-04-2020 3 0   Download

 • Bài viết khảo cứu về mục đích, nội dung và hình thức phổ biến kiến thức về y học thường thức trên hai tạp chí khoa học tiêu biểu ở Nam Bộ là Khoa-học Tập-chí và Khoa-học Phổ-thông.

  pdf12p  vishizuka2711 12-04-2020 3 0   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả hướng tới việc xem xét những điều kiện cụ thể của môi trường truyền thông ở Việt Nam hiện nay - vốn được đặc trưng bởi vai trò tạo dư luận ngày càng quan trọng của truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội – có ảnh hưởng như thế nào đến những hành động tập thể của “cộng đồng mạng”.

  pdf7p  angicungduoc3 01-04-2020 16 1   Download

 • Ở Việt Nam, vấn đề truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số (DTTS) ít người đã được đặt ra từ lâu và hiện nay vẫn được coi là cấp thiết, bởi sự thống nhất ý chí và củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc.

  pdf8p  vihongkong2711 04-02-2020 15 0   Download

 • Bài giảng trình bày kiến thức về bối cảnh truyền thông mới cũng như cơ hội và thách thức; truyền thông toàn cầu, truyền thông xã hội; truyền thông của tổ chức...

  pdf50p  cothumenhmong2 01-02-2020 43 4   Download

 • Ngày Nay là tờ báo tiếp nối tư tưởng của tờ Phong Hóa (1932 - 1936) mà nội dung là ủng hộ nền dân chủ tư sản và văn hóa phương Tây. Từ giữa năm 1936, Ngày Nay đưa lên trang đầu hai chữ Tiểu Thuyết, Trông Tìm, coi là hai nội dung chính yếu của báo.

  pdf11p  viamsterdam2711 09-01-2020 12 3   Download

 • This article aims to analyze intercultural communication in the film Sabaidee Luang Prabang 1 (Good Morning Luang Prabang 1). As a joint venture film between both Thai and Lao funders, one can see that the film effectively presents differences between the two cultures. The article analyzes 2 aspects of the film, including: 1) the stereotypes held by the characters and 2) the characters’ language use across cultures.

  pdf8p  chauchaungayxua2 04-01-2020 7 0   Download

 • The objective of this article is to study E-san identity through online social media. The study data and information are collected from 15 E-san folksongs that broadcast in online social media selected only songs that earn more than 10 million views. It is found that folksongs on online social media, to date, has much influenced E-san identity, since online social media is easily connected with common people.

  pdf5p  chauchaungayxua2 04-01-2020 5 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản