intTypePromotion=1

Thư viện Điện - Điện tử

Từ thời cổ đại người ta đã biết đến và nghiên cứu các hiện tượng điện, mặc dù lý thuyết về điện mới thực sự phát triển từ thế kỷ 17 và 18 và đến cuối thế kỷ 19 với sự bùng nổ của ngành kỹ thuật điện đưa nó vào ứng dụng trong công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày. Điện tử là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu và sử dụng các thiết bị điện hoạt động theo sự điều khiển của các dòng điện tử hoặc các hạt tích điện trong các thiết bị như đèn điện tử hay bán dẫn. Bao gồm các tài liệu, giáo trình thuộc chuyên ngành Điện - Điện tử cùng các ngân hàng đề thi, giúp sinh viên có đầy đủ kiến thức về chuyên ngành đang theo học. Ngoài ra, thường xuyên cập nhật các tài liệu mới nhất có tính khoa học, ứng dụng thực tế cao làm cơ sở tham khảo cho các cán bộ đang làm trong ngành Điện - Điện tử.
Hiển thị 1-10 trên 7519 kết quả
 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 1: Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức về "Tín hiệu" bao gồm: Phân loại tín hiệu, tín hiệu liên tục và tín hiệu hệ thống, tín hiệu tuần hoàn và tín hiệu không tuần hoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p  larachdumlanat129 20-01-2021 1 0   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 1: Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức về "Hệ thống" bao gồm: Hệ thống và các thuộc tính, ví dụ về hệ thống, phân loại các thuộc tính của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p  larachdumlanat129 20-01-2021 1 0   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Biểu diễn hệ thống TTBB trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức về "Biểu diễn hệ thống liên tục theo thời gian" bao gồm: Biểu diễn hệ thống bằng phương trình vi phân, phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p  larachdumlanat129 20-01-2021 1 0   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Biểu diễn hệ thống TTBB trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức về "Biểu diễn hệ thống rời rạc theo thời gian" bao gồm: Phương trình sai phân của hệ thống TTBB rời rạc theo thời gian, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p  larachdumlanat129 20-01-2021 1 0   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống TTBB trong miền tần số" cung cấp cho người học các kiến thức về "Biểu diễn tín hiệu và hệ thống liên tục theo thời gian" bao gồm: Chuỗi Fourier của tín hiệu tuần hoàn liên tục theo thời gian, điều kiện hội tụ, xác định các hệ số của chuỗi Fourier,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p  larachdumlanat129 20-01-2021 1 0   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống TTBB trong miền tần số" cung cấp cho người học các kiến thức về "Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc theo thời gian". Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf23p  larachdumlanat129 20-01-2021 1 0   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 4: Biến đổi Laplace và áp dụng cho biểu diễn và phân tích hệ thống liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Laplace của tín hiệu, hàm chuyển của hệ thống TTBB liên tục, biến đổi Laplace một phía,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p  larachdumlanat129 20-01-2021 1 0   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 5: Biến đổi Z và áp dụng cho biểu diễn và phân tích hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z của tín hiệu rời rạc, biến đổi Z nghịch, quan hệ với biến đổi Fourier,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p  larachdumlanat129 20-01-2021 1 0   Download

 • Bài viết đưa ra phương pháp xác định các tham số điện từ của động cơ từ kháng (Switched reluctance motor - SRM) dựa trên các kết quả đo thực nghiệm. Phương pháp đưa ra xác định được sự phụ thuộc tổn hao năng lượng trong chu kỳ từ hóa đảo chiều và từ thông ΔWth(Ψ), năng lượng sử dụng khi đóng Wđ và khi cắt Wc pha. Chỉ tiêu năng lượng ở các chế độ làm việc của máy điện từ kháng SRM-1.250 kW và sự thay đổi công suất trên tải cũng được xác định.

  pdf6p  quenchua10 18-01-2021 1 0   Download

 • This paper proposes a detecting and evaluating corrugation defect method for high speed railway inspection system mainly based on histogram curves on both vertical and horizontal direction. The preliminary results achieved from the above analysis are combined in a single image to eliminate false positive defects and noises. The detected defects is last classified into two main categories to assess the level of danger of damage.

  pdf9p  quenchua10 18-01-2021 1 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2