Thư viện Điện - Điện tử

Từ thời cổ đại người ta đã biết đến và nghiên cứu các hiện tượng điện, mặc dù lý thuyết về điện mới thực sự phát triển từ thế kỷ 17 và 18 và đến cuối thế kỷ 19 với sự bùng nổ của ngành kỹ thuật điện đưa nó vào ứng dụng trong công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày. Điện tử là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu và sử dụng các thiết bị điện hoạt động theo sự điều khiển của các dòng điện tử hoặc các hạt tích điện trong các thiết bị như đèn điện tử hay bán dẫn. Bao gồm các tài liệu, giáo trình thuộc chuyên ngành Điện - Điện tử cùng các ngân hàng đề thi, giúp sinh viên có đầy đủ kiến thức về chuyên ngành đang theo học. Ngoài ra, thường xuyên cập nhật các tài liệu mới nhất có tính khoa học, ứng dụng thực tế cao làm cơ sở tham khảo cho các cán bộ đang làm trong ngành Điện - Điện tử.
Hiển thị 1-10 trên 5062 kết quả
 • (BQ) Part 1 book "Digital electronics" has contents: Number systems, binary codes, digital arithmetic, logic gates and related devices, logic families, boolean algebra and simplification techniques, arithmetic circuits, multiplexers and demultiplexers.

   thiendiadaodien_10 08-01-2019 0 0   Download

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 2 trình bày các nội dung: Bảo vệ chống điện giật, bảo vệ lưới - thiết bị đóng cắt, các nguồn và tải đặc biệt, lắp đặt điện dân dụng và các vị trí đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tuongvidanh 03-01-2019 5 2   Download

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 1 sẽ trình bày tổng quan về công suất đặt, các trạm biến áp phân phối trung/hạ, các kiểu nối mạng hạ áp, cải thiện hệ số công suất và lọc sóng hài, phân phối trong mạng hạ áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tuongvidanh 03-01-2019 6 3   Download

 • Ebook Kỹ thuật đo - Đo điện (tập 1): Phần 1 trình bày các khái niệm về đo lường, đo điện áp và dòng điện, đo điện trở, đo điện cung, điện cảm và hỗ cảm, đo công suất điện năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tuongvidanh 03-01-2019 8 2   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật đo - Đo điện" sẽ trình bày các nội dung chính sau: Đo đại lượng cơ học vật thể rắn, đo nhiệt độ, đo các đại lượng cơ học chất lỏng, đo đại lượng quang, dao động ký, tia âm cức và máy ghi X-Y. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tuongvidanh 03-01-2019 3 2   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp xác định vị trí và công suất máy phát điện phân tán (distributed generation - DG) trên lưới điện phân phối (LĐPP) có xét đến cấu trúc vận hành LĐPP giảm tổn thất công suất. Phương pháp đề xuất được chia làm hai giai đoạn sử dụng thuật toán di truyền (genetic algorithm - GA).

   everydaywish 24-12-2018 6 1   Download

 • Provision of redundant components in parallel is an efficient way to increase the system reliability, however, the weight, volume and cost of the system will increase simultaneously. This paper proposes a new two-phase linear programming approach for solving the nonlinear redundancy allocation problems subject to multiple linear constraints.

   vinguyentuongdanh 20-12-2018 3 0   Download

 • This paper addresses the problem of blind separation of non stationary signals. We introduce an online separating algorithm for estimation of independent source signals using the assumption of non-stationarity of sources. As a separating model, we apply a self-organizing neural network with lateral connections, and define a contrast function based on correlation of the network outputs.

   vinguyentuongdanh 20-12-2018 1 0   Download

 • Ray Tracing is an algorithm for generating photo-realistic pictures of the 3D scenes, given scene description, lighting condition and viewing parameters as inputs. The algorithm is inherently convenient for parallelization and the simplest parallelization scheme is for the shared-memory parallel machines (multiprocessors). This paper presents two implementations of the algorithm developed by the authors for alike machines, one using the POSIX threads API and another one using the OpenMP API.

   vinguyentuongdanh 20-12-2018 1 0   Download

 • The system approach to the problem of preventive maintenance scheduling for thermal units in a large scale electric power system is considered in this paper. The maintenance scheduling program determines a set of thermal units maintenance switch off for a time period of one year. This paper considers the application of dynamic programming and successive approximations method in determination of annual thermal unit maintenance schedules.

   vinguyentuongdanh 19-12-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản