Advanced server

Xem 1-20 trên 180 kết quả Advanced server
 • You are the cluster administrator for your company. The company wants its file services to be highly available. You need to evenly migrate all of the data on 10 dedicated file servers across an active/active cluster. The old servers will be deployed throughout the network for various noncritical functions. Many users have mapped drives an embedded UNIC references to the existing servers name and share names. You need to ensure that those existing connections continue to function properly after the migration. The cluster is configured to have three disk groups.

  pdf103p thuxuan 07-08-2009 106 22   Download

 • Các hệ điều hành mà Microsoft hỗ trợ như các phiên ngoài theo Windows 2008 Hyper-V như sau:. Windows Server 2008 x86 và x64. Windows Server 2003 SP2 hoặc cao hơn x86 và x64. Windows 2000 Server với SP4 và Windows 2000 Advanced Server với SP4. Windows Vista x86 và x64. Windows XP SP2 hoặc x86 và x64 sau này. SUSE Linux Enterprise Server 10 x86 SP1 hoặc sau này và x64

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 85 27   Download

 • Learning Objectives Learning Objectives Learning Objectives Plan what network model to apply to your network Compare the differences between Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server, and Datacenter Explain Windows 2000 capabilities as a server operating system

  pdf11p batoan 07-08-2009 129 10   Download

 • Mục đích của chương này nhằm giới thiệu ngắn gọn về công ty Microsoft và một số khái niệm cơ bản của hệ điều hành Microsoft Windows. Giới thiệu Windows 2000 với các công nghệ mới được phát triển so với các hệ điều hành trước. Tiếp theo là giới thiệu một số đặc điểm chủ yếu của hai hệ điều hành cụ thể dùng cho máy client và máy server: Windows 2000 Professional và Windows 2000 Advanced Server.

  pdf54p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 27 4   Download

 • This module presents the procedures for installing or upgrading to Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server. The first section covers the preparations and tasks necessary for installing Windows 2000 Advanced Server from a compact disc or over a network. The next section presents the preparations and tasks necessary for upgrading an existing server to Windows 2000 Advanced Server.

  pdf30p vuthuong 11-08-2009 57 2   Download

 • Windows Firewall with Advanced Security trên Windows Server 2008 là một sự kết hợp giữa personal firewall (host firewall) và Ipsec,cho phép bạn cấu hình để lọc các kết nối vào và ra trên hệ thống. Không giống như những firewall ở các phiên bản Windows trước chỉ sử dụng Windows Firewall trong Control Panel để thực hiện các thao tác cấu hình ở mức độ giới hạn. Trong Windows Server 2008 bổ sung một thành phần mới có tên gọi là Windows Firewall with Advance Security. ...

  pdf19p minhqui710 10-09-2010 338 186   Download

 • GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003 1.1. Tổng quan về họ hệ điều hành windows server 2003 Như chúng ta đã biết họ hệ điều hành Windows 2000 Server có 3 phiên bản chính là: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server. Với mỗi phiên bản Microsoft bổ sung các tính năng mở rộng cho từng loại dịch vụ.

  pdf289p tinhyeutrongloau 23-08-2012 328 164   Download

 • Để có thể cài đặt SQL Server 2000 trên các máy trạm (các máy không cài đặt hệ điều hành server, chỉ cài đặt hệ điều hành như: Window98, Window2000Professional…) sử dụng bản Desktop. Đối với máy cài hệ điều hành server như: Win2000 Server, Win2000 Advanced Server hay Win NT thì cài được các bản khác nữa của SQL Server 2000 như: Enterprise, Standard… Sau khi cài đặt SQL Server xong rồi thì chạy chương trình Service Manager.

  doc21p thaudiennhe 25-11-2010 352 146   Download

 • Máy chủ: - Hệ điều hành cho máy chủ có thể là: Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced server. Tốt nhất nên chọn Windows 2000 Advanced server và cài bản service pack mới nhất (hiện tại là service pack 4) - Đĩa cứng : Tuỳ theo cách cài đặt là dùng chung ổ cứng (Share Image) hoặc riêng mỗi ổ cứng cho client (Private Image) để chọn cho phù hợp.

