intTypePromotion=1

Thư viện Kỹ năng tư duy

Tư duy là kỹ năng vận hành của bộ não mà nhờ đó trí thông minh được nuôi dưỡng và phát triển. Kỹ năng tư duy và khả năng tư duy luôn tồn tại sẵn có trong mỗi chúng ta. Nhưng làm sao để phát huy năng lực tuy duy đến mức tối đa, cách nào để tư duy logic, phương pháp nào để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo trong công việc, điều đó đòi hỏi chúng ta phải quan tâm và tập luyện, rèn luyện. Tài liệu Kỹ năng tư duy gồm nhiều ebook, cẩm nang, kinh nghiệm, bí quyết, ... giúp bạn biết cách tư duy và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong phạm vi mình phụ trách một cách hiệu quả để có thể sống và làm việc thành công trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và phức tạp như hiện nay.
Hiển thị 1-10 trên 183 kết quả
 • "Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng mềm (Interpersonal and professional skills) bậc đại học" cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

  pdf9p  hoangcanhminh_111191 23-12-2020 15 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng mềm (Interpersonal and professional skills)" để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả.

  pdf9p  hoangcanhminh_111191 23-12-2020 7 0   Download

 • Bài viết đề cập đến khái niệm kĩ năng giải quyết vấn đề, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên„ thực trạng kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và nguyên nhân của thực trạng.

  pdf12p  viconnecticut2711 28-10-2020 25 1   Download

 • Bài giảng Kỹ năng học tập: Phong cách học tập tìm hiểu về hoạt động của bộ não con người; các loại thông minh; phong cách học tập; biện pháp để học tốt hơn.

  ppt18p  thuynguyenlx2104 10-09-2020 32 3   Download

 • Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tự nhận thức trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm tự nhận thức, tầm quan trọng của kĩ năng tự nhận thức, hướng dẫn tự nâng cao nhận thức bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf84p  vidili2711 02-07-2020 22 5   Download

 • Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực trình bày các nội dung chính sau: Tư duy tích cực và cuộc sống, nhật kí những ngày lo lắng, thực hành kĩ năng tư duy tích cực, những bậc thầy sáng tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf77p  vidili2711 02-07-2020 48 8   Download

 • Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng làm chủ bản thân trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc cơ bản của kĩ năng làm chủ bản thân, các biện pháp làm chủ bản thân, thực hành kĩ năng làm chủ bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf60p  vidili2711 02-07-2020 24 4   Download

 • Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng kiểm soát cảm xúc trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm kiểm soát cảm xúc, tầm quan trọng của kĩ năng kiểm soát cảm xúc, nhận thức cảm xúc, suy nghĩ theo hướng tích cực, biết khắc phục khiếm khuyết. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p  vidili2711 02-07-2020 14 3   Download

 • Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng giải quyết vấn đề trình bày các nội dung chính sau: Thế nào là giải quyết vấn đề, các bước giải quyết vấn đề, một số biện pháp để phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p  vidili2711 02-07-2020 20 2   Download

 • Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm kĩ năng đạt mục tiêu, hình thành và phát triển kĩ năng đạt mục tiêu, phương pháp rèn luyện kĩ năng đặt mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf45p  vidili2711 02-07-2020 25 3   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2