Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện


Bạn là người đầu tiên đánh giá?

Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện / Nguyễn Trọng Thắng, Võ Thị Xuân, Lưu Đức Tuyến. -- Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 123tr ; 24cm 1. Kỹ thuật điện -- Phương pháp giảng dạy. 2. Phương pháp giảng dạy. I. Lưu Đức Tuyến. II. Võ Thị Xuân, TS. Dewey Class no. : 621.307 -- dc 21 Call no. : 621.307 N573-T367 Dữ liệu xếp giá GT0220867 (DHSPKT -- GT -- ) [ Bận ] GT0220868 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ] GT0220869 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ] GT0220870 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ] GT0220871 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ]

Tags Kỹ thuật điện, Phương pháp giảng dạy, phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện, ngành điện

Tags:

Chia sẻ cảm nhận (0) Đăng nhập hoặc Đăng ký  để chia sẻ cảm nhận.

Chưa có cảm nhận nào. Bạn là người đầu tiên viết cảm nhận?

Đồng bộ tài khoản