  pdf34p maithuyhanh 26-09-2009 565 138   Download

 • Hệ điều hành Windows 2000 Server được phát triển từ nhu cầu cấp thiết của các cơ quan tổ chức muốn có một thế hệ mới các ứng dụng Client/Server, những ứng dụng sẽ cho phép họ xây dựng những ưu thế cạnh tranh mạnh mẽ. Họ đòi hỏi nhiều hơn chứ không phải chỉ dơn thuần là việc nối các máy tính cá nhân lại với nhau hay đưa các ứng dụng từ các máy lớn xuống.

  pdf76p tranbaoquyen 06-10-2009 301 137   Download

 • This white paper describes how to configure a test lab with five computers for testing Network Access Quarantine Control and remote access certificate provisioning for computers not joined to a domain. This white paper offers only step-by-step procedures, not a conceptual overview of all the required technologies.

  doc43p bantoisg 09-12-2009 305 116   Download

 • Windows 2000 Server supports Symmetric Multi-processing with a maximum of four processors, and up to 4 GB of RAM. Advanced Server scales up to 8 processors and 8 GB of RAM. Windows 2000 DataCenter Server is only available in OEM configurations and supports up to 32 processors and 64 GB of RAM.

  pdf57p maiphuong 13-08-2009 155 44   Download

 • Chứa đầy đủ các đặc trưng của SQL Server và có thể chạy tốt trên hệ thống lên đến 32 CPUs và 64GB RAM. Thêm vào đó nó có các dịch vụ giúp cho việc phân tích dữ liệu rất hiệu quả (Analysis Services).Rất thích hợp cho các công ty vừa và nhỏ vì giá thành rẻ hơn nhiều so với Enterprise Edition, nhưng lại bị giới hạn một số chức năng cao cấp (Advanced features) khác, edition này có thể chạy tốt trên hệ thống lên đến 4 CPU và 2 GB RAM....

  pdf46p leonguyen 18-04-2013 101 37   Download

 • This course provides you with the knowledge and skills needed to configure and administer a complex network. The course is designed to provide you with an advanced skill set and abilities to handle more challenging network situations than were presented in the NetWare 5TM Administration course. The NetWare® 5 Advanced Administration course is intended for network administrators who have completed the NetWare 5 Administration course and Networking Technologies course.

  pdf1128p mylinh 12-08-2009 163 31   Download

 • Contents at a Glance Part I Getting Started with Microsoft SQL Server 2008 1 Overview of Microsoft SQL Server 2 Installing and Configuring SQL Server 2008 3 Using the Tools in SQL Server 2008 Part II Designing Databases 4 Creating Databases 5 Designing Tables 6 Indexes 7 Partitioning Part III Retrieving and Manipulating Data 8 Data Retrieval 9 Advanced Data Retrieval 10 Data Manipulation Part

  pdf0p bongbong_hong 20-12-2012 81 27   Download

 • Directory: A collection of information that is primarily searched and read, rarely modified. Directory Service: Provides access to directory information. Directory Server: Application that provides a directory service.

  ppt23p tuante 18-05-2010 94 25   Download

 • PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) is Oracle Corporation's procedural extension language for SQL and the Oracle relational database. Server-side PL/SQL is stored and compiled in the Oracle Database and runs within the Oracle executable. With this guide Oracle developers can work towards accomplishing Oracle 11g Advanced PL/SQL Professional certification, which is the second milestone for developers working at the Associate level.

  pdf440p trasua_123 28-12-2012 89 25   Download

 • You will learn how to use new features that help you improve security, performance, reliability, and operational efficiency, as well as how to automate deployment and administration. Examine Windows Hypervisor virtualization, Windows Deployment Services, Internet Information Services 7.0, Windows PowerShellTM, Network Access Protection, and other security features. Take a guided preview from the experts and get ready to plan for deployment and perform your first upgrades and migrations to Windows Server code name Longhorn.

  pdf441p ken333 14-06-2012 99 21   Download

 • Learn to implement clustering and load balancing solutions with Windows 2000 and Windows Server 2003, and deliver nearly 100 percent uptime. With a focus on real world production-based problems, the author delivers detailed high availability solutions that will give you the tools to roll out and troubleshoot these technologies.

  pdf401p ken333 14-06-2012 80 21   Download

 • Microsoft® SQL Server has become one of the most popular database management systems in the world. From small development projects to some of the best-known and most prestigious sites on the Web, SQL Server has proven itself to be a solid, reliable, fast, and trusted solution to all sorts of data-storage needs.

  pdf362p nghiasimon 22-09-2012 39 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản