intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Năng lượng

Một kinh tế phát triển phải gắn với sự phát triển của ngành năng lượng quốc gia, nhằm đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và phát triển kinh tế. Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ có thể phát triển nhờ sự tồn tại của ngành năng lượng. Bao gồm năng lượng có nguồn gốc tự nhiên như năng lượng từ gió, mặt trời, sóng, thuỷ triều và năng lượng từ các phản ứng hoá học như năng lượng nguyên tử, hạt nhân, pluton, điện nguyên tử. Tham khảo các tài liệu chọn lọc và cập nhật để hiểu về nguyên lý tạo ra năng lượng, từ đó có hướng khai thác và sử dụng năng lượng hợp lý, nhằm tiết kiệm và đảm bảo sự cân bằng trong tái tạo năng lượng.
Hiển thị 1-10 trên 395 kết quả
 • Bài viết trình bày tổng quan về các công nghệ tiên tiến đang được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới vào công tác quan trắc, phát hiện hư hỏng trong hệ thống pin năng lượng mặt trời. Các dự án pin năng lượng mặt trời thường có số lượng tấm pin rất lớn.

  pdf6p  vijaychest 24-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu khả năng tích hợp điện mặt trời và pin lithium vào lưới điện tại đảo An Bình, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc chọn cấu trúc phù hợp của hệ thống điện hỗn hợp có thể góp phần tăng tỷ lệ cung cấp điện của nguồn điện mặt trời trên đảo lên 20,5 %.

  pdf12p  vijaychest 24-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết tập trung mô tả hiện tượng dòng công suất ngược, tính toán và phân tích trong các kịch bản khác nhau khi có các nguồn điện mặt trời. Giải pháp tái cấu trúc lưới điện được đề xuất cho thấy tính khả thi trong thực tế, giải quyết được vấn đề giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện áp cho lưới điện. Kết quả của bài báo có được từ một lưới điện trung áp cụ thể sẽ là tham khảo thiết thực cho các đơn vị quản lý và vận hành lưới điện phân phối.

  pdf10p  vijaychest 24-04-2024 0 0   Download

 • The energy transition is implementing in various different industries at a global scale. In particular, the shift from traditional fossil fuel-based power generation technology to renewable energy sourcesbased ones plays a pivotal role in this process.

  pdf7p  vijaychest 24-04-2024 0 0   Download

 • Part 2 book "Renewable energy utilisation and system integration" includes content: Radio frequency energy harvesting - sources and techniques; renewable energy, emissions, and health; distributed renewable power sources in weak grids — analysis and control; planning tools for the integration of renewable energy sources into low and medium voltage distribution grids; simulation methods for the transient analysis of synchronous alternators; photovoltaic power plant grid integration in the r...

  pdf185p  dianmotminh00 22-04-2024 0 0   Download

 • Part 1 book "Renewable energy utilisation and system integration" includes content: Wind power development and landscape – social participation, opportunities and challenges; study of novel power electronic converters for small scale wind energy conversion systems; modelling and control of grid connected solar photovoltaic systems; method for aligning facets in large concentrators that have segmented mirrors for solar thermal applications; theoretical analysis and implementation of photovolta...

  pdf157p  dianmotminh00 22-04-2024 0 0   Download

 • Part 2 book "Renewable energy systems from biomass - Effciency, innovation and sustainability" includes content: System approach to bio-oil production from microalgae; properties, applications and prospects of carbonaceous biomass post processing residues; application of biochar for carbon sequestration in soils; integration of biomass, solar, wind and hydro energy systems and contribution to agricultural production in the rural areas; solar energy for biofuel extraction; hydrogen production ...

  pdf146p  dianmotminh00 22-04-2024 0 0   Download

 • Part 1 book "Renewable energy systems from biomass - Effciency, innovation and sustainability" includes content: Current status of renewable energy systems from biomass - global uses, acceptance, and sustainability; modeling of sustainable energy system from renewable biomass resources in response to technical development, lifecycle assessment, cost and availability; sustainable energy production from distributed renewable waste resources through major waste to energy activities,...

  pdf133p  dianmotminh00 22-04-2024 0 0   Download

 • Part 2 book "Power plant engineering" includes content: Gas turbinepower plant; diesel engine power plant; power from non conventional sources; hydroelectric power plant; nuclear power plants; power plant economics; environmental aspects of power station; instrumentation and equipments in power station

  pdf505p  dianmotminh00 22-04-2024 0 0   Download

 • Part 1 book "Power plant engineering" includes content: Introduction to power plants, fuels and combustion, fuel handling systems, steam power plant, steam generator, fluidized bed combustion, draught system, feed water treatment, flow through nozzles, steam turbines, steam condenser and circulating water systems.

  pdf384p  dianmotminh00 22-04-2024 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2