3d printing

Xem 1-20 trên 148 kết quả 3d printing
 • Welcome to Beginning Google SketchUp for 3D Printing. I’m pleased that you chose this book as a companion to guide you in your 3D printing and SketchUp modeling adventures. Whether you’re an experienced pro or a seasoned 3D designer, hobbyist, craftsperson, or artist who is new to Google SketchUp and Shapeways, you will find valuable information and step-by-step instructions to help you develop your SketchUp expertise for 3D printing.

  pdf329p ptng13 06-06-2012 107 46   Download

 • Bài thuyết trình: 3D printing medical implants trình bày lịch sử hình thành, nguyên lý làm việc, vật liệu, các thành tựu đạt được của công nghệ in 3D.

  ppt30p manalon1 14-08-2015 53 24   Download

 • The ink was successfully printed on nickel foam and graphite paper substrates using a modified 3D printer followed by solvent evaporation to form a porous CNTs/CoFe2O4 aerogel film. The characterization results show that the film has porous surface, high electrical conductivity and good electrochemical properties, indicating its promising application as supercapacitor electrode for energy conversion and storage.

  pdf8p dannisa 16-12-2018 4 1   Download

 • Bắt đầu từ Google SketchUp Copyright In 3D © 2010 Sandeep Singh Tất cả các quyền. Không có một phần của công việc này có thể được sao chép, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử hoặc cơ khí, bao gồm cả photocopy, ghi âm,

  pdf34p kimku16 10-10-2011 93 42   Download

 • Với các công cụ tổ chức trong SketchUp, bạn có thể cô lập và xem các phần cụ thể của mô hình của bạn mà không cần phải quản lý toàn bộ mô hình Google SketchUp cho 3D in sẽ không được hoàn thành mà không có một cái nhìn tại các cửa hàng Shapeways, 3D Warehouse, Google Earth, và Thingiverse.

  pdf33p kimku16 10-10-2011 93 36   Download

 • Under the umbrella of Rapid-X (Udroiu & Ivan, 2008) there are some specific terms such as: Rapid Product Development (RPD), Rapid Technology, Rapid Nanotechnology, Rapid Prototyping (RP), Rapid Tooling (RT) and Rapid Manufacturing (RM). Additive manufacturing (AM) is an important component of the rapid product development process.

  pdf390p nhatkyvodanh 24-07-2012 92 26   Download

 • Với các cửa hàng Shapeways, bạn có thể mở một cửa hàng trên trang web Shapeways để bán các mô hình 3D của bạn. 3D Warehouse là một mô hình SketchUp kho lưu trữ. Bạn có thể tải lên mô hình và các mô hình của riêng bạn tải về mà người khác đã tải lên vào 3D Warehouse. Sử dụng Google Earth để xem hình ảnh vệ tinh của thế giới, xem các tòa nhà 3D, và thiết kế riêng của của bạn

  pdf29p kimku16 10-10-2011 72 23   Download

 • Chuẩn bi,xử lý sẵng sàng,thiết bị, vật liệu,yếu tố cần thiết dùng cho gia công ,công tác tiền xử lý. Khởi động máy,tiến hành gia công theo lập trình sẵn,theo dõi,kiểm tra,xử lý.Xây dựng mô hình 3D trên phần mềm chuyên dụng Tiến hành cắt lớp cho chi tiết vừa mới xây dưng trên cad Xuất bản vẽ 3D của chi tiết dạng (*.STL)và nạp dữ liệu vừa xuất vào máy tạo mẫu nhanh 3DP

  ppt41p thanhgiang094 04-11-2011 198 90   Download

 • CorelDRAW X5 The Official Guide part 1. Learn to create outstanding fine art and eye-catching commercial graphics with one powerful tool! CorelDRAW X5: The Official Guide is your comprehensive reference and workbook to get you started designing visually captivating CorelDRAW artwork. Learn, step by step, how to create the illustrations you've imagined, quickly assemble layouts for print and package designs, import and edit photos, master the art of typography and the science of color theory, make 3D scenes from 2D objects, and apply special effects to ordinary pictures.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 174 71   Download

 • CorelDRAW X5 The Official Guide part 2. Learn to create outstanding fine art and eye-catching commercial graphics with one powerful tool! CorelDRAW X5: The Official Guide is your comprehensive reference and workbook to get you started designing visually captivating CorelDRAW artwork. Learn, step by step, how to create the illustrations you've imagined, quickly assemble layouts for print and package designs, import and edit photos, master the art of typography and the science of color theory, make 3D scenes from 2D objects, and apply special effects to ordinary pictures.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 94 32   Download

 • Thay vì sử dụng một biểu tượng thương hiệu với tất cả sự xuất hiện của một tên đã đăng ký nhãn hiệu, logo, hoặc hình ảnh chúng tôi sử dụng tên, biểu tượng một tính năng được xây dựng trong của SketchUp cho các mô hình tổ chức. Một trong những tính năng quan trọng nhất của SketchUp là khả năng tổ chức các mô hình của bạn.

