Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn cơ sở


Bạn là người đầu tiên đánh giá?

Giới thiệu chung:

 

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với hội Nông dân Việt Nam biên soạn tài liệu phục vụ chương trình bồi dưỡng chuyên đề về lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở. Tài liệu gồm 6 chuyên chề, trong đó có 3 chuyên đề lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác hội.

Tài liệu gồm 6 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác công đoàn, được định hướng dùng cho lớp Bồi dưỡng chuyên đề do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ thực hiện.

Mời bạn đón đọc.

Tags:

Chia sẻ cảm nhận (0) Đăng nhập hoặc Đăng ký  để chia sẻ cảm nhận.

Chưa có cảm nhận nào. Bạn là người đầu tiên viết cảm nhận?

Đồng bộ tài khoản