1985)

Xem 1-20 trên 840 kết quả 1985)
 • Từ điển tiếng Nhật. 1985- Chữ Kanzi. Tập hợp các chữ thường dùng phổ biến trong tiếng nhật. Gồm Chữ kanji và âm và nghĩa Hán Việt

  pdf471p linhdan05016 07-01-2011 1960 946   Download

 • tcvn 4055 1985, Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đưa nhanh toàn bộ công trình…

  pdf24p minhphung21052 22-07-2010 486 206   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam 4116:1985 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công và tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công, chịu tác dụng thường xuyên hay có chu kì trong môi trường nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p tuongvan 05-09-2009 860 197   Download

 • Từ 1975- 1985 là chặng đường chuyển tiếp từ văn học sử thi thời chiến tranh sang văn học thời hậu chiến. Tính chất chuyển tiếp này thể hiện rõ ở cả đề tài, cảm hứng, các phương tiện nghệ thuật và cả quy luật vận động của văn học.

  doc125p hoapikachu 04-06-2010 421 191   Download

 • TCVN 4030 1985. Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng (Cements – Method for determination of finenss of cement powder)

  pdf6p minhphung21051 19-07-2010 431 171   Download

 • TCVN 198 1985, Kim loại –phương pháp thử uốn: qui định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của kim loại và hợp kim được biểu thị bằng góc uốn ở nhiệt độ 20-150c

  pdf4p minhphung21052 22-07-2010 434 160   Download

 • tcvn 4091 1985, Nghiệm thu các công trình xây dựng: nội dung, trình tự tiến hành công tác nghiệm thu

  pdf22p minhphung21052 22-07-2010 403 159   Download

 • TCVN 4088 1985. Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng. Tiêu chuẩn này cung cấp các số liệu khí hậu cơ bản nhất dùng để: lập hồ sơ về thiết kế qui hoạch vùng, thiết kế qui hoạch đô thị và các điểm dân cư, thiết kế qui hoạch các cụm công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng các xí ghiệp công nghiệp: khảo sát kĩ thuật cho xây dựng, thiết kế mới và thiết kế cải tạo các xí nghiệp, nhà và công trình. ...

  pdf0p minhphung21051 19-07-2010 508 142   Download

 • tcvn 4118 1985, Hệ thống kênh tưới- tiêu chuẩn thiết kế mới và sửa chữa

  pdf85p minhphung21052 22-07-2010 372 142   Download

 • TCXD 127 1985. Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng – Hướng dẫn sử dụng. Cát mịn là loại cát có mô đun độ nhỏ dưới hai hoặc độ ngậm nước trên 10% (cách xác định các chỉ số trên xem phụ lục 1 và2).

  pdf19p minhphung21052 20-07-2010 602 141   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam 4118:1985 Hệ thống kênh tưới và Tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf85p tuongvan 05-09-2009 650 140   Download

 • tcvn 4086 1985, An toàn điện cho công tác xây lắp các công trình xây dựng, tránh những nguy hiểm có hại của dòng diện,… yêu cầu chung

  pdf8p minhphung21052 22-07-2010 282 132   Download

 • TCVN 4054 1985. Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiêt kế. Tiêu chuẩn này áp dụng đến thiết kế mới, nâng cấp và cải tạo đường ôtô thuộc mạng đường công cộng.Tiêu chuẩn này không áp dụngcho các đường ô tô chuyên dụng (đường công nghiệp, đường lâm nghiệp), đường đô thị và đường tạm thời.

  pdf29p minhphung21051 19-07-2010 280 118   Download

 • TCVN 3989 1985. Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công (S ystem of documents for building design water supply and drainage – External networks – Working drawings). Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài.

  pdf10p minhphung21051 19-07-2010 261 113   Download

 • tcvn 4090 1985, Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu: thiết kế mới, thiết kế cải tạo, phục hồi và mở rộng các công trình-tiêu chuẩn thiết kế

  pdf63p minhphung21052 22-07-2010 257 103   Download

 • tcvn 4116 1985, Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công, chịu tác dụng thường xuyên hay có chu kì trong môi trường nước-tiêu chuẩn thiết kế

  pdf37p minhphung21052 22-07-2010 195 101   Download

 • TCVN 3972 1985, Công tắc trắc địa trong xây dựng: tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu công tác trắc địa trong giai đoạn xây lắp công trình

  pdf33p minhphung21052 22-07-2010 164 97   Download

 • tcvn 4036 1985, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng –kí hiệu đường ống trên hệ thống kĩ thuật vệ sinh

  pdf4p minhphung21052 22-07-2010 259 91   Download

 • tcvn 4029 1985, Xi măng yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lí,...

  pdf1p minhphung21052 22-07-2010 268 87   Download

 • Tcvn 4032 1985, Xi măng- phương pháp xác định giới hạn bên uốn và nén

  pdf8p minhphung21052 22-07-2010 260 86   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản