intTypePromotion=1

Thư viện Điện - Điện tử

Từ thời cổ đại người ta đã biết đến và nghiên cứu các hiện tượng điện, mặc dù lý thuyết về điện mới thực sự phát triển từ thế kỷ 17 và 18 và đến cuối thế kỷ 19 với sự bùng nổ của ngành kỹ thuật điện đưa nó vào ứng dụng trong công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày. Điện tử là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu và sử dụng các thiết bị điện hoạt động theo sự điều khiển của các dòng điện tử hoặc các hạt tích điện trong các thiết bị như đèn điện tử hay bán dẫn. Bao gồm các tài liệu, giáo trình thuộc chuyên ngành Điện - Điện tử cùng các ngân hàng đề thi, giúp sinh viên có đầy đủ kiến thức về chuyên ngành đang theo học. Ngoài ra, thường xuyên cập nhật các tài liệu mới nhất có tính khoa học, ứng dụng thực tế cao làm cơ sở tham khảo cho các cán bộ đang làm trong ngành Điện - Điện tử.
Hiển thị 1-10 trên 11555 kết quả
 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về hàm băm; Hệ mật SHA – 512; Hệ mật WHIRLPOOL; Giới thiệu sơ lược chữ ký số; Các ứng dụng chữ ký số; Các kiểu phá hoại chữ ký số. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf53p  kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 5 - Mật mã khóa công khai" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật mã khóa công khai; Hệ mật RSA Hệ mật RABIN; Hệ mật Elgamal. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf42p  kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 4 - Hệ mật AES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật AES; Cấu trúc hệ mật AES; Mở rộng bộ khóa hệ mật AES; Cách triển khai hệ mật AES; Thám mã hệ mật AES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf31p  kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 3 - Hệ mật DES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật DES; Cấu trúc hệ mật DES; Thám mã hệ mật DES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf23p  kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2b - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cơ sở toán học cho hệ mật mã khóa đối xứng hiện đại; Sơ lược hệ mật mã đối xứng hiện đại. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf30p  kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2 - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược mật mã khóa đối xứng cổ điển; Một số hệ mật mã khóa đối xứng cổ điển; Sơ lược hệ mật mã dòng và hệ mật mã khối. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf44p  kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 1 - Tổng quan" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược lịch sử khoa học mật mã; Khái niệm, mô hình của hệ mật; Một số hệ mật ban đầu; Các bài toán an toàn thông tin; Thám mã; Tính an toàn của các hệ mật mã; Cơ sở toán học của hệ mật mã ; Tính bí mật của các hệ mật. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf29p  kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 10 - Tính toán chiếu sáng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Các định nghĩa và đặc trưng của chiếu sáng; Thiết bị chiếu sáng; Thiết kế chiếu sáng chung. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf33p  kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Các nguyên tắc bảo vệ trong hệ thống cung cấp điện; Bảo vệ các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện; Tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf68p  kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Nối đất và chống sét" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về nối đất; Tính toán nối đất trong hệ thống cung cấp điện; Bảo vệ chống sét. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf35p  kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2