Access server

Xem 1-20 trên 701 kết quả Access server
 • Dịch vụ truy cập từ xa cho phép người dùng từ xa có thể truy cập từ một máy tính qua môi trường mạng truyền dẫn đến một mạng riêng như thể máy tính đó được kết nối trức tiếp trong mạng đó. Người dùng từ xa kết nối tới mạng thông qua một máy chủ dịch vụ gọi là máy chủ truy cập (Access server). Khi đó người dùng từ xa có thể sử dụng tài nguyên trên mạng như là một máy tình kết nối trực tiếp trên mạng đó.

  ppt17p thanhmaikmt 23-05-2010 457 207   Download

 • The Network Access Quarantine Control feature of Microsoft® Windows Server™ 2003 delays normal remote access to a private network until the configuration of the remote access computer has been examined and validated by an administrator-provided script. This paper describes the components of Network Access Quarantine Control, how it works, and how to deploy it using Windows Server 2003 remote access servers, the Connection Manager Administration Kit, and, optionally, Internet Authentication Service...

  doc36p bantoisg 09-12-2009 230 92   Download

 • Remote Access As aforementioned, Windows Server 2003 implementation of the Routing and Remote Access Server (RRAS) is the next step in the evolution of multi-protocol routing and remote access services for the Microsoft Windows platform.

  pdf3p kisiheo 26-07-2010 88 21   Download

 • Tài liệu "Thiết lập nhận thực Wife trong Windows Server 2008" trình bày về quản trị mạng, các lưu ý và yêu cầu trước khi thực thi, cài đặt Certificate Service Role, cài đặt Network Policy and Access Server Role, cấu hình các thiết lập mạng trên máy khách.

  pdf23p merlinvu93 05-10-2014 24 8   Download

 • Mặc định, Exchange 2007 cài đặt các giấy phép tự chỉ định được phép sử dụng trên các máy chủ chức năng Hub Transport và Edge Transport trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, như sử dụng những tính năng của máy chủ Edge Transport, như tính năng bảo mật miền. Tuy nhiên những giấy phép tự chỉ định không phù hợp cho một số tính năng của Client Access Server như Outlook Anywhere và khả năng sử dụng lâu dài Outlook Web Access.

  pdf5p abcdef_46 05-11-2011 37 5   Download

 • This specification "Data Access Automation Interface Standard" is an interface for developers of OPC clients and OPC Data Access Servers. The specification is a result of an analysis and design process to develop a standard interface to facilitate the development of servers and clients by multiple vendors that shall inter-operate seamlessly together. Invite you to consult.

  doc101p hoquangtai1990 14-12-2015 11 4   Download

 • Module 10: Configuring network access. This module provides you with the knowledge and skills to configure a server with the Routing and Remote Access service, create appropriate remote access connections on a network access server, and configure users' access rights.

  ppt46p nomoney2 10-02-2017 11 2   Download

 • Module 11: Managing and monitoring network access. This module provides you with the knowledge and skills to manage and monitor network access. After completing this module, students will be able to: Manage the network access services, configure logging on the network access server, collect and monitor network access data.

  ppt16p nomoney2 10-02-2017 11 2   Download

 • Module 10: Configuring network access. This module provides you with the knowledge and skills to configure a server with the Routing and Remote Access service, create appropriate remote access connections on a network access server, and configure users' access rights.

  ppt46p nomoney2 10-02-2017 7 2   Download

 • Module 11: Managing and monitoring network access. This module provides you with the knowledge and skills to manage and monitor network access. After completing this module, students will be able to: Manage the network access services, configure logging on the network access server, collect and monitor network access data.

  ppt16p nomoney2 10-02-2017 6 2   Download

 • Hướng dẫn cấu hình máy chủ truy cập từ xa ( remote acces ) và FTP server.

  pdf16p vusuakhongduong 24-04-2009 1713 906   Download

 • Trong sự phát triển của kinh tế tri thức hiện nay, không thể phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin. Đặc biệt lĩnh vực cơ sở dữ liệu đã và đang được nhiều người quan tâm. Rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu đã được ứng dụng như Foxpro, Access, SQL Server, Informix, Oracle,…

  pdf118p nvda3pro 08-05-2011 1980 851   Download

 • Giáo trình có minh hoạ bằng ví dụ các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2000 giúp cho sinh viên có thể làm việc thực tế trên SQL Server 2000. Một số các khái niệm căn bản và quen thuộc về CSDL quan hệ mà sinh viên đã được trang bị ở các môn học khác như Access, ngôn ngữ truy vấn SQL.. được dùng trong giáo trình mà không giải thích...

  doc54p ngokdhv 17-08-2010 1306 680   Download

 • Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet. Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình VPN Server trên Windows 2003. 1. Giới thiệu chung Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet.

  doc33p mrljnk 28-02-2011 619 305   Download

 • In the past 12 years, we have written a book on every version of Exchange since its inception built on at least two years of early adopter beta experience. This book, Microsoft Exchange Server 2007 Unleashed, is the latest of our efforts. However, unlike the past two major releases of Exchange (2000 and 2003), Microsoft Exchange Server 2007, although very similar, had enough differences that it required complete rethinking of the way we wrote this book.

  pdf1341p thutrang 18-08-2009 604 274   Download

 • Mô tả dịch vụ truy cập từ xa trong hệ thống window server.

  pdf16p timgikhongbiet 29-05-2009 447 198   Download

 • Chúng ta đã biết cách cấu hình VPN cho các mạng bằng Routing and Remote Access trong 70-291. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình VPN trong môi trường có ISA Server. Cũng giống như VPN trong Routing and Remote Access chúng ta có 2 dạng đó là Gateway to Gateway và Clients to Gateway, trước tiên ta tìm hiểu về mô hình Clients to Gateway VPN Clients to Gateway.

  pdf10p thanhtung_hk 05-11-2010 315 157   Download

 • Công cụ Routing and Remote Access giúp chúng ta biến một máy tính cài HDH windows server trở thành một thiết bị có chức năng định tuyến. Thông qua bài Lab dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu và triển khai định tuyến trong mạng bằng công cụ routing and remote access.

  doc27p tuanquinhon 10-06-2010 279 133   Download

 • Businesses today want actionable insights into their data—they want their data to reveal itself to them in a natural and user–friendly form. What could be more natural than human language? Natural–language search is at the center of a storm of ever–increasing web–driven demand for human–computer communication and information access. SQL Server 2008 provides the tools to take advantage of the features of its built–in enterprise–level natural–language search engine in the form of integrated full–text search (iFTS).

  pdf297p nguyen5 20-11-2009 478 130   Download

 • Trong bài viết này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt một hệ thống mạng thử nghiệm sử dụng một router DSL để kết nối Internet. Hệ thống mạng thử nghiệm này cần được cài đặt trên một hệ thống mạng thứ cấp có kết nối Internet. Trong mạng này, chúng ta sẽ cài đặt Windows Server 2008 trên một máy tính không sử dụng tới, máy tính này sẽ có hai card giao tiếp mạng (NIC).

  pdf14p thanhtung_hk 05-11-2010 245 124   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản