intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng là một ngành đạo tạo then chốt của hệ thống giáo dục đại học, ngành học có nhu cầu tuyển dụng lao động khá lớn do điều kiện về kinh tế xã hội phát triển. Nhằm hộ trợ nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng, TaiLieu.VN tổng hợp các đồ án, khóa luận, tiểu luận, chuyên đề và luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài Chính & Ngân Hàng dành cho sinh viên sắp ra trường tham khảo. Các đề tài đa dạng phong phú như: Báo cáo tốt nghiệp hoạt động cho vay, hoạt động kế toán, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị tín dụng, các đề tài nghiên cứu hay và mới lạ giúp sinh viên ngành Tài chính & Ngân hàng dễ định hướng và lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, thực hiện viết báo cáo luận văn và bảo vệ thành công đồ án ra trường.
Hiển thị 1-10 trên 17076 kết quả
 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đại An Lộc Phát" nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đại An Lộc Phát. Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đại An Lộc Phát nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác kế toán vốn bằng tiền.

  pdf77p  daonhiennhien 03-07-2024 3 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ISING" nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ISING. Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ISING nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác kế toán vốn bằng tiền.

  pdf82p  daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thiên Diệu" bao gồm ba chương như sau: Chương 1 - Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thiên Diệu; Chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thiên Diệu.

  pdf68p  daonhiennhien 03-07-2024 2 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Crystal Martin VietNam" nghiên cứu cơ sở lý luận về nguồn hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn Công ty TNHH Crystal Martin VietNam. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Crystal Martin VietNam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p  daonhiennhien 03-07-2024 5 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nhân Anh" nhằm đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nhân Anh nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán hàng hóa tại Công ty.

  pdf100p  daonhiennhien 03-07-2024 2 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Vận tải Ô Tô số 1" nhằm đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Vận tải Ô Tô số 1 nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf95p  daonhiennhien 03-07-2024 3 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV DECHANG" nhằm mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV DECHANG. Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV DECHANG nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty.

  pdf78p  daonhiennhien 03-07-2024 3 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Anh Linh" nhằm mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại Công ty Cổ phần Anh Linh. Đánh giá ưu khuyết điểm trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Anh Linh nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf89p  daonhiennhien 03-07-2024 5 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư Duyên Hải Việt Nam" nhằm mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư Duyên Hải Việt Nam. Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư Duyên Hải Việt Nam nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf87p  daonhiennhien 03-07-2024 5 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công nghệ Số và In đồ họa" nhằm mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Số Và In Đồ Họa. Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công nghệ Số và In đồ họa nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf82p  daonhiennhien 03-07-2024 4 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2