intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh dùng để xác định, phát triển các ý tưởng và triển khai chiến lược kinh doanh. Lập kế hoạch và xây dựng lộ trình cho một dự án kinh doanh có thể ngăn chặn những sai lầm nghiêm trọng. Kế hoạch kinh doanh tuy không phải là phép thuật để đảm bảo thành công nhưng kế hoạch kinh doanh là công cụ giúp cho việc xác định tính khả thi của chiến lược. Lập kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một nhà doanh nghiệp nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Vậy để có kiến thức vững vàng xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả, hãy tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, phân tích kế hoạch kinh doanh để tìm ra định hướng kinh doanh thành công cho doanh nghiệp.
Hiển thị 1-10 trên 589 kết quả
 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích yếu tố tác động đến khởi nghiệp xanh, lợi thế cạnh tranh xanh và phát triển bền của giới trẻ Việt Nam. Số liệu từ 356 phiếu điều tra của giới trẻ Việt Nam được xử lý qua phần mềm SPSS 26 & AMOS 24 sau đó tiến hành thống kê mô tả, phân tích EFA, phân tích CFA, phân tích SEM và kiểm định Boostrap.

  pdf17p  kimphuong1124 28-08-2023 3 2   Download

 • Ebook "Disciplined entrepreneurship workbook" provides a practical manual for working the 24-step framework presented in Disciplined Entrepreneurship. Unlocking key lessons and breaking down the steps, this book helps you delve deeper into the framework to get your business up and running with a greater chance for success.

  pdf288p  tichhythan 17-08-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của bài giảng nhằm xác định được các yếu tố cần thiết của Kế hoạch kinh doanh; Xác định được Kế hoạch kinh doanh tốt sẽ tạo ra giá trị thành công trong tương lai; Tìm các nguồn lực có thể phát triển Kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt33p  emilynguyenmkt 09-08-2023 5 2   Download

 • Ebook Advanced diploma in business management: Strategic marketing management – Part 2 includes contents: Study unit 8 marketing planning; study unit 9 marketing implementation and control; study unit 10 product management and development; study unit 11 branding and brand management; study unit 12 the promotional mix; study unit 13 direct marketing; study unit 14 distribution channel management; study unit 15 pricing policies and price setting.

  pdf258p  haojiubujain03 04-08-2023 1 0   Download

 • Lecture Business research methods (12/e) - Appendix 1A: How the research industry works. This chapter presents the following content: Who conducts business research? some organizations use internal research sources, business research firms, proprietary research, syndicated services, some syndicated data providers,...

  ppt17p  haojiubujain04 27-07-2023 3 1   Download

 • Lecture Business research methods (12/e) - Chapter 3: Thinking like a researcher. After studying this chapter you will be able to understand: The terminology used by professional researchers employing scientific thinking, what you need to formulate a solid research hypothesis, the need for sound reasoning to enhance research results.

  ppt44p  haojiubujain04 27-07-2023 3 1   Download

 • Lecture Business research methods (12/e) - Chapter 2: Ethics in business research. After studying this chapter you will be able to understand: What issues are covered in research ethics; the goal of “no harm” for all research activities and what constitutes no harm for participant, researcher, and research sponsor.

  ppt35p  haojiubujain04 27-07-2023 2 1   Download

 • Lecture Business research methods (12/e) - Chapter 1: Research in business. After reading this chapter, you should understand: What business research is and how it differs from business decision support systems and business intelligence systems, trends affecting business research and the emerging hierarchy of business decision makers, the distinction between good business research and research that falls short of professional quality, the nature of the research process.

  ppt39p  haojiubujain04 27-07-2023 1 1   Download

 • Lecture Business research methods (12/e) - Chapter 17: Hypothesis testing. After studying this chapter you will be able to understand: The nature and logic of hypothesis testing, a statistically significant difference, the six-step hypothesis testing procedure, the differences between parametric and nonparametric tests and when to use each, the factors that influence the selection of an appropriate test of statistical significance, how to interpret the various test statistics.

  ppt67p  haojiubujain04 27-07-2023 1 1   Download

 • Lecture Business research methods (12/e) - Chapter 14: Sampling. After studying this chapter you will be able to understand: The two premises on which sampling theory is based, the accuracy and precision for measuring sample validity, the five questions that must be answered to develop a sampling plan,...

  ppt36p  haojiubujain04 27-07-2023 1 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2