intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Kỹ năng quản lý

Bạn đã hiểu một cách đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của 1 người quản lý? Là lãnh đạo một nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra? Bạn đã ý thức đầy đủ và có các kĩ năng cần thiết trong việc đào tạo cấp dưới? Kỹ năng quản lý là tổng hoà các kỹ năng khác, đòi hỏi người quản lý cấp trung và cấp cao luôn không ngừng luyện tập, trau dồi và nâng cao kỹ năng quản lý. Tài liệu Kỹ năng quản lý được chọn lọc dưới đây về việc lập kế hoạch quản lý; tổ chức và giám sát công việc nhân viên cấp dưới, đào tạo & huấn luyện đội ngũ nhân viên; khơi dậy và sử dụng hiệu quả các năng lực tiềm ẩn của các nhân viên; động viên nhân viên,..để có cách quản lý phù hợp.
Hiển thị 1-10 trên 286 kết quả
 • Ebook "The skilled facilitator fieldbook: Tips, tools, and tested methods for consultants, facilitators, managers, trainers, and coaches" is the next-step resourcethat offers consultants, facilitators, managers, leaders, trainers, coaches, and anyone that works within the field of facilitation, the tools, exercises, models, and stories that will help them develop sound responses to a wide range of challenging situations.

  pdf574p  loivantrinh 29-10-2023 1 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Biết người, dùng người, quản người" tiếp tục trình bày các nội dung chính về bí quyết quản lý người và mưu người như: xây dựng uy tín lãnh đạo; người quản lý phải biết thường phạt phân minh; những nguyên tắc cơ bản của người làm lãnh đạo; kết giao với những người hữu dụng làim nguồn dự trữ cho sự nghiệp mai sau;...

  pdf358p  kimphuong1132 04-10-2023 1 0   Download

 • Cuốn sách "Biết người, dùng người, quản người" sẽ mang đến cho bạn những phương pháp quan trọng để nhận biết người, phải nhanh trí, tỉnh táo khi dùng người. Phải nhận biết được cấp trên, cấp dưới, nhận biết từ dáng vẻ bên ngoài, đến nội tâm bên trọng, nhận biết người từ xa đến gần; nhận biết người theo thế lực, theo thời cuộc, nhận biết người lúc nhỏ, nhận biết người lúc lớn, nhận biết người lúc thiện, nhận biết người lúc ác...

  pdf318p  kimphuong1132 04-10-2023 1 0   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Quản lý hiệu quả trong một thế giới đại chuyển đổi - Phương thức đúng đắn để quản lý hiệu quả, làm việc năng suất và tận hưởng cuộc sống" đưa ra những nguyên tắc, nhiệm vụ, công cụ quản lý cùng lời khuyên chuyên nghiệp cho các lãnh đạo, nhà quản lý để cải thiện kỹ năng tổ chức, ra quyết định, giám sát, lập ngân sách và nhiều nhiệm vụ liên quan đến quản lý khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf262p  besfriend10 04-07-2023 7 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Quản lý hiệu quả trong một thế giới đại chuyển đổi - Phương thức đúng đắn để quản lý hiệu quả, làm việc năng suất và tận hưởng cuộc sống" trình bày các nội dung: Suy nghĩ đúng - quản lý đúng, nhà quản lý lý tưởng - câu hỏi sai lầm, các giả thuyết và quan điểm sai lầm, nghiệp vụ quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf172p  besfriend10 04-07-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương: Chương 6 - Chức năng kiểm tra" cung cấp cho các em sinh viên những nội dung kiến thức như: định nghĩa kiểm tra; đặc điểm và vai trò của kiểm tra; phân loại kiểm tra; quy trình kiểm tra; phương pháp kiểm tra; yêu cầu của kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

  pdf5p  phuong3676 23-06-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương: Chương 5 - Chức năng lãnh đạo" cung cấp cho các em sinh viên những nội dung kiến thức như: khái niệm; đặc trưng và vai trò của chức năng lãnh đạo; nội dung và phương thức thực hiện chức năng lãnh đạo; nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

  pdf6p  phuong3676 23-06-2023 3 3   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương: Chương 4 - Chức năng tổ chức" cung cấp cho các em sinh viên những nội dung kiến thức như: định nghĩa chức năng tổ chức; vai trò của chức năng tổ chức; thiết kế cơ cấu tổ chức; phân công công việc; giao quyền. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

  pdf7p  phuong3676 23-06-2023 5 4   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương: Chương 3 - Chức năng lập kế hoạch và ra quyết định" cung cấp cho các em sinh viên những nội dung kiến thức như: khái niệm kế hoạch và lập kế hoạch; đặc điểm của kế hoạch; vai trò của kế hoạch; phân loại kế hoạch; nội dung các bước lập kế hoạch ; phương pháp và nguyên tắc lập kế hoạch; ra quyết định quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

  pdf5p  phuong3676 23-06-2023 4 4   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương: Chương 2 - Nguyên tắc và phương pháp quản lý" cung cấp cho các em sinh viên những nội dung kiến thức như: khái niệm, đặc điểm, vai trò và các loại hình nguyên tắc quản lý; nội dung các nguyên tắc quản lý cơ bản; khái niệm phương pháp quản lý; đặc trưng và phân loại các phương pháp quản lý; một số phương pháp quản lý cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

  pdf5p  phuong3676 23-06-2023 2 2   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2