intTypePromotion=1

Thư viện Kỹ năng quản lý

Bạn đã hiểu một cách đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của 1 người quản lý? Là lãnh đạo một nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra? Bạn đã ý thức đầy đủ và có các kĩ năng cần thiết trong việc đào tạo cấp dưới? Kỹ năng quản lý là tổng hoà các kỹ năng khác, đòi hỏi người quản lý cấp trung và cấp cao luôn không ngừng luyện tập, trau dồi và nâng cao kỹ năng quản lý. Tài liệu Kỹ năng quản lý được chọn lọc dưới đây về việc lập kế hoạch quản lý; tổ chức và giám sát công việc nhân viên cấp dưới, đào tạo & huấn luyện đội ngũ nhân viên; khơi dậy và sử dụng hiệu quả các năng lực tiềm ẩn của các nhân viên; động viên nhân viên,..để có cách quản lý phù hợp.
Hiển thị 1-10 trên 234 kết quả
 • "Bài giảng Một số lợi ích khi áp dụng quản lý tri thức" thông tin đến người học các nội dung ghi nhận câu hỏi; xây dựng các câu hỏi; lưu trữ, chia sẻ; tìm kiếm và trả lời. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf24p  minhnl1977 08-01-2021 13 2   Download

 • "Bài giảng Kỹ năng ra quyết định" tìm hiểu khái niệm về kỹ năng ra quyết định; phân loại ra quyết định; mô hình ra quyết định; phân tích các nguyên nhân;một số giải pháp; chọn giải pháp tối ưu; thực hiện quyết định; đánh giá quyết định; các phương pháp ra quyết định; tham gia của nhân viên vào các quyết định...

  ppt60p  minhnl1977 08-01-2021 33 6   Download

 • "Bài giảng Kỹ năng huấn luyện" tìm hiểu ý nghĩa của đào tạo với tổ chức, nhân viên, nhà quản lý; mối quan hệ với năng suất lao động; quản lý đào tạo; các bước của 1 chương trình đào tạo; quy trình một buổi đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt32p  minhnl1977 08-01-2021 25 3   Download

 • "Bài giảng Quản lý sự thay đổi" được biên soạn nhằm tìm hiểu về sự thay đổi; thiết lập các mục tiêu cụ thể; hoạch định và thực hiện sự thay đổi; củng cố sự thay đổi; đánh giá và phân tích; những lưu ý khi thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  ppt37p  minhnl1977 08-01-2021 50 7   Download

 • "Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 4: Kỹ năng trao quyền và ủy quyền" thông tin đến các bạn các kiến thức về bản chất của trao quyền và ủy quyền; sự khác nhau giữa quyền lực, trao quyền và ủy quyền; sự cần thiết phải trao quyền và ủy quyền; biết cách trao quyền hiệu quả; lựa chọn công việc để ủy quyền và ủy quyền hiệu quả.

  pdf30p  chauchaungayxua9 25-11-2020 20 5   Download

 • "Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn kỹ năng làm việc theo nhóm; kiến thức cơ bản về nhóm; kỹ năng cá nhân nền tảng để làm việc theo nhóm; kỹ năng cá nhân trong phối hợp với các thành viên khác.

  pdf24p  chauchaungayxua9 25-11-2020 24 6   Download

 • "Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 2: Kỹ năng lãnh đạo nhóm" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức về khái niệm và đặc điểm của nhóm và tinh thần làm việc nhóm; mô hình lãnh đạo nhóm; kỹ năng lãnh đạo nhóm.

  pdf25p  chauchaungayxua9 25-11-2020 15 4   Download

 • Bài giảng "Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản lý cảm xúc" tìm hiểu về trí tuệ cảm xúc và cảm xúc; khái quát về kỹ năng quản lý cảm xúc; cấu trúc của quản lý cảm xúc; phương pháp quản lý cảm xúc. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf136p  trinhthamhodang7 27-08-2020 119 30   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, hần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đọc một bài diễn văn hay một bản trình bày, bán hàng, giải quyết vấn đề bằng góp ý, giải quyết vấn đề bằng kỹ luật, giải quyết xung đột bằng thương lượng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf148p  tamynhan3 16-08-2020 17 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Mặt đối mặt - Cơ sở của năng lực quản lý; không một lời được nói lên - Đọc các tín hiệu không lời, các kỹ năng cơ bản - Nghe và hỏi, cơ cấu và các loại tình thế tiếp xúc mặt đối mặt, tìm hiểu và phát hiện, tìm hiểu và phát triển điều tra thái độ, truyền đạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf147p  tamynhan3 16-08-2020 33 5   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2