  pdf39p kimku16 10-10-2011 66 31   Download

 • CorelDRAW X5 The Official Guide part 100. Learn to create outstanding fine art and eye-catching commercial graphics with one powerful tool! CorelDRAW X5: The Official Guide is your comprehensive reference and workbook to get you started designing visually captivating CorelDRAW artwork. Learn, step by step, how to create the illustrations you've imagined, quickly assemble layouts for print and package designs, import and edit photos, master the art of typography and the science of color theory, make 3D scenes from 2D objects, and apply special effects to ordinary pictures.

  pdf11p pretty18 25-10-2010 154 28   Download

 • CorelDRAW X5 The Official Guide part 3. Learn to create outstanding fine art and eye-catching commercial graphics with one powerful tool! CorelDRAW X5: The Official Guide is your comprehensive reference and workbook to get you started designing visually captivating CorelDRAW artwork. Learn, step by step, how to create the illustrations you've imagined, quickly assemble layouts for print and package designs, import and edit photos, master the art of typography and the science of color theory, make 3D scenes from 2D objects, and apply special effects to ordinary pictures.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 69 27   Download

 • Bạn có thể lưu trữ tất cả các loại vật liệu trong sổ lưu niệm và sử dụng nó sau này. Đặt tất cả các tài liệu (văn bản, hình ảnh, các mô hình), bạn muốn xuất hiện trong sổ lưu niệm của bạn vào một trang duy nhất. Sau đó chọn File ➤ Lưu như Diễn đàn. Nhập tên cho sổ lưu niệm của bạn.

  pdf26p kimku16 10-10-2011 64 27   Download

 • Chương này là khá một cuộc phiêu lưu. Bạn bắt đầu với một giới thiệu về song phương và đối xứng xuyên tâm. Bạn đã học như thế nào mô hình có thể được thiết kế với tính đối xứng. Áp dụng đối xứng song phương, bạn đã thiết kế chiếc xe bọc thép BA-64B. Trong chương tiếp theo, bạn sẽ xem xét cách để chia sẻ và bán các mô hình bạn đã thiết kế trong cuốn sách này

  pdf30p kimku16 10-10-2011 53 25   Download

 • Nửa đường thông qua chương này, bạn sẽ chuyển đổi bánh răng để tìm hiểu về SketchUp plug-in. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các hình dạng, 21 Máy tính Khối lượng, tâng bốc Papercraft, và plug-in CADspan. Bạn không phải lo lắng về việc mua bất kỳ plug-in, bởi vì họ được tự do tải về isn't là tuyệt vời? Hãy lăn!

  pdf35p kimku16 10-10-2011 58 24   Download

 • As a 3D artist, you’ll find yourself presented with numerous opportunities and avenues to explore within different industries. The skills of a 3D artist are used in visual effects, motion graphics, print, architecture, medical, and, of course, games, to name a few. I’ve been working as a 3D artist for over 11 years and have always been more of a 3D generalist having worked in video, print, and multimedia. Of all the different types of projects I’ve worked on, creating interactive 3D graphics has been by far the most fun....

  pdf273p tailieuvip13 19-07-2012 52 22   Download

 • CorelDRAW X5 The Official Guide part 4. Learn to create outstanding fine art and eye-catching commercial graphics with one powerful tool! CorelDRAW X5: The Official Guide is your comprehensive reference and workbook to get you started designing visually captivating CorelDRAW artwork. Learn, step by step, how to create the illustrations you've imagined, quickly assemble layouts for print and package designs, import and edit photos, master the art of typography and the science of color theory, make 3D scenes from 2D objects, and apply special effects to ordinary pictures.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 78 20   Download

 • CorelDRAW X5 The Official Guide part 92. Learn to create outstanding fine art and eye-catching commercial graphics with one powerful tool! CorelDRAW X5: The Official Guide is your comprehensive reference and workbook to get you started designing visually captivating CorelDRAW artwork. Learn, step by step, how to create the illustrations you've imagined, quickly assemble layouts for print and package designs, import and edit photos, master the art of typography and the science of color theory, make 3D scenes from 2D objects, and apply special effects to ordinary pictures.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 126 20   Download

 • CorelDRAW X5 The Official Guide part 12. Learn to create outstanding fine art and eye-catching commercial graphics with one powerful tool! CorelDRAW X5: The Official Guide is your comprehensive reference and workbook to get you started designing visually captivating CorelDRAW artwork. Learn, step by step, how to create the illustrations you've imagined, quickly assemble layouts for print and package designs, import and edit photos, master the art of typography and the science of color theory, make 3D scenes from 2D objects, and apply special effects to ordinary pictures.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 61 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản