Adrenal glands

Xem 1-20 trên 44 kết quả Adrenal glands
 • (BQ) Part 2 book "Anatomic basis of tumor surgery" presents the following contents: Pelvis, liver, biliary tree and gallbladder, pancreas and duodenum, spleen, female genital system, male genital system, retroperitoneum, adrenal glands, kidneys, ureters and bladder, tumorsof the skin.

  pdf403p thangnamvoiva3 28-06-2016 20 5   Download

 • (BQ) Part 2 book "Cytology diagnostic principles and clinical correlates" presents the following contents: Breast, thyroid, salivary gland, lymph nodes, liver, pancreas and biliary tree, kidney and adrenal gland, ovary, soft tissue, laboratory management.

  pdf330p thangnamvoiva5 14-07-2016 13 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học quốc tế về bệnh thú y đề tài: A case of adrenal gland dependent hyperadrenocorticism with mitotane therapy in a Yorkshire terrier dog

  pdf4p hoami_266 16-09-2011 23 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về bệnh học thý y được đăng trên tạp chí Acta Veterinaria Scandinavica cung cấp cho các bạn kiến thức về bệnh thú y đề tài: Steroid hormone receptors ERα and PR characterised by immunohistochemistry in the mare adrenal gland...

  pdf9p coxanh_1 22-10-2011 27 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Treatment of stasis dermatitis using aminaphtone: Giant lipoma of the adrenal gland: a case report...

  pdf2p thulanh26 08-12-2011 23 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Laparoscopic resection of a primary hydatid cyst of the adrenal gland: a case report...

  pdf4p thulanh27 14-12-2011 31 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Color atlas of ultrasound anatomy" presents the following contents: Spleen anatomy, kidneys anatomy, adrenal glands anatomy, stomach anatomy, bladder anatomy, prostate anatomy, uterus anatomy, thyroid gland anatomy.

  pdf119p thangnamvoiva4 01-07-2016 22 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Diagnostic pediatric ultrasound" presents the following contents: Spleen, pediatric intestinal ultrasonography, pancreas, kidneys, adrenal glands, sonography of the female genital tract, male genital tract, musculoskeletal ultrasound, ultrasound guided inter ventional procedures - biopsy and drainage

  pdf316p thangnamvoiva5 14-07-2016 5 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Diagnostic ultrasound" presents the following contents: Physics of ultrasound, the liver, the spleen, the biliary tree and gallbladder, the pancreas, the kidney and urinary tract, the adrenal glands, the adrenal glands, the adrenal glands, ultrasound guided biopsy of abdomen and pelvis,...

  pdf1087p thangnamvoiva5 14-07-2016 4 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Color atlas of pediatric pathology" presents the following contents: Gastrointestinal tract; liver, biliary tract and pancreas; thyroid, parathyroid and adrenal glands; bone marrow, lymph nodes and thymus; central nervous system and neuromuscular disease.

  pdf203p thangnamvoiva6 19-07-2016 16 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Endocrine physiology" presents the following contents: Adrenal gland, endocrine pancreas, male reproductive system, female reproductive system, endocrine integration of energy and electrolyte balance.

  pdf177p thangnamvoiva2 23-06-2016 11 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Endocrine and reproductive physiology" presents the following contents: The adrenal gland, life cycle of the male and female reproductive systems, the female reproductive system, the female reproductive system, fertilization, pregnancy, and lactation

  pdf171p thangnamvoiva2 23-06-2016 5 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Differential diagnosis in ultrasound" presents the following contents: Chest, neck lesions, hepatobiliary system and abdomen, spleen, pancreas, gastrointestinal tract, retroperitoneum, renal, urinary bladder, adrenal gland.

  pdf329p thangnamvoiva4 01-07-2016 8 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Nutshell series for general surgery" presents the following contents: Basics in general surgery, shock, blood transfusion and organ transplantation, oral cavity, trauma, head and neck (general), salivary glands, thyroid disorders, parathyroids and adrenal glands, breast disorders, diseases of esophagus, stomach and duodenum.

  pdf139p thangnamvoiva5 14-07-2016 7 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Textbook of diagnostic sonography" presents the following contents: The thyroid and parathyroid glands, the scrotum, the musculoskeletal system, neonatal echoencephalography, the pediatric abdomen, the neonatal and pediatric kidneys and adrenal glands,...

  pdf803p thangnamvoiva3 01-07-2016 14 5   Download

 • (BQ) Part 2 book "Differential diagnosis in ultrasound imaging" presents the following contents: Gastrointestinal tract, peritoneal cavity, kidneys, adrenal glands, adrenal glands, prostate, seminal vesicles, testis, epididymis, female genital tract, thyroid gland, pleura and chest wall, lung.

  pdf308p thangnamvoiva6 19-07-2016 20 2   Download

 • Chapter 15 provides knowledge of endocrine system. This chapter includes contents: Endocrine glands, hypothalamus and pituitary gland, thyroid and parathyroid glands, adrenal glands, pancreas, other endocrine glands, chemical signals.

  ppt81p whocare_b 05-09-2016 7 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "High-Yield gross anatomy" presents the following contents: Sigmoid colon, rectum and anal canal; spleen; kidney, ureter, bladder and urethra; suprarenal (adrenal) glands; female reproductive system; male reproductive system, pelvis, perineum, upper limb, lower limb.

  pdf180p thangnamvoiva3 28-06-2016 10 1   Download

 • Tuyến trên thận (Adrenal glands) gồm hai tuyến nhỏ, nằm úp trên đầu hai quả thận. Trong mỗi tuyến nhỏ lại có hai phần riêng biệt là phần vỏ và phần tủy. Hai phần này khác nhau cả về nguồn gốc phôi thai và chức năng. Phần vỏ tuyến trên thận Vỏ tuyến trên thận có nguồn gốc phôi thai từ lá trung phôi bì (mesoderme), có tổ chức tuyến điển hình, tiết ra nhiều hormon quan trọng, được gọi chung là các corticoid. ...

  pdf9p heoxinhkute5 08-11-2010 65 5   Download

 • Thận là một cấu trúc đôi, hai quả thận, nằm hai bên cột tủy sống trong phần bụng dưới. Mỗi quả thận lớn bằng nắm tay người lớn. Nằm trên đầu thận là tuyến thượng thận(adrenal gland). Bao bọc bên ngoài quả thận và tuyến thượng thận là một lớp mỡ (fatty layer) và một lớp mô sợi (fibrous tissue) có tên Gerota's fascia. Xem hình sau: hình 1 Thận là một phần của bộ phận bài tiết, hệ tiết niệu.

  pdf14p lexus450 06-04-2011 64 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản