Ngữ Pháp Tiếng Anh - Practical English Usage


Bạn là người đầu tiên đánh giá?

Như tất cả các thứ tiếng khác, tiếng Anh có nhiều cái rắc rối cho người học.

 

Một số điểm rắc rối thì dễ giải thích - ví dụ như cách hình thành câu hỏi, sự khác nhau giữa since và for, ý nghĩa của after all.

Có những điểm rắc rối gây khó khăn thậm chí cho cả học viên trình độ nâng cao hoặc cả giáo viên.

 

Thì hiện tại hoàn thành được dùng như thế nào là đúng?

 

Khi nào chúng ta dùng dạng thì quá khứ để tỏ ra lịch sự?

 

Sự khác nhau giữa at, on và in trong các thành ngữ chỉ nơi chốn là gì? Chúng ta có thể nói a chair leg - nhưng sao không thể dùng a girl leg? Quy luật để dùng like và as là gì? v.v...Cuốn sách này là để tra cứu cho các câu hỏi như trên.

 

Nó đề cập đến trên 600 mục thường gây khó khăn cho người nước khác học tiếng Anh.

 

Hầu hết các mục đều liên quan đến ngữ pháp nhưng cũng có phần giải thích một số vấn đề từ vựng thông dụng.Cuốn sách nhằm phục vụ đối tượng là học sinh trung cấp và nâng cao tiếng Anh, dành cho các giáo viên tiếng Anh.

 

Là sách dùng để tham khảo nên nội dung gồm toàn bộ thông tin ở nhiều trình độ khác nhau: từ các mục tương đối đơn giản đến các vấn đề cao cấp.

 

Các đề mục được giải thích từng phần riêng ngắn gọn; bảng chỉ dẫn cuối sách giúp cho việc tìm đề mục đang cần một cách nhanh chóng.

Tags:

Chia sẻ cảm nhận (0) Đăng nhập hoặc Đăng ký  để chia sẻ cảm nhận.

Chưa có cảm nhận nào. Bạn là người đầu tiên viết cảm nhận?

Đồng bộ tài khoản